Начало Партньори Контакти Поверителност English

9-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2019 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Образователна награда

Образователна награда

E-commerce Success https://about.e-success.bg/

E-commerce Success

„Как да успееш, без да напускаш България“ – това е каузата, в която повярваха и за която се обединиха за съдрудничество Софийски университет, фондация, бизнес асоциации, стопанска камара, държавна агенция, общини и бизнеси.

Предоставянето на знания и умения за бизнеса, за предприемачите и за студентите, носещи реална практическа стойност е важна стъпка към осъществяването на една мечта –да успеят в България без да я напускат! Тази кауза вдъхновява, мотивира и сформира екип, реализирал поредицата инициативи.
Фондация “E-комерс съксес“ в партньорство със Българска Е-комерс Асоциация (БЕА), Българска Стопанска Камара (БСК), Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и общините в България, над 50 компании и над 80 лектори е-бизнес практици, организира ежегодни безплатни обучения по електронна търговия в страната Regional E-commerce Days, безплатна Академия за студенти E-commerce Success Academy и цялостната бизнес програма за онлайн бизнес “E-commerce Success”, съвместно със Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
През изминалата 2019 година бяха проведени безплатни практически обучения за онлайн търговия Regional E-commerce Days в Пловдив, Хасково, Ямбол, Монтана, Ловеч и Габрово, насочени към предприемачи и малки и средни фирми, които сега стартират или вече са в процес на реализация на собствен проект за онлайн бизнес на локалния и международните пазари. Акценти в програмата са правната регламентация на продажбите по Интернет, логистика, стратегии за привличане на клиенти, достъп до финансиране на онлайн проект. Лекторите са едни от най-добрите практикуващи експерти с дългогодишен опит в електронната търговия и реализирани редица успешни проекти. През обученията преминаха над 1000 предпремачи, от които 600 собственици на малък и среден бизнес.
Академията за студенти E-commerce Success Academy е безплатна и достъпна за студенти от български висши училища. Часовете по е-бизнес и м-бизнес са отворени за студенти от други факултети и университети. Голяма част от гост-лекторите в курса за допълнителна квалификация към Центъра за образователни услуги към Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ са лектори в E-COMMERCE SUCCESS II и споделят практическия си опит в изграждането на онлайн бизнеси, дигитализация на бизнес процеси, мобилни приложения и онлайн маркетинг. Провеждат се всеки понеделник и сряда от 18 часа в Стопански факултет. В обучението участват стотици студенти.
През март 2019 г. стартира първото издание, а през октомври - второто издание на акредитираната обучителна програма “E-commerce Success” на Стопанския факултет на Софийския Университет и Фондация „Е-комерс Съксес“ – цялостна обучителна програма за бизнеса и предприемачите в България. Практическото обучение подготвя участниците със знания и практически умения за стартиране, маркетинг и устойчиво развитие на електронен бизнес. Всеки от участниците е напътстван от персонален ментор, който обгрижва и персонално разяснява всички възникнали по време на обучението въпроси. Персоналните ментори са ключова част от обучението, която добавя стойност в целия обучителен процес и повишава успеваемостта на онлайн проектите. Над 60% от участниците в “E-commerce Success” развиват вече свои успешни онлайн проекти.
SoftUni https://about.softuni.bg/

SoftUni

За последните 6 години СофтУни се утвърждава като водещо име в сферата на обученията по програмиране и дигитални умения, като успешно осъществява амбицията си да даде реализация и висок жизнен стандарт на хиляди млади хора в България. Днес можем да кажем, че СофтУни е най-големият български образователен център за програмиране, ИТ, дигитални умения и дизайн. За това време изградихме активна общност от над 150 000 души, провели сме над 1000 обучения и семинари, а партньорствата ни с компании и организации са над 70. 97% от студентите ни по софтуерно инженерство се реализират успешно в IT компании.
След първоначалната идея за пълна обучителна програма за софтуерни инженери, СофтУни продължи да работи за разширяването на предоставяните обучения и даде началото на още пет уникални проекта в тази посока - SoftUni Digital, SoftUni Creative, SoftUni Kids, SoftUni Foundation и SoftUni Светлина.
Последната една година в екипа на СофтУни, с помощта на много усърдна екипна работа, създадохме автоматизирани системи, live stream системи и подобрихме работата на платформите си. В резултат на това, екипът от приблизително 100 човека на СофтУни е успял да обучи хиляди студенти за последната една година. Успешно реализираните ИКТ проекти и решения изиграха ключова роля в израстването на СофтУни като качествен образователен център. Подобрявайки ефективността и процесите в обученията си, компанията се превръща в най-желаната образователна институция.
Благодарение и на подобрените услуги, които СофтУни успя да предложи на своите потребители през изминалата година, затвърди тяхното доверие. Всички курсисти имаха възможност да се възползват от единствената по рода си виртуална класна стая в България, с помощ от трейнъри в реално време, да използват всички допълнителни услуги на сайта, сред които - качване на домашни работи, свързани с техните обучения, достъп по стотици курсове (много от които напълно безплатни), да контактуват с ментори и административни сътрудници, да работят съвместно по проекти със свои колеги в екип, да дават обратна връзка под формата на анкети и много други.
В резултат на успешно имплементираната стратегия за устойчиво развитие на бранда, компанията успя да затвърди позицията си на пазарен лидер в страната, давайки и възможност да планира и стартира пазарна дейност на нови пазари. През последните няколко месеца, екипът от програмисти на компанията отдели стотици часове, за да създаде изцяло нова, модифицирана платформа, която да отговори на високите изисквания за обучения на нашата съседка - Румъния. След стартирането на обученията там, курсистите ще имат възможност да учат изцяло онлайн по иновативен учебен план, благодарение на интерактвна класна стая, с опция за писане на код и проверката му в реално време. Всички участници ще могат да контактуват и с трейнъри, които да отговарят на въпросите им на момента, съдействайки им за по-добро и качествено усвояване на материала.
VMware България http://vmware.com

VMware България

Във VMware България вече 12 години работим успешно за развитието на образованието и ИТ индустрията в България. Компанията инвестира огромен финансов и човешки ресурс в програми и политики с обществена и социална насоченост, които се реализират в партньорство с университети, училища, неправителствени организации, професионални и браншови организации. Благодарение на ангажираността и активното участие на мениджмънта и служителите успяваме да реализираме успешни дългосрочни кампании за повишаване знанията на ИТ специалистите в България. Основните приоритети на VMware България включват предоставяне на възможности за успешна ИТ кариера чрез достъп до най-новите технологии и иновативни проекти; споделяне на ноу-хау и добри практики и увеличаване конкурентноспособността на българския ИТ пазар с цел привличане на повече инвестиции тук.

Във VMware България работим активно в посока развитие на следващото поколение ИТ специалисти, чрез създаване на устойчиви образователни инициативи. Нашата University Talent програма предоставя възможности на студентите в компютърни специалности да приложат на практика наученото в университета и да развиват своите умения с помощта на едни от най-добрите софтуерни специалисти в света.

Една от основните ни инициативи е Talent Boost академията, която дава възможност за безплатно обучение за студенти и се води от топ инженери на VMware. Това е интензивна 3-месечна програма, която се фокусира върху развитието на различни умения, нужни за успешна кариера на инженер в голяма IT компания. Целта на академията е да надгради теоретичните познания на курсистите чрез реални казуси и обогатяване на практичните им умения. Програмата се провежда за седма поредна година, като до момента е обхванала 135 студенти, от които 60% са вече наши колеги.

За студентите, които вече имат добри основни познания и малко практически опит, предоставяме възможността да работят по самостоятелен R&D проект като част от стажантската ни програма. Всеки стажант работи с опитен ментор от компанията в рамките на 6 месеца върху водещи световни технологии и решения, които се ползват от милиони потребители по света. В края на програмата всички стажанти имат възможността да представят своите проекти на специално експо пред своите ментори и колеги в компанията. За осем години програмата са завършили над 230 студенти като 80% от тях са останали в компанията.

В University Talent програмата ни е заложено и кариерното консултиране на ученици и студенти, участвайки на форуми, кариерни изложения, семинари, технически презентации, хакатони и дискусии в сътрудничество с водещите университети и младежки организации в страната и чужбина.

Повече за стажантската ни програма може да видите и чуете в тук: https://www.youtube.com/watch?v=PXvKIWzQ9Bc&feature=youtu.be
Повече за Talent Boost академията може да видите и чуете в тук: https://www.youtube.com/watch?v=-A-wxycBtYM&feature=youtu.be
 

Висше училище по телекомуникации и пощи http://www.utp.bg/

Висше училище по телекомуникации и пощи кандидатства с учебния план на специалност „Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите”, ОКС „професионален бакалавър”, тъй като тази специалност изгражда конкурентоспособни специалисти с интердисциплинарана подготовка в областта на мениджмънта и ИТ в сектор "съобщения". Завършилите специалността притежават знания и умения да работят и управляват бизнес единици в силно дигитална среда.
Аргументи:
1. обучението се провежда в уникално висше училище с вековна традиция в изграждането на оперативни специалисти в сектор „съобщения”, и което е с най-дългата история в България след Военното училище
2. в учебният план 26% от всички дисциплини дават фундаментални знания за функционирането на сектор „съобщения”, 34% от всички дисциплини са инженерни и свързани с ИТ, 26% от всички дисциплини са икономически и управленски и 14% от всички дисциплини са общообразователни - това го прави уникален, мултидисциплинарен и широкоспектърен, като негов аналог няма в нито едно друго висше училище в страната
3. учебните програми в 55% от дисциплините са съставени на база консултации, мнения и препоръки от експерти от практиката, представители на най-големите телекомуникационни, ИТ и пощенски бизнес организации в България, като голяма част от практическите занятия се водят в реална бизнес среда, а в друга част от практическите занятия ментори са експерти от практиката
4. специалността дава широкопрофилна подготовка, като интегрирането на интердисциплинарна широкообхватна подготовка с приоритетна практико-приложност (55% от цялото съдържание е под формата на упражнения) дава мултидисциплинарност, уникалност и иновативност на учебния процес.
5. учебният план няма общ фундамент с други специалности не само във ВУТП, но и в страната.
http://www.utp.bg/training/curricula/

Гамифино ООД / Gamifinno Ltd. https://www.gamifinno.com

Гамифино ООД / Gamifinno Ltd.

Гамифино ООД е млада и амбициозна технологична и образователна компания, която има за мисия да направи обученията по-интересни, креативни, иновативни и забавни чрез внедряване на методите и елементите на игровизация (gamification).
Ние постоянно наблюдаваме как учениците, които ходят на училище или възрастните, които посещават обучения масово не са ангажирани с тях, те не се продуктивни, не си сътрудничат заедно, защото обучението не е едностранен процес. Не е достатъчно само да насочиш един млад човек към дадена професия или да го научиш как да програмира или води счетоводство, но той трябва да е отдаден, мотивиран и креативен при развитието на тези първоначални желания, знания и умения. Ние вярваме, че човек се учи цял живот, а без необходимата доза ангажираност, това е трудно постижимо.

Ние вече една година успешно прилагаме наш и на партньорски компании игровизирани софтуер, който под формата на игра помага на служителите бързо и лесно да учат и получават нова и полезна информация. Допълнително сме разработили специализирана технология, които ние наричаме Gamifinno Mystery Box – хардуер за интерактивна връзка между екипи, компютър и софтуер за игри, които спомагат обучението на деца и професионалист да е по по-интерактивен, иновативен и ангажиращ начин. Ние ги използваме за организирането и провеждането на разработените изцяло от нас специализирани и игровизирани обучения, които адресират едни от най-ключовите и проблемни области в повечето компании:
• „Иннотивация“: за креативност и мотивация;
• „Иновативното предизвикателство“: за креативност, екипна работа, мотивация и иновативност;
• „Анализ на проблем за мениджъри“, „Анализ на проблем за професионалисти“: който са най-новите ни екипни обучения покриващи практически методи и техники за анализ на комплексни корпоративни казуси и проблеми.

Нашите софтуерни и технологични решения използвахме и за разработените от нас корпоративни игровизирани работни групи и обучения с цел повече креативност, иновативност и ангажираност на работното място за компании като ABB Bulgaria, Hewlett Packard Enterprise Bulgaria, Qaiware, New Horizons Bulgaria и други.

От скоро компанията предлага и продукт, който е изцяло нов за България: изключително креативна, екологична и практична изтриваема тетрадка – Креатино. Този продукт е приложими в различни сфери на образованието и позволява на децата и възрастни да ползват само една тетрадка, вместо няколко, да бъдат креативни, разменят и пренареждат страници от своите тетрадки, да изтриват, лесно да коригират написаното и по този начин подобрят своето ученето като едновременно с това се забавляват. Примери за тяхното използване са: ученето на език, където много често е необходимо да се изписват думи и букви многократно, ученето на ръкопис, решаване на задачи, водене на записки, рисуване на скици и много други.

И не на последно място, за нас също е изключително важно бизнеса да работи заедно с университетите. За това ние постоянно споделяме своя опит в креативността, иновациите и игровизацията като гост-лектори в университети като ТУ-София, НБУ, УНСС.

Най-важната част на нашата компания е нашия екип, който се състои от доказани професионалист в своята област:
д-р Пламен Иванов е трейнър и експерт по процеси, иновации и иновационни корпоративни култури с международни патенти и отличия в тази област.
и
Здравко Ботушанов е трейнър, консултант и експерт по игровизация с богат международен опит.
Знам.бе https://znam.be/

Знам.бе

Знам.бе е проект на трима ентусиасти, които имат желанието да внесат значима промяна в начина, по който децата в България изучават учебните предмети и прилагат натрупаните от тях знания извън училищна среда. В същността си проектът представлява въпросник за кариерно ориентиране, който може да бъде попълнен напълно анонимно от деца и родители. Чрез отговарянето на 24 прости въпроса, попълващият получава като резултат най-подходящата професия на бъдещето за себе си или за своето дете, според отговорите.

Около идеята се събират Ангел Георгиев, Виктор Балабанов и Иван Йонков, които определят четири свои ценности като основни за проекта - “Да бъда посветен”, “Детско любопитство”, “Смелост да съм първи” и “Заедност”. Знам.бе дава своето начало през 2019 г.

Защо въпросникът е актуален и ефективен?
Въпросите са в съответствие с популярния и утвърден пет-факторен психологически модел за личностни черти. Подходът е и в приетите рамки от Европейската комисия за ключови компетентности на бъдещето, а резултатите са обвързани с един от 18-те отрасли в индустрията, заложени като приоритетни на глобално ниво от ООН. Тези предпоставки превръщат въпросника в сигурен метод за определяне на съответстващ професионален профил в крак с времето, технологиите и текущите изисквания на бизнес средата. Обучителната инициатива предлага утвърдена и актуална за времето ни методика, която отговаря на нуждите на ИКТ и е в помощ на преподавателите в страната. Подходът на Знам.бе е подходящ за внедряване в държавните образователни институции.

Мисия
Проектът ще продължи да разраства своята дейност, като мисията на тримата организатори е да предложат нови и актуални за времето ни подходи за учене, съобразени с интересите на учениците, както и да помогнат на младите хора в търсенето на подходящата за тях професия. Професия на бъдещето, която ще бъда актуална и значима (за тях и околните) и през следващите няколко години. Знам.бе има за цел да насърчи създаването на по-добри и успешни образователни практики, както и да стимулира учителите в посока модернизиране на преподавателския им подход и фокусиране върху практическата насоченост на обученията.

Интегриране на 3D принтирането в образователната система https://www.facebook.com/hwd3d

Интегриране на 3D принтирането в образователната система

Ние сме екип от млади ентусиасти, завършили и все още обучаващи се студенти, които оценяват практически ориентираното образование в училище. Вярваме, че можем да допринесем за развитието на българската образователна система, внедрявайки една от най-актуалните нови технологии - 3D принтирането. Една от водещите ни цели – да създадем безопасен, надежден и качествен 3D принтер, позволяващ на обучаващите се да се докоснат до тази иновативна технология. В комбинация с нашият продукт се стремим да предоставим и необходимите материали за пълното практическо обучение – презентации, модели, задачи и др.

За да постигнем целта си предприемаме индивидуален подход, представляващ разговори с преподаватели и ръководство на всяко едно учебно заведение. Това ни позволява да се съгласуваме с целите на училището, учебния час и програма на учениците, реализирайки мисията ни по най-оптималния възможен начин. След уточняване на всички подробности подготвяме и изнасяме въвеждаща презентация комбинирана с много демонстрации. По този начин показваме на обучаващите се:
• Нашият екип, цели и идеи;
• Технологията на 3D принтирането и “Защо тя е толкова актуална”;
• Принтирани от нас напълно функционални детайли;
• Демонстрираме работата с принтера, чрез използване на уеб-базирана програма за чертане или принтиране на предварително зададен модел.
• Представяне на различните приложения на 3D принтера в медицината, модната индустрия, кино индустрията, машиностроенето и други.
• Възможност учениците да разгледат 3D принтера, да се докоснат до процеса на принтиране от близо и да зададат своите въпроси.

Лекциите ни се радват на доказан успех пред различни класове/възрастови групи. Резултата – учениците бяха изключително въодушевени да се запознаят с нас и с това което правим, като голяма част от тях имат желание да научат повече.

В преследване на мисията си предвиждаме разработването на извънкласна форма на обучение, включваща по-подробни указания за работата с 3D принтер на обучаващите се. Целта е обогатяване на пространственото им мислене, което ще помогне както в усвояването на материала, така и в по-нататъшното им развитие. Разработваме програма за обучение на учители, които да могат да използват устройството, за да създават свои собствени прототипи. В последствие учителите могат да подпомагат учебния процес по предметите, които преподават като принтират спомагателни материали, свързани със съответните предмети. Например:
• Химия - атоми и молекули;
• Физика - лостове и макари, модели на планети и на самата Слънчева система;
• Математика - стереометрични фигури;
• Биология - различни видове клетки и градивни частици, скелети на хора или животни;
• История/Литература – фигури на различни исторически или художествени образи, паметници на културата;
• Чужди езици – различни забележителности от съответните страни, където се говори даден език;
• Труд и техника/изобразително изкуство – оцветяване/сглобяване на детайли, принтиране на детайли, които да служат за украшение на класните стаи и съответно подобряване на атмосферата;
• География – принтиране на релефни карти на дадена област, визуализиране на различните слоеве на земната кора.

Ние вярваме, че можем да допринесем за развитието на българското образование, като го модернизираме с най-новите технологии. Сигурни сме, че по този начин ще подбудим интереса на обучаващите се и те ще могат да се ориентират по-рано за избора на професионалния си път на развитие.
Маркетинг Училище Успех https://creativemarketing.bg/category/seminars-and-training

Маркетинг Училище Успех

През месец май 2019 година, маркетинг агенция Creative Marketing/ Aдлайн ЕООД създаде първото по рода си безплатно маркетинг училище в България.
Основната цел на Маркетинг училище “Успех” е да помага на хората да подобряват своите знания и умения в он и офлайн маркетинга, да създават собствени маркетинг стратегии, ефективни маркетинг програми и да управляват сами всички дигитални маркетинг активи. Успешно реализирахме 8 лекции, в които взеха участие над 300 човека - собственици на бизнес във Варненска област, маркетинг специалисти, студенти и ученици. Лекциите се провеждат всеки последен петък на месеца в рамките на 2 часа, a от януари 2020 ще са в Икономическия университет Варна. Излъчваме на живо във фейсбук страницата на Creative Marketing и Youtube.
Гост лекторите, които гостуват на училището са известни и доказани професионалисти в областта на маркетинга, финансите, предприемачеството и иновациите и споделят напълно безплатно своя богат практически опит.
Лекциите са напълно безплатни, a организацията и финансирането на проекта е изцяло на Creative Marketing.

Мусала Софт http://www.musala.com

Мусала Софт

CodeIT (http://codeit.bg/) е едно от най-старите състезания по програмиране в света и най-елитният частен конкурс по информатика, организиран от Мусала Софт от самото създаване на компанията през 2000 г.

ВДЪХНОВЯВАЩ ПРИМЕР ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО С ИДЕАЛНА ЦЕЛ – конкурсът се организира от Мусала Софт в сътрудничество с над 50 компании, неправителствени организации, ИТ асоциации и водещи образователни институции в България. Почетен председател на журито е Красимир Манев, човекът, „произвел“ най-много български медалисти по информатика, президент на Международната олимпиада по информатика (IOI) за 2014-2017 г. и президент на Европейската младежка олимпиада по информатика (eJOI).

Ежегодно КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Партнират ни посолствата в България на държавите на специалните гост-лектори на финала – международни ИТ гурута от Русия, ЮАР и др. CodeIT няма възрастови ограничения, но основната група участници са ученици и студенти с интереси в алгоритмите и състезателното програмиране – много от тях медалисти от международни олимпиади. Oт сезон 2013/2014 стартира и CodeIT Junior - отделно направление задачи за състезатели до 8 клас.

В КОНКУРСА СЕ ВКЛЮЧВАТ НАД 300 СЪСТЕЗАТЕЛИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ – Армения, Белгия, България, Египет, Северна Македония, Сърбия, Украйна, Швеция и мн. др. Състезанието протича в 6 задочни и 1 гранде финален присъствен кръг. Всеки задочен кръг представлява онлайн решаване на задача/задачи от алгоритмичен или практико-приложен характер, която се подготвя, тества и оценява от специално сформиран екип в Мусала Софт – CSLAB:Computer Science Laboratory. Той се състои от елитни бивши и настоящи състезатели от международни конкурси и олимпиади по информатика.

Освен наградите за всички участници с ненулев резултат през годината и за 12-те победители на финала, допълнителен стимул за участниците в CodeIT е възможността да присъстват на живо на обучителна дискусия на световноизвестен състезател по програмиране, организирана и финансирана изцяло от Мусала Софт. СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ И ЛЕКТОРИ ЗА ФИНАЛИСТИТЕ В CODEIT СА СВЕТОВНО ПРИЗНАТИ ГУРУТА В СЪСТЕЗАТЕЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ. Брус Мери, докторант по компютърни науки в Университета в Кейптаун, Пшемислав Денбиак (Полша), идологизираният Пьотр Митричев от Русия, Паскал Понс (Фр), Васил Билецкий (Укр), Глеб Естропов (Рус), Иван Катанич (Хърв), Скот Ву (САЩ), Юхао Ду (Кит).

CodeIT е вече 20 години символ на упоритост, добър пример, ИТ талант, програмиране и развитие. Чрез обмена на знания, споделен опит и добри практики състезанието изгражда и поддържа ИТ обществото по света. УСТОЙЧИВО СЕ ПОДКРЕПЯ ЕЛИТНОТО ИТ ОБРАЗОВАНИЕ, СТИМУЛИРА СЕ АМБИЦИЯТА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ, СЪЗДАВА СЕ ГРАДИВНА ПРЕДИЗВИКАТЕЛНА СРЕДА И ПОЗИТИВНА ПУБЛИЧНОСТ. Съпреживейте CodeIT Final 2018/2019 с нас в приложеното видео: https://www.youtube.com/watch?v=Q8kC7srwYoY#action=share

Мусала Софт http://www.musala.com

Мусала Софт

Европейска младежка олимпиада по информатика eJOI
Страната ни има впечатляваща история, свързана с провеждането на и участието в международни състезания. България е инициатор на основаването на Международната олимпиада по информатика (IOI), като първата е проведена у нас през 1989 г. в град Правец. Днес IOI събира участници от над 80 държави. Според обобщената класация по медали от международни състезания по информатика за всички времена, България е на пето място в света. Този успех се дължи на вдъхновяващи учители-будители, ранната подготовка на децата и грижата за индивидуалния талант.
БЪЛГАРИЯ Е СЪЗДАТЕЛ И НА ПЪРВАТА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА EJOI ПРЕЗ 2017 Г. Инициатори на олимпийското събитие са личности с доказан дългогодишен принос в развитието на образованието по информационни технологии у нас. Това са проф. Красимир Манев, Президент на Международната олимпиада по информатика (IOI) до 2017, Бисерка Йовчева и Школата по информатика „А&Б“ в гр. Шумен, Алексей Христов, председател на борда на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН) и Елена Маринова, Председател на Борда за развитие на СООПН и Президент на софтуерната компания „Мусала Софт“.
Първата олимпиада eJOI (http://ejoi.org/) се проведе от 7 до 13 септември 2017 г. В СОФИЯ ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РУМЕН РАДЕВ, ТИБОР НАВРАЧИЧ, ЕВРОКОМИСАР ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И МАРИЯ ГАБРИЕЛ, ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА И ЦИФРОВОТО ОБЩЕСТВО (2017-2019). В нея участваха млади таланти в състезателното програмиране, общо 23 отбора, от Азербайджан, Армения, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Франция и Хърватия. България като страна домакин участва с два отбора.
В организацията в София се включиха общо 90 души, а реализацията на проекта бе поета от научен, технически, организационен и инициативен комитет. Над 40 доброволци, основно млади хора с интереси в областта на програмирането, оказаха информационна и логистична подкрепа на събитието.
Успехът на eJOI 2017, емоциите и вълненията от новото начало на инициатори, състезатели, ръководители, доброволци и организатори могат да се видят във финалното видео: https://www.youtube.com/watch?v=M7C0SXoa3gg.
ПОЛУЧЕНАТА ПЪРВОНАЧАЛНА ПОДКРЕПА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ Е ОТ ОСОБЕНА СТОЙНОСТ И ЗАСВИДЕТЕЛСТВА ВИСОКАТА ОБЩЕСТВЕНА ВАЖНОСТ НА ИНИЦИАТИВАТА НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО. ПРИЕМСТВЕНОСТТА ОТ ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ - EJOI 2018 (HTTP://EJOI2018.ORG/, ИНОПОЛИС, РУСИЯ; ЕJOI 2019 HTTPS://WWW.EJOI2019.SI/, МАРИБОР, СЛОВЕНИЯ И ПЛАНИРАНИТЕ ДОМАКИНСТВА В ГРУЗИЯ ПРЕЗ 2020Г. И АРМЕНИЯ 2021Г. СА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СМИСЪЛА, МАЩАБА И СИЛАТА НА ОЛИМПИЙСКАТА ИТ ИДЕЯ РОДЕНА ТУК, В БЪЛГАРИЯ!
БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ОРГАНИЗАТОРСКОТО ЯДРО И КООРДИНАТОР НА EJOI.

Община град Добрич, РИМ Добрич http://www.dobrich.bg

Регионален исторически музей Добрич и Община град Добрич през 2019 година организираха поредица от Интерактивни образователни игри с теми „Търси се България“ и „Търси се Добруджа“. Играта има състезателен характер и беше посветена на Националния празник на България – 3 март и 25 септември – Ден на град Добрич. Едно от условията е да бъде създаден отбор/екип от приятели, членове на семейства, класове. Предвидени бяха задачи и обекти за посещение – Регионална библиотека „Дора Габе“, Художествена галерия – Добрич, Музей в Градски парк „Св. Георги“ и Дом-паметник „Йордан Йовков“. Преди да започне играта, всеки екип трябва да изтегли от Google Play Actionbound - безплатно мобилно приложение. Изписват се членовете на отборите, след което започва изпълнението на състезателните задачи.Във всеки обект са поставят на видно място кодове, които трябва да се сканират, за да се видят въпросите и да се отговори. Някои от задачите изискват и снимки. Играта е от типа „ловци на съкровища” – включва въпроси, чиито отговори трябва да бъдат открити. Тя е нова възможност младите хора да се докоснат до българската история. Наградата е образователна екскурзия, осигурена от Община град Добрич.

Пловдивски университет "П. Хилендарски" www.uni-plovdiv.bg

Предмет на предложението е софтуерна платформа „Пловдивски електронен университет“ (ПеУ), която може да се разглежда като прототип на информационна система за управление на българско висше училище.
Създаването на ПеУ предполагаше иницииране на процес за интеграция на съществуващи и действащи университетски информационни системи и БД. За осъществяване на интеграцията в ПеУ са създадени средства за реализиране и поддържане на:
o модели на университетски бизнес-процеси и хранилища на данни;
o електронни портфолиа – виртуални модели на университетски субекти (студенти, членове на академични ръководства, преподаватели, служители в администрацията) и обекти (университета като цяло, основни и първични звена, служби и отдели).
Конкретни резултати, получени в процеса на създаване и развитие на ПеУ, са:
o интеграция на ПеУ със съществуващи и действащи разнотипни университетски ИС и БД:
o електронни портфолиа с отдалечен достъп на университетски потребители;
o университетски подсистеми на ПеУ за управление на: учебния процес (е-Студент), на електронния регистър на академичния състав (е-Преподавател), на качеството на университетското образование (КОМПАС) и др.;
o моделиране и прилагане на методики и многокритериални системи за оценка на качеството на обучението, изследванията, управлението и конкурентоспособността във висшето образование (ВО);
o съвременна нормативна база, вкл. правилници, ръководства и регламенти за експлоатация на ИС и свързаните с тях звена, за управление и организация на университетски дейности, базирани на ПеУ;
o внедряване и експериментиране на ПеУ в управлението на учебния процес, за оценка на качеството и при акредитация, и др.
Иновативни модули на ПеУ са:
o софтуерен модул за осъществяване на е-услуги, представени като модели на съответни бизнес-процеси под формата на т. нар. „работни потоци от дейности“ (на тази основа, например, са реализирани е-услуги като „кандидатстване за общежитие“, „кандидатстване за стипендия“ и др.);
o система КОМПАС за компютърно моделиране на методики и процедури за оценка и динамичен мониторинг на качеството във ВО, базирана на интелигентен анализ на данни (learning analytics) – първата по рода си автоматизирана система в Европа за оценяване на качеството във ВО;
o софтуерни средства за автоматизация на преподавателския труд, между които модули за създаване на адаптивни е-курсове, за генериране на тестови единици (вкл. за обучение на лица със специфични потребности) и др.
ПеУ предоставя широк спектър от електронни услуги `на едно гише` за университетски потребители. При това – с възможности за ползване на създадени по-рано разнотипни университетски информационни системи и ресурси, и базирана на архитектура, подходяща за разширяване на нейния обхват в посока на технологии, потребителски нужди, функционални спецификации и нормативни промени.
ПеУ е в пробна експлоатация от учебната 2017/2018 г., и в реална – от учебната 2018/2019. В момента ПеУ поддържа и обработва данни за:
o 107 180 студенти на 9 факултета и филиал на ПУ (от тях 15 878 действащи към 31.1.2019);
o 242 специалности (129 за ОКС „бакалавър“, 113 за ОКС „магистър“) с 271 учебни плана);
o 940 преподаватели и др.
ПеУ е дело на университетски екип, съставен от специалисти на Университетския информационен център и преподаватели на катедра „Компютърна информатика“. Специално ще отбележим, че в проектирането и изграждането на ПеУ са използвани резултати на 15 дисертационни теми, разработвани в ПУ (10 защитени и 5 в заключителен етап).


 

Пукльовците https://thepoppals.com

Пукльовците

Вероятно сте забелязали как съвременният динамичен и високо технологичен свят се отразява върху нашите деца. Той ограничава възможността им да общуват директно (или лице в лице) и по този начин възпрепятства развитието на редица социални умения, включително уменията за работа в екип. И това се потвърждава от последното проучване на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), което установява че близо 50% от учениците в България на възраст 15 - 16г. нямат дори базови умения за работа в екип. От друга страна, според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), това са ключови умения за успех в 21 век. От тях до голяма степен зависи успешното реализиране в личен, социален и професионален план на всеки от нас. Ние създадохме Пукльовците, за да решим този проблем и то чрез същите тези технологии, които до голяма степен са неговата първопричина. Това прави нашето решение уникално дори и в глобален мащаб.
Пукльовците са дигитални образователни игри, в които учениците в начален етап играят в отбори и трябва да си общуват и сътрудничат, за да напредват. Към тях е разработена и специална методика в сътрудничество с „Начална училищна педагогика“ и катедра „Специална педагогика и логопедия“ към „Факултет по науки за образованието и изкуствата“ в Софийски университет. Тя дава насоки на учителите как да развиват осем компетенции, свързани с екипната работа, а именно: кооперативност; комуникация; толерантност; емпатия; адаптивност; самоконтрол; асертивност и решаване на конфликти. В същото време игрите ни са съобразени с учебните планове и програми към МОН, което ги прави лесно приложими в училище.
Отзивите, както на децата и учителите, използващи Пукльовците, така и на редица педагози и психолози, са повече от положителни. Те често споделят с нас, че учениците стават по-чувствителни към другите; обръщат внимание на другите и адаптират своето поведение спрямо тях; опознават себе си и другите; грижат се един за друг; окуражават се да дават най-доброто от себе си; помагат си и др. Потенциалът на нашия социален ефект беше високо оценен и от „ПРОМЯНАТА“ на Reach for Change и Нова Броудкастинг Груп, където сме един от петте финалисти за 2019 г. (сред повече от 130 кандидати). А подкрепата, която имаме от българския еврокомисар Мария Габриел, ни дава увереност, че можем да променим статуквото в българската (а и не само) образователна система и да въведем в задължителната училищна програма специализирани часове за развитие на „меки“ умения.
Амбициите ни са големи. Планираме да разработим ситуационните тестове – игри, които да позволят на учителите да оценяват уменията за работа в екип на своите ученици и да проследяват тяхното развитие във времето. По този начин ще могат да се идентифицират и различни дефицити у децата, за които да могат да се вземат навремени мерки. Също така планираме да автоматизираме анализа на екипната работа чрез изкуствен интелект, както и да разработим игри за вкъщи, които да приобщят родителите към училищния живот и да ги направят съпричастни към училищните преживявания на техните деца. Не на последно място, плановете ни са да излезем навън и да докажем, че една образователна иновация, родена в България, може да покори света! :)

Сдружение СТЕП https://itstep.bg/

Сдружение СТЕП

Сдружение СТЕП в партньорство с Компютърна Академия IT Step организира и проведе серия от 10 безплатни обучителни курса за възрастни хора и пенсионери "Дигитални умения за възрастни".
Основната идея бе да се помогне на възрастните хора да бъдат в крак с новото време и ИТ технологиите, които ги заобикаля. В курсовете се наблегна на получаване на базова информация за работа с компютърна техника, така и с мобилни устройства (таблети и смартфони). Показаха се и основните стъпки за работа със приложения за социални мрежи, комуникация и видео връзка.
За лектори бяха използвани доброволци. За периода от м.09 до м.11 през курсовете преминаха над 120 възрастни хора и пенсионери, които останаха много доволни от получената възможност и проявиха интерес и за допълнителни курсове и занимания в ИТ областта.

Спасимир Пилев - доброволец в Уикипедия България https://www.wikipedia.bg

Жюстин Томс номинира Спасимир Пилев за активна подкрепа, доброволческа работа за развитието на Уикипедия България в продължение на дълги години. С различните активности и редица обучения, които Спасимир води в цялата страна - библиотеки, музеи, училища той има значителен принос за дигиталната грамотност на тези хора. Отделно негов е проектът - Ботевград - първият Уики град в България, при който са създадени стотици статии за Ботевград и региона - исторически места, личности, забележителности и така България се позиционира като иновативна уики страна.

Телерик Академия https://telerikacademy.com

Телерик Академия

Телерик Академия е пионер и лидер в предоставянето на технологични обучения за всички възрасти. Създадена от съоснователите на Телерик през 2009 г., днес тя има над 10 г. опит в подготовката на топ технологичен талант, общност от над 130 хил. души и над 15500 души, преминали през присъствените ѝ обучения.

Стремглаво развитие и растеж:
През 2017 г. Академията се отдели като самостоятелна образователна организация и изгради успешен бизнес модел със среден годишен ръст над 120% и голяма партньорска мрежа от 80+ водещи технологични компании. От тогава до днес, разшири екипа си четворно, премести се в самостоятелна сграда, реализира 20+ програми и обучи ~1000 специалисти. През 2020 г. предстои да обучи нови 500 души.

Иновативен подход на преподаване и учене:
Академията постави основите на частното ИТ обучение в България и продължава да задава стандарта с качеството на програмите си:
1. Telerik Academy Alpha - за ИТ кариерен старт, в които 100% от завършилите започват ИТ кариера. Така Академията покрива 10-15% от необходимите на сектора на годишна база специалисти.
2. Telerik Academy Upskill - за опитни професионалисти, които искат да надградят квалификацията си и ускорят кариерното си развитие.
В основата на успеха на Академията са постоянните иновации. През 2019 г. тя пусна изцяло нов, комбиниран модел на преподаване, който води до 300% повече практика спрямо предишния. Той осигурява по-задълбочено усвояване на материала и скъсява периода на навлизане в работния процес след завършване. Удовлетвореността на участниците е 95%, а компаниите споделят, че възпитаниците ѝ се интегрират в пъти по-бързо спрямо други младши специалисти.
Софтуерният екип на Академията изгради нова, модерна и интуитивна система за кандидатстване, повишавайки удовлетвореността от процеса до 96%. Същевременно премина към нова дигитална платформа за обучение, интегрирана с утвърдените си системи, за да подобри още повече цялостното преживяване на курсистите и повиши тяхната ефективност.
100% от випускниците стартират работа, 97% остават в България:
Много от випускниците на Академията днес заемат ръководни/старши позиции във водещи ИТ компании, създават собствени бизнеси или са в основата големи международни организации да открият R&D офис у нас. Не по-малко важно е, че почти всички (97%) от възпитаниците ѝ остават в България.

Растяща партньорска мрежа:
Организацията затвърди позицията си на новатор и лидер в подготовката на ИТ талант, като привлече близо двойно повече кандидати в сравнение с 2018 г. и разшири партньорската си мрежа до 80+ водещи технологични компании. Сред които: VMware, Upnetix, ScaleFocus, Experian, Coca-Cola, Tick42, Chaos Group и Progress.
За да адресира еволюцията на ИТ сектора, Телерик Академия добави към портфолиото си програми за младши QA специалисти и професионалисти с опит в областта на дигиталния маркетинг и UX/UI дизайна. Така адресира едни от най-търсените експерти в индустрията след разработчиците.

Най-мащабната безплатна програма за програмиране и дигитални науки за ученици:
Същевременно Академията разшири обхвата и мащаба на инициативите си за младежи с близо 70% през учебната 2019-2020г., като стартира 102 ИТ школи в 25 града с над 2 хил. ученици. Така допринася за съживяването и развитието на редица региони у нас и дава тласък за създаването на будна ИТ общност, която да подпомогне местната икономика.
Тех парк Оптела АД http://www.optela.com

Тех парк Оптела АД е учредител на проект за създаване на Международно висше училище по информатика и електронно лидерство Махатма Ганди.
В приложения файл е дадена по-подробна информация.
Предвижда се да се обучават индийски студенти, както и 17 индийски преподаватели да преподават.
Проектът е част от голям образователен проект, където има действащи професионален частен колеж и частна професионална гимназия.

Център за творческо обучение http://spacecamp.cct.bg/

Център за творческо обучение е официален и единствен координатор на младежкия научен и обучителен център Space Camp Turkey в България. Space Camp Turkey е съсредоточен върху мотивирането на млади хора от цял ​​свят за кариера в областта на науката, развиването на лидерски умения, както и на умения за общуване и работа в екип. През 2016 г. стартира целогодишната научна програма за партньорски организации Partner School Science Program (PSSP) и Future Explorers Program (FEP), която дава възможност български училища да провеждат видеоконференции с космическия лагер в реално време и да работят по космически казуси. Такива казуси са "Ваканция в слънчевата система", "Хора на Марс", "Живот и работа в Космоса" и други, а учители и деца заедно подготвят проекти, с които участват на Научния панаир в Space Camp Turkey. Своята работа те споделят по време на видеоконференциите с експерти от космическия лагер, а техни снимки се публикуват в месечния бюлетин Astro Newsletter (в прикачения файл). От 2017 г. Центърът работи с община Пловдив, Козлодуй, Силистра, Гоце Делчев, Добрич, Димитровград, Хасково, Банско и Първомай, с които учредяват стипендии и провеждат паралелни конкурса. Благодарение на Център за творческо обучение, сътрудничествата с общини, фондации и спонсори за 2019 г. са раздадени рекорден брой пълни стипендии с обща стойност 80 000 лв, а през 2018 и 2019 г. АЕЦ Козлодуй се включва като спонсорира още общо 15 деца с пълни стипендии.
Така повече от 900 български деца и младежи получават шанс, а над четвърт от тях и стипендии като общата сума на стипендиите, раздадени през годините, надхвърля $250 000, а участниците носят в България 18 медала за постижения, от които 3 медала за екипна работа и лидерски качества
Тези постижения са отразени в над 100 медийни изяви. През 2020 година излиза документален филм за програмата “Новите български космонавти”, посветен на младежите, които отново мечтаят за кариера в областта на науките и възможността да станат космонавти: http://bit.ly/SpaceCampFilm
През 2019 г. е учредена социална стипендия между Център за творческо обучение и Sports Management Ltd, благодарение на която Симона Маркова от “Факултета” стига до Space Camp Turkey. Администрацията на Президента на Република България разбира за нея и тя е поканена на прием в Деня на народните будители. За програмата разбира и омбудсмана Мая Манолова, която получава писмо от Георги Кацаров, който получава титлата “млад омбудсман на гр. Пловдив”. Друг запомнящ се пример за 2019 г. е Татяна Иванова от гр. Добрич, медалист на Space Camp Turkey 2018, която във всички големи български медии обяви, че тя ще бъде първата българка-космонавт! Татяна посети американския Space Camp в Хънтсвил, Алабама, през 2019 г., а през 2020 г. ще посети академия за напреднали отново там.
Повече за Център за творческо обучение може да намерите на сайта https://cct.bg/, а за програмата Space Camp Turkey тук: http://spacecamp.cct.bg/
Център за творческо обучение е уверен, че няма по-добро доказателство за образователната дейност, която развива от многобройните успехи на своите възпитаници, за които говорят най-големите лидери на страната и които вдъхновяват свои връстници България отново да се превърне в космическа сила!

Център за творческо обучение https://cct.bg/

Център за творческо обучение

Модел “Едно към едно (1:1)

Център за творческо обучение работи активно в областта на образователна трансформация в българските училища чрез внедряване на персонализирани технологични решения. Центърът е автор на 16 обучителни програми за учители и директори, одобрени от МОН, свързани със смислено и цялостно прилагане на съвременни технологии в класната стая. Центърът е единствен партньор на Google за образованието в България.
Центърът е подпомогнал над 270 учители от България да се сертифицират по международни програми за използване на ИТ в образованието.
Центърът има запазена марка КРЕАТИВНА КЛАСНА СТАЯ.Организацията е основен партньор в някои от най-успешните проекти в сектора. За Центъра на https://cct.bg.

Сред проектите и дейностите на организацията се откроява революционния Модел 1:1, чрез който всеки ученик може да учи навсякъде и по всяко време чрез специално устройство за учене и персонален акаунт. Общата цел на модела 1:1 е развиване на умения на 21 век и отхвърляне на статуквото, при което учебното съдържанието е фиксирано, учителят е предавател, а учениците – безмълвни приемници. Моделът дава свобода на учителите да моделира урока към нуждите на съвременните ученици, стимулира тяхната творческа свобода и подпомага екипната работа
Моделът успешно се прилага вече в ЕГ “Иван Вазов” в гр. Пловдив с 2 паралелки от 2018 г., във Втора Английска гимназия в гр. София с една паралелка от есента на 2019 г. През 2020 г. в проекта ще се включат още училища.
https://youtu.be/y2Vj0390o8U

Какво е 1:1?
1:1 (Едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел.
За реализиране на 1:1 най-често се използват лаптопи и таблети, постоянно свързани с интернет.
Моделът 1:1 позволява учителите и учениците имат достъп до цялото съдържание, което интернет предлага (или друг голям набор от съдържание). Това е
предпоставка за значителни промени в хода на учебния
час, целите на занятието и процесите на преподаване и
учене изобщо.

Къде се прилага моделът?
1:1 се прилага в десетки държави по света, като в
САЩ, Великобритания, Белгия, Холандия, Люксембург, Финландия, Швеция, Дания и Норвегия моделът е масов и доминира в публичното училищно образование, особено в гимназиална възраст. Моделът е нов за България, но с изграждането на Wi-Fi мрежи
в училищата и наличието на облачни платформи и източници на учебно съдържание, той става по-достъпен.

Каква е целта на модела 1:1?
-Да развие дигиталната компетентност на учители и ученици и да „стъпи“ на
технологиите като средство за учене и добиване на знания, умения и увереност във всички учебни часове, предмети, проекти. По този начин се развиват умения за XXI век.
-Учениците и учителите да се отдалечават от поведението на консуматори на услуги, които дигиталните технологии и интернет представят, и да започнат да използват уменията си, за да създават реални продукти и съдържание.
-Дигиталните технологии да бъдат естествен и достъпен инструмент и да престанат да бъдат изолирана и обособена част на учебния
процес.
“Училище в облака: Внедряване на облачни технологии в град Пловдив и ролята на общинската подкрепа”: https://classroomtech.bg/case-study/

Новини

26.02.2020

Победители в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2019 г.

Събитието премина под знака на 25 г. БАИТ, която годишнина ще се отбележи през 2020 г. На официална церемония вчера бяха отличени победителите в отделните категории от конкурса „Наградите...

07.02.2020

Известни са номинираните за „Наградите на БАИТ 2019“

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2019 година. Победителите ще бъдат обявени на официална Церемония по връчване на...

15.01.2020

108 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2019 г.

108 регистрации от личности, компании и институции бяха направени в конкурса  „Наградите на БАИТ“ за 2019 г. до края на срока за регистрация на 13 януари 2020 г. Най-голяма...

 

Златен спонсор

Polycomp Kaufland

Сребърен спонсор

Datecs B-Trust by Borica СуперХостинг.БГ Акронис България

Бронзов спонсор

Ciela Norma Ardes Sofia Airport Center

Партньори

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ БНР Bloomberg TV Bulgaria ICT Media Computerworld CIO TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Национално сдружение на общините в Република България Eleven ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Национален център за безопасен интернет Innovation Starter JA Bulgaria Pixelmedia.bg Bulgarian Startup Association Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП