Начало Партньори Контакти Поверителност English

13-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2023 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Образователна награда

Образователна награда

"Роботикслаб академи" Сдружение https://roboticslab-academy.com

Име на проекта

Национални STEM шампиони

Изпълнител на проекта

"Роботикслаб академи" Сдружение

Роботикслаб академи е сдружение което се занимава с курсове по лего роботика за деца. Организацията си партнира успешно с две училища в област Плевен - ОУ "Васил Левски" и ИНУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Долни Дъбник, както и с детска градина "Кокиче" - гр. Плевен. Партньорството с двете образователни институции се изразява в това, че от 4 години насам във връзка с Наребата за приобщаващото образование, децата в тези училища имат възможност да изучават като извънкласна дейност - лего роботика, с конструктури Lego Mindstоrms EV3 и софтуер за програмиране Mindstorms EV3. Учебният процес трае около час и половина, през който децата конструират и програмират различни роботи, упражняват се в програмирането и опитват да подобрят своите умения с различни връстници. Курсовете по лего роботика се водят лично от управителя на Роботикслаб академи - г-н Теодор Николов. Разбира се интереса към този вид занимания е огромен и резултатите незакъсняват. За изминалите 4 години, ученици от ОУ "Васил Левски" - гр. Плевен са неколкократни нацонални шампиони в STEM конкурси, като проектите им са свързани с различни модели роботи които са програмиране да изпълняват различни мисии - от космически совалки, роботи за рисуване, роботи миксери, състезателни роботи, до роботи които могат да изчисляват различни видове математически задачи за път, скорост и време.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно си сътрудничат със средни училища по проекти като предоставят свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите

Управителя на Сдружение Роботикслаб академи провежда обучения в две от училищата в град Плевен, както и в една от детските градини в града - "Кокиче". Обученията са свързани с предварително изготвен график, който следва учебните седмици, а именно 34. Часовете се провеждат с всяка възрастова група веднъж седмично с продължителност - час и половина. Желаещите деца да изучаават роботика в момента са общо 85. Програмата следва своя методика като теоретични часове са последвани от практически занятия и упражнения, в които учениците програмират и конструират различни роботи.

EPAM Systems Bulgaria https://www.epam.com/

Име на проекта

Образователни инициативи с мисия: EPAM e-KIDS и Coding Kids

Изпълнител на проекта

EPAM България, Община Бургас, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, Бургас

EPAM Systems Bulgaria

EPAM е водещ световен доставчик на IT услуги за разработка на дигитални платформи с 60K + експерти в 50+ страни, които допринасят за предоставянето на съвременни технологични решения. Нашите ESG цели са в съответствие с тези на ООН за устойчиво развитие. Програмите се реализират благодарение на нашите доброволци. В световен мащаб през 2022 г. сме посветили 750K + часа за обучение и менторство на повече от 27 места. В България работят над 400 професионалисти, които допринасят за проектите и подкрепят различни инициативи за доброто на нашите общности. Разкриваме чудесата на технологичния свят за по-малките ученици чрез глобалната програма EPAM e-KIDS, подкрепена с различни курсове , която насърчава децата от 8 до 12 години да научат повече за софтуерното инженерство и да развиват своите умения. Надграждаме глобалната ни инициатива, като подкрепяме не само младите таланти, но и техните учители с технологичен ресурс и експертиза. EPAM е и един от основните технологични партньори на Община Бургас и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации от създаването ѝ. Компанията се ангажира с оборудване на лаборатории; подпомагане на учители с бизнес експертиза, организиране на лекции и събития. Така създадохме проекта Coding Kids, който свързва по-големи и по-малки ученици през призмата на дигиталните иновации. 1480+ деца в община Бургас са преминали през обученията в рамките на Coding Kids.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно си сътрудничат със средни училища по проекти като предоставят свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите

EPAM e-KIDS осигурява среда за създаване на игри, анимации и кодиране чрез забавни задачи, предоставени от платформата Scratch, проектирана от MIT. Екипът ни се ангажира с менторство на деца, предоставяне на материална подкрепа и експериза за учителите. Доброволци от EPAM разработиха и адаптираха на български и единственото обучение по Scratch за педагози.
През 2022 г. чрез е-KIDS се фокусирахме върху подкрепата на украинските деца у нас. Партнирахме със сдружение “Отворени обятия” и станахме част от тяхното лятно училище. 100+ деца се включиха в Scratch работилниците. През 2021 г. с Община Бургас и ПГКПИ стартирахме програмата Coding Kids (https://epa.ms/1TJcX3), в която децата се учат от деца. 20 гимназисти преминаха Scratch курса за учители на EPAM, поеха ролята на педагози за по-малките. През 2022 г. Община Бургас осигури 3 локации и информира всички местни училища за серията от обучения. 730+ деца (7-13 г.) завършиха 2-те безплатни издания. В първото участваха 168+ ученици, а във второто още 550+. През 2023 г. само в пролетното издание участваха 300+ деца, а в лятното 450+ През лятото на 2022 г. с Общината и ПГКПИ организирахме събитието Port to the Future, в което основна тема бяха професиите на бъдещето, иновациите в образованието и развитието на младите хора у нас. Организирахме целодневни семинари по програмиране и роботика с отворен достъп с 200+ гости. Научете повече тук: https://epa.ms/1TJ4qx и https://epa.ms/1TppqJ

RoboClub.BG https://www.roboclub.bg/

Име на проекта

RoboClub.BG

Изпълнител на проекта

Студентски клуб по Роботика към СС при ТУ - София

RoboClub.BG

Студентски клуб по “Роботика” (RoboClub.bg) е организация към Студентски съвет при Технически университет - София, сформирана през 2001 г. от студенти, които са обединени от желанието за създаване и израстване в света на новите технологии.

Клубът предоставя среда и възможност за практическо развитие чрез реализацията на проекти, вдъхновени от интересите на всеки един студент или по задание от бизнес средите.

Организацията взима участие в различни събития, форуми, фестивали, състезания и много други. Един от най-значимите проекти, който развива организацията от 2001 год. (от нейното учредяване) е “Дни на Роботиката” към ТУ-София (RoboDays). Други ярки инициативи са - Кариерната инициатива “RoboTalks”, в която гост лектори от бизнеса и научните среди изнасят лекции пред студенти и ученици, Националното състезание по 3D моделиране и проектиране “3D Tech Modeling”, стартирано през 2022 г. и насочено към ученици от 5. до 12.клас, както и непрекъснатото участие в разнообразни работилници и събития с цел популяризиране на техническите науки сред младите хора.

Успехът на нашата организация е защитен с множество отличия в национални и международни състезания, в резултат от силния ни отборен дух, работливост и отговорност. Всяка година се стремим да разрастваме своята дейност и да достигаме все повече хора, които споделят отдадеността си към програмирането, електрониката, роботиката, 3D моделирането и други.

Проектът е участвал в предишни издания на конкурса

Посочете с какво е различен проектът

В рамките на последната година клуба по Роботика към ТУ-София увеличи своята дейност чрез включване на разнообразни въвеждащи в инженерната сфера курсове, сред които 3D проектиране и моделиране, запояване, програмиране на Arduino микроконтролери, които заемат ключово място в състезателната роботика, и 3D принтиране, като технология, обещаваща голямо приложение във всички сфери на живота.

За иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри

Клубът по Роботика към ТУ-София е най-голямата студентска организация в сферата на роботиката и автоматизацията, затвърдила с над 20-годишен опит своето място като мост между инженерната професионална сфера и научно-изследователските среди, от една страна, и студентите, будни за знания, от друга.

Иновацията на проекта RoboClub.BG се очертава от палитрата от инициативи и дейности, в които той заема основна роля.

Дни на Роботиката към ТУ-София (RoboDays) е състезание, което цели разпалването на желанието на младите хора за професионално израстване не само в областта на роботиката, но също и в тази на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), като неделима част от нея. Инициативата обхваща в съществото си състезания в различни категории, чиято основна тематика бива променяна ежегодно, и изложение на нови технологични проекти и StartUp-идеи.

Кариерната инициатива “RoboTalks” е друга известна инициатива на клуба, която се изразява в провеждане на ежемесечни срещи с представители на бизнеса и научните среди. В рамките на събитието те предават своя безценен опит на студентите в областите на автоматизацията, роботиката, електрониката, софтуера и изкуственият интелект – направления на обучение в ТУ - София.

Това обхваща само малка част от дейността на организацията. Акцент в нея е поставен допълнително от състезателната роботика, интерактивните курсове и организирането на други състезания като “3D Tech Modeling”.
Асоциация "IT Стара Загора" https://www.facebook.com/it.starazagora/

Име на проекта

Zara Tech Education: ИТ образование и технологични тенденции

Изпълнител на проекта

Боряна Пейчева и Теодора Нончева

Асоциация "IT Стара Загора"

Асоциация “ИТ Стара Загора” работи за развитието на дигиталния и технологичен сектор в региона на Стара Загора. Предоставя приобщаващо и качествено образование на студенти и професионалисти, изгражда технологични общности, обучаваме ИТ и дигитални ментори и преподаватели, прилага иновации и добри бизнес практики, подкрепяме технологични инвеститори. Целта е да възстанови местната технологична индустрия и да позиционира регион Стара Загора като следващия технологичен център с висок потенциал в България.
Проектът “Zara Tech education” утвърждава активното сътрудничество между водещи IT компании в Стара Загора и образователните институции - професионални гимназии и Тракийски университет. За провеждането на всички дейности по проекта съдействат учители от професионалните гимназии, преподаватели в Тракийски университет, родители, ученици, студенти и граждани. Всички заедно работят по организирането на и реализирането на мащабни събития, ангажиращи цялото общество в региона. Информационната кампания се води в социалните мрежи, а идеята е съвместно разработването на дигитално приложение за разпространени на добри идеи и практики.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно си сътрудничат със средни училища по проекти като предоставят свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите

Асоциация “ИТ Стара Загора” организира различни образователни курсове, състезателно хакатони, дигитални мероприятия и технологичен фестивал.
По време на учебната година асоциацията съдейства за организиране на ученически стажове в компютърни компании по НП “Ученически практики 2”. Освен това организира в една от гимназиите в града експозиция на роботи, в която участваха ученици и студенти от града. Две поредни години по програма Meet&Code се състояха две събития - Момичетата и технологии, на които дами от бизнеса се срещнаха и споделиха своя опит със заинтересованите момичета.
Всеки месец в споделеното работно пространство The Lodge асоциацията провежда интересни лекции и семинари за ученици, студенти и възрастни на интересни и популярни ИТ теми. През пролетта асоциацията проведе технологичен фестивал с редица лекции, дискусии и работилници с фокус технологично образование, дигитализация и предприемачество.
За по-ефективна приемственост между средното и висшето образование и бизнеса асоциацията провежда курсове за програмиране и графичен дизайн. Съвместно с Училищна телерик академия студенти преподават на ученици в прогимназиален етап, а учители от гимназиите съдействат за провеждане на интересни дисциплини в компютърните специалности в Тракийски университет.
Освен всичко това асоциацията организира Base предприемаческа академия и Rails Girls - събитие за начинаещи дами в сферата на програмирането.

Ваня Ананиева - Интелект https://www.intellect.bg/my-intellect

Име на проекта

Интелект Онлайн

Изпълнител на проекта

Фундаментал студио

Ваня Ананиева - Интелект

Мобилно приложение за езиково обучение изцяло през телефона - иновативно и с възможност за модерно обучение от всяка точка.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно си сътрудничат със средни училища по проекти като предоставят свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите

Помагат активно и са свързани с училища и през платформата Училище за бъдеще.

Приложна академия за образование - Синдео https://sindeo.org/

Име на проекта

Приложна академия за образование - Синдео

Изпълнител на проекта

Теодора Димитрова и Ангел Георгиев

Приложна академия за образование - Синдео

Приложна академия за образование - Синдео е организация, която има за цел да достигне до повече учители, директори и други ангажирани по какъвто и да е начив с образованието, за да им предостави за да им предоставим качествено, иновативно и приложно обучение, за да се превърнат в успешни учители, образователни мениджъри и полезни в помощта си към своето дете родители. Ние вярваме, че всеки е отговорен към образованието на нашите деца и искаме с помощта на лектори лидери с сферата на образованието, да предложим курсове от няколко дни, до няколко седмици, семинари, краткосрочни или дългосрочни обучения, както и частни такива, съобразени с нуждите на конкретния клиент - учител, който иска да повиши своите професионални компетенции или директор, който иска да управлява по-ефективно екипа си.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно си сътрудничат със средни училища по проекти като предоставят свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите

Приложна академия за образование - Синдео е изцяло онлайн академия, в която участие са взели учители и директори от големи столични училища, от големите областни градове от страната, както и от по-малките населени места, като село Ружата, село Лозен, село Опан, село Царацово и други. В Приложна академия за образование - Синдео участие взеха и учители от български неделни училища от чужбина. Академията сътрудничи с цели образователни екипи и провежда курсове според нуждите на българския учител като "Приложно STEAM преподаване в българското образование", "Дигитализиране на оценяването с платформата СмарТест", "Емоционална интелигентност в училище", "Въведение в приложното образование". Приложна академия за образование - Синдео подпомага българския учител с безплатни онлайн семинари всеки месец, които са на обществено важни теми, като "Как да помогнем на дете в беда", "Пвишаване финансовата грамотност на учениците", "Как да преподаваме устойчиво развитие в училище", "Как създаваме лидери с предприемачески дух", "Бариерите пред ученето и как да се справим с тях" и много други. Защото ние вярваме, че знанието е навсякъде около нас и всеки един е отговорен за образованието на нашите деца!

За иновативни интегрирани програми между висши училища с различен профил – технически и хуманитарни за обучение на студентите

В Приложна академия за образование - Синдео участие вземат и студенти, които се обучават във висшите учебни заведения за учители.

„Интелиджънт Системс България“ ЕООД https://www.isystems-group.com/

Име на проекта

Практически софтуерни курсове на „Интелиджънт системс“ за студенти

Изпълнител на проекта

„Интелиджънт Системс България“ ЕООД

„Интелиджънт Системс България“ ЕООД

„Интелиджънт системс“ е водещ Microsoft Dynamics партньор за Централна и Източна Европа близо 20 г. и е специализирана в разработването на ERP и CRM решения за големи и малки компании. Образователното сътрудничество със Стопански факултет на Софийски университет по магистърска програма „Управленски информационни системи“ (МП УИС) започна през 2020 г. първоначално с достъп до платформата Microsoft Dynamics CRM (Продажби) за студентите, а през 2021 г. добавихме и курс по ERP. Курсовете се ръководят от Самуил Неделчев, дългогодишен архитект на решения в „Интелиджънт системс“.
Магистърската програма е изцяло на английски език. Това позволява в нея да се включат чуждестранни студенти, без да е необходимо да знаят български език. В курсовете участват студенти, дошли на обмен от страни в ЕС и извън него - Португалия, Испания, Франция, Италия, Германия, Турция, Албания и др. Част от тях се реализират в български ИКТ фирми, а други в чужбина. Броят на студентите в курсовете средно е около 10 души.
През 2023 г. магистърските програми в Стопански факултет - МП УИС и магистърската програма - Мениджмънт на информационни системи (MBA-MIS) станаха единствените в България, акредитирани от международната AMBA (обединява топ 2% от MBA програмите в света). Партньорството между „Интелиджънт системс“ и Стопански факултет продължава да се развива успешно и в MBA-MIS програмата.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

За иновативни интегрирани програми между висши училища с различен профил – технически и хуманитарни за обучение на студентите

Според доц. Камен Спасов, преподавател в Стопански факултет (СФ) - партньорството с „Интелиджънт системс“ е от съществено значение за преподавателите и студентите в СФ, защото така те успешно правят връзка между теория и практика. Студентите се реализират в голяма част от над 200 фирми, с които СФ си партнира. Гост лекторите от бизнеса дават практическа перспектива по съответните дисциплини, докато редовните преподаватели се фокусират върху академичната. Така се получава синергия между академична подготовка и придобиване на практически умения. Курсовете на Intelligent Systems дават възможност на студентите да придобият умения за работа с конкретни софтуерни продукти, в които са въплътени теоретични постановки.
Новите знания могат сравнително лесно да се прехвърлят върху подобни софтуерни продукти на други производители. В резултат на комбинацията между теория и практика студентите са в състояние да работят с конкретни софтуерни системи или бързо да се ориентират в други подобни, тъй като познават и разбират теорията, заложена в тях.
Съвместно със СФ в „Интелиджънт системс“ обмисляме развитие на сътрудничеството в посока интердисциплинарни реални бизнес казуси, които включват работа с BI, маркетингови кампании за генериране на потенциални клиенти, разработване на оферти с връзки между CRM и ERP и съответно SCM.

Новини

28.02.2024

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2023 г.

На официална церемония снощи бяха отличени победителите в отделните категории на Наградите на БАИТ за 2023 г. Христо Борисов, главен изпълнителен директор и основател на Payhawk, първата...

15.01.2024

Известни са номинираните в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2023 г.

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на Наградите на БАИТ за 2023 г. Имената и проектите на селектираните могат да бъдат намерени в секция Номинирани на...

18.12.2023

72 кандидатури участват в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2023 г.

72 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2023 г.   Със 17 кандидатури като най-оспорвана в...

 

Златен спонсор

Vivacom

Сребърен спонсор

Datecs Акронис България Shelly Group Telelink Business Services

Бронзов спонсор

Ciela Norma Интер Карс България Кантек Storpool Storage

Със съдействието на bTalks

bTalks

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ Мениджър b2b Media Sofia Tech Park ПРЕДПРИЕМАЧ Pixelmedia.bg Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Tech.Offnews.bg БСК Uchi.bg Кариери Лидер.БГ Дигитални истории Digitalk Zone4Tech DevStyler