Начало Партньори Контакти Поверителност English

12-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2022 г.

Кандидатствай

Регистрация

Начало » Регистрация

Уважаеми кандидати, При успешна регистрация на Вашата кандидатура следва да получите на имейла, който сте посочили в регистрационния формуляр, потвърдителен имейл с данните/описанието, попълнени в регистрационния формуляр, както и файловете, които сте прикачили.

Ако Вие не получите потвърдителен имейл, след като натиснете бутона „ РЕГИСТРИРАЙ СЕ“ и/или на екрана не се изпише текст:“ Благодарим Ви за подадената кандидатура!“ моля, свържете се с нас за съдействие на awards@bait.bg, или на Тел. +359 2 946 1513.

Благодарим!

 

Категории:

Данни за проекта

*Име на проекта:
*Кратко описание: /до 1500 символа/
*Кандидатствали ли сте преди с този проект и ако да с какво е различен проекта:
Изпълнител на проекта:

Критерии за участие

Моля, попълнете полетата на отделните критерии. Ако има критерий, който не покривате, моля пропуснете това поле. Поредността не определя приоритет на критерия.

1. Присъжда се на компании, които активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите. /до 1500 символа/

2. За иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри /до 1500 символа/

3. За иновативни интегрирани програми между висши училища с различен профил – технически и хуманитарни за обучение на студентите /до 1500 символа/

4. За иновативни интегрирани програми между български и чуждестранни висши училища с различен профил – технически и хуманитарни за обучение на студентите /до 1500 символа/

5. За висши училища, подкрепящи средното образование чрез специално разработени програми за тях и предоставянето на университетски преподаватели за воденето на отделните дисциплини /до 1500 символа/

Документи към категорията: Образователна награда

Прикачване на лого или снимка:
Максимален размер на снимка/лого: 1 MB, допустими формати: JPG, GIF, PNG, размери: 250 x 188 px
Прикачване на файл:
Файл в PDF или DOC формат, до 5 MB

Данни за проекта

*Име на проекта:
*Кратко описание: /до 1500 символа/
*Кандидатствали ли сте преди с този проект и ако да с какво е различен проекта:
Изпълнител на проекта:

Моля, отбележете възрастта на участника в тази категория:

Моля, да имате предвид, че ако сте под 16 г. възраст, кандидатурата Ви в категория „Младежка награда“ няма да бъде активирана до получаване на оригиналната декларация, подписана от родител или настойник. Изтеглете декларацията оттук.

Моля, сканирайте декларацията и я изпратете на bait@bait.bg най-късно до 24.00 ч. на 11.01.2023 г.

Критерии за участие

Категорията е отворена за студент/екип от студенти, ученик/екипи от ученици, обучаващи се към датата на подаване на заявленията за участие в конкурса.

Моля, попълнете полетата на отделните критерии. Ако има критерий, който не покривате, моля пропуснете това поле. Поредността не определя приоритет на критерия.

1. Създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ /до 700 символа/

2. Реализирани иновативни технологични проекти извън учебната зала /до 700 символа/

Документи към категорията: Младежка награда

Прикачване на лого или снимка:
Максимален размер на снимка/лого: 1 MB, допустими формати: JPG, GIF, PNG, размери: 250 x 188 px
Прикачване на файл:
Файл в PDF или DOC формат, до 5 MB

Критерии за участие

Категорията е отворена за представители на: печатни/онлайн медии, радио и телевизия, блогъри.

Моля, попълнете полетата на отделните критерии. Ако има критерий, който не покривате, моля пропуснете това поле. Поредността не определя приоритет на критерия.

1. Участва се с репортаж, интервю, коментар и/или анализ по актуални теми за ИКТ бранша, помогнали за разрешаването на особено важен за сектора проблем и/или допринесъл за популяризирането на развитието на ИКТ сектора /до 700 символа/

2. Подават се до 5 материала, публикувани през 2022 /до 800 символа/

3. Иновативният подход в материалите ще донесе допълнителни точки /до 700 символа/

Документи към категорията: Журналистически принос

Прикачване на лого или снимка:
Максимален размер на снимка/лого: 1 MB, допустими формати: JPG, GIF, PNG, размери: 250 x 188 px
Прикачване на файл:
Файл в PDF или DOC формат, до 5 MB

Данни за проекта

*Име на проекта:
*Кратко описание: /до 1500 символа/
*Кандидатствали ли сте преди с този проект и ако да с какво е различен проекта:
*Изпълнител на проекта:

Критерии за участие

Публична администрация, която e:

  • допринесла за позиционирането на ИКТ бранша сред водещите в икономиката на страната и/или
  • внедрила проект в административното обслужване на гражданите и бизнеса, който е в експлоатация и в поддръжка през 2022 г. и/или
  • подобрила бизнес средата и постигала публичност и прозрачност на работата на администрацията като цяло.

Моля, попълнете полетата на отделните критерии. Ако има критерий, който не покривате, моля пропуснете това поле. Поредността не определя приоритет на критерия.

Целенасочена дейност, свързана с:

1. Инициативи и актове на администрацията, способстващи ефективното развитие на ИКТ бранша /до 700 символа/

2. Дейности за преодоляване на недостига на кадри за ИКТ бранша /до 700 символа/

3. Дейност по предоставяне на информация и създаване на реален потенциал за ИКТ бранша за разширяване на пазара на стоки и услуги за износ /до 700 символа/

4. Наличие на работна група/отдел в структурата на институциите от ПА и регламент за постоянна връзка с представители на браншовите организации за съвместна работа по проекти от общинско/национално значение /до 700 символа/

За проект, който е в експлоатация и в поддръжка през 2022 г., предназначен за административното обслужване на гражданите и бизнеса, за подобряване на бизнес средата и постигане на публичност и прозрачност на работата на администрацията като цяло.

5. Целеви групи, върху които ще рефлектира резултата от проекта /до 700 символа/

6. Съответствие с текущото законодателство, ЗЕУ, оперативна съвместимост, публични регистри за достъп до данни /до 700 символа/

7. Технологии, използвани за реализация на проекта /до 700 символа/

8. Добро управление на проекта и гаранции за устойчивост (своевременно изменение на нормативната уредба за отразяване на усъвършенстваните процеси с използване на ИКТ, синхронизиране на дейностите по проекта и спазване на сроковете, осигуряване на бюджет за поддръжка и актуализация, др.) /до 700 символа/

9. Комплексна оценка за възвращаемост на инвестицията на публични средства /до 700 символа/

10. Съотнасянето на проекта към общоевропейските акценти: Digital Market, Open Data, Intelligent Cities, Intelligent Home /до 700 символа/

11. Иновации, реализирани в проекта /до 700 символа/

12. Проекти/инициативи, които демонстрират способността на българската публична администрация да отговаря на изискванията на ЕС и едновременно с това иновативно да прилага ИКТ /до 700 символа/

13. Проекти/инициативи, които облекчават ежедневието на българския гражданин и бизнеса (спестено време, прозрачност, баланс между обществен интерес и облекчаване чрез премахване на излишни регулации, др.) /до 700 символа/

Документи към категорията: Публична администрация

Прикачване на лого или снимка:
Максимален размер на снимка/лого: 1 MB, допустими формати: JPG, GIF, PNG, размери: 250 x 188 px
Прикачване на файл:
Файл в PDF или DOC формат, до 5 MB

Данни за проекта

*Име на проекта:
*Кратко описание: /до 1500 символа/
*Кандидатствали ли сте преди с този проект и ако да с какво е различен проекта:
Изпълнител на проекта:

Критерии за участие

Частна компания с регистрация не повече от 3 г.

Моля, попълнете полетата на отделните критерии. Ако има критерий, който не покривате, моля пропуснете това поле. Поредността не определя приоритет на критерия.

1. Иновативен, завършен, ИКТ продукт/услуга с пазарна реализация, гарантираща устойчивост /до 700 символа/

2. Бързо навлизаща на пазара и разпознаваема от клиенти и партньори /до 700 символа/

Документи към категорията: STARTUP Компания

Прикачване на лого или снимка:
Максимален размер на снимка/лого: 1 MB, допустими формати: JPG, GIF, PNG, размери: 250 x 188 px
Прикачване на файл:
Файл в PDF или DOC формат, до 5 MB

Данни за проекта

*Име на проекта:
*Кратко описание: /до 1500 символа/
*Кандидатствали ли сте преди с този проект и ако да с какво е различен проекта:
Изпълнител на проекта:

Критерии за участие

Може да се кандидатства само със собствени разработки на компании, регистрирани в България. Приемат се прегледи и сравнителни анализи от независими източници; потребителски рейтинг; сертификати за качество и изпитания; свидетелства/сертификати за запазени марки или др. интелектуални права; линк към продуктов сайт; подбрани рекламни материали в е-вид; референции от клиенти; видео клипове, демонстриращи функционалност и леснота на работа.

Моля, попълнете полетата на отделните критерии. Ако има критерий, който не покривате, моля пропуснете това поле. Поредността не определя приоритет на критерия.

1. Отличия от изложения или други класации и престижни награди /до 700 символа/

2. Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията /до 700 символа/

3. Популярност /до 700 символа/

4. Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване /до 700 символа/

5. Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване /до 700 символа/

6. Продажби, пазарен дял /до 700 символа/

7. Брой и степен на удовлетвореност на клиентите (организациите) и потребителите /до 700 символа/

8. Дял на добавената стойност (нисък дял на стойността на вложените чужди продукти и лицензни права в продажната цена) /до 700 символа/

9. Продажби на чужди пазари /до 700 символа/

10. Устойчиво развитие /до 700 символа/

Документи към категорията: Успешен български ИКТ продукт/услуга

Прикачване на лого или снимка:
Максимален размер на снимка/лого: 1 MB, допустими формати: JPG, GIF, PNG, размери: 250 x 188 px
Прикачване на файл:
Файл в PDF или DOC формат, до 5 MB

Данни за проекта

*Име на проекта:
*Кратко описание: /до 1500 символа/
*Кандидатствали ли сте преди с този проект и ако да с какво е различен проекта:
*Изпълнител на проекта:

Критерии за участие

Могат да кандидатстват компании, регистрирани в България, успешно внедрили ИКТ решение, което е ново за българския пазар.

Моля, попълнете полетата на отделните критерии. Ако има критерий, който не покривате, моля пропуснете това поле. Поредността не определя приоритет на критерия.

1. Решението е в експлоатация и поддръжка към 2022 /до 700 символа/

2. Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства /до 700 символа/

3. Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат /до 700 символа/

4. Степен на авангардност, технологично ниво /до 700 символа/

5. Решението е изцяло внедрено (в експлоатация) /до 700 символа/

6. Бизнес ползи от използването му /до 700 символа/

7. Информация за ползите от внедреното решение е публично налична /до 700 символа/

8. Не е наложено от фирма-майка извън България /до 700 символа/

9. Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката /до 700 символа/

10. Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката /до 700 символа/

Документи към категорията: Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика

Прикачване на лого или снимка:
Максимален размер на снимка/лого: 1 MB, допустими формати: JPG, GIF, PNG, размери: 250 x 188 px
Прикачване на файл:
Файл в PDF или DOC формат, до 5 MB

Данни на кандидатите:

Ако участвате в конкурса като лице, компания или организация, моля попълнете следните данни:

Име на лице*/компания/организация:
Лице за контакти за компания/организация:
*Месторабота на лицето участник:
Позиция
Адрес:
Телефон
Е-mail:
Уеб сайт:

* Попълва се само, когато кандидатът е лице.

 

Условия за участие

В конкурса могат да участват компании, регистрирани в България по българското законодателство, български организации и институции, лица и екипи, работещи за тях. Те представят продукти/услуги/материали, създадени/внедрени/публикувани през 2022 г.

В категориите могат да участват и компании, които не са членове на БАИТ.

Спонсорите не могат да участват в категориите за компании, но могат да правят номинации за всички категории.

Краен срок за подаване на предложенията: до 24.00 ч. на 11.01.2023 г.

Жури ще разгледа постъпилите кандидатури и ще определи победителите във всяка категория. Победителите във всяка категория ще станат известни на официална Церемония по връчване на наградите.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в гр. София през февруари 2023.

Новини

01.12.2022

Първи кандидатури в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

Броени часове след старта на 12-ото издание на „Наградите на БАИТ“ за 2022 г. постъпиха и първите три кандидатури. Те са в категориите Журналистически принос, Младежка награда и...

01.11.2022

Започва регистрацията за конкурса „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

За 12-и път БАИТ ще отличи проектите, допринесли за развитието на информационните и комуникационните технологии през годината   От днес, 1 ноември, започва регистрацията за участие в...

25.02.2022

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2021г.

На официална церемония вчера бяха отличени победителите в отделните категории от конкурса „Наградите на БАИТ” за 2021 г. И тази година събитието се проведе във виртуално студио и бе...

 

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Акронис България Алтерко Груп Бианор Telelink

Бронзов спонсор

Ciela Norma Интер Карс България

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria Digitalk TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Pixelmedia.bg Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Център за творческо обучение Tech.Offnews.bg БСК Uchi.bg Мениджър DevStyler