Начало Партньори Контакти English

7-мо издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2017 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Образователна награда

Образователна награда

DEV.BG http://dev.bg

DEV.BG

DEV.BG е организация изцяло посветена в повишаване знанията на българските ИТ специалисти и подобряване на българската ИТ екосистема.

Проблем:
Повишаване знанията на ИТ специалисти, които имат поне 2 - 3 години опит винаги е бил предизвикателство. Не са много ресурсите, които позволяват на опитните ИТ специалисти да учат и да повишават квалификацията си. Най-често това става през предаване на опит от човек на човек. Но много често сме ограничени от това с кой комуникираме и от кой се учим.

Решението:
В DEV.BG провеждаме безплатни и достъпни събития на различни технологични тематики, които целят да фасилитират предаване на знания измежду членовете на ИТ обществото в България. Всяко събитие има опитен лектор, който споделя безплатно своите знания. Събитията са организирани в поредици за кратко наричани - потребителски групи. Всяка потебителска група представлява мини общество обединено около технология или предизвикателство. Някои примерни вертикали са .NET, Java, JavaScript, IT Project Management, IoT и други.

Само за изминалия месец (Октомври 2017) проведохме 15 технологични събития. А до този момент за малко над година имаме проведени над 160 обучителни събития. Общата посещаемост на събитията ни до сега надхвърля 12 000 посетителя.

IT-Academy.BG https://www.it-academy.bg

IT-Academy.BG

IT-Academy.BG e учебен център, специализиран в IT курсовете - SEO, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Java, Android, iOS, C#, QA и Automation QA. Екипът ни от лектори, работещи в уважавани IT фирми продължава да се усъвършенства, като запознава курсистите с актуални тенденции и техники. За жалост образованието в България не може да предложи адекватно обучение на компютърни специалисти, които в днешно време са изключително търсени и отлично финансово мотивирани. Ние бихме искали да променим това. Курсовете ни са насочени главно към начинаещи хора, с базови или никакви познания. Целта ни е да ги запознаем с теорeтичната част и да развием правилно мисленето им, участвайки в упражнения и проекти, давайки им основата за превръщането им в IT специалисти. За спомагане на бъдещата реализация на всеки един наш успешно завършил курсист, предлагаме контакт с водещи HR агенции, търсещи персонал за наши и чуждестранни софтуерни компании.
MNKnowledge http://www.mnknowledge.com

MNKnowledge

За обучителната инициатива АлGOритми V1&V2
През 2017г екипът на MNKnowledge успя да реализира 4-тото издание на образователния цикъл АлGOритми V1&V2.
Организирана за първи път през 2014г, обучителната инициатива се утвърди като среда за сериозна и категорична подготовка на млади специалисти в сферата на алгоритмичните знания. Всяка година за участие в нея кандидастват над 100 човека – основно студенти по различни софтуерни специалности, както и ученици от най-добрите столични гимназии.
Цикълът е разделен на два основни етапа – АлGOритми V1 и АлGOритми V2. Всеки от етапите е с продължителност от около 1.5 месеца, като най-добре представилите се участници от първата част автоматично получават правото да продължат надграждането на знанията си във втората.
Съдържанието на двете части гарантира придобиването на дълготрайни и задълбочени компетенции в областта на алгоритмите, които подогтвят всички участници за справяне с решаването на комплексни проблеми в сферата.

Техническо съдържание
АлGOритми V1:
• Какво е алгоритъм? По какво оценяваме алгоритмите и защо го правим?
• Типове данни и поведението им. Математически алгоритми. Работа с реални числа. Точност на пресмятането. Особености.
• Рекурсия. Търсене с връщане. Мемоизация.
• Комбинаторни алгоритми. Генериране, поведение и особености на комбинаторните конфигурации
• Статистически и вероятностни алгоритми. Алгоритми с произволен елемент (Randomized algorithms).
• Основи на паралелните изчисления и алгоритми. Особености. Илюстрация с OpenMP. Примери с някои статистически алгоритми.
• Алгоритми за сортиране. Видове, особености.
• Общи алгоритми: пряка селекция, вмъкване, мехурче, клатене, сортировка на Шел, сортиране чрез сливане, бързо сортиране
• Специални алгоритми: броене, радиксно сортиране
• Търсене – линейно, двоично, интерполационно, паралелно.
• Структури данни. Видове, класификация, идеи. Линейни структури данни: стек, опашка, списък, масив.
• Хеш-функции, хеширане, хеш-таблици.
• Пирамида, пирамидално сортиране.

АлGOритми V2:
• Организация на паметта. Подреждане на данните спрямо достъпа.
• Когато паметта не стига. Външно сортиране и търсене.
• По-специални линейни структури данни. Chunk array, skip list.
• Не-линейни структури данни. Дървета. Обхождане в ширина и дълбочина. Двоично наредено дърво. Особености – кога дава добри резултати и кога не.
• Как да оправим нещата? Балансирани дървета. DSW алгоритъм за еднократно балансиране на дърво.
• Самобалансиращи се дървета. Червено-черно дърво. AVL дърво.
• Споделен достъп до дърво. Паралелно построяване и търсене в двоично дърво.
• Отново на външната памет. B-дървета.
• Още не-линейни структури. Графи. Представяне, основни задачи. Задачи за търсене в граф.
• Пътища в граф. Най-къс път. (Флойд, Форд-Белман, Дейкстра).
• Още за дърветата – префиксни дървета. Автомати.
• Интервални дървета. Dynamic Order Statistics.
• Регулярни дървета. KD-дървета.
• Още малко вероятности и статистика. Монте Карло и Лас Вегас алгоритми.


Общност
Създател и ментор на АлGOритми V1&V2 е доц. д-р Петър Армянов.
През годините инициативата беше и е посрещана с подкрепа от компании като Хаос Груп, VMware, Микроинвест, както и организации като The Camp, Taxi.me и др.
Превърнал се в традиция, цикълът от обучения успя да изгради около себе си общност от експерти, любознателни и амбициозни млади хора, както и иновативни компании, които споделят знания и добри практики.
През годините цикълът беше съпътстван и от допълнителни събития:
• АлGOритми V0 - през 2015г беше реализирано обучение по алгоритми за гимназисти;
• АлGOритми V3 – през лятото на 2017г бяха организирани цикъл от тематични срещи с бивши участници, които засегнаха аспекти като приложението на анализа в съвременния програмен код и др.

Mинистерство на образованието и науката http://www.mon.bg

Mинистерство на образованието и науката

Образователна платформа „ТВОЯТ ЧАС“

През 2017г. над 314 000 ученици от I до XII клас са ангажирани с допълнителни занимания по най-големия проект на Министерството на образованието и науката „Твоят час“.
Платформата, обслужваща проекта, комплексно управлява извънкласните дейности на 2 189 училища. 242 000 ученици са участващите в извънкласни дейности за занимания по интереси и около 100 000 са тези, които посещават групите за преодоляване на обучителни затруднения. Извънкласните дейности се провеждат от 24 178 ръководители (учители, фирми, организации). Проведените часове за работа на групите за обучителни затруднения за учебната година са над 918 000 часа, а тези за занимания по интереси – повече от 1 000 000 часа. Всички тези дейности: регистрация, управления и контрол на посещаемостта, документооборот, отчетност и плащания – една огромна по обем и разнородност информация - се изпълнява в платформата.

Не е за пренебрегване любопитният факт: платформата „Твоят час“, по данни на Google analytics от декември 2017 г., е сред най-търсените и посещавани 10 имена в Internet пространството на България за годината (разбира се наред с Гр. Димитров, „избори“, мис България и
т.н. :) ).
В електронната платформа, разработена и внедрена от МОН за 2017г. има над 300 000 уникални регистрации, разгледани са над 40 000 000 нейни страници от 2 500 000 потребители.
С тези данни платформата става най-посещавания български продукт за годината.
Платформата работи без сривове, в непрекъснат режим.

БГО Медия https://www.bgosoftware.com

БГО Медия

Като софтуерна компания с повече от 10 годишен опит в индустрията, в BGO Software знаем, че истинският успех се измерва с положените усилия, ефекта върху обществото, с това колко е голяма една мечта, значимостта, която се създава, стойността, която се разпространява и признателността, която се получава в замяна. Затова не говорим за потенциалната промяна в България, за потенциалния успех и потенциалните възможности. Фокусираме се върху изграждането на бизнес с кауза, който има решителността да създава реални шансове за развитие и реален успех за бъдещи софтуерни специалисти в страната ни.
С идеята да изградим подходяща ИТ екосистема, която да дава възможност на повече хора да придобият и усъвършенстват своите умения като програмисти и софтуерни инженери създадохме две безплатни ИТ академии – Web Academy Пловдив и Web Academy Стара Загора - http://webacademy.bg/ . Основната цел на академиите е не просто да дават базови умения по програмиране, а да превръщат всеки един курсист в завършен кадър, който е готов да стартира кариера като софтуерен специалист.

ТЕОРИЯ ЗА ГОЛЕМИЯ ВЗРИВ ИЛИ КАК СЕ РОДИ ИДЕЯТА?

Още в самото начало идеалната цел на проекта ни беше да предоставим възможност на бъдещо ИТ експерти да изберат качествено, кариерно-ориентирано и цялостно образование по програмиране безплатно, без да се налага да напускат собствените си градове. Благодарение на присъствената и онлайн форми на обучение, курсистите имат удобството да кандидатстват за безплатен ИТ курс, който най-добре отговаря на техния опит, интерес и ежедневие За по-малко от година след официалния старт на Web Academy Пловдив, 16 от най-изявените курсисти станаха част от екипа от програмисти в BGO Software, а други се присъединиха към екипа от лектори в самите академии.
Осъзнавайки, че след малката стъпка следва и по-голяма, ние решихме да разширим мащабите на проекта и в Web Academy Стара Загора. Водеща идея на тази академия е не само да предостави безплатно обучение на курсистите, но и да им покаже, че те са тези, които могат да превърнат Стара Загора в модерен, иновативен и развит ИТ център в страната. Учебната програма на „Уеб Академия Стара Загора“ на по-късен етап беше доразвита и освен безплатните ИТ курсове, тя включва и безплатен курс по английски език, подходящ за всеки, който иска да придобие или подобри своите умения. Заедно с нашата НПО „От любов към България“ стартирахме и инициативата „Проект възможност“ https://lovebulgaria.bg/causes/proekt-vazmojnost-ot-liubov-kam-obrazovanieto/ . Проектът има за цел да даде възможност на деца с аутизъм да получат търсени умения, свързани с информационните технологии и софтуерната индустрия в България. Децата бяха обучени в залата на Web Academy в Стара Загора от нашите лектори.
До момента академиите са обучили над 2400 курсисти в няколко направления: Общ подготвителен курс; Front-End; PHP; .NET; Linux System Administration, всички от които са разделени на 3 нива – начинаещи; напреднали; специалисти.

ВЕДАМО ЕАД http://www.vedamo.com

ВЕДАМО ЕАД

Ведамо ЕАД е българска компания, създадена от млад и амбициозен екип, обединяващ в себе си експерти от различни области (софтуерни инженери и педагогически специалисти ). Ние сме посветени на идеята да направим онлайн обучението по-ефективно, лесно и достъпно за всеки. Затова създадохме платформа, специално разработена за нуждите на обучението. Тя е облачно-базирана и се състои от виртуална класна стая за интерактивни видео-конферентни онлайн сесии и система за управление на обучението, позволяваща администриране и провеждане на онлайн курсове.
Успоредно с разработването на платформата, създадохме и авторска методика за преподаване, съобразена изцяло със спецификите на работа във виртуална среда.
ВЕДАМО е създадена с разбирането, че учителите и организациите, предоставящи обучения се нуждаят не просто от софтуер, а от решение, което да направи преподаването им още по-достъпно, мотивиращо и увлекателно с минимални усилия.
Платформата е изградена :
• от една страна - да подпомогне преподавателите и учебните организации да стартират нови бизнес проекти; да увеличат обхвата си, като същевременно намаляват разходите и времето отделени за логистика; да работят с различни потребители, независимо от местоположението им.
• от друга – да позволи на широк кръг хора от различни социални и възрастови групи да се възползват от достъпно и качествено образование
В разработването на продукта взеха участие много деца и учители, благодарение на което платформата е интуитивна и лесна за използване. Тя е приложима за различни типове обучения и се използва успешно от преподаватели и обучаващи организации в цял свят. Наши клиенти са организации от Африка, Южна Америка, Северна Америка, Азия, Европа и др.
В България услугата намери приложение в редица училища и детски градини: 105 СУ „Атанас Далчев“, 32 СУ „Св. Климент Охридски, 68 СУ „Акад. Никола Обрешков“, Частно училище „Светлина“, ЧДГ „Доверие“; 49 ОДЗ „Радост“ гр. София, ДГ „Чиполино“ гр. Свищов и др.
През 2017 г., ВЕДАМО спечели участие в проекта на Европейската комисия „Ready2Go“, както и номинации за „Най-добра иновация в образованието“ на наградите Webit и за „Иновация в образованието“ на Bett Asia.
Компанията е партньор със СУ „Св. Кл. Охридски“. Екипът ни участва в редица изследователски проекти и провежда квалификационни курсове за учители и бъдещи педагози.

Висше училище по телекомуникации и пощи http://www.utp.bg

Висше училище по телекомуникации и пощи

Връзката образование – бизнес
Проблемът с недостига на кадри за ИТ индустрията съществува не само в България, но и в международен план. Образователната система е консервативна и тромава и не може да отговори на нуждите на компаниите. Това е причина за появата на множество академии и образователни инициативи извън рамките на държавното образование. Именно в съвместните усилия на образованието и бизнеса виждаме решението на проблема. Конкретните мерки, които Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) е предприело са:
През 2015 г. стартира първата съвместна програма за обучение на ИКТ специалисти между Висше училище по телекомуникации и пощи и НР Enterprise. Учебният план по специалността „Компютърно администриране на софтуерни приложения“ е създаден от екипи на двете институции за да обслужва изцяло нуждите на бизнеса, както и да отговаря на изискванията за придобиване на висше образование. С цел да се осигури максимално близка до реалната работна среда, професионалисти от компанията водят практическите занимания на студентите. Като част от съвместното сътрудничество компанията е оборудвала четири лаборатории за провеждане на качествено обучение със съвременни технологии.
Анализ на резултатите от общата работа, даде основание тази връзка с бизнеса да се продължи и в следващите години да се създадат още контакти с водещи международни компании в ИТ сферата. Като естествено продължение бе създадена нова специалност „Софтуерно проектиране“, в която участие взимат по-широк кръг представители на бизнеса. Учебното съдържание на всяка дисциплина се изготвя съвместно, което гарантира актуалност и релевантност на готовите кадри. И тук практическите занимания са покрити от представители на компаниите, като са заложени и практикуми по програмиране, който ще се провеждат съвместно с най-голямата ИТ академия у нас.
Екипи от ВУТП и най-големият и предпочитан партньор в сферата на след продажбеното обслужване на смартфони и мобилни устройства на българския пазар – Булграм, създадоха учебно съдържание и учебни помагала, свързани с Технологиите на изпитване на мобилните устройства и Експлоатация на мобилните устройства. Специалисти от фирмата провеждат практическото обучение на студенти от специалност „Телекомуникационни технологии“ и „Безжични комуникации и разпръскване“.
През 2017 г. бе открита лаборатория Digital journey с инсталирана телефонна централа, поддържаща до 100 000 абоната, към нея е инсталиран софтуер и интелигентно разпределение на обажданията OpenScape Contact Center V9 + CDSS, в която ще бъдат обучавани бъдещите телекомуникационни инженери. Лабораторията е дарение от технологичния гигант Atos – един от водещите партньори на Висшето училище по телекомуникации и пощи. По същата методология се разработва учебното съдържание в специалността „Телекомуникационни технологии“, като предстои и обучение на преподаватели, които да оперират с телефонната централа.
Към момента студентите, които се обучават в направление Комуникационна и компютърна техника са около 615, като 80% от практическите занимания по дисциплините са с участието на представители на бизнеса.

Даскал България АД http://www.daskal.eu

Даскал България АД

Daskal.eu е образователна платформа, която представлява едно истинско виртуално училище. Липсата на ресурси в образованието доведи до появата на e-learning в световен мащаб. Особено популярни станаха платформи като Coursera и MOOCs курсовете. Статистиката обаче показва, че те не са особено ефективни и затова образователната общност започна да говори за Blended learning като новата панацея. С платформата на daskal.eu ние правим blended learning възможно напълно виртуално. Това е възможно чрез комбинацията на трите ни модула и чрез тях един преподавател може да:
-- създаде свои собствени видео уроци, които да даде/продаде на своите ученици
-- да има лекции/упражнения на живо със свои ученици напълно интерактивно във виртуалната ни класна стая. Тя е направена на новата технология WebRTC и представлява алтернатива на Webex, но е специализирана за образование
-- да има даде тестове, упражнения, домашни или да има групови дискусии
Естествено технологиите не мога да решат проблемите в образованието, но могат да спестят много пари и ресурси. Физическите активи като сгради не допринасят за качеството на образованието. То идва от преподавателите и колаборацията между студентите. Средствата за физически активи могат да се пренасочат за много по-полезни неща. Както е предсказал един от най-известните професори в Харвард, Clayton Cristensen, author of the Innovator`s Dilemma, до 10-15г около 50% от колежите в САЩ няма да имат физически кампуси, или по-скоро ще изчезнат в сегашния си вид.
На платформата на daskal.eu имаме вече над 1400 регистрирани учители и 3300 потребители. Тя може и се използва като инструмент в:
-- образователната система
-- корпоративното обучение
-- life-long leraning
Може и се използва за компютърно обучения, но най-важното е, че нейното използване създава дигитални умения във всичките потребители. Може да не ги направи програмисти но им създава основни дигитални умения.
На сайта ни има клипчета с технологията на виртуалната ни класна стая. Платформата се използва и в САЩ чрез yourtutor.us и в Германия чрез tutorland.de. Американската ни компания току-що бе приета в NY EDtech incubator. Може би най-добрия в света за Edtech.

Международна Компютърна Академия IT STEP http://itstep.bg

Международна Компютърна Академия IT STEP

IT STEP е единствената международна компютърна академия в България. В момента при нас се обучават над 400 деца и възрастни.

Студентите се обучават в три професионални направления: "Разработка на софтуер", "Мрежови технологии и киберсигурност" и "Компютърна графика и дизайн". Обучителният период е пет семестъра в продължение на две години и половина.

Малка Компютърна Академия е специално разработена програма за деца между 8 и 14 години и продължава между 2 и 3 години. Малка Компютърна Акадмеия учи децата на основни познания по програмиране, дизайн, роботика, аудио и видео монтаж, както и социални умения като презентиране, работа в екип и комуникация.

2017-та бе най-силната ни досега година. Освен стотиците записани курсисти, стартирахме и няколко нови проекта. Този, с който се гордеем най-много е безплатният ни курс за дигитална грамотност, насочен към поколението на нашите баби и дядовци.

Гордеем се с това, че научихме най-възрастните си курсисти да извършват най-необходимите операции - да използват интернет програми, да боравят с различни настройки на телефона, да изпращат съобщения и да се свързват с близките си. Програми като Skype, Facebook messenger, WhatsApp и Viber вече не са нещо необичайно за тях и те с удоволствие ги използват.

Най-голямо удовлетворение на екипа на IT STEP са отзивите на самите курсисти. Преминалите обучението споделиха, че уменията, придобити в програмата, са им помогнали за по-добри социални контакти и са допринесли за подобряване на комуникацията. Те ще използват наученото за да опознават света, да се самоусъвършенстват, дори да медитират. Всички се чувстват по-уверени при използване на компютър и смартфон, а някои дори са готови да започнат нова работа.

Днес, когато глобалният свят разделя хората и много семейства са разхвърляни по цялата планета, уменията, които даваме на възрастните хора, скъсяват хилядите километри разстояние. И това е само една от причините, поради които Компютърна Академия IT STEP ще продължи да инвестира в този социален проект. Убедени сме, че и през новата 2018-та година това социално начинание ще има още по-голям успех.

Мигота ЕООД https://worddio.com/

Мигота ЕООД

Worddio е иновативен и амбициозен проект, който съчетава най-ефективните методи за бързо лесно учене на нови думи при изучаването на чужд език. Проектът е развит в две насоки - мобилно приложение, насочено към хора, които искат да обогатят своя езиков запас, и уеб базирана платформа насочена към езиковите училища и преподавателите по чужди езици.

За мобилното ПРИЛОЖЕНИЕ
Мобилното приложение Worddio предлага над 7000 думи и фрази, записани на 34 езика от оригинални носители на речта, подредени в библиотеки по нива и теми. Worddio e чудесен помощник за всеки, които учи чужд език, в запаметяването на нови думи.

Създаването на Worddio решава няколко наболели проблеми, съпътстващи ученето на език. Приложението е предназначено за ползване от динамични хора и им дава възможност да учат, докато са заети с нещо друго. Другата потребителска болка, която решава проектът е с ПРАВИЛНОТО ПРОИЗНОШЕНИЕ. Мобилното приложение на Worddio (https://worddio.com/students) помага за запаметяването на думи, докато караме колело, пътуваме за работа, тичаме в парка.

За платформата за УЧИТЕЛИ
Идентифицирахме съществена нужда от дигитализиране на процеса на учене и в езиковите школи. Така ни хрумна да пренесем Worddio и в класните стаи. Развихме процесите по учене с платформата така, че да изискват минимален ресурс, а ползването ѝ, е напълно БЕЗПЛАТНО!

На платформата за езиковите училища (https://worddio.com/web-system), преподавателите имат достъп до всички думи и могат да ги подредят в групи спрямо материалите по които преподават, урок по урок. След като подредят думите, тази подредба може лесно да се прехвърли в приложението и така техните ученици да имат подредени думите си според уроците по които учат. Платформата, съчетана с приложението се превръща в мощен инструмент за езиковите училища, с който да помогнат на учениците си за по-лесно заучаване на новите думи.

МЕТОДЪТ на Worddio
Базиран на задълбочено проучване сред много специалисти лингвисти и преподаватели по чужди езици, методът на Worddio представлява симбиоза между двете най-популярни практики на заучаване на нови думи, тази на повтарящо се слухово възприемане на думите произнесени от оригинални носители на езика и тази на флаш картите, която се характеризира с предизвикателството, след като прочетеш думата на един език, да я познаеш на другия език.

В резултат на съчетаването и подобряването на тези успешни практики, приложението Worddio предлага възможност да слушате предварително зададено количество от двойки еднакви думи, на майчиния език и на езика който искате да изучавате.

Проектът Worddio (https://worddio.com) е одобрен и оценен като ИНОВАТИВЕН проект по Оперативна програма за Иновации и конкурентоспособност на ЕС през 2017г., но не стига до финансиране, след което е развит със собствени средства.

Със своите обширни библиотеки от думи и фрази, записани на 34 езика, Worddio покрива над 90% от говорещото население на света. Проектът е насочен към световния пазар и цели да влезе в ТОП 10 на пазара на продукти в сферата на образованието, до края на 2018г.

Проектът не е изцяло комерсиален и цели подобряването на инструментариума в езиковите училища. Това е и причината, платформата за учители да е напълно БЕЗПЛАТНА, както за преподавателите и езиковите школи, така и за техните ученици.

Наксекс Технолоджикъл Дивелъпмънт ЕООД http://www.management.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/

Като социално отговорна компания NaXex стартира съвместен образователен проект с ВУЗФ. От есента на 2017 година стартира съвместната магистратура „Управление на процеси, проекти и човешки ресурси в ИТ индустрията“. Този проект се реализира като част от дългосрочната визия на компанията за развитие и промяна в българското образование. NaXex е основен организатор на магистратурата посредством актуални дисциплини, опитни лектори от бизнеса и множество интерактивни практически упражнения. Университетът, от своя страна, допълва цялостната картина, добавяйки своя академичен ресурс. Този проект си поставя амбициозната задача да положи основите на изграждането на едно модерно, успешно и иновативно управленско съсловие в сферата на информационните технологии в България, с което да помогне за усвояването на големия бизнес потенциал в областта на високите технологии.
Нашата компания подпомага изграждането и развитието на образователна система, която да може да отговори на непрекъснато растящите нужди на сектора. Инвестицията ни в бъдещето е инвестиция в таланти, които идентифицираме.
Повече информация може да намерите в приложения файл и на сайта на магистърската програма (http://www.management.bg/)
Постижения – Трето място в конкурса "Новатори в образованието".
https://www.facebook.com/novatoribg/photos/a.1987562598178133.1073741831.1903085993292461/1987565818177811/?type=3&theater
 

Направление "Електронни продукти", Анубис-Булвест ООД http://anubis-bulvest.kitaboo.com

Направление "Електронни продукти", Анубис-Булвест ООД

„Анубис – Булвест“ ООД (http://anubis.bg, http://bulvest.com) е част от най-голямата издателска група в сферата на образованието. Издателска къща „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ имат повече от 25 години опит в създаване на учебници и учебни помагала, а от 2011 г. произвеждат и електронни продукти за нуждите на предучилищното и училищното образование. През 2016 г. „Анубис – Булвест“ ООД формира специален екип за създаване на електронни образователни продукти. Между м. август 2016 г. и м. май 2017 г. екипът на направление „Електронни продукти“ към „Анубис – Булвест“ ООД създаде 34 електронни учебника за І и V клас, 61 електронни учебника за ІІ, VІ и VІІІ клас и електронни игри към познавателните книжки за 3-та и за 4-та подготвителна група. Общият брой на образователните ресурси, произведени през този период, е 17 567 (видео, аудио, тестови задачи, образователни игри, информационни ресурси, симулации и др.). В рамките разнообразието от електронни образователни ресурси се открояват иновационни за българската и европейската практика решения.
Електронните продукти достигат до всички учители в България и извън страната чрез интерактивната електронна платформа anubis-bulvest.kitaboo.com. Изключително предимство на платформата е, че може да се ползва както онлайн, така и офлайн (без наличие на интернет). Към м. декември 2017 г. електронни учебници, създадени от нашия екип, се използват в 1706 училища от 1990 общо в страната и в 20 извън България. Регистрираните учители са 7224 (от работещите в І, ІІ, V, VІ и VІІІ клас).
За да се улесни работата с електронните ресурси на учителите, учениците и родителите екипът организира и провежда онлайн семинари, достъпни на You Tube канала (https://www.youtube.com/channel/UCEQU8BUEhReCu3zijsGhW-g) на организацията.
Нашите амбиции са в рамките на близките години да изработим пълен комплект електронни учебници и електронни помагала по всички учебни предмети от І до ХІІ клас, както и образователни игри за 1-ва – 4-та група на детските градини.

Национална агенция за приходите http://www.nap.bg

Национална агенция за приходите

Национална агенция за приходите реализира третата част на своята образователна програма „Влез в час с данъците“, насочена към ученици на възраст 14-18 години от средните училища в цялата страна. Акцент през третия сезон на кампанията беше специално създадената онлайн платформа с видео обучения и тестове за данъци и осигурителни вноски. Онлайн курсовете представляваха напълно нов компонент в проекта „Влез в час с данъците“. Значително по-ефективно беше цялото образователно съдържание да е налично в интернет, и беше от решаващо значение то да бъде представено по привлекателен и разбираем начин. Онлайн порталът даде възможност да бъде разширен значително обхвата на учениците, до които достигнахме. Уебсайтът www.vlezvchas.bg предоставя безплатен достъп до данъчни обучения само с един клик на мишката. В рамките на кампанията, данъчният портал беше посетен над 20 000 пъти. Всяко видео обучение завършваше с въпросник, обхващащ материала, показан в кратката видео презентация. Видео обученията бяха заснети с участието на идоли на тийнейджърите – те не само взеха участие в тях, но също така и преподаваха на данъчни теми. Разбира се, в комуникацията си с този специфичен таргет беше използван и Facebook. Броят на фенофете на страницата на образователната програма (https://www.facebook.com/vlezvchas/) достигна 18 000 харесвания, а онлайн данъчните курсове на НАП достигнаха средно до 17 хил. онлайн потребители.
Учениците, които показаха отлични резултати и натрупаха точки имаха реална възможност да спечелят привлекателни награди – дронове, електронни книги, безжични колонки и камери за екстремни спортове. Възможността да се спечели награда беше допълнителен стимул, който също е доказал своята ефективност с течение на годините. Тъй като подборът на награди, интересни за целевата група беше от основно значение, решението какви награди да се предлагат беше взето в рамките на малки фокус групи, включващи тийнейджъри. Имаше доста ученици, които освен че показаха интерес към данъчните въпроси, бяха привлечени от възможността да спечелят хубава награда.
Друга стратегическа идея, която беше използвана при изпълнението на проекта, беше ангажирането на известни личности, идоли на тийнейджърите, говорещи от първо лице за данъците, тяхната социална функция и значение за страната. Опитът на НАП показва, че учениците вярват много повече на известните личности, на които се възхищават, отколкото на институциите, и всяко послание от такъв идол се възприема много по-положително. Сред посланиците на проекта бяха музикални изпълнители, спортисти, телевизионни водещи, актьори и други публични фигури, които прехвърлят личния си престиж на образователната програма. Това се оказа успешен маркетингов подход, и повечето известни личности бяха готови да участват в програмата безплатно, тъй като тяхното участие в социално отговорна кауза като тази повишава тяхната собствена популярност.
Образователна програма „Влез в час с данъците“ отчете голям успех, като почти 90 % от участващите ученици смятат, че е полезна и значително по-интересна от другите предмети, преподавани в училище.

Паунка Иванова http://www.ocenka-bel.com/

Паунка Иванова

Представяме ви сайт за образователни услуги - http://ocenka-bel.com. Предлагаме безплатни онлайн тестове, видео уроци, теми и есета. Благодарим на всички, които се интересуват от проблемите на българския език, родната и чуждата литература. Смятаме, че грамотността е още по-необходима във всекидневно разширяващото се интернет пространство. Обучението по български език трябва да бъде в синхрон с развитието на ИТ технологиите. Онлайн игрите в сайта са с образователна цел, така интересът на младите хора към видео игри се насочва на практика към образованието. Youtube каналът към сайта - Стари и нови уроци по български език - https://www.youtube.com/user/pdivanova допринася за онагледяване на граматичния и литературен материал. Сайтът помага на учителите по иновативен начин да прилагат ИКТ в учебните занятия.
Този сайт е предназначен за всички, които се интересуват от литература. Той е незаменим помощник в домашните и кандидатстването в средно или висше училище. Сайтът оказва помощ при писането на теми, преразкази, есета, дипломни и курсови работи.
Образователният сайт - http://ocenka-bel.com е насочен към ученици, студенти, учители и всички, които обичат българския език и желаят българското интернет пространство да бъде грамотно. Сайтът търси възможно най-широката категория потребители - всички, които се интересуват от проблемите на българския език. Родното слово не може да бъде усвоено добре в съвременните условия без помощта на ИТ технологии. Благодарим за отделеното време!

Програмиста ЕАД http://www.programista.bg

Програмиста ЕАД

Програмиста ЕАД е сред корпоративните пионери в българската индустрия, които инвестират човешки капитал и финансови средства за оптимизиране на образователната система в областта на ИКТ в страната.

Усилията на компанията са насочени в няколко посоки:

1. Публично-частни партньорства с държавни университети и създаване на образователни програми по софтуерно инженерство

Компанията създаде вътрешнокорпоративен научен отдел, който разработва учебни материали и методологии за образователни програми по софтуерно инженерство и програмиране. Тези програми се разработват, на базата на корпоративното ноу-хау и практическа експертиза, в комбинация с теоретичната подготовка, която държавното образование предлага. Компанията ни има опит, готовност и капацитет да имплементира тези програми и да ги адаптира към учебните планове на държавни училища и университети.
Успешен пример за подобно публично-частно партньорство са разработените през 2016 г. от екипа ни и академичния състав на ФМИ към Великотърновския университет методология и обучителен материал за 4-годишна бакалавърска програма по Софтуерно инженерство във ФМИ към ВТУ. Програмата стартира есента на 2016 г. с 33-ма студенти. Една година по-късно, есента на 2017 г, приемът се увеличи почти двойно и новооткритата специалност бе сред най-желаните специалности от кандидат-студентите в региона. Планира се с всяка изминала година приемът по специалността да се увеличава прогресивно, а студентите да демонстрират все по-високо ниво на умения, търсени за бизнеса.
Резултатите от подготовката на студентите в рамките на първата академична година позволиха на повечето от тях да стартират своята кариера или да се включат в стажантски програми на водещи ИТ фирми в региона.

2. Подпомагане на студентите за бързо навлизане в ИТ индустрията директно след първи курс

Научният екип на Програмиста ЕАД организира и подготвя методологично вътрешни стажантски програми. За последните три години в компанията са се обучили над 120 млади специалисти. Стажантските програми се организират 3 пъти годишни и обучават средно около 35 млади специлисти на година. Последващо най-малко 80% от тях се реализират устойчиво в софтуерната индустрия в страната и в чужбина.
През август‘2017 г. Програмиста ЕАД се присъедини към европейската програма #digitalSME4skills, която има за цел до 2019 г. да обучи 5000 млади специалисти в областта на ИКТ в цяла Европа.

3. Създаване на адекватен за съвременните тенденции обучителен материал по софтуерно инженерство и програмиране за средните училища и специализираните гимназии

Ръководителят на научния отдел на компанията е член на работната група, отговорна за учебните планове и програми по професия „Приложен програмист“ на МОН. Изготвени от него материали са предоставени за целите на програмата, стартирала през есента на 2017 г.
Компанията ни организира обучителни програми и безвъзмездно осигурява участието на най-добрите си специалисти, които преподават на ученици и студенти в държавни училища и университети. Имаме активно присъствие с преподаватели в професионални гимназии и висши учебни заведения в Пловдив, Варна, Свищов, Велико Търново и др.

Програмиста ЕАД е активен участник в публичния дебат за развитието на образователната система в областта на ИТ в България. Убедени сме, че публично-частните партньорства с държавните училища и университети, а не създаването на частни такива, е ключът към успешното оптимизиране на българското образование, повишаване квалификацията на българските ИТ специалисти и устойчиво преодоляване недостига на кадри в сектора.
Проф. д-р инж. Лена Филипова Костадинова-Георгиева http://kst.uft-plovdiv.bg/

Проф. д-р инж. Лена Филипова Костадинова-Георгиева

Катедра КСТ към УХТ– Пловдив номинира проф. д-р инж. Лена Филипова Костадинова-Георгиева за принос в развитието и внедряването на информационните и комуникационни технологии в учебния процес и науката. Проф. Лена Костадинова е преподавател с дългогодишен опит. Започва своята кариера като асистент към катедра „Автоматика информационна и управляваща техника“ на ВИХВП, Пловдив (по настоящем УХТ) през 1976 г. Преминава през всички етапи на израстване в своята кариера – старши асистент, главен асистент, защита на докторска степен, хабилитация в научно звание „доцент“.
През 2001 г. участва активно в създаването на специалност КСТ към УХТ-Пловдив като член на колектива, изготвящ документация по разкриване и акредитация на специалността. Същевременно разработва и извежда специализиращи и специални дисциплини от учебния план на специалност КСТ. Предвид спецификата на нейните научни и преподавателски интереси тогава доц. Лена Костадинова става член на катедра КСТ през 2010 година, като от тогава заема и длъжността ръководител–катедра. През 2015 година е избрана за професор в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
Проф. Костадинова с упорит труд и всеотдайност спомага за развитието и стабилизирането на катедрата. Умее перфектно да балансира между взискателност и толерантност към колегите. Със своя професионализъм и организационни умения спомага за израстването на колектива и катедрата. Оказва много активно съдействие на всички колеги за тяхното професионално развитие. Ръководител е на четири успешно защитили докторанти, като всички са членове на катедра КСТ. Едната от дисертациите е отличена от Съюза на учените в България в Конкурс на СУБ за научни постижения в дисертации за 2015 г. Участва в множество научни журита за защита на дисертации и хабилитации, както в УХТ, така и в други ВУЗ.
Проф. Лена Костадинова има активна научно-изследователска дейност, доказателства за това са ръководството и участието ѝ в редица научни проекти - участва в 19 проекта по фонд Наука към Университета по хранителни технологии, от които е ръководител на 6 проекта и в 2 национални проекта по програма „Развитие на човешките ресурси“. Също така свидетелство за нейната научно-изследователска дейност е и авторството на повече от 130 научни публикации и участието в научни конференции в страната и чужбина. Член е и на колективите на три патента за изобретения в страната и един в Германия. Участва в разработването и внедряването на 4 стенда за научно-лабораторна дейност.
Проф. Костадинова е професионалист и в учебната дейност. Научен ръководител е на над 110 успешно защитили дипломанти бакалаври и магистри. Има издадени 7 учебници и учебни помагала.
Проф. Костадинова е член на Съюз на учените в България от 1989 г. и член на ръководството на Техническа секция на СУБ – клон Пловдив. Заема длъжността заместник председател на Общото събрание на УХТ – Пловдив за мандат 2011-2015 г.
Проф. Костадинова е изключително уважавана в професионалните среди на направлението Компютърни системи и технологии. Тя е ценèн преподавател и от своите студенти.
Целият колектив на катедра КСТ застава зад номинацията, предвид нейната огромна заслуга за създаването и развитието на специалност КСТ към УХТ, както и за утвърждаването ѝ в страната.

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ https://www.uni-ruse.bg/

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СЪЗДАВАНЕ НА КАДРИ ЗА ИКТ ИНДУСТРИЯТА:
• През 2017 г. в Русенския университет, по ИКТ специалности са се дипломирали 238 бакалаври, магистри и доктори – вижте Приложение 1 в прикачения файл.
• В момента по ИКТ специалности се обучават 856 студенти – вижте Приложение 1 в прикачения файл.

• Русенският университет е инициатор и координатор на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ), в която са включени 60 компютърно ориентирани катедри и институти на БАН – вижте Приложение 2 в прикачения файл.
• Университетът е инициатор и координатор на 4 европейски тематични мрежи в областта на ИКТ. В последната от тях участваха 67 университета от 35 европейски страни – вижте Приложение 3 в прикачения файл. По линия на тези проекти, учебните планове и програми за подготовка на ИКТ специалисти бяха хармонизирани с европейските.

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО:
• В Русенския университет действа Център за ИКТ-базирани иновационни образователни технологии – вижте Приложение 4 в прикачения файл.
• През 2017 г. университетът е разработил и приел КОНЦЕПЦИЯ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА КЪМ ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ. Концепцията е подкрепена от почти всички университети в страната, а също и от близо 70 университета от 35 европейски страни. Подкрепена е и от дигиталния еврокомисар Мария Габриел. Съставена е работна програма за реализация на концепцията.
• Написана и издадена е монография РОЛЯТА НА ИНОВАЦИОННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИДАДКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА КЪМ ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ. Монографията е предоставена на ректорите на всички университети в страната.
• Написан и издаден е НАРЪЧНИК ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ. Наръчникът е предоставен на всички университети и училища в страната - http://www.bvu-bg.eu/IOT.pdf.
• През 2017 г. са проведени 28 семинара по иновационни образователни технологии:
- в Русе - 12
- в страната - 11
- в чужбина - 5
• Изнесени са 8 доклада за иновационни образователни технологии на конференции:
- в Русе - 3
- в страната - 5
• Написано е проектно предложение за създаване на Национална мрежа от университетски центрове за иновационни образователни технологии. Предложението е подкрепено от почти всички университети и е изпратено в МОН.
• Написано е проектно предложение за създаване на тематична мрежа от 5 университета от Европа и 15 от Централна Азия с цел модернизиране на образователната система чрез масово използване на иновационни образователни технологии. Координатор на проекта ще бъде Русенският университет.
• Дадени са 9 интервюта за медиите с цел популяризиране на резултатите от внедряването на иновациите в образованието.

РобКо СИИИ ЕООД/ RobCo S.W.A.T. LTD http://www.robco-swat.com/

РобКо СИИИ ЕООД/ RobCo S.W.A.T. LTD

На 12.042017 с ТУ-Габрово открихме процесно - изчислителна (OLP) лаборатория по Индустриална Роботика:
https://www.tugab.bg/index.php?option=com_k2&view=item&id=52:%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B8%D1%83%D1%82&lang=bg
Нови преподавателски и асистентски места, предмети и практики :
въвеждане на (свободно избираем) предмент:

Индустриална роботика въведение с Питон (Python), международеният език на науката, където ще можем да комбинираме материалите от всички факултети и с всички екипи:
Екипи:
-Offline Programmers
-Online Programmers
-Mechanical Engineers
-Electrical Engineers
-PLC Programmers
да решаваме практически задачи.
Същината е, че работим с постпроцесор който прекомпилира Питон програмите в съотвения език за контролера на производителя на роботи.
 

Роботика БГ www.robotika.bg

Роботика БГ

Роботика БГ обучава ученици на възраст от 1 до 10 клас в областта на информационните технологии и науката. Преподаваме програмиране и роботика по разбираем и интересен начин, като обвързваме материала с различни науки. Организираме обучения както при нас, така и при наши партньори – частни и държавни училища, учебни центрове, бизнес организации и др.

Фокусът на занятията е учене на програмиране и роботика чрез практика. Учениците опознават различни науки, чрез игри с роботите и постоянна работа екип.
Насърчаваме учениците да мечтаят, да изобретяват и да вярват, че няма невъзможни неща. Наблягаме на факта, че не трябва да се страхуваме да грешим, стига след това да си вземем поука.

Мотивирани сме да създаваме нови учебни материали и курсове, защото виждаме израстването и успехите на децата. Добрата обратна връзка, която получаваме от родителите, също е основна движеща сила. Стремим се да докажем, че децата може да се занимават с програмиране, технологии и наука, независимо от предварителната подготовка или привидно малката възраст. Ранното навлизане в материята е предпоставка за успешна реализация в бъдеще.

Разработили сме изцяло авторска учебна програма, съобразена с различните възрасти и интереси на учениците. Не спираме да я усъвършенстваме и надграждаме с нови материали.
Вярваме, че всяко дете е различно и се стараем да приложим индивидуален подход към всеки ученик, така че да го мотивираме да разгърне пълният си потенциал.

Използваме истински роботи, за да може учениците да видят на практика наученото и да го пренесат във физичния свят. Благодарение на роботите, те може да наблюдават визуално изпълнението на програмните инструкции, да решават механични проблеми и да пресъздават различни механизми от заобикалящия ни свят.
Софтуерен Университет https://softuni.org/

Софтуерен Университет

За последните 4 години СофтУни се утвърди като водещо име в сферата на обученията по програмиране и дигитални умения и осъществи амбицията си да даде реализация и висок жизнен стандарт на хиляди млади хора в България. Днес можем да кажем, че СофтУни е най-големият български образователен център за програмиране, ИТ и дигитални умения.
За това време повече от 100 000 души са повишили квалификацията си чрез нашите курсове, провели сме над 500 обучения и семинари, а партньорствата ни с компании и организации са над 200. След първоначалната идея за пълна обучителна програма за софтуерни инженери, СофтУни продължи да работи за разширяването на предоставяните обучения и даде началото на още четири уникални проекта в тази посока - SoftUni Digital, SoftUni Creative, SoftUni Kids и SoftUni Foundation.
Software University (https://softuni.bg/) - достъпни и качествени курсове по програмиране и практическа програма по софтуерно инженерство в четири основни направления - C#, Java, JavaScript, PHP. През октомври 2017 година стартирахме най-мащабната си кампания до момента – безплатен курс „Основи на програмирането“ в 37 града в България, в която се включиха над 5000 курсисти, като за цялата година кандидат-студентите са над 25 000. Успешно реализирахме проекта за виртуална класна стая и излъчване в реално време на всичките ни занятия, което повиши качеството на онлайн обученията ни. Целим постоянно да се усъвършенстваме като това включва оптимизация на техническата база, на видеата, платформата, лекциите и групите за посещение.
SoftUni Digital (https://digital.softuni.bg/) - Академията по дигитален маркетинг, предоставяща цялостна програма за обучение на специалисти, както и отделни курсове, следващи последните тенденции в дигиталния маркетинг. В първото издание през 2016 г. кандидатстваха над 2500 човека, а над 500 продължиха в цялостната програма. През септември 2017 г. академията стартира за втори път с безплатния курс Marketing Fundamentals, за който кандидатстваха над 3000 души и продължиха нови 500 курсисти в програмата.
SoftUni Creative (https://creative.softuni.bg/) - 10-месечна програма за обучение на криейтив специалисти, графични, уеб, UI и interaction дизайнери, UX специалисти, 3D артисти, аниматори и дигитални артисти. През септември 2017 г. стартира за първи път с безплатния курс Design Fundamentals, за който кандидатстваха над 2500 души и продължиха 500 души в цялостната програма.
SoftUni Kids (https://kids.softuni.bg/) - съвременни обучения по програмиране и ИТ за деца, основани върху модела “учене чрез игра“. През юли 2017 г. успяхме да направим най-масовата лятна академия до момента. През 2017 г. се състояха над 50 обучения в сградата на СофтУни, кв. Люлин и Център. От ноември започнаха и първите ни редовни групи в гр. Пловдив и гр. Бургас. От началото на инициативата до момента – 700 деца са били част от SoftUni Kids.
SoftUni Foundation (http://softuni.foundation/) - нестопанска организация в обществена полза, която развива образователни инициативи за програмиране, ИТ и дигитални умения. Фондацията подкрепя образователни проекти в сферата на програмирането, технологиите, дигиталните умения и свободното образование. Фондацията разработва и разпространява безплатно учебно съдържание със свободен лиценз: курсове, книги, учебници, видео-уроци, презентации, задачи и проекти за упражнения, система за автоматична проверка на задачи и други ресурси.

Технологично училище "Електронни системи" към Технически университет - София http://www.tues.bg

Технологично училище "Електронни системи" към Технически университет - София

Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София вече 30 години подготвя лидерите на ИКТ сектора. Възпитаниците му преминават през задълбочена 5-годишна програма, която им позволява да се позиционират възможно най-бързо в технологичния сектор.
През 2017 г. в ТУЕС бяха надградени съществуващите добри практики за подготовка на ИКТ кадри чрез задълбочено сътрудничеството с бизнеса и активизиране на алумни общността. Училището е в Топ 5 на най-желаните училища след 7-ми клас в София и е партньор и център за Националната програма „Обучение за ИТ кариера“.
През 2018 г. ТУЕС отбелязва 30-годишен юбилей под мотото „30 години ръка за ръка с бизнеса“, което обобщава една от основните характеристики на училището. Именно връзката с практиката и реалния ИКТ сектор ни дават основание да твърдим, че специалистите, завършили ТУЕС са едни от най-търсените и най-успешните професионалисти и предприемачи в ИКТ сектора в България и чужбина.
Уникалният модел, по който ТУЕС подготвя кадри, се основава на няколко фактора. Част от тях са интегрирани в ТУЕС още със създаването му през 1988 г., а други се развиват и надграждат през годините.
1. Тясна интеграция с висшето образование - ТУЕС е структура към ТУ-София, пряко подчинена на Факултета по електронна техника и технологии. Това осигурява споделяне на научни и технически ресурси. Преобладаващата част от преподавателите в ТУЕС са университетски кадри, назначавани с конкурс.

2. Гъвкав специализиран учебен план, одобряван от ТУ - Образователната програма включва задълбочена теоретична и практическа подготовка, която завършва с дипломен проект. Гъвкавият план позволява в учебната програма да се отразява динамиката на реалния ИКТ сектор.

3. Тясна интеграция с ИКТ бизнеса - в ТУЕС от години се пренасят добри практики и опит от бизнеса. Училището е в непрестанна връзка с компании във връзка с провеждане на учебни занятия, извънкласни инициативи, летни практики, дипломни проекти, участие в състезания. Успешни примери в тази насока са:

- Ученическият хакатон HackTUES - първият ученически хакатон в България. През 2017 г. се проведе третото издание на тема “Art&Creativity“ с участието на 136 ученика в 31 отбора.
- Серията от извънкласни лекции и работилници TUES Inspiration Talks&Workshops – срещи на ученици с ИТ професионалисти. Чрез тях учениците черпят знания от утвърдени специалисти в области като виртуализация, сигурност, IoT, програмиране, мрежи, роботика, тестване и др.

4. Въвличане на учениците в инициативи от живота на училището и учебния процес - Учениците участват успешно в състезания по компютърни мрежи, програмиране, роботика, хакатони и др. Те са активно въвлечени в извънкласни занимания, като клуба по роботика и вградени системи, както и в организирането на HackTUES и Деня на отворените врати.

5. Активна роля на завършилите в живота на ТУЕС - към училището работи активна алумни организация – Асоциация на завършилите ТУЕС. Тя съдейства за горните инициативи, развива партньорствата на училището с бизнеса и създава традиции за сплотяване на общността. Една от важните й инициативи е кариерният клуб TUES Career Paths, посветен на професионалното ориентиране и развитие на учениците. Дейностите се осъществяват благодарение на корпоративни партньори и алумни на училището.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас http://www.btu.bg

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

Синергия между местна власт, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и бизнеса за превръщането на Бургас в ИКТ център
Инициативата да се превърне Бургас в един от водещите ICT центовете на България обединява усилията на държавна и местна власт, научни среди и ИКТ сектора започвайки с подготовката на висококвалифицирани IT специалисти.
Безплатно обучение за професия "Приложен програмист" ще се провежда в пет училищни центъра в страната, един от които в Бургас към ПГЕЕ „К. Фотинов“ и Университета.
За това обучение могат да кандидатстват ученици от всички области на страната, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“.
Инициативата е на Министерството на образованието и науката, а партньори са Българска асоциация на софтуерните компании, Българска асоциация за информационни технологии, ИКТ Клъстер, Българската аутсорсинг асоциация.
В ИКТ областта в Университет „Проф. Асен Златаров“ се обучават студенти по 2 бакалавърски програми:
- Компютърни системи и технологии;
- Софтуерно инженерство.
Обучение на студенти по 3 магистърски програми:
- Компютърни системи и технологии;
- Софтуерни технологии;
- Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси.
Само първокурсниците в тези специалности са 135. В университета има докторска програма по „Компютърни системи и технологии“ със защитени 12 дисертации и 8 докторанти в областта на изкуствения интелект.
В компютърните катедри в университета са спечелили 4 международни, 5 национални и над 10 други проекта за последните 5 години.
Университетът съвместно с Община Бургас, ИКТ клъстера, фирмите и водещите училища в града организират състезание по информационни технологии – Хакатон Бургас. За последните 2 години в състезанието са участвали над 50 отбора от България и чужбина. Хакатон Бургас спечели една от наградите за Новатори в Образованието за 2017 г.
Община Бургас стартира процедура за създаване на професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. Предвижда се училището да бъде с интензивно изучаване на английски и немски език и да подготвя специалисти в професионално направление "Компютърни науки", професия "Програмист", специалности "Програмно осигуряване" и "Приложен програмист" със срок на обучение 5 години с прием след завършен седми клас. Член на училищното настоятелство е и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. В съвета на училищното настоятелство влизат представители на водещи ИT компании.
По инициатива на Община Бургас от 2016 г. се провежда лятна IT академия за ученици и студенти с интерес към програмирането, графичния дизайн и разработването на мобилни приложения. До момента са обучени над 300 младежи.
През 2017 г. отвори врати постоянен обучителен център по програмиране и софтуерно инженерство на "СофтУни" в сградата на университет "Проф. д-р Асен Златаров. За реализацията на тази идея допринесе добрият диалог между местната власт, академични среди и бизнеса.
В процес на изграждане е иновативна лаборатория по „Вградени компютърни системи“ в в сътрудничество с фирма Вистеон ЕООД.
Сътрудничество на Община Бургас с университета:
- Финансово подпомагане на 50 студенти от бакалавърски IT специалности;
- Създадена магистърската програма по „Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси“ с посредничеството на Община Бургас и водещи в IT сектора в България фирми. Магистърската програма е подкрепена и ще се провежда съвместно с Българска аутсорсинг асоциация и IRP Academy.
 

Фондация "Дигиталните деца" http://digitalkidz.eu/

Фондация "Дигиталните деца"

“Близо 65% от професиите на бъдещето към днешна дата все още не са ни известни и макар да знаем, че съвременната икономика има нужда не от чиновници, а от лидери, образователната методология в класната стая не е адаптирана от десетилетия. Децата все още се приучават да работят самостоятелно вместо в екип, стоят в редици един зад друг вместо да комуникират помежду си, заучават и възпроизвеждат знания вместо да решават проблеми,“ това е проблемът, който провокира преди малко повече от три година, Ивелина Атанасова, председател на Фондация "Дигиталните деца" да създаде Фондацията и прилежащите й образователни инструменти.
- Годишна национална конференция, организирана с подкрепата на МОН и Посолство Финландия
- DigitalKidZ® STEM Клуб – иновативна образователна програма за деца на възраст 8-12г. Развива емоционалната интелигентност, учи децата да програмират, изгражда необходимите им STEАM умения за 21 век – наука, технологии, инжинерство, изкуство и математика
- DigitalKidZ® HUB – креативен STEM център за извънкласни занимания и неформално образование
- Активна образователна игра за развиване на емоционалната и множествена интелигентност – DigitalKidZ® Imagination. Балансира работата на лявото и дясното мозъчно полукълбо, изгражда навици за справяме с предизвикателствата и трудностите.
- Партньорска и национална тренировъчна програма за учители –“Училище с отворен код” ®
- Олимпиада по програмиране за деца на възраст 8-16г.
- Безплатни електронни книги и помагала за възпитане и образование на съвременните деца, в унисон със съвремието.
Основната цел на Фондация „Дигиталните деца“ е да повишава общата дигитална култура на гражданското общество, като използва, вкл. създава, иновативни образователни методи и инструментариум, съгласно „компетенциите на 21век“. Това ще което ще доведе до намаляване на младежката безработица, агресията в училище, емиграцията и функционалната грамотност на населението.
До момента организираните конференции DigitalKidZ са шест и са посетени от над 1500 души, а онлайн стриймовете и архивите в Youtube са гледани от повече от 25 000 души. За по-малко от година, по програмата DigitalKidZ STEM Клуб са обучени над 300 деца - програмата е авторска, разработена от екипа на Фондация „Дигиталните деца„, за да развива емоционалната им интелигентност, учи децата да програмират, изгражда необходимите им STE(А)M умения за 21 век – наука, технологии, инжинерство, изкуство и математика.
DigitalKidZ STEM Клуб стои и в основата и на квалификационната програма за училища - DigitalKidZ®: Училище с “отворен код” ®, чиито старт беше даден през декември 2017. Проектът е независим, социален и образователен, дело на Фондация “Дигиталните деца” в подкрепа на дигиталната грамотност и иновативното образование в България. Негова мисия е безплатен достъп до качествено образование на всички деца.
В пилотното му издание - февруари/май 2018 по него ще бъдат обучени близо 15 училища в цялата страна и само в рамките на текущата учебна година, той ще засегне пряко повече от 15 000 ученици на възраст 8 - 16 години. Целта е децата да развият своето логическо мислене и да изследват взаимовръзката – човек – технологии – свят, да се повиши мотивацията им за учене - изобщо.
Повече информация за проекти и събитийният календар на DigitalKidZ, може да бъде открит в сайта на Фондацията - http://digitalkidz.eu

доц. д-р Ивайло Старибратов, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", доцент д-р по математика, информатика и информационни технологии http://ictc-plovdiv

Група от няколко фирми и приятели номинираме доц. д-р Ивайло Старибратов.
Тази личност работи активно вече поне 10-15 години за реализиране на различни инициативи в сферата на образованието с приоритет ИТ образование.
Трудно може да изброим всичко, но активността му е известна в обществото.
Активен в дигитализацията на от администриране на образованието, въвеждане на нови методи и форми на обучение в средното и висшето образование.

Новини

16.01.2018

Над 120 кандидатури събра тази година конкурсът „Наградите на БАИТ” за 2017 г.

С отварянето на надпреварата към други сектори на икономиката компаниите представят различни ИКТ проекти – от телемедицина до стаи на загадките      127 регистрации от...

09.01.2018

Остава 1 седмица до крайния срок за регистрация за конкурса „Наградите на БАИТ” за 2017 г.

Новата категория „Успешен български ИКТ продукт“ и Образователна награда събират до момента най-много кандидати     Над 50 регистрации са направени в конкурса...

03.01.2018

Остават 2 седмици до крайния срок за регистрация за конкурса „Наградите на БАИТ” за 2017 г.

Категориите „Образователна награда“ и „Успешен български ИКТ продукт“ продължават да са с най-много кандидати     До този момент са направени 42...

 

Златен спонсор

DSK

Сребърен спонсор

Microsoft Telelink Sofia Airport Center B-Trust by Borica OPEL

Със специалното участие на Община Русе

Община Русе

Бронзов спонсор

Ciela Norma

Партньори

Българска национална телевизия БНР БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ TechNews ICT Media Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Национално сдружение на общините в Република България Eleven Start It Smart ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Национален център за безопасен интернет Innovation Starter SocialEvo JA Bulgaria eventsmedia.bg LaunchHub ABLE