Начало Партньори Контакти Поверителност English

12-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2022 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Образователна награда

Образователна награда

"Роботикслаб академи" Сдружение https://roboticslab-academy.com

Име на проекта

Съхранение на културно - историческото наследство, през погледа на дигиталните деца

Изпълнител на проекта

"Роботикслаб академи" Сдружение

"Роботикслаб академи" Сдружение

Сдружение „РоботиксЛаб Академи – Плевен“ вече трета година успешно си партнира с няколко начални училища в гр. Плевен и едно в гр. Долни Дъбник област Плевен, като организира занимания по интереси за развитие на ключовите компетентности на учениците в областта на информатиката, съгласно ПМС 289 от 12.12.2018 г. Сдружението предоставя обучения, свързани с програмиране и роботика на деца от начален курс. Особено видими са резултатите при учениците от ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен, които за трета поредна година са национални победители в различни STEM категории от Национален конкурс за STEM науки в България, представяйки различни проекти, свързани с програмиране и роботика. Плод на съвместното сътрудничество е и изпълнението на проект BG06RDNP001-19.457 „Съхранение на културно-историческото наследство през погледа на дигиталните деца“ финансиран чрез ПРСР 20014-2020 г. Специално за събитието е разработена авторска робопрограма, която по интересен начин ще пресъздаде паметните събития. С помощта на роботи ще се извърши виртуална разходка в Лавровия парк, като децата ще програмират сглобените роботи с различни програми, чрез които всеки робот, приближавайки до отбелязания паметник ще представя кратка информация за него. Такъв тип интерактивно представяне на обект не е представян досега в България и би могъл да послужи, като пример за популяризиране и за други обекти и в крайна сметка да засили практическото приложение на обучението по информационни технологии в училище.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите.

Сдружение „РоботиксЛаб Академи – Плевен“ вече трета година успешно си партнира с няколко начални училища в гр. Плевен и едно в гр. Долни Дъбник област Плевен, като организира занимания по интереси за развитие на ключовите компетентности на учениците в областта на информатиката, съгласно ПМС 289 от 12.12.2018 г. Сдружението предоставя обучения, свързани с програмиране и роботика на деца от начален курс. Особено видими са резултатите при учениците от ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен, които за трета поредна година са национални победители в различни STEM категории от Национален конкурс за STEM науки в България, представяйки различни проекти, свързани с програмиране и роботика. Плод на съвместното сътрудничество е и изпълнението на проект BG06RDNP001-19.457 „Съхранение на културно-историческото наследство през погледа на дигиталните деца“ финансиран чрез ПРСР 20014-2020 г. Специално за събитието е разработена авторска робопрограма, която по интересен начин ще пресъздаде паметните събития. С помощта на роботи ще се извърши виртуална разходка в Лавровия парк, като децата ще програмират сглобените роботи с различни програми, чрез които всеки робот, приближавайки до отбелязания паметник ще представя кратка информация за него. Такъв тип интерактивно представяне на обект не е представян досега в България и би могъл да послужи, като пример за популяризиране и за други обекти и в крайна сметка да засили практическото приложение на обучението по информационни технологии в училище.

ERP Academy https://erpacademy.bg/

Име на проекта

Магистърска програма

Изпълнител на проекта

ERP Academy (СТИМ НЕТ България ООД) и Висше училище по застраховане и финанси

ERP Academy

ERP Academy е единствената по рода си образователна организация в България, която има за цели да развива обучението в областта на бизнес софтуера и да популяризира сектора като перспективен за развитие както за бъдещите професионалисти в областта, така и за компаниите, които се стремят към изграждане на устойчиви и съвременни бизнес модели и дейности.
ERP Academy е основана през 2015 година, като за този период обучава 7 випуска студенти в единствената по рода си в България и Европа магистърска програма с авторска методология на преподаване „Бизнес софтуер и ERP платформи“, подпомага университетите и училищата в създаването на качествени учебни програми и реализира десетки събития и проекти, насочени към образованието, бизнеса, научните среди и различни социални каузи.
Академията работи съвместно с университети, преподаватели, фирми, браншови организации и експерти от бизнеса, с цел да подпомогне образованието да бъде по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и информационните технологии.
За повече информация: https://erpacademy.bg/

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

За иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри

„Бизнес софтуер и ERP платформи“ е единствена и уникална за България магистърска програма, която е изцяло фокусирана върху системите за управление на бизнеса. Студентите получават знания както от експерти в бранша, които притежават богат практически опит и умения, усвоени в реална бизнес среда, така и от утвърдени академици с дългогодишен стаж в образованието. Студентите се запознават с методологията на различните платформи за управление на бизнеса, получават възможност да се докоснат до върхови технологии и ноу-хау за тяхното практическо управление и прилагане в реална среда. Магистърската програма има разработена авторска методология на преподаване, която основно залага на модела „учене чрез правене“. Този начин на обучение развива критичното и аналитичното мислене, дава възможност за откриване на силните страни на студентите и провокира към стремеж за постоянно развитие на знанията. Студентите имат възможност да работят с различни бизнес софтуерни решения, в които решават реални бизнес казуси, като по този начин успешно усвояват важни знания и умения, които могат да бъдат приложени в практиката веднага.
Партньори на магистърската програма са български и световни компании, както и експерти, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния бранш на бизнес софтуера от клас ERP, CRM и BI, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие.

Kinder Coder https://www.facebook.com/KinderCoder

Име на проекта

Kinder Coder - програмиране и роботика за деца

Изпълнител на проекта

Таня Козалиева

Kinder Coder

Към настоящия момент Kinder Coder е клуб по програмиране и роботика към НЧ "Захари Стоянов - 1984``, гр. Пловдив, но в началото на своята история той се появява като съвместна инициатива на Таня и Недялко Козалиеви. През лятото на 2018-та Kinder Coder организира за пръв път в Свиленград полудневни занимания по програмиране на игри и анимации за деца и се приема с огромен ентусиазъм от децата и родителите им, затова от есента на същата година Kinder Coder подновява заниманията си в Свиленград и започва своя път на развитие като клуб по програмиране и роботика за деца. А в основата на появата му е събуждането на интереса на децата от ранна възраст да бъдат не просто консуматори на технологиите, но и изобретатели и създатели.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите.

Kinder Coder, в лицето на Таня Козалиева, обучава, вдъхновя, подкрепя и поощрява своите ученици да се интересуват и любопитстват в областта на информационно-комуникационните технологии, програмирането и роботиката. Чрез курсове, работилници, участие в състезания, подготовка и ред други дейности и инициативи Kinder Coder, подкрепя децата в развитието на дигиталните им умения. Какво още може да се каже за Kinder Coder:
- популяризиране на програмирането в по-малки населени места;
- партньорство с училище по програма "Занимания по интереси";
- разработване на учителски блог с практическа насоченост и споделяне на ресурси;
- организатор на безплатни събития по програмиране и роботика (EU Code Week и Meet & Code);
- 3 успешни сезона в състезанието ``Роботика за България``;
- сертифициран LEGO Education Academy обучител с първите си проведени обучения и на учители;
SAP Labs Българя https://www.sap.com/bulgaria/about.html

Име на проекта

SAP ITversity

Изпълнител на проекта

SAP Labs България

SAP Labs Българя

Повече от 10 години SAP Labs България успешно развива партньорства с образователни институции в България. SAP ITversity обединява всички образователни инициативи на SAP в България, които са насочени към широк възрастов диапазон от учащи - от деца в 4-ти клас до студенти в 4-ти курс.

В унисон с глобалната мисия на SAP, компанията в България се стреми да направи света около нас едно по-добро място за живеене, като помага на ученици и студенти да получат по-добро образование и да бъдат по-успешни в своето кариерно развитие.

Общност от колеги на абсолютно доброволен принцип организират различни дейности в сферата на образованието – курсове в университети, студентски практики, школи за ученици и много други. SAP Labs България подкрепя провеждането на различни олимпиади, хакатони, състезания и други образователни събития в сферата на науките и информационните технологии. Компанията ни работи и в насока подобряване на учебната среда на ученици и студенти чрез финансиране изграждането на специализирани кабинети и лаборатории в гимназии и университети в страната.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите.

SAP е основен спонсор и един от организаторите заедно с РУО-София-град и СМГ „Паисий Хилендарски“на Открито първенство на София по информатика, което се реализира от 2018 г. в две издания годишно. Турнирът дава възможност на младежите да се изявят и служи като важна тренировка за националните състезания. Реализирани са 9 издания и са достигнати над 1450 ученици.
Чрез Back2School инициативата ни, професионалисти от SAP посещават училищата, които са завършили, и разказват на учениците за професията си. Личната им история показва професионалния път на възпитаници на училището, както и една от възможностите за успешна реализация в България. За 8 години над 110 доброволци от SAP са осъществили над 74 посещения в 60 училища и са достигнали до повече от 3960 ученици.
Програмата „Роботика за България“ стартира през 2015 г. в отговор на липсата на възможности за ранно кариерно ориентиране за младежи до 16 години, както и професионалното развитие на учители в областта на науката и технологиите. Тя дава възможност за качествено образование по ИТ, създава и развива интерес на учениците към предметите от STEM направлението, като повишавана квалификацията на учителите в българските училища. В програмата са се включили над 2500 ученици, над 250 учители от 100 училища в 55 населени места. Поради големия интерес и продължителното участие на учители от над 7 години, създадохме възможност за 13 училища с по-големи ученици да се състезават с Ардуино.

За иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри

През учебната 2012/2013 г. SAP Labs България стартира партньорство с университети в страната, като предоставя възможност на студентите да запишат курсове с практическа насоченост, създадени в рамките на това партньорство. Съдържанието и програмата им са изцяло подготвени от екипи в компанията. Днес предлагаме 6 курса (Modern Java Technologies, Internet of Things, Managing Innovative Software projects, Software Documentation, Front-End Web Development, User Experience & Design of Software Products) във Факултета по математика и информатика към Софийски университет. Темите на курсовете обхващат целия процес на създаване на софтуер, често изпреварват въвеждането на дадена иновация в индустрията и не се покриват от задължителните учебни предмети. Залага се на иновативни подходи, стимулира се работата в екип, използват се различни дигитални канали.
Чрез курсовете сме успели да достигнем до над 2400 студенти и да допринесем за тяхното развитие в IT сферата. Дългогодишният интерес на водещите на курсовете по различните направления и близостта им до бизнеса допринасят за ентусиазма на студентите, които знаят, че след завършването си ще работят по същите теми. Множество от курсистите започват професионалния си път в компанията и се завръщат като помощник преподаватели в университета.
Студентите от ФМИ могат да експериментират и разширяват познанията си в IoT сферата в зала „Robotics & Internet of Things”, която беше изградена и оборудвана изцяло с подкрепата на SAP.

SoftUni https://softuni.bg/

Име на проекта

СофтУни

SoftUni

Вече 9 години СофтУни предоставя качествено, достъпно и практически насочено образование в сферите на програмирането, дигиталния маркетинг и дизайна. Общността надхвърля 300 000 души, а инициативите по софтуерно инженерство достигат и до най-малките ученици. Над 200 000 души са взели участие в началните етапи от програмите по софтуерно инженерство в SoftUni. Други 140 000 са кандидатствали в разнообразието от отворени курсове, а най-новата програма за QA инженерство се очаква да стартира с над 5 000 души.
Програмата по дигитален маркетинг в SoftUni Digital е посрещнала над 50 000 души, 6 000 вече са преминали през цялостната пътека. Други 55 000 души са взели участие в отворените курсове. Над 42 000 творци е посрещнала програмата по дизайн, а над 45 000 души са участвали в отворените курсове. Цялостната програма на SoftUni Creative са преминали 4 000 души.
СофтУни отделя внимание и на инициативите за най-малките – в SoftUni Kids са се обучавали над 4 500 деца в 580 обучения, а над 500 ученици вече преследват перспективна професия в частната професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина. Образователните инициативи се развиват непрекъснато, като само през 2022 година разкрихме изцяло новата обучителна пътека по QA (без еквивалент в България, а и по света), напълно обновихме програмите в SoftUni Creative, за да отразяват по-добре нуждите на бизнеса и интересите на курсистите, и стартирахме учебната година с три нови (от общо 6) специалности в гимназията.

Проектът е участвал в предишни издания на конкурса

Посочете с какво е различен проектът

СофтУни се променя динамично и обновява и актуализира програмите си ежегодно. 2022 година беше рекордна за компанията, както по отношение на новостите, така и във връзка с новозаписалите се курсисти. Изпращаме 2022 година с напълно обновена програма по дизайн, криейтив и визуализация и изцяло нова професия по QA инженерство в SoftUni.

Присъжда се на компании, които активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите.

Все по-голямо значение придобива умението на съвременните преподаватели да се адаптират към развиващата се с бързи темпове дигитална среда. По тази причина, грижливо разработихме специализиран курс „Технологиите и науката в училище“, насочен именно към преподавателите, които искат да развият способностите си и да бъдат в крак с иновациите. Освен теоретична, курсът включва практическа част по създаването на иновативни уроци, с фокус върху най-новите методи на преподаване в училище.
По време на курса се разглеждат дигитални инструменти и платформи като Minecraft и GeoGuesser, както и методики тип Escape Room и комикс-тестове, а участниците виждат на практика как се интегрират подобни иновативни практики в учебния процес. От компютърно моделиране до работа със сателитни изображения и LEGO, целта на обучението е да помогне на училите да обновят преподавателската си практика и да открият по-ангажиращи за учениците методи на преподаване, които водят до по-лесното и трайно усвояване на материала.
Отделно от това, инициативата SoftUni Kids ежегодно си партнира с различни училища, за да представи науката и технологиите в класните стаи. Преподаватели практици, които водят курсовете в инициативата, преподават на място в училищата партньори, за да открият един нов свят на технологии и иновации пред най-малките ученици.

За иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри

През последните години на предизвикателства, за да дадем увереност на бизнеса и нови възможности за талантите в програмирането създадохме инициативата SoftUni Bootcamp. В нея участниците работят по реални проекти под ръководството на професионалисти от индустрията и компаниите-партньори на СофтУни, в среда, която е максимално близка до реалната работна такава. Програмата цели изграждането на точните кадри, от които бизнесът се нуждае, както откъм техническа подготовка, така и във връзка с необходимите за успех меки умения.
Инициативата има за цел да подпомогне хора с умения, но без опит да станат по-конкурентноспособни, да се сдобият с реален опит и да се докоснат до същността на реалната работна среда, така че да се превърнат в ефикасни и ценни допълнения за всеки екип. Благодарение на над 200 партньорства с ключови за индустриите партньори, имаме възможност да следим от близо нуждите на работодателите и динамиката на пазара.
Това спомага за по-доброто разбиране какви кадри се търсят и от каква подготовка се нуждаят, от една страна. От друга, имаме възможност да актуализираме обученията в различните инициативи на СофтУни, така че да предлагат най-актуалното образование и да осигуряват най-търсените способности, които да послужат като ключ за вратите на бизнеса. Стремежът ни е да бъдем стълб за бизнеса в България и мост между него и кадрите, за да продължаваме да допринасяме максимално за развитието на технологичната екосистема в страната и растежа на сектора.
Висше училище по телекомуникации и пощи https://www.utp.bg/

Име на проекта

Интердисциплинарни бакалавърски програми

Изпълнител на проекта

Висше училище по телекомуникации и пощи в партньорство с МУ-Плевен, МУ-Пловдив и ВВВУ Георги Бенковски

Висше училище по телекомуникации и пощи

За първи път в България от 2022 г. се обучават студенти по интердисциплинарни бакалавърски програми.
Интердисциплинарните образователни продукти „Телемедицина“, „Софтуерно проектиране в медицината“ и „Комуникационни системи за организация на въздушни транспорт“ са плод на съвместните усилия и партньорски отношения на Висшето училище по телекомуникации и пощи с Медицинските университети в Плевен и в Пловдив и с Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски.
Програмите подготвят бъдещите специалисти в различни професионални и научни области и са опит да се запълни вакума на пазара на труда, обусловен от липсата на инженери със специфична подготовка.
Студентите по телемедицина и по софтуерно проектиране в медицината придобиват фундаментална подготовка в областта на медицината, инженерството, програмирането, софтуера, но и специфични умения и компетенции за работа с все по-софистицираното медицинско оборудване. Колегите им – инженери, организатори на въздушния трафик, ще боравят с наученото в сферата на телекомуникациите, комуникационните системи, авиацията, инженерните науки, но и с конкретни умения в областта организацията на полетите, за да подпомагат на гражданската авиация и военновъздушните сили.
И трите специалности съчетават комплексна интердисциплинарна теоретична подготовка и практически стажове, като по този начин създават конкурентоспособни на пазара на труда инженерни кадри, търсени и предпочитани от работодателите.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите.

В трите бакалавърски програми 20% от преподавателския състав са експерти от практиката от Сименс, DXS Technology, Хуауей, Фибрант. Те привнасят корпоративната практика на компаниите в обучителния процес и надграждат конкретните практически умения на студентите, релевантно на изискванията на пазара на труда. На експертите от практиката са поверени дисциплини като Програмиране, Облачни технологии, Линукс, Защита на облачни инфраструктури, Блокчейн технологии, Python, Weblogic 1 и Weblogic 2, Сървър за приложение Web Sw, Софтуерни решения за предаване на съобщения (MQ), Практикум по администриране на сървъри, Каталожни сървъри за автентификация (LDAP), Мрежи за съхраняване на информация (SAN), Управление на ИТ проекти.
Така Висшето училище по телекомуникации и пощи създава своя уникална методика за инженерно обучение, в която съществено място заема баланса между теория и практика, привнасянето на корпоративния опит чрез експерти от практиката от най-големите ИТ и телекомуникационни компании - лидери у нас и в глобален аспект, обзавеждането на лаборатории от бизнес партньорите на Висшето училище по телекомуникации и пощи, разработването на конкретни научноизследователски практико-приложни задачи по заявка от бизнеса и безспорно - акцента върху практическото обучение.
Стажовете и практиките по време на обучението са в конкретните производители на медицинска техника, апаратура, роботи и в Държавната болница на гр. Одрин, Република Турция.

За иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри

Съществен дял в обучението заемат дисциплините Weblogic 1 и Weblogic 2, Сървър за приложение Web Sw, Софтуерни решения за предаване на съобщения (MQ), Практикум по администриране на сървъри, Каталожни сървъри за автентификация (LDAP), Мрежи за съхраняване на информация (SAN), Управление на ИТ проекти, разработени с компанията DXS Technology. Компанията и нейните експерти от практиката допринасят за надграждането на теоретичната база и за изграждането на конкретни практически умения и компетенции у студентите. Преподавателите - експерти от DXS Technology залагат в обучението на студентите реалните изисквания на компаниите от ИТ сектора към инженерните кадри и създават подготвени и конкурентоспособни инженери, адекватни на потребностите на пазара на труда.
Партньорството между Висшето училище по телекомуникации и пощи и DXS Technology датира от 2016 година и вече е една добра традиция, която има своите синергични резултати както за висшето училище, така и за компанията, но най-вече за пазара на инженерни кадри със специфична подготовка в областта на медицинското и инженерното инженерство.

За иновативни интегрирани програми между висши училища с различен профил – технически и хуманитарни за обучение на студентите

Сдвояването на усилията на Висше училище по телекомуникации и пощи с Медицински университет–Плевен, с Медицински университет-Пловдив и с ВВВУ Георги Бенковски, дава за първи път в историята на българското висше образование опцията да се интегрира в една специалност интердисциплинарна подготовка в областта на инженерството и медицината и в областта на инженерството и авиацията.
Навлизането на комуникационните и компютърните технологии, на изкуствения интелект, на блокчейн технологиите във всички сектори на обществено-икономическия и социалния живот, както и осезаемите вече предизвикателства на Индустрия 4.0, налагат интегрирането на усилията на различни висши училища с оглед допълването на компетентностния профил на изгражданите от тях кадри. На тази база, Медицински университет - Пловдив, Медицински университет - Плевен и ВВВУ Георги Бенковски интегрират своя специфичен образователен профил с инженерните образователни продукти на Висшето училище по телекомуникации и пощи и генерират три нови, иновативни, интегрирани, интердисциплинарни образователни продукти, носещи съществена обществена и образователна добавена стойност.
Иновативното интегриране на фундаментални знания в областта на медицината със специфични инженерни умения и компетенции, както и съчетаването на инженерни знания, умения и компетенции с конкретни авиационни практики, води до създаването на качествено нови по тип инженерни кадри и на концептуално нова доктрина в областта на висшето образование в България.

За иновативни интегрирани програми между български и чуждестранни висши училища с различен профил – технически и хуманитарни за обучение на студентите

Обучението по "Телемедицина" и "Софтуерно проектиране в медицината" се осъществява с помощта и на Тракийски университет - Одрин, Република Турция, който осигурява стажовете на студентите в болницата на университета.

За висши училища, подкрепящи средното образование чрез специално разработени програми за тях и предоставянето на университетски преподаватели за воденето на отделните дисциплини

Висшето училище по телекомуникации и пощи споделя своя преподавателски ресурс в областта на ИТ с две средни училища - ППМГ "Акад.проф.д-р Асен Златаров" - Ботевград и ПГТ "Н.Й.Вапцаров" - Сливница, с които има сключени договори за партньорство, осигуряване на преподаватели от висшето училище за конкретни дисциплини в тези гимназии, участие на преподаватели от висшето училище в държавни зрелостни изпити по специалността в гимназиите-партньори. Целта е изграждането на средни специалисти с умения, релевантни на изискванията на пазара на труда.

Георгиевско Творческо Ателие https://gta1960.com/

Име на проекта

Дигитализиране на българската история от учащите се и визуализиранео и като холограма чрез платформата

Изпълнител на проекта

ГЕОРГИЕВСКО ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ

Проектът „Център за обучение с холограмна видео инсталация за ученици, преподаватели и всички желаещи – Училище за цял живот““ е предназначен за изграждане  на единствения в България център за обучение, дигитализация на историческите личности от нашата история като холограми, достъпни за всички и съхраняването им за идните поколения. В него ще се обучават преподаватели, учащи се и желаещи от всички възрасти – Училище за цял живот. Това е интерактивен, занимателен начин да се разчупи досегашния модел на обучение от традиционната класно- урочна система в креативна изследователска среда. Така участниците ще дигитализират историята на България и учащите ще получат по -пълноценни и качествени слушатели учениците стават креативни създатели на знайни и незнайни герои чрез програми с изкуствен интелект и невронни мрежи и визуализират образите като холограми.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Лъчезар Томов https://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2021&PageShow=teacherpresent&P_Menu=teachers&Fac_ID=3&P_ID=832&T_ID=6599&l=0

Име на проекта

Математика и култура

Изпълнител на проекта

Лъчезар Томов

Иновативна образователна практика, съчетаваща високи технологии, изкуства, творчество и публикационна дейност с ученици - учебни материали, преводи, нови статии. Подробностите са в прикачения файл (архив)

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

За висши училища, подкрепящи средното образование чрез специално разработени програми за тях и предоставянето на университетски преподаватели за воденето на отделните дисциплини

Лъчезар Томов от НБУ в изпълнение на проекта, в НГДЕК и ЧОУ Томас Едисън

Методия АД https://www.methodia.com/

Име на проекта

Образователни програми с ESG насоченост за млади таланти

Изпълнител на проекта

Методия АД

Методия АД

Методия е технологичен доставчик на персонализирани бизнес решения от типа BaaS и SaaS, насочени към енергийната и ютилити индустрии.
През 2022, вдъхновени от културата и ценностите в Методия, се обединихме около създаването на цялостна образователна инициатива – Exceedia, с основен фокус обучителни академии и събития. През изминалата година успешно реализирахме 2 ключови за компанията, младите таланти, образованието и екологията инициативи:
- Стажантска академия, в която се включиха мотивирани ученици и студенти. Те избраха Методия заради по-различния и индивидуален подход, за което Методия инвестира над 6000 човеко часове и бюджет от 100 000 лева. В нея се включиха ученици от НПМГ, студенти от ФМИ, ТУ-София и НБУ.
- Хакатон – технологично състезание по програмиране организиран съвместно с Технически университет – Варна. Поставеният казус беше на тема „Умни технологии за почистване и опазване на морската екосистема“, обединявайки общи значими теми, част от нашата ESG стратегия като екология, опазване на околната среда и иновации. Методия инвестира над 3000 човеко часове в период на 5 месеца, като събитието и посланието достигна до широка аудитория, както в България, така и в международен аспект – над 8 000 студенти и ученици във Варна от различните университети и училища, с подкрепата на кариерни центрове и преподаватели, а също и над 15000 последователи в широката общественост чрез подкрепата на медийни партньори и представяне в социални мрежи.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

За иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри

Интересът към участие в организирания от Методия(под шапката на Exceedia) хакатон беше огромен, като до участие стигнаха 5 отбора, чиито идеи бяха структурирани и участниците реализираха в рамките на събитието в 2 присъствени дни – 19 и 20 ноември 2022г.
Основните решения, които участниците представиха в проектите си насочват вниманието към разделното събиране на отпадъци и рециклирането им, начини за стимулиране на използването на алтернативни начини за превоз, като това ще намали вредните емисии, които автомобилите отделят, намаляване на консумацията на природни ресурси като вода и оптимизиране на консумацията на енергия.
Съставът на журито, който включваше професионалисти от водещи технологични компании, преподаватели от образователни институции и експерти по Океанология, определи два от проектите да бъдат наградени на първо място.
Изградените връзки с преподаватели, студенти и експерти продължиха и след приключване на събитието по посока планиране на следващите инициативи, включване на Методия като партньор в образователния процес и успешно сътрудничество на бизнеса с образованието, практика и теория.
Натрупаният опит Методия ще използва и през 2023 с разширяване обхвата на събития и академии в различни градове в страната и Столицата съвместно с местните образователни институции. За тези цели Методия планира над 10 000 човеко часове на експерти, които да участват като ментори и лектори и да продължат да вдъхновяват младите таланти в страната.

Млад Изобретател https://mladizobretatel.bg

Име на проекта

Млад Изобретател

Млад Изобретател

„Млад Изобретател“ е образователна платформа, която подпомага ученици в техния път от училищната скамейка до иноватори на бъдещето. Подкрепя тяхното развитие по посока превръщане в изобретатели, които създават не само технически напредничави решения, а проекти, целящи да направят икономиката ни кръгова и да оставят дълготрайна зелена трансформация в обществото ни.

Сферата на приложение на проекта е образованието, като целевата група, която пряко може да се възползва от благотворното му въздействие, са деца на възраст от 9 до 15 години. „Млад Изобретател“ е насочен към подпомагане на тяхното развитие, така че да се подготвят за професиите на бъдещето и да отключат творческия си потенциал в ИТ сферата.
Целта на „Млад Изобретател“ е да се адресира факта, че математиката и инженерните науки не само не са привлекателни за голям процент от децата, но и са възприемани от тях като трудни и ненужни науки. От друга страна, 63% от организациите в ИТ сферата срещат трудности при намирането на квалифицирани кадри. Проектът цели от една страна да подпомогне подготовката на професионалисти, които да бъдат квалифицирани за бъдещите нужди на пазара на труда, докато в същото време благоприятства изграждането на контакти сред младото поколение, насочени към сътрудничество и иновации. През 2020 проектът спечели наградата и доверието на фондация Стробъл, основана от Jb Straubel, съосновател и дългогодишен главен технически директор на автомобилният гигант Тесла.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите.

Млад Изобретател“ е сбор от хардуер, софтуер и образователна методика, създадени така, че да се допълват и да стимулират креативното и логическото мислене у децата, да ги провокират да търсят оригинални решения на лични, социални и световни проблеми, на които да намерят зелени технически решения с придобитите знания и умения. Всичко това се осъществява посредством авторска хардуерна платформа. Тя представлява развойна платка (миникомпютър) в комплект с допълнителни платки с елементи. С помощта на уеб-базирана платформа и собствена софтуерна рамка „Млад изобретател“ цели да развие при децата логическо и креативно мислене, да изградим умения, които да им позволят да боравят лесно и по забавен начин със софтуер и хардуер. Образователната методика е базирана на учебна програма за пилоти на изтребители и алгоритми за изкуствен интелект, като на фокус е поставено детето и уменията, които то ще придобие по време на обучението си, а не учебното съдържание. Материалът и задачите се променят в зависимост от индивидуалните потребности на всяко едно дете.

През 2022г. проектът e сред големите победители от конкурсите „Най-добър младежки стартъп за 2022г.“, Founders Today и XL Radar. През октомври Млад Изобретател спечели президентската награда „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“, а през ноември националния финал на Световната купа по предприемачество и ще представлява България в международен инкубатор за влизане в топ 100 на стартиращите компании в света.
Национална финансово-стопанска гимназия https://www.nfsg-sofia.net/

Име на проекта

Бизнес ученици

Национална финансово-стопанска гимназия

Всеки млад човек има нужда от разширяване на своя кръгозор и надграждане в своето професионално израстване и развитие. Идеята на екипа на проекта е да насърчи младите да бъдат проактивни, да отстояват идеите си, когато те са реализируеми и икономически обосновани. Чрез серия от гост лектори, включително и през Националната програма “Бизнесът преподава”, се поставя началото за осъзнатия избор на реализация в сферата на икономическото познание за учениците от първи гимназиален етап.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите.

Проектът, по който се работи в рамките на НП “Бизнесът преподава в Национална финансово-стопанска гимназия се фокусира върху представяне на добри практически приложими професии пред учениците, обучавани в рамките на направление “Администрация и управление”. Дейностите, в колаборация с ред гост лектори, една от които е госпожа Гена Събева, председател на Асоциацията на интериорните дизайнери в България, полагат основата на кариерното ориентиране още в първи гимназиален етап. Фокусът е в две посоки - представяне на възможностите за реализация в съвременните предприемачески и бизнес среди, както и на пазара на ресурси, от една страна, и визията на учениците за кариерното им развитие, след 10 години, от друга. По този начин целевата група от деветокласници и десетокласници описва себе си като независими успешни предприемачи със собствен бизнес; като реализирали се специалисти в йерархичната структура на успешни бизнес организации; инвеститори с нюх към подходящото време и начин за пренасочване на паричните потоци. Тази визия участниците от целевата група трябва да изградят със знанията, опита, преживяванията, придобити както по време на учебните часове, така и по време на срещите с лекторите. Срещите се провеждат както в часовете по икономика, КСО, креативност и иновации, така и в извънучебно време в електронна среда.Пример за резултатност на проекта е екип от ученици, които ще стартират собствен бизнес с помощта на своите родители, учители и менторството на гост лекторите.
ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - гр. Русе https://www.electroschool.com/

Име на проекта

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Изпълнител на проекта

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - гр. Русе

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - гр. Русе

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" - гр. Русе сключи Споразумение за сътрудничество с Русенски университет "Ангел Кънчев" за извършване на съвместна учебна и методологична дейност по учебни предмети за придобиване на професионална подготовка във втори гимназиален етап и получаване на висококачествени знания и умения.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

За висши училища, подкрепящи средното образование чрез специално разработени програми за тях и предоставянето на университетски преподаватели за воденето на отделните дисциплини

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" и РУ "Ангел Кънчев " - гр. Русе през учебните 2021-2022 г. и 2022-2023г. извършват съвместна учебна дейност по разработените програми за учебни дисциплини по утвърдените учебни планове за професионална подготовка- Интернет прогамиране и Софтуерно инженерство. Обучението на учениците се провежда в съвременно оборудвани компютърни зали на територията на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Осигурен е достъп до библиотечния фонд на университета. Преподавателите запознават учениците с възможностите и перспективите на различни STEM професии в подкрепа на тяхното кариерно ориентиране и насочване към обучение в инженерни специалности.
ПГЕЕ "Апостол Арнаудов " е един от петте регионални центъра за обучение на ученици по НП "Обучение за ИТ умения и кариера". Преподаватели от Русенския университет също се включват в обучението по модулите Алгоритми и структури от данни, Интернет прогамиране и Софтуерно инженерство.

ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" https://www.pgknma.com/

Име на проекта

Училище на бъдещето - time for change

Изпълнител на проекта

Теодора Нончева, инж. Людмил Бонев

ПГКНМА "Проф. Минко Балкански"

Проектът „Училище на бъдещето – time for change“ е разработен да осигурява качествено образование и възможности за развитие в IT сферата в област Стара Загора. Макар и млада, ПГКНМА е едно от най-предпочитаните училища в града и подготвя специалисти за професиите на бъдещето, съвместно с другите образователни институции в града. Преподавателите в гимназията насочват учениците към науките и технологиите, като осигуряват учебна среда и методи, близки до бизнеса и реалния живот. Насърчават ученето посредством непрекъснато взаимодействие с IT бизнеса. В IT гимназията надграждаме основния курс на обучение с редица допълнителни занимания, уоркшопи, семинари с ролеви модели от IT сферата, участие в общоградски и национални IT събития, работа по национални и международни проекти. Досегът до практиката, срещите с представители на различни IT длъжности и мотивацията, която получават от тях, вдъхновява учениците да усвояват поднесените знания и да развиват себе си по време на процеса на обучение в училище за едно по-добро бъдеще. В гимназията се организират IT събития като Хакатон, изложение на роботи, Е-sports турнири, безплатни курсове по програмиране и други. Работата по проекта рационализира обучението по компютърни науки е гимназията и осигурява необходимата среда и мотивация на учениците за тяхното развитие.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите.

Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа. Осъвременяването на квалификацията на учителите в партньорство с бизнеса е от съществено значение за развиването у младите хора на компетентностите, необходими за успешна реализация.
Работата по НП “Бизнесът преподава” срещна учениците с представители на различни компютърни фирми и местни и международни университети– Атласком, Bosch, eDynamix, HP, Европа директно, Valival, Devalex, VMWare, SiteGround, Mentormate, CloudTrap, ScaleFocus, Bulbera, eLando, Para robotics, Фрамар, Тракийски университет и Brunel University London. Демонстрациите на 3D принтер, виртуална реалност и роботи впечатлиха учениците и те осъзнаха, че е възможно ученето да бъде повече от интересно и забавно. Темите, които бяха разгледани по време на срещите, бяха свързани с учебния материал, който се разглежда в часовете по иновативния учебен предмет „Игри и програмиране“, а именно развитие на логическото и алгоритмично мислене, разширяване и допълване на знанията за устройството на компютрите и новите технологии. За да се постигат високи академични резултати, да се съставят алторитми и изграждат стратегии, учениците получават знания в областта на дискретната математика, основите на пропозиционна логика и графи.

За висши училища, подкрепящи средното образование чрез специално разработени програми за тях и предоставянето на университетски преподаватели за воденето на отделните дисциплини

Динамично променящата се реалност налага необходимост от ефективно управление на взаимодействието между образователните институции, предлагащи средно и висше образование. Обединяването на усилията на училище и университет може да доведе до постигане на максимални резултати по отношение на личностносто развитие и академичния напредък на младите хора, затова осигуряваме на учениците връзка с представители на висшето учебно заведение в гр. Стара Загора – Тракийски университет, както и срещи с кадри от чуждестранни университети.
ИТ гиманзията осигурява взаимодействие между образованието и бизнеса - полезно средство за синхронизиране на учебните програми в училищата и университетите в различните образователни степени чрез обмяна на опит и ресурси в съответствие със съвременните промени и стандарти. Преподаватели от ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ водят лекции и упражнения на студенти от Тракийски университет от специалности Софтуерно инженерство, Бизнес и регионална икономика, ИТ в икономиката и управлението по дисциплините „Информационни технологии в бизнеса“, „Бази от данни“ и „Програмиране“.
Преподавателите от гимназията имат широк поглед върху учебния материал, който е разработен не само на гимназиален етап, а и за университетско образование и така учителите и преподавателите в ПГКНМА и Тракийски университет поддържат връзката между училище, университет и бизнес в Стара Загора.

Професионална асоциация по роботика и автоматизация https://www.para.expert/

Име на проекта

Подкрепа за изграждането на нова специалност

Изпълнител на проекта

Професионална асоциация по роботика и автоматизация

"Програмиране на роботи" е най-новата специалност одобрена за план прием в България за учебната 2022 -2023 година заедно с "Програмиране на изкуствен интелект". Общо 24 гимназии изявиха желание към специалностите. Това означава, че в следващите 5 години над 600 ученици ще излязат с професия насочена към роботика и автоматизация.
От ПАРА сформирахме експертна група, с цел разработването на учебна програма по специалност "Програмиране на роботи" за да създадем предмет по специалност "Програмиране на роботи" от 8 до 10 клас.
Учебният план е предвидено изучаване на учебния предмет/модул в 72 часа всяка година.
Програмата е разработена в съответствие с държавния стандарт за придобиване на квалификация по професията, както и изискванията на бизнеса за нея. Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка. В нея се включват специалисти от индустрията и образованието.
Бе стартирано с анализ какви хардуерни и софтуерни платформи да се използват за лабораторните обучения към дисциплината за първи гимназиален етап. Изработените документи бяха споделени с представители на образованието и науката, след което дискутирани на провелата се септември 2022 година среща.
Застъпени са умения и компетенции в частта програмиране, симулации, математика, RPA, и механика, които учениците е необходимо да придобият от 8 до 10 клас. Включено е практическо и теоретично съдържание.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите.

В програмата са застъпени знания, като:
• Придобиване на знания и умения за работа с Python
• Придобиване на знания за различните видове сензори и микроконтролери
Изучаване на интегрираната среда за разработка на Arduino (IDE) и нейните приложения в роботиката. Въведение в RPA и автоматизацията
Въведение в RPA и автоматизацията
Променливи, типове данни и контролен поток
• Изучаване законите на класическата механика
• Разберат как се ориентират роботите
• Основи на PCB проектирането
• ЗБУТ
• Задълбочаване знанията по Python (OOP) + база данни
• Придобиване на знания свързани с хардуерната среда на Raspberry Pi и прилежащите му сензори, машинно зрение

Страйпс ЕООД https://strypes.eu/

Име на проекта

Strypes Lab и подпомагане на бъдещите ИКТ професионалисти в България

Изпълнител на проекта

Страйпс ЕООД

Страйпс ЕООД

Страйпс ЕООД активно развива и подпомага бъдещите таланти на Блгария. Една от инициативите е безплатната академия, спонсорирана и организирана от Страйпс ЕООД съвместно с Български университети, даваща знания и умения на бъдещи ИКТ професионалисти посредством онлайн обучения и семинари наживо. Служителите на компанията често участват в лекции и семинари на редица университети в София, Пловдив, Варна и Бургас. Страйпс спонсорира и подпомага и частни академии като Телерик, dev.bg и IT Step.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите.

Страйпс активно участва в образователния процес на редица технически университети в София, Пловдив, Варна и Бургас чрез допринасяне към програмата и предоставяне на лектори и материална база.

Студентски клуб “Роботика” към Технически университет - София https://roboclub.bg/

Име на проекта

RoboClub.BG

Изпълнител на проекта

Студентски клуб “Роботика” към Технически университет - София

Студентски клуб “Роботика” към Технически университет - София

Студентски клуб по „Роботика“ към Студентски съвет на Технически Университет - София е организация създадена през 2001 г. към катедра "Автоматизация на електрозадвижванията„ при факултета по Автоматика към Технически Университет - София. През години клубът преминава през различни етапи, като към днешна дата в него членуват студенти от различни университети от България. Клубът е създаден и управляван изцяло от студенти, като основната му функция е да дава възможност на всеки занимаващ се с програмиране, електроника, роботика, 3D моделиране и други - да развиват своят потенциал в практическа среда, чрез различни технологични проекти, в които студентите придобиват много знания и умения! Успешни инициативи на клуба са: Националното състезание по роботика - Дни на Роботиката към ТУ-София, Инициативата “RoboTalks”, в която гост лектори от бизнеса и научните среди изнасят лекции пред студенти и ученици. А от 2022 год. бе стартирано и Националното състезание по 3D моделиране и проектиране за ученици от 5 до 12 клас - 3D TECH MODELING.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

За иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри

Организацията е с над 20 годишна история, 65+ алумни члена, 75+ участия в инициативи и дейности и около 25+ активни члена към днешна дата. Нашата основна мисия е фокусирана върху работата по различни проекти и инициативи, в които основен сегмент заема инженерството. С това ние развиваме светът около нас и се стремим да създаваме, подобряваме или развиваме средата, в която живеем чрез съвременни технологии. Дни на Роботиката е традиционна инициатива на клуба по Роботика към ТУ - София, която се провежда всяка година с цел да се насърчи и мотивира развитието на роботиката и иновациите в областта на технологиите. Инициативата включва лекции, работилници и състезания, които са ориентирани към студенти, ученици и хора с интереси в техническите сфери. Основни направления са: Следене на линия, Мини сумо, 3D Лабиринт, LEGO роботика и Софтуерни и Хардуерни проекти. (www.robodays.roboclub.bg) Инициативата “RoboTalks” се изразява в провеждане на ежемесечни срещи с представители на бизнеса и научните среди с опит в областите на автоматизацията, роботиката, електрониката, софтуера и изкуственият интелект, които обхващат направленията на обучение в Техническия университет - София. (www.robotalks.roboclub.bg)

ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ“ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ https://www.elsys-bg.org/

Име на проекта

ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ“ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

Изпълнител на проекта

ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ“ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ“ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

Технологично училище „Електронни системи“ към Технически университет - София вече 34 години подготвя лидерите, които изграждат гръбнака на ИКТ сектора. Възпитаниците му преминават през задълбочена 5-годишна подготовка, която им дава широка представа за възможностите на ИКТ сектора и им позволява да се позиционират максимално бързо на пазара. Процесът на обучение е интегриран с много меки умения и често чрез практически насочени задания възпитаниците симулират реалната работна среда в технологичните компании.
През 2022 година ТУЕС към ТУ-София се нареди на второ място по минимален бал на първо класиране в 7-и клас.
1. Тясна интеграция с висшето образование
ТУЕС е структура към ТУ-София, пряко подчинена на Факултета по електронна техника и технологии. Това осигурява споделяне на научни и технически ресурси. Преобладаващата част от преподавателите в ТУЕС са университетски кадри, назначавани с конкурс.
2. Гъвкав специализиран учебен план, одобряван от ТУ
Образователните програми, по които учат възпитаниците на ТУЕС, включват теоретична и практическа част и се обновяват често, за да включват най – новите технологии от бизнеса.
3. Тясна интеграция с ИКТ бизнеса
В ТУЕС от години се пренасят добри практики, знания и опит от бизнеса. Училището е в непрестанна връзка с компании, които подпомагат провеждането на извънкласни инициативи, летни практики, дипломни проекти и участия в състезания.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Технически университет - Варна https://www1.tu-varna.bg

Име на проекта

ILIAD - INTEGRATED Digital Framework FOR Comprehensive MARITIME DATA AND INFORMATION SERVICES

Изпълнител на проекта

Технически университет – Варна в консорциум с 55 партньори

Технически университет - Варна

Технически университет - Варна в консорциум с 55 партньори в Европа, Близкия Изток и Северна Африка разработва проекта ILIAD. Целта му е да създаде цифров близнак на Световния океан. ILIAD изгражда виртуални модели на морета, цифрова инфраструктура и изчислителни съоръжения, които да предоставят точни прогнози за екологични, метеорологични и икономически процеси. Освен за екологичното равновесия, проектът ще допринесе и за корабоплаването. Обхваща Северния атлантически океан и 5 морета– Норвежко, Балтийско, Черно, Средиземно и Северно море. Стойността на ILIAD е 19 млн. евро и се очаква да приключи в началото на 2025 г.
Ролята на ТУ-Варна е разработването на цифров двойник на Варненския залив и плавателните канали, свързващи го с Варненското езеро. ТУ-Варна създава компютърни модели на процесите в залива и разработва два технологични прототипа, които да подпомогнат навигацията на корабите при неблагоприятни метеорологични условия и да подобрят сигурността при преминаване през плавателните канали. Тези високотехнологични средства, използващи най-новите достижения на изкуствения интелект, добавена реалност, прецизни корабни навигационни симулатори, както и системи за събиране и интерпретация на хетерогенна информация от сензорни мрежи и комбинирането и с граждански наблюдения, представляват световен принос при подобряване сигурността на корабоплаването. ТУ-Варна се явява пионер при довеждането на тези разработки до практически приложения.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

За иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри

Инвестицията в обучението на кадри и оборудването на високотехнологични лаборатории в университета от SAMSUNG, VIVACOM, SIEMENS, iCard, Mitsubishi, KBC, Ardes и др., създава възможност IT фирмите да участват директно при формирането на качествени специалисти. Съвместно със SmartSoft, Adastra, DXC, KBC, Infineon, Renesas, Methodia се изготвят учебни планове, интегрирани дисциплини, стипендиантски програми, хакатони, кариерни борси, практики и стажове. Най-мащабно е взаимодействието в специалностите „Изкуствен интелект“, „Киберсигурност“, Софтуерни и интернет технологии“, „Компютърни системи и технологии“, „Информационни и комуникационни технологии“, „Автомобилна електроника“, „Роботика и мехатроника“.
ТУ-Варна активно участва в дейността на ИКТ Клъстер, създавайки качествено нови условия за студентски стажове и участие на бизнеса в при разработка и оценяване на дипломните работи, обучение на докторанти, партньорство на IT фирмите в научно-приложни и развойни дейности в национални и международни проекти. Изгражда се ICT Corner. В ход е проектът за ICT Collaboration Space. В университета се помещава новосъздадения Софтуерен хъб.
Продължава изграждането на нови високотехнологични лаборатории. Създaдена e KBC COLLAB Space – многофункционална зала за видеконферентни срещи. В етап на завършване е нова технологична лаборатория на софтуерната компания CSoft. Разработва се и Стартъп лаборатория за реализиране на бизнес идеи.

За иновативни интегрирани програми между висши училища с различен профил – технически и хуманитарни за обучение на студентите

В рамките на три проекта по програма НОИР „Модернизация на висшите училища“ :
• Проект „Модернизация на висшите училища: ТУ - Варна, ТУ- София, ТУ - Габрово и университет "Проф. д-р Асен Златаров гр. Бургас“. Координатор ТУ-Варна
• Проект „Модернизация на висшето образование за постигане на за интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с Икономически университет–Варна, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
• Проект „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
ТУ-Варна активно участва в създаването на иновативни интегрирани учебни програми по нови мултидисциплинарни специалности:
• ОКС “Бакалавър“: „Интелигентни транспортни системи" ,“Data Science“, “Интелигентни Системи“ и
• ОКС “Магистър“: "Smart Cities", "Интелигентно производство на електрическа енергия" , "Интелигентни системи за дома, офиса и медицината", „Съвременни системи в земеделието“, “Системи с интелигентно поведение“ .

За иновативни интегрирани програми между български и чуждестранни висши училища с различен профил – технически и хуманитарни за обучение на студентите

През изминалата година Технически университет-Варна сътрудничи най-активно с UiT The Arctic University of Norway, The University of Applied Sciences Burgenland, The University of Edinburgh , University of Alicante. ТУ-Варна провежда курсове, свързани с развитие на знания и умения в областта на изкуствения интелект (AI, Big Data), устойчивост и кръгова икономика на студенти от четирите университета. Осъществява партньорство с тях по проект CloudEARTHi - Build innovation capacity using big data in Environmental - Sciences, Sustainability and Circular Economy, HEI Initiative – Innovation Capacity Building for Higher Education към Европейския Институт за иновации и технологии (2021-2023г.)
Чрез договори за взаимно сътрудничество Технически университет-Варна работи с над 120 чуждестранни университета.

За висши училища, подкрепящи средното образование чрез специално разработени програми за тях и предоставянето на университетски преподаватели за воденето на отделните дисциплини

Договор с Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи-Варна за обучение на ученици в лабораториите на ТУ. Участват 12 преподаватели. Разработена е учебна програма за специфична професионална подготовка по „Компютърно моделиране на ВЕИ“ за учениците от специалност ВЕИ в 11 клас.
Доц. д-р инж. Нели Калчева е обучила над 200 учители за последните три години от цялата страна по НП „Квалификация за учители“ към ДЕПОС в ТУ – Варна.
ТУ - Варна, съвместно с фирмите Смарт Софт, Adastra, Methodia, DXC Technology Bulgaria, KBC Global Services проведе „Онлайн състезание по програмиране за ученици“. Участваха 298 ученици от 8 до 12 клас от 38 училища и 23 населени места от цяла България. Победителите получиха възможност да кандидатстват в 7 ИКТ специалности на университета.
Съвместно с МОН и търговска верига Елимекс в ТУ – Варна се проведе национално състезание за ученици „Мога и зная как”. То събра ученици и преподаватели от 12 градове в страната.
Технологичният хакатон M-CODELAB, организиран от Методия, съвместно с ТУ – Варна обедини студенти и ученици от 11 и 12 клас. По темата “Умни технологии за почистване и опазване на морската екосистема” отборите изготвиха проектите: приложение Trashn’t- модел на социална мрежа за координация при замърсяване; сайт „Велоход“ със статистика за вредните емисии; The Code of Duty - информативен сайт; GreenBit - дизайн и прототип на smart кошче; Save the Sea - сайт за проблемите на Черноморската екосистема.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ https://www.uniburgas.bg/index.php/bg/

Име на проекта

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Изпълнител на проекта

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ активно се включва в иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри и подкрепя средното образование чрез специално разработени програми за тях и предоставянето на университетски преподаватели за воденето на отделните дисциплини.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

За иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и „СофтСърв България“ създадоха съвместен курс по „Софтуерно тестване“. Той има за цел да изгради знания и да създаде умения в студентите по тестването на софтуер. Изучават се най-новите стандарти за тестване (ISO, CEN, ISTQB, IEEE и др.), както и обвързаните с тях тестови практики. Основни модули от курса на обучение са: Въведение в софтуерното тестване; Анализ на изискванията; Изпълнение на тестове; Регистриране на дефект; Типове тестване; Тестови техники; Тестова документация; Методологии за разработка на софтуер. В програмата са включени лекции, практически упражнения и решаване на индивидуални задачи и тестове.
Другият съвместен курс на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и фирма СофтСърв България е безплатен курс по DevOps. Той е подходяща за всеки с интерес в процеса на разработка на софтуер и неговото конфигуриране. Програмата цели да изгради познания в направлението DevOps, като запознае курсистите с базовите технологии и практики в работата на един съвременен DevOps специалист.
По време на практическите упражнения участниците ще придобият първоначалния практически опит в основните технологии използвани от един DevOps специалист. Двете програми се води от експерт с дългогодишна практика в софтуерна компания и това е първата крачка към професионална реализация в IT сферата на най-високо равнище.
Курсът е насочен към студенти, но и за хора извън системата на университетите, но с интерес към темата.

За висши училища, подкрепящи средното образование чрез специално разработени програми за тях и предоставянето на университетски преподаватели за воденето на отделните дисциплини

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и „Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации“ в Бургас активно подпомогнаха създаването на новата професия „Програмист на изкуствен интелект“. Тя е в професионално направление Компютърни науки и вече е утвърдена от НАПО.
В тази професия програмистът може да работи с компютри (включително уеб базирани конфигурации и мобилни устройства), различни типове интелигентни вградени системи (интелигентни роботи, доботи, системи „интелигентен дом“ и мн. др.), операционни системи, езици за програмиране (алгоритмични езици), технически проекти (дизайн, архитектура) на системата и др.
Програмистът на изкуствен интелект владее езици за програмиране, софтуери за графика и анимация, инструменти за моделиране (Computer Aided Software Engineering, CASE). Той работи в интегрирани среди за разработка (Integrated Development Environment), с платформи за изкуствен интелект (Artificial Intelligence Platforms), софтуер за разпознаване на реч и изображения (Deep Learning Software), софтуер за машинно обучение (Machine Learning Software).
От тази учебна година множество професионални гимназии в България вече обучават по новата специалност.

Училищна Телерик Академия https://www.telerikacademy.com/school

Име на проекта

Училищна Телерик Академия

Изпълнител на проекта

Училищна Телерик Академия

Училищна Телерик Академия

Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици в България. Обученията на организацията изграждат сред учениците ключови умения и познания, които да ги превърнат в дигитални лидери, търсени специалисти и активни граждани. Ефектът от академията върху учениците, регионалното развитие и националната икономика е значителен. Досега организацията е предоставила напълно безплатно обучение по дигитални технологии на над 17000 ученици. През тази учебна година ще бъдат обучени близо 3000 деца и младежи в 140 школи в 47 населени места. Освен подобрението в уменията на учениците, организацията има преподавателска мрежа от 100 учители в страната, които усвояват нови методологии и умения, които прилагат и в училище. Каузата е подкрепена от десетки бизнеси, фондации, общини, индивидуални дарители и образователни институции.

България продължава да е на едно от последните места по дигитализация в ЕС. Националният мащаб на Училищна Телерик Академия (47 населени места) адресира неравенството в достъпа до ресурси и обучение в сферата на технологиите извън най-големите градове. Достъпът до обучение адресира и тенденцията талантливи млади хора да напускат страната - 93% от над 1850 възпитаници на академията, заемащи технологични позиции, работят в България, спрямо скорошен доклад на Глобал Метрикс за ефектът от дейността на академията. Това се равнява на около 5% от заетите в IT сектора в страната.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите.

Академията успява да окаже силно влияние както върху подобряването на уменията на децата, интересуващи се от информационни технологии и програмиране, така и върху подобряването на уменията на учителите. Според получените данни, въздействието на програмата върху преподавателските подходи на анкетираните учители е силно. Те дават оценка 9.10 по скалата от 1 до 10 за степента в която са съгласни, че в следствие на програмата са развили нови умения. Учителите смятат участието си в програмите за полезно както за приноса им в развитието на децата в IT сферата, така и за развитието на собствените им умения като учители. 94% от респондентите споделят, че прилагат наученото в ежедневната си практика в училище. Училищна Телерик Академия постига много високи нива на удовлетвореност от обучението и подкрепата, предоставена на учителите. Над 90% от учителите са съгласни, че програмата е допринесла за подобряване и усъвършенстване на преподавателските методи, които използват. 

За иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри

83% от възпитаниците на академията, които в момента са пълнолетни, споделят, че програмата им е помогнала да осъзнаят интереса си към IT и го е засилила и подпомогнала за останалите 17%. Те посочват, че са използвали уменията и знанията, придобити по време на школите в средното (60%) и университетското образование (54%). За учениците от 4-12 кл. - програмата е помогнала на 58% от тях да осъзнаят интересите си в сферата на IT и за други 38% е задълбочила интереса. 85% от участниците в 4-7 кл. и 67% от възпитаниците в 8-12 кл. твърдят, че участието в школите им е помогнало да се представят по-добре на състезания. От навършилите пълнолетие, 65% работят и 58% учат, което показва много силно професионално развитие за групата. 78% от работещите се занимават с дейности, които са свързани с компютърни технологии и програмиране. 68% от работещите пълнолетни възпитаници на академията са наети на експертна позиция или като младши експерти. Повечето възпитаници на академията скоро са завършили гимназия и тепърва навлизат на пазара на труда, а също и техните умения предполагат експертна работа. Няколко са достигнали старши експертни позиции или са в ролята на ръководител на екип, мениджър или директор. Видовете позиции, които заемат, са разнообразни, но можем да обобщим най-често срещаните професии: разработчик на уеб приложения, разработчик на настолни приложения, фронтенд разработчик, уеб дизайнер, преподавател, разработчик на мобилни приложения, системен администратор и предприемач.

За иновативни интегрирани програми между висши училища с различен профил – технически и хуманитарни за обучение на студентите

Целта на Училищна Телерик Академия не е да направи от всяко дете програмист, а подготви следващите поколения за професиите на бъдещето, да засили интереса им към ученето и да ги превърне в следващите дигитални лидери, търсени специалисти и активни граждани.
Все повече от професиите днес и за в бъдеще ще изискват дигитални умения. Независимо дали ще изберат да се занимават с програмиране или да се развиват в друга област, учениците трябва да могат да управляват дигиталните технологии и да пишат код, за да бъдат конкурентоспособни на глобалния пазар на труда.
Освен практическите умения по програмиране (създаване на уебсайтове/ игри и др.), добавената стойност на програмите за учениците е, че обучението в школите на академията повишава увереността на децата при работата с компютър и интернет. Други положителни аспекти са: повишаване скоростта на учене и възприемане на информация от децата и възможността да се срещат и общуват с хора, с които имат сходни на техните интереси. Според родителите, колкото по-дълго децата им участват в школите, толкова по-положително това се отразява на развитието на специфични умения. Завършилите ученици на Училищна Телерик Академия, които работят на позиция, която не е свързана с компютри и технологии, споделят, че използват в работата си уменията, придобити в програмите на академията. Това показва, че програмата развива умения за 21. век, които са приложими за широк спектър от работни места и дейности. 

Фондация "Яника" https://yanikabg.com/bg

Име на проекта

100 думи на жестов език с добавена реалност

Изпълнител на проекта

Фондация "Яника"

Фондация "Яника"

По проекта са нарисувани и отпечатани 100 думи на жестов език, които децата със слухов дефицит често употребяват в ежедневието. На картите има QR код, който води до приложение за телефон. С приложението ристунките ще се превръщат в анимация и децата ще виждат как се изпълнява жеста. Предстои да се изпълни този последен етап, за да бъдат официално пуснати за употреба комплектите с карти. Картите са подходящи за деца със слухов дефицит, деца със СОП, техните родители, съученици и учители, както и за всички, които искат да обогатят своята реалност с тази на глухите си приятели.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Присъжда се на компании, които активно се включват в НП „Бизнесът преподава“ чрез свои служители като помощник учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо обучение в компаниите.

Фондация "Яника" управлява Център за развитие на слуха и говора "Яника". Помогнали сме на над 200 деца със слухови апарати и кохлеарни импланти да развият слуха и говора си и да учат в масови училища и детски градини. Програмите ни за ранна слухово-речева рехабилитация са наша собствена разработка. В процеса на рехабилитация се налага да се употребява жестовия език. Съществуват няколко речника и видеоречник, но те не могат да се използват от деца, не са подходящи и интересни за тях. Други помагала от този вид няма.

Липсата на възможност за изразяване при децата често води до по-сериозни проблеми: от изолиране и затваряне в себе си, липса на желание за общуване до агресивно поведение към самия себе си и околните. Изразяването чрез жестов език е необходимо не само на глухите хора. Жестовете се използват при комуникация с деца със специални образователни потребности – синдром на Даун, атуистичен спектър и други. С политиките за интегриране все повече глухи деца учат в масови училища. Нуждата да се знаят жестове е голяма за чуващите им съученици и учителите им. С приемането на Закон за жестовия език на 21 януари 2021 г. нуждата от учебни ресурси се увеличи и един интересен за децата продукт има своето огромно приложение. Още повече, че в закона се предвижда въвеждането на СИП по жестов език в общообразователните училища.

Новини

24.02.2023

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

На официална церемония снощи бяха отличени победилите в отделните категории от конкурса "Наградите на БАИТ" за 2022 г.  Президентът на Република България Румен Радев връчи...

07.02.2023

Известни са номинираните в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

Приключи работата на журито и вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2022 г. Имената и проектите на номинираните могат да бъдат намерени в...

12.01.2023

78 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

78 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2022 г. Най-много са подадените проекти в категорията...

 

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Акронис България Алтерко Груп Бианор Telelink BLD

Бронзов спонсор

Ciela Norma Интер Карс България

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria Digitalk TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ Мениджър b2b Media Sofia Tech Park ПРЕДПРИЕМАЧ Pixelmedia.bg Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Център за творческо обучение Tech.Offnews.bg БСК Uchi.bg DevStyler