Начало Партньори Контакти Поверителност English

8-мо издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2018 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Значителен корпоративен ИКТ проект

Значителен корпоративен ИКТ проект

Cobuilder International https://cobuilder.com/en

Cobuilder International

Кобилдър Интернешънъл е част от семейството на международна компания, базирана в Осло, с дъщерни дружества в няколко европейски държави. Компанията разработва иновативни софтуерни продукти за строителната индустрия. През 2013 г. Кобилдър основава своето първо дъщерно дружество именно в София, където изцяло се извършва разработването и поддръжката на интегрираната платформа на компанията, осигуряваща безпрепятствен поток на информацията между различните участници в строителството. От основаването си досега Кобилдър Интернешънъл играе ключова роля за групата, тъй като именно в България се съсредоточават отделите, които се занимават с проучвания, разработване, оптимизиране и поддръжка на софтуера, дигитален маркетинг, управление на проекти и обслужване на клиенти. Разнообразието на умения и опит в Кобилдър подпомага развойната дейност, която е в основата на иновациите, характерни за компанията.
Интегрираната платформа на Кобилдър има за цел да улесни всички участници в строителния процес чрез изграждането на информационни модели, захранвани от структурирани данни, чието качество е осигурено от съвместимост с Европейски и национални стандарти. Иновацията се изразява в това, че използването на информацията в строителството се ограничава до обмен на неструктурирани данни под формата на PDF или на аналогови носители, които често не подлежат на автоматизация или контрол на качеството.
Според редица европейски проучвания, въвеждането на СИМ технологиите в строителството би могло да понижи разходите до 20%, както и драстично да намали вредното влияние върху околната среда. На българския пазар интересът към тези технологии е нисък. Въпреки това Кобилдър заедно с експерти от българската научно-академична сфера допринася за разработването на стандарти за дигитализиране на строителството на европейско ниво. Към момента по-голямата част от клиентите на Кобилдър са така наречените „ранни усвоители“: компании с глобални стратегии за дигитална трансформация като Wienerberger, Kingspan, ACO, Knauf Insulation, BAM, SKANSKA, Tata Steel.

Кои са авангардните ИКТ решения, които Кобилдър имплементира в България?
През 2018 г. българският екип разработи нова концепция за позициониране на платформата по модела на Microsoft Azure. Концепцията е без еквивалент на пазара и е базирана на “bleeding-edge” технологии, сред които най-новите разработки в Microsoft Azure.
Платформата предлага SaaS с автоматизирано осигуряване (automated provisioning). Това означава, че потребителят получава максимално бърз и автоматизиран процес на избор кое решение е релевантно за него като платформата автоматично конфигурира услугата на базата на модули и функционалности. Потребителите получават гранулиран достъп до услугите, базиран на ролята в тяхната компания-account. Добавената стойност за клиентите е, че платформата следва техните вътрешни процеси и организационна структура. Така платформата се явява естествено продължение на вътрешните ИТ процеси на клиента.
Кобилдър използва широк спектър технологии, популяризирани през годините – от релационни до “ graph” бази данни, от „ microservice“ архитектура до консистентно потребителско преживяване без усещането, че потребителят е трансфериран между различни модули в рамките на портала.
Платформата е изцяло базирана в облака на Microsoft, което осигурява съответствие, съвместимост и високи нива на сигурност – фактори, които играят огромна роля в силно регулирания строителен B2B сектор.
В момента Кобилдър е на шесто място в класацията на Капитал за най-динамично развиващите се технологични компании в България. Инвестицията в технологии като Microsoft Azure е сред основните фактори, които привличат талант в компанията и подпомагат нейното разрастване.
Interconsult Bulgaria (ICB) http://www.icb.bg

Interconsult Bulgaria (ICB)

ИнтерКонсулт България ООД (ICB) е водеща българска ИТ компания, основана през 1996 г.
ICB предлага високоспециализирани софтуерни решения и продукти в областите Индустрия 4.0, Дигитална трансформация, Индустриален интернет на нещата (IIoT), 3D / VR / AR / MR.
ICB има над 350 успешно реализирани проекта във водещи технологични гиганти в Европа, САЩ и Саудитска Арабия.
ICB е Microsoft Gold Certified Partner. От 1999 г. фирмата е сертифицирана по ISO 9001: 2008 и ISO 27001.
Повече от 130 висококвалифицирани софтуерни специалисти работят в ICB и разработват сложни ИТ решения за клиенти в различни икономически сектори - банки и застраховане, логистика и транспорт, отбрана, мореплаване и комунални услуги.
---
Бизнесът и индустриалните предприятия срещат сериозни препятствия по пътя на технологичното си развитие.
Иновациите са повече от необходими, защото те могат да предоставят сериозни технологични предимства на предприятията. Все по-динамичната и конкурентна среда налага на бизнеса и индустриалното производство или да се адаптират към новите дигитални изисквания и запазят своята конкурентоспособност, или да изгубят пазарните си позиции.
Големите производствени предприятия в Европа отдавна залагат в стратегически си цели дигитализация на процесите си. При малките и средни предприятия дигиталната трансформация се случва по-бавно и по-трудно, но е изключително важна за тяхното оцеляване и бъдещо развитие.
Вече говорим за Фабрика на бъдещето (Factory of the Future) или Фабрика на „умно” производство (Smart Manufacturing), която е продукт и/или организация, използваща информационните технологии като свое конкурентно предимство във всички сфери на дейността си, в т.ч. в производството, бизнес процесите, маркетинга или при управление на взаимоотношенията с клиенти.

Така се ражда идеята за иновативния продукт на ICB - Industry4SME.
Industry4SME е решение за индустрия 4.0, което е достъпно и лесно за интегриране и адаптиране към нуждите на бизнеса. Решението позволява дори по-малките предприятия да станат фабрики на бъдещето. Главната цел на Industry4SME е да предложи достъпно решение за индустрията 4.0 в облака, съобразено с производствените процеси на малките и средни предприятия.
Платформата управлява дигиталната трансформация на производството в посока на интелигентна поддръжка, дигитална снабдителна верига и нови бизнес модели, базирани на данни.
Industry4SME е иновативен продукт, който следва и прилага принципите на индустрия 4.0. Industry4SME свързва софтуерните системи на бизнес ниво (като ERP, PLM, CRM) с оперативни данни от областта, като по този начин позволява наблюдаваните производствени операции да бъдат сравнени с планираните операции.

NetIX https://www.netix.net/

NetIX

NetIX е първата в света дистрибутирана платформа за обмяна на трафик от ново поколение. Платформата свързва директно, бързо и ефективно участници от различни точки по света.
NetIX е създадена през 2013 година. В момента компанията обслужва над 120 участници (интернет доставчици, телеком оператори, мрежи за доставка на съдържание, телевизионни оператори и др.). Мрежата достига до 25 дата центъра в ключови градове в Европа, Северна Америка, Азия и Латинска Америка. Главната цел на мрежата е да предлага по-бърза, качествена и достъпна свързаност до глобалната мрежа. Също така, NetIX е първата платформа, която предлага на своите клиенти DDoS-IX защита (иновативно и комплексно решение за предотвратяване на зловредни атаки в платформи за обмяна на трафик) и заплащане на услугите с криптовалути. През последните години NetIX продължава да инвестира в глобалното си разрастване, предлагайки нови услуги и инструменти за мониторинг и контрол

NetIX може да се похвали с глобални и локални награди, които са признание за качеството на услугите и иновативните решения, внедрявани в компанията.
През 2014 година NetIX е победител в категорията „Най-добър стартиращ бизнес“ на наградите на Форбс България.
През 2015 година компанията е на второ място в същата категория и в топ 3 в категория „Развиващ се бизнес“.
През 2017 NetIX е сред двете най-добри платформи за обмяна на трафик в света на най-престижното телеком събитие – Capacity Media Global Carrier Awards 2017
През 2018 NetIX бе избрана за най-добрата платформа за обмяна на трафик в света (The Best Internet Exchange) по време на същите награди. Това е първата българска телекомуникационна компания, която печели такова отличие.

Paysafe Group https://www.paysafe.com

Paysafe Group

Paysafe One Workplace – проект за консолидиране на ИТ инфраструктурата
Paysafe е компания, образувана след придобиването на Skrill от Optimal Payments през 2015 г. След сделката е взето решение да се консолидират всички съществуващи центрове за данни (общо 14) и да се запази минимален брой в Северна Америка и ЕС (общо 4). В резултат, Paysafe Group стартира програма за намаляване на броя на центровете за данни, като ги сведе от общо 12 до 4 по-големи дейта центъра.
Първоначалният етап на проекта изискваше да се дефинира и разбере сложността на наследството, получено след повече от 10 различни сливания и придобивания на глобално ниво. Всяко бизнес звено в рамките на групата използваше различни инфраструктурни решения и домейни в активната директория, различни антивирусни решения, решения за принтиране, back up решения за услугите на компанията. Българският офис координираше работата с повече от 40 ИТ специалисти в Paysafe от цял свят с различен опит в сферата на дейта центровете, сървър и сторидж, networking, администриране на бази данни, DevOps, денонощен оперативен център за наблюдение (NOC 24x7). В резултат повече от 100 публично ориентирани услуги бяха мигрирани с почти нулево въздействие върху клиентите - payment gateways, wallets, маркетингови уеб сайтове, ERP системи, финансова отчетност. BigData системи също бяха прехвърлени към консолидираните центрове за данни.
Паралелно се пристъпи към унифициране на работните системи и корпоративната инфраструктура. Paysafe Group използваше повече от 2400 лаптопа от различни производители и инсталирани имиджи с операционни системи, като процесът по отнемаше часове за някои от локациите. Релокацията на служителите в различни офиси беше почти невъзможна поради топологията на мрежата, автентификацията и стандартите за сигурност. Под ръководството на екип от 2 проектни мениджъри в София и Монреал, заедно с SMEs с различен опит, се създаде една работна екосистема за цялата група. Всички членове на екипа, включително тези, които често пътуват, получиха унифицирано решение, предоставящо стандартизиран достъп по целия свят, включващо един домейн (paysafe.com), автентификация в активна директория, стандартизирана мрежова топология за всеки офис с уникални мрежови диапазони, всички офиси, свързани чрез SDWAN облачно решение, внедряване на Windows 10 със стандартизиран Paysafe имидж, общоприети програми за аудио / видео конферентна връзка, стандартно работно място с HW услуги, еднакво за всички локации, follow me printing технология като стандарт за всеки офис и т.н.
С проекта Paysafe Group успя да внедри по-бързо своята campus стратегия, избирайки София за един от основните корпоративни ИТ центрове на компанията, като постигна и значителни икономии от годишните си разходи, за да подкрепи своите производствени услуги, възлизащи приблизително на над 6 милиона евро годишно. Групата увеличи ефективността на ИТ екипа с повече от 30% на база на подходящи ключови показатели за представянето (KPIs) и споразумения за ниво на обслужване (SLAs) чрез внедрена система за управление на ИТ услугите (ITSM), базирана на ServiceNow. С програмата за консолидация на дейта центровете системите за сигурност в Paysafe се повишиха благодарение на най-добрите защитни стени от следващо поколение, системи за защита от изтичане на данни, мониторинг система за управление на събитията с предвиждащ анализ на сигурността (SIEM) и предупреждения в реално време, DDoS защита и други.

SoftServe Bulgaria EOOD https://www.softserveinc.com/en-us/

SoftServe Bulgaria EOOD

SoftServe кандидатства с проекта си Storyteller, който е разработен с цел вътрешно ползване от компанията, в която работят над 6300 служители в световен мащаб. На по-нататъшен етап се обмисля предлагане на продукта и на пазара, тъй като той е решение в рамките на софтуер като услуга (SaaS) и може да се използва от външни организации за техния собствен бизнес.
Storyteller е иновативна и високотехнологична платформа за улесняване на продажбите. Неговата интуитивност го прави лесен за използване и незаменим асистент в организирането, съхраняването, споделянето, представянето и проследяването на интерактивно съдържание свързано с продажбите на компанията. Целта на SoftServe беше продуктът да се използва от 60% от хората в екипите по продажби на глобално ниво през първите 3 месеца след пускането на първата версия на продукта (март 2018-та), което бе постигнато. До третото тримесечие на 2019-та се очаква процентът да се качи на 95% и 70% от споделеното съдържание да бъде разглеждано от клиентите на компанията в удобно за тях време.
Получената безценна информация, извлечена от поведението на клиентите разкрива техните интереси, нагласа и потребности, което дава отлична възможност за създаване на уникална стратегия към всеки един от тях по отношение на продажбите.
Продуктът може да се използва по 2 начина:
Уеб приложението е проектирано за интуитивна работа в уеб среда и поддържа всички типове устройства.
Мобилното приложение за iPad поддържа и офлайн режим, така че SoftServe да търси клиенти, да научава повече за решенията и услугите на съответната компания, дори когато няма интернет връзка.
Екипът, занимаващ се с дизайн и анализ фазата, както и с разработването на продукта се намира в София, България, като спомагащи екипи за тестването на софтуера са разпределени в 3 различни локации в Украйна- Лвов, Ивано-Франковск и Днепър. Product Owner на проекта е Кристофър Бейкър, Главен изпълнителен директор на SoftServe.
Наподобяващият игра интерфейс на Storyteller предлага една среда на съревнование, която значително мотивира и подобрява представянето на екипите ни. Разработена е скала, която показва какъв е успехът с определен клиент, колко време е прекарал в гледане на презентация, дали я е препращал на негов колега. По този начин можем да съдим не само кой конкретен човек от продажби се е справил добре, но и доколко самият клиент е вложил време в изпратената през Storyteller презентация. Данните се събират от системата и се оценяват, за да може да се работи по по-нататъшни подобрения на софтуера. Storyteller работи за развитието както на кадрите по продажби в SoftServe, така и за увеличаване на удовлетвореността на клиента, което се асоциира и с увеличаване на приходите на компанията. Storyteller има и модул за самообучение, който може да се използва за награждане на знанията и оценка, както и страница с новини и панел за администрация. Малко компании залагат на дигитализиране на подхода към клиента по този начин, чрез продукт, който има потенциал да стане силно конкурентен и извън рамките на SoftServe.

1) https://softserve.softservestoryteller.com/shared/view/3828/406#/
2) https://drive.google.com/file/d/1U69V5TZsYFe9OY52Ezi1NL81y5Ra91c7/view?usp=sharing

VMware Bulgaria EOOD https://www.vmware.com/

VMware Bulgaria EOOD

Бързината на промяна и адаптация към нови изисквания е ключова за всеки бизнес днес, а това означава промяна и адаптация на основната ИТ инфраструктура на предпрятията, фирмите и институциите. Изграждането и управлението на частни облаци и интеграцията с публичните облаци е в основата на успешния бизнес в дигитализирания свят. По данни на IDG, инвестициите в частни облаци нарастват с над 48% на годишна база, надхвърляйки 15 милярда долара на тримесечие през 2018.

Усвояването на подобни инвестиции до скоро означаваше месеци в изграждане, инсталиране и конфигуриране на системи в дейтацентрове от екипи със скъпо струващи експерти в различни области – виртуализация, сигурност, мрежи и много други. Типично подобни проекти са с бюджети стотици хиляди до милиони долари.

VMware Cloud Foundation автоматизира изграждането на частни и хибридни облаци за компании и институции в световен мащаб като чрез автоматизация намалява времето за изграждане на облаци до 15 пъти – от месеци то става броени дни и едновременно с това намалява оперативните разходи с над 40% като стандартизира ИТ архитектурата и позволява автоматизираната й поддръжка, управление на сигурността, автоматизирано скалиране и разрастване при нужда.

Екипът на VMware в България разработва и участва във внедряването на VMware Cloud Foundation Bringup, осигуряващ изграждането на SDDC – софтуерно дефинираните дейтацентрове и частни облаци. Това включва тясна кооперация с производители на софтуер и хардуер и Fortune 500 компании за дефинирането и реализацията на автоматизираните процеси, осигуряването на съвместимост и адаптивност към широк кръг версии, конфигурации и топологии и най-вече реализация на продукт, който осигурява гъвкавост при максимална сигурност – много често противоречащи си изисквания.
В резултат за по-малко от 2 години на пазара VMware Cloud Foundation вече се използва в стотици компании и държавни институции в Европа и по света, а български инженери участват в изграждането и развитието на дейта центровете на световни банки, научни институти, министерства, болници, комуникационни компании в страни от EU.

За пример, CNRS, Френският Национален Център за Научни Изследвания изгради с помощта на VMware Cloud Foundation облак, обслужващ над 1200 лаборатории в страната за рекордно време и намали времето за иницииране на нови изследователски програми от седмици на часове, както заявява Давид Берко, ръководител на инфраструктурана и услугите в CNRS.

Има редица подобни примери с Fortune 500 компании, но VMware Cloud Foundation се използва и помага не само на многомилионни компании, а също и на малки и средни бизнеси, за които до сега инвестицията в изграждане и управление на частен облак бе непосилна задача поради мащаба, времето и цената. Сега, при наличието на автоматизация с VCF фирми с ограничен ИТ персонал като Nol-Tec могат да модернизират облачната си инфраструктурата, обслужваща офисите в Европа, Америка и Азия за рекордно време – от няколко седмици до няколко дни или часове и при оптимизирано използване на консултанти, както заявява Дъстин Планк, мениджър информационни технологии в Нол-Тек.
Инж. MSc. Александър Велков Чобанов http://www.nurbulgaria.com

Инж.МSc. Александър Велков Чобанов ръководи екип от ИТ специалисти, които заедно създадоха Българската машина за гласуване и имат готовност да произведат 12.500 броя машини за предстоящите избори.

Българските машини за гласуване марка "МИРБГ", ще направят изборите в България честни.
Машините са защитени от хакерски атаки - нямат ИНТЕРНЕТ, нямат WI-FI и BLUETOOTH.

С използването на Българските машини за гласуване няма да има недействителни бюлетини, не може да има и купен вот.
За елиминирането на купения вот, няма тъмната стая, в която продаващия вота си правеше снимка на бюлетината си със смарт-телефон.
А, за запазване на тайната на вота, машината е обърната с екрана към стена на залата, а гласуващия застава между екрана и стената.

В края на изборния ден Българската машина за гласуване изважда за около 5 секунди финалния протокол от гласуването.

Гласуването с машините е лесно и е тествано с 80 годишни хора, не работещи на компютър, които безпроблемно гласуват за около 30сек.
Екрана е ТЪЧ-МОНИТОР с диагонал 18,5 инча и е подходящ и за хора с намалено зрение.

Машините сe захранват с 220 VAC, а при прекъсване на тока продължават да работят на батерии още 16 часа.
Бюлетините се отпечатват от Термо-принтер с ширина на хартията 80 мм. и с едно зареждане на хартия се отпечатват над 800 бюлетини.

Машините са разработени в 3 модела:
Портативен модел за мобилни секции с 15 инч монитор.
Универсален с 17 инч монитор.
За хора с намалено зрение с 18,5 инч монитор.

Коуд Рънърс http://code-runners.com

Коуд Рънърс

През втората половина на 2018 година, „Коуд Рънърс“ реализира успешен глобален проект в партньорство с Фокс Нетуркс Груп.
Фокс Нетуркс Груп е международна компания, базирана в САЩ, опрерираща телевизионни канали и предоставяща телевизионно съдържание в глобален мащаб.
Проблемът, пред който корпорацията се изправя в ежедневните операции, е свързан с неефективния процес за генериране на отчети за гледаемостта на канали и програми.
Клиентът събира данни за ключови метрики като рейтинг, гледаемост в различни времеви диапазони, демография и други за стотици канали в десетки държави. Данните се събират от четири различни системи в зависимост от географско разпределение и вторични фактори.
Обобщените изходящи данни са в хетерогенен формат, който ги прави несравними дори в случаите, когато за събирането им е ползвана същата система. Затова и съществуващият процес по изготвянето на месечни отчети съдържаше голям обем ръчна работа (приблизително 5 служителя на пълен работен ден). Освен голямата инвестиция на време, ръчната работа предпоставя и значителен обем грешки и/или дупликирано усилие. Друг проблем представлява липсата на унифициран режим на представяне на данните, като всяка география използва значителен брой уникални отчети, отнемащи допълнително усилие на екипа.
За унифициране и автоматизиране на процесите по изготвяне на отчети, маркетинг мениджъри от „Фокс Нетуркс Груп“ се обърнаха към „Коуд Рънърс“ – експерт в областта на обработката на големи масиви от данни и тяхната визуализация в лесен и разбираем за потребителите вид.
Пред успешното реализиране на поставената задача стояха предизвикателствата на хетерогенните данни: формат, структура, големина и най-вече сравнимост в определени постановки.
След дефиниране на вход и изход за ETL (Extract, Transform, Load) процес и нормализирането в обща база данни, бе реализирана визуализация на данните в облака, с помощта на Microsoft PowerBI.
За да бъде клиентът в постоянен контрол на проекта, реализацията се случи поетапно, с помощта на малки, инкрементални обновявания и ежеседмична демонстрация на прогреса и изясняване на възникнали въпроси.
Успешната реализация на проекта позволи на Fox Networks да намали броя на заетите в процеса от 5 на един, като по този начин бе освободен аналитичен капацитет за по-належащи проучвания в компанията. Очакванията на двете страни са партньоството да се засили през 2019 в опит данни от други системи да бъдат интегрирани към настоящата BI платформа.

ЛогиСофт ЕООД http://www.logisoft.bg

ЛогиСофт ЕООД

ЛогиСофт ЕООД е водеща фирма в областта на индустриалната и интралогистична автоматизация за България. За своята над 20-годишна история фирмата има многобройни успешно работещи мащабни системи, внедрени в различни браншове. Наши системи управляват голяма част от производството на шоколад, кафе, керамични и бетонни керемиди в България. Имаме също така перфектни решения за фармацията, енергетиката, подемно-транспортната техника, високоскоростната пълначна, пакетираща, етикетираща и бутилираща техника.
Изграждането на изцяло нови управляващи системи за високостелажни автоматични складове и конвейерни системи за комисиониране, както и модернизацията на стари, е приоритет в развитието на фирмата. ЛогиСофт ЕООД е официален Siemens Solution Partner за Motion and Drives. От 2017г. сме официален партньор на GEBHARDT Fördertechnik – водеща немска интралогистична компания.


Проект: Модулна система за управление на съвременни автоматизирани логистични комплекси

Системата е базирана на последно поколение иновативна SIEMENS техника за индустриална автоматизация. Притежава богата палитра от софтуерни модули за управление на транспортни роботи – фамилия трансманипулатори за касетки, кашони, палети и свръхтежки товари, изграждащи съвременни високостелажни автоматизирани складове, както и за управление на роботизирани колички, подемници, комисиониращи станции и разнообразна конвейерна техника.
Притежава следните основни конкурентни предимства, доказани през повече от 30-годишната й история на успешно развитие и внедрявания:
• сигурно безаварийно управление на тежките и сложни машини при много високи скорости
• координация на работата в реално време на всички машини и подсистеми за безпроблемно управление на целия материален поток за големи комплекси
• автоматно базиран стил на програмиране
• достигане до ниво на конфигуриране както на структурата на системата, така и на поведението на отделните модули
• прецизна диагностика, минимизираща спиранията в тези комплекси
• комфортна визуализация
• кратки срокове за конфигуриране на всеки конкретен проект и екстремно кратко време за внедряване на обекта
Системата е доказала своята сила както при модернизация на стари комплекси, така и при изграждането на изцяло нови такива за крайни клиенти като Сименс, Дематик, Лукойл и др. За първи път в света Логисофт осъществява директна връзка между ниво контролери и SAP в съвместен проект с DEMATIC.
Най-успешна в реализирането на такъв тип системи бе изминалата 2018 година.
ЛогиСофт реализира над 10 проекта в интралогистиката в 6 различни държави като подизпълнител на немската компания Gebhardt Fördertechnik. За първи път български управляващ софтуер за интралогистични решения работи на територията на Израел, Украйна, Германия, Унгария и др. Влаганата от ЛогиСофт техника в мащабни логистични комплекси също достига изключително високи обеми. В края на 2018г., ЛогиСофт получи награда от Сименс, България за значими проекти и съвременни решения в интралогистиката. Ние сме особено горди, че в нашите системи няма нито един ред софтуерен код, който да не е наша собствена българска разработка. Страртираме мощно новата година с участието ни в огромен логистичен комплекс в Норвегия, както и в много интересен комисиониращ комплекс в Латвия, отново в партньорство с Гебхардт.

Модулната софтуерна система е уникална по своята история и параметри не само за българския пазар. Тя е въплътила опита на някогашния лидер Интрансмаш Инженеринг, многократно доразвит от екипа на ЛогиСофт и по нищо не отстъпва на разработваните в момента подобни системи от световните лидери в бранша. Освен по цена.


 

МенторМейт България https://mentormate.com/bg/

МенторМейт България

МенторМейт има зад гърба си множество успешно реализирани проекти за клиенти в сектора на дигиталното здравеопазване. Софтуерът, който разработваме за тях, спомага за спасяването на много човешки животи всяка година. WMDA или Световната организация на донорите на костен мозък е пример за такъв клиент.
Световната асоциация на донорите на костен мозък (WMDA) свързва лекарите по света с подходящи донори на стволови клетки за пациенти, живеещи с рак на кръвта. Съставена от десетки донорски регистри в повече от петдесет страни, WMDA работи с огромни масиви от данни. Когато WMDA сля дейността си с други регистри на донори на костен мозък по света - BMDW и NetCord Foundation, стана ясно, че системите им са остарели и е необходимо да бъдат подобрени. От МенторМейт видяхме тази възможност да подобрим системата им и изградихме дългосрочно партньорство, предоставяйки им разработчици при необходимост и помагайки им при разработката на софтуер.
В партньорство с тях изградихме софтуер, който търси съвпадения между донори и хора, нуждаещи се от животоспасяваща трансплантация. Системата е уникална по своята функционалност и архитектура, защото в нея фигурират записи на всички 33 млн. донори от различните регистри в цял свят и така тя се превръща в основен източник на информация за спасяване на хора.
Решихме затрудненията на WMDA като модернизирахме архитектурата на базата на WMDA и изградихме система, която лесно обработва големия обем от информация за над тридесет и три милиона донори в петдесет и пет страни. За да постигнем това, елиминирахме всички пречки като използвахме различни технологии, включително Laravel PHP Framework и няколко персонализирани SQL бази. Също така добавихме няколко защитни слоя, за да подобрим сигурността на информацията за донорите. Резултатът е надеждно и мащабируемо приложение, пригодено за бъдещето и най-важното – сигурно. Новата инфраструктура позволява на WMDA да получава по-големи масиви от данни, които държат лекарите информирани и позволяват на пациентите да получат необходимите трансплантации много по-бързо.
Решихме да подкрепим WMDA и тяхната кауза не само с техническа експертиза, като поводът за това бе 15 септември - Международният ден на донорите на костен мозък. За да покажем подкрепата си и да помогнем тази кауза да достигне до повече хора, организирахме цялостна кампания за популяризиране в социалните мрежи и медиите (economy.bg), с която да достигнем до повече хора и изпратихме китове за вземане на ДНК проба до всеки един от офисите ни. Тази кампания даде възможност на хората от екипа ни в цялата страна (София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Русе), както и в Минеаполис, да се за запознаят още по-детайлно с процеса и при желания да се включат в регистрите за донорството. Във вземането на проби се включиха 55 души. Вярваме, че заедно можем да постигнем повече и сме радостни, че толкова хора от компанията проявиха готовност да преминат на следващата стъпка и да имат възможност да спасят човешки живот.
Методия АД http://www.methodia.com

Методия АД

Методия е технологичен доставчик на персонализирани бизнес решения от типа „бизнес като услуга“ (BaaS) и „софтуер като услуга“ (SaaS), насочени към енергийната и ютилити индустрии. Компанията е фокусирана върху разработката на дигитални продукти и на цялостен софтуер за управление на комплексни оперативни дейности на доставчици на електричество, газ, вода, отопление и други комунални услуги. Създадена през 2008 година с основен R&D център в България, компанията ни бързо успява да набере скорост и да спечели доверието на организации от ранга на Fortune 500. Днес, с пълната си гама от оригинални IT продукти и консултантски услуги, с офиси в няколко световни локации и професионален екип от близо седемдесет души, Методия е предпочитан партньор на ютилити бизнеса у нас и зад граница.

В началото на 2018 г., Методия подписва договор за мащабен проект с иновативна B2B ютилити компания, която е един от новите независими доставчици на газ на английския пазар. Компанията си поставя амбициозната цел да стартира бизнес в много динамичния и предизвикателен енергиен сектор във Великобритания, и в рамките на годината да развие клиентска база от над 500 бизнес/индустриални потребители. За целта ѝ е необходимо технологично решение, с което да управлява и автоматизира от край до край вътрешните си процеси, както и тези, насочени към крайните клиенти и мрежата от външни контрагенти (енергийни брокери и т.н.).

Първа фаза на проекта залага внедряването на Billing и CRM решение, с което ефективно да се обхване целия процес по управление на взаимоотношенията с клиенти и тяхното прецизно фактуриране. В допълнение към тях, ютилити компанията заявява и необходимостта от разработване на клиентски уеб self-service портал, както и на вътрешен инструмент за по-лесно управление на заявки от страна на клиентите. Договорените за втора фаза (до края на Q1, 2019 г.) решения включват:
• мобилно приложение на доставчика, изключително важно за подобряване на клиентското преживяване,
• специфичните B2B Data Flows, отговорни за правилната комуникация и обмяна на информация (файлове) с останалите участници в индустрията и
• брокерски портал с функционалности за генериране на оферти, договори, управление на ценови листи и различни тарифи и пълно обслужване на отношенията с 37 брокера на територията на Англия.

Само за 3 месеца (февруари – април) Методия успява да конфигурира и персонализира заложените за тази фаза 4 продукта, така че да отговарят на специфичните изискванията на клиента и индустрията. На 1-ви май 2018 г. английският B2B доставчик на газ дава официален старт на платформата си в целенасочена комуникационна кампания и започва привличането и комерсиалното обслужване на бизнес потребители. През август и мобилното приложение става достъпно за крайните клиенти.

В рамките на следващите няколко месеца от май до декември 2018 г., компанията успява значително да надхвърли първоначалните си очаквания и да реализира около 1000 договора с бизнес и индустриални клиенти. Доставчикът на газ определя това като сериозен успех за организацията и дава своята отлична референция за работата на Методия по проекта, включително и на корпоративния сайт на компанията ни.
Орфей Клуб Уелнес АД - Пловдив http://orpheusclub.com/

„Орфей клуб уелнес“ АД съществува повече от 20 години и успешно се развива в сферата на туристическите, Балнео, Спа и уелнес услуги, Интернет маркетинг, Електронна търговия, Продуцентска и посредническа дейност, развитие на електронно списание за пътешествия и уелнес, здравословен и природосъобразен начин на живот, онлайн търговия на продукти и услуги. През 2018 г. дружеството успешно стартира иновативен и мащабен проект - първата социална туристическа платформа www.tripxv.com . TripXV е туристическа платформа, чиято цел е да свързва желаещите да пътешестват един с друг, давайки възможност на всеки сам да организира пътешествие, а след това да покани своите приятели да се включат в него. Потребителите на платформата имат на разположение редица инструменти, чрез които могат цялостно да организират своето пътуване, до която и да е точка на света. TripXV дава възможност за контакти между хора със сходни интереси и предлага автоматизирана система за групово пътуване. Платформата е истинско технологично предизвикателство, тъй като създава инструменти , чрез които ролята на туроператора се поема от пътешественика, а предварителната информация, необходима за осъществяване на пътуването, се въвежда от Трипекслидера. Бонусите за клиента са – спестяване на пари, време, взимане на самостоятелно решение, създаване на най-добрия туристически пакет, съобразно желанията на всички, участващи в трипа. TripXV e бизнес предизвикателство за нашия екип, за доставчиците на основни и допълнителни туристически услуги, за крайния потребител и за крайния клиент, защото информацията в платформата се генерира от самите потребители - всичко включено тук е преживяно, като по този начин се запазва автентичният дух на пътешественика. Платформата запълва нишата в ИТК сектор в България . Платформата въвежда нови понятия -Трипекслидер, Трипексадвенчър и Трипексактивити. TripXV е платформа all in. Потребителят на TripXV може да получи всичко необходимо за своето пътуване на едно място. Не се налага да влиза в сайтове за всяка отделна услуга и да прави десетки регистрации. След стандартна форма за регистрация, TripXV представя на потребителя форма на проспект, която трябва да се попълни - кога иска да направи своето пътуване, къде иска да отиде и какви услуги да използва от предоставените от различните доставчици. След това потребителят изпраща покани към хора, с които иска да сподели пътуването и залага срок за потвърждение. След изтичане на срока групата е потвърдена и се пристъпва към резервиране на настаняване. Платформата е идеалният начин за организиране на корпоративни пътувания.
През 2019 г. платформата ще се развива и в следващата си версия предвижда предлагане на активен профил на пътуването, в който се отбелязва организационна информация - часове на пристигане в хотела, лист със желания и позволява размяна на моментни съобщения.
При завръщане пътувалият има право да качи в платформата няколкоминутно видеоревю на хотела и на услугите, които е използвал от нашите доставчици. Това ще става посредством мобилно видео приложение, което му е предоставено за инсталиране в началото на пътуването. В края на своето пътуване Трипексадвенчърът разполага с пълна статистика за своята почивка.
По време на цялото пътуване близките на пътуващия /Трипексфелоус/ могат да следят всяка негова крачка, благодарение на иновативен софтуер за мобилни телефони, който предоставяме за инсталиране.

 

ТЕСИ ООД http://www.tesy.bg

ТЕСИ ООД

TESY е изцяло българска компания, създадена през 1990 г., а към днешна дата разполага с пет завода и реализира своята продукция в повече от 50 страни на 4 континента. Oт 10 години компанията има дъщерно дружество в Румъния, от две години насам започва директна работа в Гърция със собствена търговска фирма, а от малко повече от година има такова и в Испания. Към днешна дата TESY е в процес на регистрация на търговско представителство и в Русия, което е поредната стъпка от изпълнението на политиката на TESY за фокус върху разширяването на пазари, на които компанията да оперира директно, а не чрез партньорски фирми. През годините TESY се утвърди като лидер на пазара в България и четвърти по големина производител на електрически бойлери и отоплителни уреди в Европа. Фирмата продължава развитието си в посока на създаване и реализиране на иновативни продукти, а собственият R&D (Research and Development) отдел на компанията се гордее с редица постижения в света на IoT (Internet of Things).
В унисон с тенденциите за иновативни, спестяващи време и енергия, лесни за управление уреди, инженерите на TESY създадоха нова фамилия продукти с управление през Интернет – TESY Cloud. Революционната технология е част от стратегическото развитие на TESY в сферата на Internet of Things, а компанията е първата в Европа, която пуска на пазара конвектор, който може да се управлява дистанционно от всяка точка по света, по всяко време. Българска компания представи и първия в света "умен" бойлер, който също е част от облачните решения на компанията.
TESY Cloud е иновативна технология, която позволява управление на уредите от всяка точка на света. Тя е внедрена в уреди с вграден Wi-Fi модул, свързан към домашна безжична мрежа. Софтуерът е гъвкав и е подходящ за управление от всяко устройство с уеб браузър на адрес mytesy.com/ за компютър, смартфони или таблети с операционна система Android или iOS. За по-голямо удобство на потребителите е разработено и мобилно приложение "tesyCloud", което е напълно безплатно и е достъпно както в Apple Store, така и в Google Play.
https://tesy.bg/modeco-cloud-landing
https://tesy.bg/conveco-cloud-landing

ТИ БИ АЙ Банк ЕАД http://www.tbibank.bg

ТИ БИ АЙ Банк ЕАД

Ти Би Ай Банк има удоволствието да представи в настоящия конкурс на БАИТ за 2018г., категория Значителен Корпоративен ИКТ проект - внедряването на вътрешно-банковата система за управление на бизнес процеси на Ти Би Ай Банк – TBI Bank HD.
Системата TBI Bank HD е вътрешна разработка на банката, която се използва ежедневно от повече от 1500 потребителя в България и Румъния. Системата поддържа над 40 вида различни потребителски роли, с различен дизайн на процесите, оформление и функционалности, а общият брой вътрешно-банкови процеси, които TBI Bank HD управлява, са повече от 150.
Идеята за разработката на TBI Bank HD се ражда в подкрепа на амбизиозния план на Ти Би Ай Банк за дигитализиране на всички вътрешно-банкови процеси, и към днешна дата TBI Bank HD се утвърждава като основен инструмент за постигането на тази цел. Системата е изградена така че да осигурява по-бързо и акуратно осъществяване на ежедневните задължения на служителите на Ти Би Ай Банк, което води и до по-бързо и качествено предоставяне на услуги на клиентите на банката и повишава цялостната ефективност на организацията. За пример процесът по административна обработка на пълно предсрочно погасяване преди внедряването на TBI Bank HD отнема 3 работни дни и ангажира служители на ниво офис на банката и звена от Централно Управление, докато след автоматизацията и мигрирането на процеса в системата, той отнема само 5 минути и се извършва изцяло на място в офиса на банката. По-бързата обработка на процеса пести времето на клиентите, така TBI Bank HD e един от инструментите, чрез които банката предоставя на своите клиенти по-добро клиентско преживяване и спомага за увеличаване удовлетвореността и повишаване на доверието към институцията.
Автоматизираните процеси в системата обхващат широк спектър от активности, както за клиента, така и за служителите на Ти Би Ай Банк, което повишава нивото на цялостна ефективност на организацията и води до намаляване на оперативните разходи.
Процесите по пълно и частично предсрочно погасяване, издаване на удостоверения, извлечения, справки, подбор и назначаване на служители, регистриране на операционни събития, софтуерни и хардуерни проблеми, заявяване на служебен автомобил, превод на документ, печат и работно облекло са само част от процесите, мигрирани в TBI Bank HD.
За осигуряване на максимална ефективност, системата TBI Bank HD е интегрирана с всички други банкови системи, внедрени преди нея, за да може да осигури в реално време актуална информация на служителите от всички възможни източници, с които банката разполага.
В стремежа си към дигитализация и за да отговаря адекватно на нуждите на клиентите си, банката разработва системата така че да позволява автоматизация, миграция и създаване на всякакви процеси в нея, тъй като основната цел на системата е максимално бързо да отговоря на динамичните нужди на банката в управлението на вътрешни процеси.
 

Уеб Системи ЕООД http://www.rep2b.com

Уеб Системи ЕООД

Здравейте,

Казвам се Виктор Проданов, управител на Уеб Системи (www.websystems.bg) - софтуерна компания на 17 години.
Пиша Ви във връзка с услугата Rep2b.com, която разработихме през последните три години половина и налагаме пилотно на българския пазар от началото 2018-та:
Услугата е профилирана за фармацевтични компании, които налагат чрез представители - лекарства, ОТС продукти, добавки и решава редица проблемни области:
- всички бизнес процеси са на едно място (планиране, отчитане, анализиране, мониторинг)
- повишава ефективността на представителите и мениджърите
- пести от технологични ресурси (услугата е облачна, нужен е само интернет достъп)
- данните са структурирани и налични за анализ (10 представители отчитат средно по 22 000 посещения на лекари и аптеки годишно)
- услугата позволява обединяване на данни за продажби от няколко доставчика (sell in и sell out продажби)
- намалява опасността компанията да стане заложник на прякото взаимоотношение между представител и клиент.
Клиентите ни в България, отчитат като сериозно предимство, това, че им предоставяме цялата база данни от аптеки, в която те директно наливат продажбите си от дистрибуторите на едро. Като резултат, продажбите за всеки период се разпределят автоматично по продукти и аптеки и всеки, включително представителите, може да следи постигнатите резултати.

Наименование на услугата: Експертен бизнес инструмент за мениджъри и медицински представители
Уеб сайт на услугата: www.rep2b.com

 

Форм Арт ООД http://formart.bg/

Форм Арт ООД

Фирма „ФОРМ АРТ“ ООД – ангажирана с изключителния корпоративен ИКТ Проект на ансамбъл „Българе“ – феномен в българския фолклор. Цялостната музика, аранжимент и фолклорна експертна консултация се изпълнява от известния фолклорен Апостол- Иван Киришев- Управител на компанията. Изцяло модернизираното студио и изключителен професионализъм позволяват да се постигне феноменален корпоративен ИКТ продукт. Възможността да се използва модерна компютърна технология, синхронизирана с талантливо композиране за всички фолклорни инструменти, предразполага под ръководството на креативен екип да се изгради хармония между ноти, звуци, танци и сценично поведение. Всичко това създадено от „ФОРМ АРТ“ – ИВАН КИРИШЕВ.
Човекът, допринесъл ансамбъл „БЪЛГАРЕ“ достойно да бъде нарицателен герб за всеки българин и цяла България!

Новини

28.02.2019

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2018 г.

Церемонията по награждаване на победителите се проведе с участието на Президента на Република България Румен Радев     На официална церемония вчера бяха отличени победителите в...

11.02.2019

Известни са номинираните в отделните категории от конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2018 г.

Церемонията по награждаване на победителите ще се проведе под патронажа на Президента на Република България Румен Радев   До крайния срок за регистрация в конкурса „Наградите на...

15.01.2019

120 кандидатури бяха подадени в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2018 г.

120 регистрации от 97 личности, компании и институции бяха направени в конкурса  „Наградите на БАИТ“ за 2018 г. до крайния срок за регистрация 24.00 ч. на 14 януари....

 

Златен спонсор

А1 България

Сребърен спонсор

Datecs B-Trust by Borica Unicredit Bulbank СуперХостинг.БГ Polycomp

Бронзов спонсор

Ciela Norma Индустриален и логистичен парк - Бургас Солитрон България Sofia Airport Center

Партньори

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ БНР Българска национална телевизия TechNews ICT Media Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Национално сдружение на общините в Република България Eleven ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Национален център за безопасен интернет Innovation Starter JA Bulgaria LaunchHub Smartnews Newbusiness.bg Pixelmedia.bg Bulgarian Startup Association