Начало Партньори Контакти Поверителност English

11-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2021 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Образователна награда

Образователна награда

Endava https://www.endava.com/

Endava

Endava - https://www.endava.com/
Програмата School Of
Endava пресъздава връзката между хората и технологиите вече 22-ра година в световен мащаб, като сред приоритетите на компанията е и инвестицията в местните IT и технологични общности в държавите, в които оперира.
Endava разработва и усъвършенства различни програми за обучение, като част от корпоративната мисия да се инвестира в развитието на хората, както тези в компанията, така и осигурявайки стажантски програми отворени за свободно кандидатстване.
School Of представлява серия стажантски програми, насочени към наскоро завършили обучение с основни теоретични познания хора, на които се дава възможност да учат конкретна технология като .Net, Java, Automation и др.
В School Of могат да кандидатстват както опитни специалисти от местната технологична индустрия, които искат да разширят опита си или да се преквалифицират в друга дисциплина, така и хора от различни индустрии и сфери, които имат ограничен, а често никакъв опит в IT сферата. При подпомагането на хора идващи от различни индустрии и с различен опит, Endava прилага на практика още една от корпоративните си ценности, а именно приобщаване и предлагане на равни шансове за кариерно развитие на всеки представител на екипа или потенциален кандидат за работа.   
Програмата School Of е разработена от екипите на Endava, като обучителите и менторите са старши специалисти, не само от българските офиси на компанията, но и от други европейски държави, в които Endava присъства. По този начин участниците получават незаменимата възможност за работа по реални проекти в контролирана среда, под ръководството на професионалисти с дългогодишен и разнообразен опит, боравейки с технологии от последно поколение. Този вид обучителни програми представляват практически интензивни курсове, като завършилите успешно участници получават възможност да за почнат веднага работа в Endava. Допълнителна придобивка за всички участници в програмите е достъпа до база данни с ресурси, като платформата Endava University, както и достъп до обучения и събития организирани от и за служителите на Endava.
School Of за 2021 година в цифри:
Общо кандидатури: 780
Успешно преминали обучение: 93
Започнали работа в Endava: 40
Това, с което обучителните модули на School Of се открояват от останалите образователни формати на местния технологичен пазар е факта, че са безплатни, независимо дали след това ще избере да започне работа в Endava, което влияе положително на целия пазар. По този начин компанията инвестира дългосрочно в повишаване на броя квалифицирани IT специалисти в българската IT общност.
За Endava:
Endava е лидер в предоставянето на най-съвременни технологични услуги и подкрепя своите клиенти в развитието на техните собствени организации чрез използване на Agile корпоративни решения. Endava работи безупречно със своите клиенти, като се интегрира лесно с техните екипи, катализира идеи и предоставя стабилни решения.
Компанията помага на клиентите си да просперират в ерата на дигитализацията, предлагайки решения основани на опит, оказвайки пълна подкрепа, започвайки от генерирането на идеи до разработването и внедряването на продукти, платформи и решения. Endava подкрепя клиентите си от екосистемата на разплащателните услуги; банковото дело; технологиите медиите и телекомуникациите (TMT); потребителските продукти; логистиката и здравния сектор.
Към декември 2021 г. Endava има над 10 000 служители, ангажирани в главните офиси в Австралия, Азия, Европа, Северна и Южна Америка.

Ocado Technology и x8academy https://www.ocadogroup.com/technology/development-centres/bulgaria

Ocado Technology и x8academy

През 2021 г. бе дадено началото обучителна програма от ново поколение - Ocado Technology Bootcamp, powered by x8academy. Т.нар. "Бууткамп" е форма на интензивна подготовка на кадри в сферата на софтуерното инженерство. В продължение на 4 месеца 20 мотивирани начинаещи специалисти и студенти получиха задълбочени и практически ориентирани умения в широк спектър от технологични дисциплини. Целта ни бе да създадем програма, която да изгради не просто програмисти, които умеят да кодят, а софтуерни инженери.
Желаещите да влязат в технологичната сфера в България имат основно 2 избора за обучение:
- академии - от три до шест месечни курсове и научаване на език или технология за работа, като Java, C#, Python, или др.
- университети, като за обучението е нужно да се отделят 4 години за изграждане на солидни фундаментални знания.
През 2021 г. технологичният сектор у нас вече е наситен с програмисти с малко опит и с познания само в една определена област. Все по-осезаема става нуждата на компаниите от кадри, които не просто умеят “да кодят”, а да създават софтуерни продукти от световна величина. Най-силно иновиращите високотехнологични компании имат нужда от кадри, които са готови да развиват технологиите на бъдещето на родна почва. Една от тях е Ocado Technology.

Как обаче се подготвят кадрите за тази стъпка? Как се развиват младшите, наскоро присъединили се към бранша специалисти? Как преминават от професионалисти с малко опит до уверени в решенията си майстори на софтуерното инженерство?

На този фон през септември 2021 г. дадохме началото на Ocado Technology Bootcamp, powered by x8academy. Целите, които си поставихме, са:
- Създаване на ежегодна инициатива за надграждане на опита и познанията на кадри с малко опит и добра теоретична подготовка, които търсят развитие и са готови да инвестират време и усилия.
- Допринасяне развитието на технологичния сектор в България, посредством провеждане на образователна инициатива с фокус върху
качеството.
В рамките на 10 седмици преведохме обучаващите се през цялостния процес на разработване на софтуер. Обучихме ги в успешните практики за работа в екип и усвоиха специфични за професията средства и техники.
Изградихме не курс, а менторска програма. Хората, които създават бъдещето на роботиката, AI и софтуерното инженерство в Ocado Technology предадоха солидни знания на новата генерация.
Важна част от програмата бе работата за и съвместно с реален клиент, който бе въвлечен в създаването на софтуер в продължение на 5 седмици. Отговорността за разработката на софтуера и процеса на работа бе изцяло на участниците в Бууткамп-а. Те работиха в екипи, като сменяха роли, за да упражнят наскоро усвоените умения.
След 15 седмици интензивно и задълбочено обучение, участниците в Бууткамп-а вече са инженери, вещо боравещи с широк спектър от технологии и добри практики за създаване на софтуер в екип. Зад гърба си имат завършен проект, който се ползва от стотици хора. Част от преминалите обучението се развиват в редиците Ocado Technology, а на друга част им предстои да влязат в сектора на различни позиции - продуктови мениджъри и Мachine Learning инженери. Така си даваме сметка, че програмата ни успя да създаде мултидисциплинарни професионалисти.

Out2Bound https://out2bound.com/

Out2Bound

Мисията на Out2Bound е да помага на технологични и иновационни компании да достигат до повече бизнес клиенти на международни пазари. Това се постига чрез комбинирането на екипи от опитни търговци, следването на доказани методологии и постоянно тестване на новости в продажбите откъм подходи и технологични решения, и натрупаните знания и опит от работата с над 240 технологични компании от Балканите, Западна Европа, Скандинавия и Северна Америка. Out2Bound помага на компании да реализират бизнес целите си и увеличат броя на започнати разговори и сключени сделки. За периодът от започването си на работа преди 5 години компанията е създала за клиентите си над 2500 бизнес възможности. Разполага с 3 офиса - 2 в България и 1 в Швейцария, както и клиенти от други страни в Северна Америка и Европа.

Услугата е създадена и се подобрява постоянно чрез интервюта с технологични и иновационни компании от България и чужбина, където в рамките на един или няколко часа компаниите говорят с представител на Out2Bound. Към моментът броят на интервюираните компании минава 2000, като основателите смятат да продължават постоянно да търсят мнението на пазара и да разширяват клиентската си база в страната и чужбина. За да постига по-добри резултати, компанията реализира и State of IT Sales анализа на база мащабна анкета, с която следи пулса на сектора в страната - какво е моментното състояние на технологичните компании, техните очаквания за бъдещето и как те развиват търговската си дейност и пазарите си. В момента тече подготовка за осъществяването на State of IT Sales in Bulgaria 2021.

Out2Bound постоянно разширява предоставяните решения за клиентите си, като през 2019г започна да работи с компании и за изграждането на търговските им стратегии, съпътстващата технологична инфраструктура и допълнителните инструменти, от които търговците на клиентите да се възползват за повече и по-качествени резултати. През 2020г. въведе и Sales Acceleration програмата, чрез която допълнително помага за създаването на търговски практики в технологичните компании следвайки натрупания практически опит в последните 5+ години. Компанията работи рамо до рамо с основателите на технологични компании, за да се идентифицират техните идеални клиенти, да се изгради стратегията им за излизане на пазара и да се избегнат често срещаните грешки в продажбите. Чрез това Out2Bound им помага да намерят къде продуктите им да се реализират за 3 до 6 седмици вместо 3 до 6 месеца.


През 2021 година, Out2Bound, в партньорство със Zapomedia, обединяват сили за създаването на първата цялостна професионална програма в България по продажби и меки умения от лектори практици - SalesPRO. Главната цел е да предостави възможно най-ефективен начин за предаване на знания и умения, които да са с високо ниво на усвояване и прилагане от страна на участниците в програмата. SalesPRO събира на едно място едни от най-уважаваните и доказани експерти в сферата на продажбите и комуникацията, с богат и дългогодишен практически опит в разнообразни индустрии. Четиримата основатели на Out2Bound ще бъдат едни от основните лектори в програмата, предавайки всички свои знания и опит натрупан през годините, в които са помагали на технологични компании с B2B продажби.
Roboticslab Academy https://www.roboticslab-academy.com/

Roboticslab Academy

Преподавам на деца които изучават роботика за 3 поредна година и в момента са в 6 и 7 клас. Тази година спечелихме възможността на участваме като отбор на Световната олимпиада по лего роботика (WRO – World Robotic Olympiad), която се проведе online в Германия, поради епидемиологичната обстановка в целия свят.
Задачата която подготвихме и представихме на три етапа пред журито беше, породена от идеята ни, че можем да използваме роботите и технологиите за да подобрим заобикалящата ни среда и не замърсяваме природата. Поради тази причина направихме голяма табло с размери 260x120 , върху което беше изобразено едно жилище с всички необходими електроуреди и обзавеждане. С децата конструирахме и програмирахме робот, който трябва да тръгне от своята начална точка в началото на това жилище и за определено време да мине и да събере всички изгорели лампи. Изгорелите лампи бяха изобразени с лего блокчета, които са в червен цвят. След като събере всички изгорели лампи, робота трябва да ги постави в специално оградено поле в което са изрисувани кошчета за боклук. По този начин, ние показваме че трябва да рециклираме и изхвърляме на правилното място всички изгорели и неработещи уреди.
След като събере всички изгорели лампи, робота се връща обратно по полето и събира всички светещи лампи, като ги поставя на друго място което е предназначено за тях. С това действие нашият робот, демонстрира че след като вече няма никой в съответното жилище, лампите трябва да бъдат изгасени и да не светят, за да пестим електроенергия и да увеличим технологичния живот своите уреди когато не ги използваме когато не сме в къщи.
Подготовката за самото състезание ни отне около 2 месеца. В състезанието участваха 5 деца от нашият отбор RoboticsLab academy, като децата бяха толкова заинтересувани и запленени от състезанието и възможността да премерят сили с отбори от други страни, че занятията ни продължаваха понякога от 4 следобед до 10 вечерта. В олимпиадата по роботика тази година взеха участие 264 отбора, от 64 държави. Нашият отбор се класира на 42 място, и всички сме много доволни от постигнатия резултат, поради няколко неща:
- Това ни беше първото международно състезание на което участвахме, и успяхме да се съревноваваме с отбори от страни в които технологиите и Stem обученията са на много високо ниво;
- Ние бяхме единствения отбор от България, спечелил възможността да представи страната си на такова събитие – а именно олимпиада по лего роботика и чувството да виждаш българското знаме и отдолу името на своя клуб, караше децата да се чувстват още по значими и да бъдат по амбицирани за всичко което им предстоеше.

Линк към видеото: https://www.youtube.com/watch?v=z2LmKh2hK4s&ab_channel=RoboticslabAcademyPleven

АБИЛИТИКС ООД https://grithut.com/en/chatbot/Math-bot/chatbot

АБИЛИТИКС ООД

Чатмат е онлайн платформа и иновативно обучително средство, с което учениците могат да учат новите си уроци по-лесно и по-забавно. Те могат да задават на чатбота конкретни въпроси върху учебния материал и да получат веднага конкретен отговор.
Чатмат е обучен и предоставя както текстова информация, така и съпътстващи изображения към определенията и понятията. Той може да се самообучава, а също и дава отчет какви въпроси са му задавани. Така към данните в Чатмат ще могат да се добавят допълнителни знания спрямо това от какво още децата се интересуват и искат да научат.
В платформата е добавен целият материал от учебната програма за 5-ти клас по алгебра и геометрия. Това включва естествени числа и делимост, обикновени и десетични дроби, основни геометрични фигури и тела. Първият етап на платформата е създаден безвъзмездно и цели да помогне на младите хора да се развиват и учат придобиват нови умения от уроците по Математика.

АЙ-ти Степ ООД https://itstep.bg/

АЙ-ти Степ ООД

Ние сме Международна компютърна академия IT STEP и провеждаме обучителни курсове за програмисти, дизайнери и системни администратори. Вярваме в потенциала на нашите студенти и се стремим да ги превърнем в квалифицирани кадри, които да не могат да бъдат заменени от изкуствен интелект.

За тази цел освен задълбочени знания, ние се стараем да ги научим да размишляват, да разрешават казуси и реални задачи. По време на обучението студентите ни подготвят много индивидуални и групови проекти.

Наши студенти не веднъж са доказвали колко перспективни са кадрите в ИТ сектора. Тази година наш студент в направление „Програмиране на софтуер“ – Никита Черневский спечели първо място на Националния турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“, като бе отличен в направление „Мултимедийни проекти“ със своето дигитално агрорешение. Проектът му имаше за цел да намали потреблението на вода в селското стопанство и да планира точно нуждите от напояване.

Никита е поредният пример за преуспяващ наш ученик. Възпитаниците на академията ни продължават да доказват, че възможностите за работата в тази сфера стават все по-перспективни.

Смятаме, че заслужаваме наградата в съответната категория, защото сме адаптивни, стараем се да променяме нашата програма, за да бъде максимално полезна тя за нашите студенти, внедряваме постоянно нови технологии в обучението и се стремим да подготвяме студентите ни за реалните ситуации в бизнеса.


ДГ № 38 "Маргаритка" https://www.dg38margaritka.com

ДГ № 38 "Маргаритка"

ДГ №38 “Маргаритка” от 2019 г. е активен потребител на Google за образованието в две направления на Google. Компютрите Chromebook и облачната платформа Google Workspace са мястото, което сме посветили на образователния потенциал на новите технологии, ученето в 21 век и на предизвикателствата пред съвременното образование.
Въвеждането на облачната платформа се превърна в основа, както за създаването на нови, така и за развиване на съществуващи иновативни практики в управлението на детската градина, учебната дейност и образователната среда.
Всички групи са оборудвани с Chromebook, който е специално създаден за учене и работа в “облака”. Педагогическите специалисти, непедагогическия персонал и децата са със служебни профили в Google Workspace For Education.
Една от областите на приложение на дигитализацията в ДГ “Маргаритка” е педагогическото взаимодействие с децата, учителите и родителите, като последните са преки участници и в проектното обучение в електронна среда. Педагогическите специалисти са разработили на 200 електронни ресурса под формата на дигитални игри, презентации и други. Традиционно се работи в споделена електронна среда между детските групи.
Въвеждане на виртуално деловодство, с възможност за движение на документи между хора и институции е другата област на приложение в ДГ “Маргаритка”
Използваме приложения и платформи за организация на административно - управленския процес. За успешно управление на човешките ресурси, освен платформите, които са централизирани за образователните институции, локално са организирани административните процеси. В Google - приложенията се провеждат всички организационни форми на целия екип, вътрешните нормативни актове и разпореждания са достъпни в споделени документи. Иновативен е подходът при провеждането на няколко родителски срещи от различни Classroom по едно и също време, обединени за улеснение на водещия - директор, психолог или лектор. За обективност на предложенията, независимост на мненията, автономност на оценките, експедитивност в работата на комисията за подбор на кадри и др. е организирана облачна среда чрез попълване на специфични формуляри.
Осигурената богата интерактивна среда, методическата дигитализация или ползването на новите технологии са брандът на детската градина на бъдещето.
Bee-Bot, Енвижън, електронните микроскопи са малките пътечки, които водят към положителни действия, които помагат на детето да се развива когнитивно, емоционално, творчески и физически…
Това е само началото на нашето щастливо пътешествие към продължаващата дигитализацията на образованието в ДГ “Маргаритка” - Община Варна.

Елица Цонева https://www.newbulgaria.org/

Елица Цонева

За трета поредна година работим в условия на непрестанно обучение в дигитална среда - дистанционно или хибридно. Въпреки това, моите ученици постигат отлични образователни резултати и постижения. Така, за трета поредна година, училището ни ЧОУ "Томас Едисън " , въпреки малкият си брой ученици, е Основно училище - абсолютен рекордьор в България по брой спечелени награди и по забележителен процент ученици от едно училище, участващи в различни национални и международни състезания и световни изложения по компютърното моделиране и технологии.
От 4 години премахнах напълно нуждата от хартиени учебници, тетрадки и помагала и нито един мой ученик не ги ползва. Като преподавател, който готви 110 ученици за състезания, изцяло в учебните ни часове и ги обучавам със собствени видеоуроци и материали,
разработих свои учебни програми и новаторски хибридни практики, отразяващи новата реалност.
Смятам за своя мисия споделянето им. Това правя с различни инициативи, в които участвам като доброволец., включително и създадени от мен, като първата в България Банка за лектори.
Вярвам в това, че няма невъзможни неща и във всяка ситуация може да се намери искрата на познанието.

Илиян Красимиров Тосков http://su-kg.net/

За мен преподаването на история и цивилизации в училище е страст, мисия, която да запали пламъка на родолюбието у учениците и интереса към миналото.
В преподаването по история и цивилизации се стремя да използвам различни технологии, подходи, методи, за да привличам вниманието на подрастващите.
Смятам, че създаването на филми, чрез програмата Renderforest дава възможност за създаване на филми, които са интересни и полезни в образованието, а ангажирането и на учениците в направата на такива филми ще допринесе за изграждане на една положителна образователна среда. Не трябва да се страхуваме от новите технологии в образованието, а да показваме на учениците, как може да ги използват за полезни и интересни неща, за да помагат на себе си и другите.
Линкове към част от създадените продукти
https://www.youtube.com/watch?v=CpIAqZz7JXA
https://www.youtube.com/watch?v=hE5w4cG9CTc
https://www.youtube.com/watch?v=-q-FcDX4LjM
https://www.youtube.com/watch?v=FUbs6p_bHuI

Кристиян Михайлов https://www.para.expert

Номинирам Кристиян Михайлов, секретар и член на УС на сдружение "Професионална асоциация по роботика и автоматизация" заради работата му по образователни инициативи като:
- ПАРА Робо Инкубатор, която помага на младежи с проекти в сферата на роботиката да получат менторство от опитни инженери, както и достъп до лаборатории и развойни центрове с цел достигане до завършен прототип;
- Иновациите срещат училището, която среща ученици от цялата страна с иновативни компании;
- Първото специализирано изложение по образователна роботика с фокус върху ученици и студенти "Робо Дни 2020";
- Създаването на карта с клубовете и училищата, преподаващи роботика в България;

Мусала Софт https://www.musala.com/

Мусала Софт

„Олимпийски герои. Емоции на върха“ е инициатива за личностна и психо-емоционална подкрепа на всички ангажирани с предизвикателните задачи в състезателната информатика – преподаватели, състезатели и техните родители. Целта е развитието на разбиране за психологичните принципи, механизми и ключови стратегии за устойчивост и върхово представяне и на умения за тяхното прилагане в условията на повишен състезателен натиск и конкуренция. Мусала Софт стартира проекта през 2020 по случай 20-тия си рожден ден като част от основното корпоративно CSR направление – развитие на ИТ общността и подпомагане на образованието в областта на точните науки. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на служителите на Мусала Софт и на компанията.
Фокусът на работа в трите целеви групи е:

ПРЕПОДАВАТЕЛИ - подкрепа за интегриране на психологичното знание и утвърдени приложни практики на психологията на върховите постижения и спортната психология в подготовката и изграждането на състезатели, с устойчиво високи нива на представяне;

СЪСТЕЗАТЕЛИ - въвеждане в основни стратегии за емоционална саморегулация и техники за справяне с ефектите на състезателната тревожност; опознаване на собствените емоционални реакции при върхово натоварване; изграждане на увереност и перспектива за развитие в мотивационни срещи с успешни професионалисти, изкачили не един състезателен връх;

РОДИТЕЛИ - предоставяне на подкрепа за развитие на осъзнат и ефективен родителски подход в отговор на уникалните нужди и потребности на децата, поели към състезателните върхове; прилагане на практически стратегии за справяне с предизвикателствата на перфекционизма, тревожността и др.

В проведения през 2021 г. първи цикъл семинари, предоставихме и допълнителни тематични информационни материали, наръчник в подкрепа на обучителите, индивидуални консултативни сесии, чрез които участниците получиха основни насоки за ключови за състезателния успех стратегии за развитие на емоционална компетентност, техники за менталната устойчивост и работещи подходи за изграждане на успешни състезатели. През 2022 година продължаваме с втората тренингова фаза на проекта. Предстои провеждането на:
• семинари за емоционално интелигентно родителство;
• тренинги с ръководители на състезатели с фокус върху прилагане на интегративни подходи за изграждане на успешни състезатели;
• интерактивни обучителни сесии с младите таланти за развитие на умения за управление на състезателното си развитие и за повишаване на индивидуалната готовност за изява в условия на повишен състезателен натиск.

Водещ на програмата е Дияна Добрева-Христова, експерт - психолог с дългогодишна практика на психологична подкрепа и консултант по ментална подготовка. Сред партньорите са Красимир Манев - председател на инициативния комитет на Първата европейска младежка олимпиада по информатика (eJOI) и текущо неин президент, Бисерка Йовчева – основател на Школа по информатика „А&Б“ и съосновател на eJOI, както и „Сдружение на олимпийските отбори по природни науки“.

Дългосрочна цел на инициативата е устойчиво въвеждане в полето на подготовката за научни състезания (не само по информатика, но и по другите природни науки) на грижата за „човешкия фактор“ и пълноценното развитие на талантите с помощта на психологичната наука и нейните междудисциплинарни полета с фокус върху върховите постижения. Нейното постигане ще допринесе не само за развитие на научните ни таланти, но и за пълноценно личностно и професионално изграждане, развитие на средата и подкрепяща общност, стимулиране на крос-дисциплинарния диалог между талантливите деца на България, приемственост и ангажираност на различните групи на въздействие.

Невяна Стефанова Кръстева https://www.smarketing.org/

Професор съм в Стопански факултет на СУ “Св.Кл.Охридски“, доктор на икономическите науки. Съавтор съм на тритомник по Дигитален маркетинг заедно с асистентите и докторантите в катедра „Стопанско управление“, които работят в областта, с което допринасяме за популяризиране на интеграцията на ИКТ и маркетинга.

https://m.helikon.bg/search/?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3

Преди 6 години създадох магистърска програма „Дигитален маркетинг“, в която обучение на много високо ниво вече са получили ок.150 студенти. През 2021г. създадох и магистърска програма „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор“. Уникална програма за България и Европа. Установих контакти с един от водещите специалисти от Япония Ю Кай Чоу, чиято методика прилагаме в обучението и се готвим да преведем и издадем негова книга в България. Програмата е под егидата на „Техномеджикленд“.
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/specialnosti/magist_rski_programi/stopanski_fakultet/specialnost_stopansko_upravlenie/magist_rski_programi_za_specialisti/gejmifikaciya_v_biznesa_publichniya_i_nepravitelstveniya_sektor

От март 2020г. създадох и поддържам YouTube канал „Дневниците на проф. Невяна Кръстева“, в който на ежедневна база създавам съдържание, най-вече в областта на маркетинга, дигиталния маркетинг, продажбите. Каналът генерира ок.682 абонати досега и се използва на ежедневна база от студентите.
https://www.youtube.com/channel/UCrttqEYKYtCaeeoNSbuU9DQ/videos

От повече от 20 години провеждам със студентите, които се обучават на маркетинг в Стопански факултет интернет маркетингова игра, с помощта на алумни Петър Сеизов. Практическият опит с играта дава огромно предимство в придобиването на конкретни умения у студентите в областта на маркетинга и съчетаването с ИКТ.
https://www.smarketing.org/
 

Нора Димитрова Баланска https://sites.google.com/view/nora-balanska/

Преподавател съм по български език и литература – предметна област, която по своята специфика е основополагаща за обучението по всички останали дисциплини, но същевременно, поради изискванията на стандартизираните изпитвания, като че ли по-трудно излиза от „коловоза“ на традиционността. Младите хора обаче, които подготвяме за живота, са всичко друго, но не и традиционалисти. Дигиталният свят, в който ние, техните учители и родители, сме само „емигранти“, е единственият, който те познават. Поради изключително бързите темпове на развитието му, дори обозримото бъдеще, в което съвременните деца ще трябва да живеят и да работят като зрели хора, е непредвидимо.
Вярвам, че основна задача и отговорност на днешните възрастни е да развият у младото поколение качества, които ще подпомагат развитието им в бързопроменящия се свят – адаптивност, способност да се себеизразяват и мотивация да се самоусъвършенстват. В този смисъл използването на информационните и комуникационните технологии в процеса на обучение (наред и в комбинация с традиционните методи) дава на преподавателя възможността да изгражда у учениците си комплексни умения, да ги провокира да излизат извън зоната си на комфорт, да преодоляват реални или въображаеми дефицити и комплекси. Това не би могло да се случи, ако учителят не превърне себе си в модел за подражание, ако не покаже на практика, че ученето продължава колкото един човешки живот.
В педагогическата си практика осъществявам тази своя философия в две направления – чрез методическите разработки на дигитални ресурси, обогатяващи образователния процес, и чрез проектната дейност, посредством която въвличам учениците си в едно в действителния смисъл на понятието интерактивно обучение. Често в него като партньори на своите деца са поканени да вземат участие и родителите, превръщайки се в съмишленици по пътя към целта – да формираме умения у учениците да се адаптират успешно към различни житейски ситуации.
Немалка част от методическите си разработки споделям с образователната общност посредством педагогическите групи в социалните мрежи и чрез сайта с професионалното ми портфолио. Авторските електронни ресурси са подредени по класове и дигитални платформи, в които са базирани (сред тях са стори мап карта, видеоурок, електронна книга, множество презентации, интерактивни работни листове, мисловни и флаш карти и др.). В специален раздел са обособени по теми изпълнени от учениците ми проекти – както самостоятелни, така и разработени в екип от съученици или в партньорство с родител. Голяма част от тях ги поставя пред предизвикателството да използват разнообразни компетентности – езикови, литературни, дигитални, комуникативни и др., да съвместяват знания и умения от различни предметни области – история, география, изобразително изкуство и т.н. В този раздел може да се види и осъществената авторска онлайн кампания за насърчаване на четенето #саватачете. Тя даде възможност за изява и създаде усещането, че са част от една общност, на най-малките сред учениците ми – петокласниците, в трудните дни на изолация през изминалата учебна година.
Видимите резултати от реализацията на тази педагогическа философия могат да бъдат проследени в спечелените конкурси и състезания. По-важни според мен обаче са онези основи, които днес само можем да се надяваме, че сме положили – на успешните и уверени хора, които ще градят бъдещето ни.
Линк към портфолиото:
https://sites.google.com/view/nora-balanska/

ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" https://ouagk.com/

ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията"

От учебната 2020-2021 година в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ започна да се разработва и внедрява учебна програма по иновативния S.T.R.E.A.M. предмет Космически изследвания, който е вдъхновен от естествения интерес на децата към Космоса, като същевременно предвижда възможност за интердисциплинарна работа по предмети от общообразователната подготовка. В него се съчетават дейности от различни области – физика, астрономия, роботика, програмиране, дизайн и предприемачество и така се надгражда досегашният опит на учениците в работата с високи технологии.
Космическите изследвания задават практически необозрим познавателен хоризонт, част от който са миналото, настоящето и бъдещето на човечеството, както и предизвикателствата пред него. По този начин се формира едновременно глобално и локално отношение пред проблемите на общността, чието преодоляване изисква знания, умения и иновации, в търсене на личното и човешкото благополучие.
Крайната цел на всички реализирани мисии в часовете по Космически изследвания е формиране на ключови компетентности, заложени в основата на съвременното образование. Учениците планират и провеждат научен експеримент (измерват резултати, съставят изводи от експеримента), познават свойствата на средата за визуално програмиране Scratch, формират умения за изграждане на алгоритъм на действия при създаване на код, умения за изработване и форматиране на презентация.
Програмирането на роботи, съчетано с използването им за изследване на реални проблеми с приложен характер, развива умения за учене, за аналитично и творческо мислене, за търсене и подбор на информация, за работа в екип, като насърчава учениците да развиват технически умения и провокира тяхното естествено любопитство.
Използваният изследователски подход дава възможност на учениците да придобият умения за решаване на проблеми, управление на времето, което ги подготвя за тяхното динамично и технологично бъдеще.
Ориентацията към трансверсивни умения, умения за живеене отваря света на космическите изследвания към териториите на личностното развитие и лично благополучие на всеки ученик.
По този начин иновативният S.T.R.E.A.M. предмет Космически изследвания се утвърждава като мощен инструмент за положителна трансформация както на отделния ученик, така и на педагогическия екип и на цялата училищна общност

Петър Росенов Петров -
Аз съм млад учител по програмиране в ПГЕЕ „К. Фотинов" /Електрото/, гр. Бургас. Работя в гимназията вече 6 години и съм част от инициативата на българската образователна система да предостави качествено обучение по програмиране под формата на професионални паралелки в училищата.

Често мои ученици, родители на ученици, познати и колеги ме питат: "Защо не работиш като програмист, а като учител?". Отговорът на този въпрос се е превърнал в своеобразно мото на моята просветна дейност - "Аз мога да бъда много добър програмист, но съм само един! Защо да бъда един, когато мога да създам още много като мен?". Именно това е и главната цел на моята просветна дейност - да дам възможност на колкото се може повече младежи да открият света на високите технологии и да станат част от българската високотехнологична индустрия.
Като дете на Прехода, аз изпитах на гърба си този период от нашата колективна история като народ.
Аз израстнах с него.
Това време ме убеди, че ако искаме да оцелеем и да бъдем една достойна за живот държава, то трябва ДА ГРАДИМ ИКОНОМИКА, тук, в България! При това с индустрии, които да са на световно ниво и да създават продукти, които да са иновативни, високотехнологични и с висока добавена стойност.

Това е един ключов ангажимент на нас, учителите в професионалните гимназии и това превърнах в своя цел.
Резултатите от това, което правим ще се видят вероятно след поне няколко години. Въпреки това, първите завършили възпитанници на част от инициативите, в които съм въвлечен доказват, че това което правим има смисъл!

Какво съм направил досега и продължавам да правя:
* Преподавам в професии „Програмист" и „Приложен програмист" в училище
* Преподавам в НП „Обучение за ИТ кариера" и активно сътруднича в полза на развитието на програмата
* Съавтор съм на редица учебни материали за професии „Програмист", „Приложен програмист" и „Системен програмист"
* Съавтор съм на учебни програми за гореизброените професии
* Съдействам на колеги от моето и други училища да бъдат по-добре подготвени в тези нови и нелеки за преподаване професии
* Съавтор съм на учебна литература и свободно достъпни електронни обучители ресурси по програмиране.
СофтУни https://softuni.bg/

СофтУни

Каузата на СофтУни вече 8 години е да предлага съвременно, качествено и достъпно образование в сферата на програмирането и дигиталните умения. Днес сме разпознавани като лидер сред образователните центрове, не само в сферата на програмирането, но и в областта на дигиталния маркетинг и дизайна. Организираме едни от най-мащабните обучения, достъпни за българи както в страната, така и в чужбина. Работим активно по редица инициативи, които свързват бизнеса с кадрите и се стремим постоянно да разкриваме нови възможности за нашите курсисти.

Малко цифри за последните 8 години:
• Над 220 000 души са взели участие в безплатните курсове на трите ни инициативи.
• Над 200 000 души са се включили в отворените курсове.
• Над 97% от студентите ни по програмиране се реализират във водещи IT компании.
• Сключихме над 200 партньорства с водещи ИТ компании в България.
• Проведохме близо 500 обучения за най-малките.
• Разкрихме общо 6 иновативни специалности в частна гимназия СофтУни Светлина.

СофтУни цели да е двигател на дигиталната еволюция и революцията в съвременното и практическо образование. Създаване кадри, готови за предизвикателствата на бъдещето, и се стремим да задаваме тона на развитие на дигиталната ера.

Динамиката на изминалите две години и предизвикателствата пред бизнеса обусловиха нуждата от кадри, които са готови да се впуснат в реална работна среда в мига, в който са наети. Дистанционната работа създаде съвсем нов вид трудности за технологичните компании, които трябваше да обучават новонает персонал от разстояние.

За да отговорим на нуждите на бизнеса и да дадем още повече шансове на курсистите си, започнахме безплатната програма за ускорен кариерен старт SoftUni Bootcamp. Инициативата позволява на участниците да придобият опит и практически умения, търсени и ценени от работодателите. SoftUni Bootcamp се фокусира и върху развитието на водещи меки умения, нужни за успех. Крайната цел на програмата е да изгради най-желаните кандидати.

И тъй като СофтУни вярва, че подготовката за бъдещето трябва да започва от най-ранна възраст, помислихме и за младежите. През годините мнозина тийнейджъри са преминавали през курсовете ни, но сега имат шанса да стартират развитието си в мечтана, иновативна професия в етап гимназиално обучение. Частната гимназия СофтУни Светлина разкри още три специалности. Вече съществуващите Приложен Програмист, Графичен Дизайн и Мултимедия, Дигитален Маркетинг и Предприемачество се допълват от Киберсигурност, Анимация, Видео и Дигитални Изкуства, и Дигитален Бизнес и Електронна Търговия. За учебната 2021-2022 година записахме 106 младежи.
По този начин осигуряваме възможност на учениците да се насочат към едни от най-перспективните и бурно развиващи се сфери на бизнеса, в допълнение към одобрената от МОН подготовка. Отново се фокусираме върху използването на холистична методология и „учене чрез правене“, за по-ефективно усвояване на материала.

Редом с новата инициатива и новите специалности, продължаваме работа по осъществяването на партньорства с училища, за организиране на занимания по Информационни Технологии с ученици, както и за безплатна ИТ подготовка на учители. Същевременно, не спираме да организираме безплатни събития и семинари. Такава е инициативата IT Journey, в партньорство с водещи ИТ компании, която цели да даде насока и съвети на участниците, когато се подготвят за своето първо интервю.

Стефан Христов Пеев https://localfonts.eu

Стефан Христов Пеев

Развитието на дигиталните технологии и на информационното общество изисква преосмисляне на подхода към културноисторическото наследство. Опазените през годините книжовни паметници и документи на миналото следва да оживеят в съвременността и да бъдат не само обект на изследване, но и на трансмисия на културни стойности.
Воден от тези мотиви през 2021 г. финализирах проекта „Почеркът на Васил Левски като дигитален шрифт“, който е част от концепцията за развитие на историческата типография като самостоятелно направление на най-новата българска типография.
Стремежът за възстановяване на исторически почерци следва да бъде осмислен, от една страна, като неизбежен и необходим етап в развитието на съвременната типография, а, от друга страна, като културноисторически феномен с множество функции. Най-лесно разпознаваеми са практическите функции на подобни възстановки, тъй като те предоставят възможност за качествено пресъздаване на исторически документи с представителна цел – за регионални, национални или международни изложби, за художествено оформяне на специализирани информационни експонати в музейното дело или в образователните институции в страната (сред които на първо място са общообразователните и специализираните учебни заведения, носещи името на съответната историческа личност). Шрифтовете на основата на исторически почерци са необходими още на: 1) филмовата индустрия (както в областта на документалистиката, така и в областта на художественото кино), 2) телевизионната индустрия, 3) театралното изкуство и на редица други форми на обществен живот.
Историческата типография има и огромно теоретично значение, свързано с решаване на същностни проблеми на развитието на писмеността – въпроса за конструктивните принципи, които стоят в основата на латинската, византийската и славянската писменост, въпроса за взаимоотношенията между тези принципи в исторически аспект, въпроси за етапите, през които преминават българската и славянската писменост, въпроса за автономността и обвързаността на българската писменост с другите писмености и т.н.
Не е без значение и фактът, че историческата типография е международно конвертируема и води до повишаване на престижа на българската култура като култура родоначалник на най-древната славянска писменост.
Решаването на такива съществени теоретични и исторически проблеми може да се осъществи само чрез интегрирани усилия на различни обществени институции и структури – творчески, образователни, делови, административно-управленски.
Проектът „Почеркът на Васил Левски като дигитален шрифт“ беше подкрепен от Националната картова и платежна схема, която съзря в него потенциал за възраждане на историческото ни наследство. Публичното представяне на проекта срещна огромен медиен и обществен интерес. За кратко време шрифтът, който е напълно безплатен и достъпен за всекиго, беше изтеглен от специално създадената за проекта уебстраница и вече намира своето съвременно приложение в книгоиздаването.
Проектът „Почеркът на Васил Левски като дигитален шрифт“ даде съществен тласък за развитието на историческата типография и на шрифтовото изкуство у нас и подготви почвата за различни нови инициативи като например шрифт по почерка на Христо Ботев, шрифт на основата на Асеманиевото евангелие (един от най-ценните глаголически паметници), национална научна конференция на тема „Книга и шрифт. Традиция и съвременност“, в която за първи път у нас ще се търси интегриран междуинституционален подход към проблемите на книжовното наследство и на писмеността. В такъв смисъл значението на проекта не се ограничава да конкретния артефакт, а се разпростира върху развитието едновременно на дигиталните технологии и на рецепцията на историческото ни наследство.

Стопански факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet
Подготовка на лидери в дигиталната трансформация
(За подробности линкове – виж приложения файл)
Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от възстановяването си през 1990 г. подготвя лидери, които ръководят дигиталната трансформация в бизнеса и държавната администрация. Стопански факултет подготвя мениджъри и специалисти, които могат да се включат директно в дейността на международни фирми, тъй като предлага програми за бакалаври, магистри и докторанти, в които преподаването е на чужд език – английски, френски и немски. Програмите са съобразени с най-добрите образци на водещи университети в света и са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация и се признават в Европейския съюз и по света. От 2012 г. досега Стопански факултет заема първо място сред държавно-финансираните университети в рейтинга на МОН в професионално направление „Администрация и управление“ (бизнес администрация). Признание за авторитета на факултета е и факта, че в рамките на СУ приема най-много студенти по програма Еразъм от страните от ЕС – предимно от Германия, Франция, Италия, Испания и Португалия. В резултат на двустранни договори се обучават студенти от трети страни – Япония, Китай, Казахстан и др.
През последните години Стопански факултет адаптира съществуващите и разработва множество нови програми, насочени към дигитална трансформация на публичния и частния сектор. Стопански факултет е обучил стотици бакалаври, магистри и докторанти, български и чуждестранни граждани в програми пряко свързани дигиталната трансформация като:
Възпитаниците на факултета се реализират във водещи ИКТ фирми в България и по света, част от които са партньори на факултета.
Преподавателите в Стопански факултет са с висок научен и преподавателски авторитет, което е видно от системите Scopus, Web of Science, Google Scholar, Researchgate и други авторитетни източници.
Стопански факултет провежда целенасочена политика на партньорство с водещи фирми и финансови институции. Партньорството се изразява в:
- Подобряване на материалната база за обучение, научна и развойна дейност на факултета
- Участие на изявени професионалисти от фирмите в учебния процес като хонорувани преподаватели и лектори, които споделят своя опит, както и добрите практики разработени в техните организации (SAP, IBM, Microsoft, Technologica, ESI Center, БНБ, Rila Solutions, Schwarz IT Bulgaria, KBC Group Bulgaria и др.)
- Насочване на служители във фирмите към обучение в програмите на факултета на различни образователни нива
- Прием на студенти за стаж във фирмите и както и назначаване завършилите студенти на подходящи позиции в зависимост от образователното ниво
- Предоставяне на лицензи на софтуерни продукти за целите на обучение и научно-изследователска дейност.
В хода на образователния процес студентите от всички образователни нива във факултета получават практически знания и умения за работа със софтуерни продукти, които се използват както на изпълнителско така и на управленско ниво .
Нещо повече, студентите са стимулирани да се явят на сертификационни изпити в акредитирания сертификационен център (Certiport) на факултета като част от доказването на придобитите умения за работа с конкретни софтуерни продукти. Например всяка година 80-100 първокурсници придобиват квалификация Excel Associate, а 50-70 се сертифицират по AZ-900.
Стопански факултет на СУ е ковачница на кадри, които ръководят и участват активно в дигиталната трансформация на бизнеса в България и по света и в държавната администрация.
ТУЕС https://www.elsys-bg.org/

ТУЕС

Технологично училище „Електронни системи“ към Технически университет – София, вече 33 години подготвя лидерите на ИКТ сектора.
Възпитаниците му преминават през задълбочена и специализирана 5-годишна програма, която им позволява да се позиционират възможно най-бързо в технологичния сектор. Те са сред най-търсените и най-успешните професионалисти и предприемачи в ИКТ сектора в България и в чужбина.
През 2021 г. в ТУЕС бяха надградени съществуващите добри практики и инициативи за подготовка на ИКТ кадри, като беше задълбочено сътрудничеството с бизнеса и беше активизирана алумни общността, така че подготовката на учениците да бъде още по-близо до изискванията на бизнеса и пазарната реалност.
През 2021 г. училището е в Топ 3 на най-желаните училища за кандидатстване след 7-ми клас в София и на първо място сред професионалните гимназии.
ТУЕС е партньор и координиращ център за гр. София в Националната програма на МОН „Обучение за ИТ кариера“.
Уникалният и ефективен модел, по който ТУЕС подготвя кадри за ИКТ сектора, се основава на няколко основни фактора:
Тясна интеграция с висшето образование - ТУЕС е структура към Технически университет София, пряко подчинена на Факултета по електронна техника и технологии (ФЕТТ). Преобладаващата част от преподавателите в ТУЕС са университетски кадри, назначавани с конкурс, някои от които са с научна степен доктор. В ТУЕС преподават и хабилитирани преподаватели с научно звание «доцент».
Тясна интеграция с ИКТ бизнеса - В ТУЕС от години се пренасят добри практики, знания и опит от бизнеса. Училището е в непрестанна връзка с представители на компании във връзка с провеждане на учебни занятия и извънкласни инициативи, летни практики за 10 и 11 клас, дипломни проекти за 12 клас, техническо оборудване, подготовка на ученици за състезания и др.
Въвличане на учениците в инициативи на училището - емблематичните за ТУЕС иницитиви - Hack TUES и ТУЕС Фест са единствените по рода си организирани от учници за ученици.
Серията от извънкласни лекции и работилници TUES Inspiration Talks & Workshops;
Безапелационен успех в Националното състезание по компютърни мрежи – от първо до 15 място само ученици на ТУЕС;
Участие на учениците в различни състезания и хакатони и победи в тях: The Code 2021, Ada Hack, Panda Labs;
Гъвкав специализиран учебен план - учениците в ТУЕС се обучават по специалностите «Системно програмиране» и «Компютърни мрежи».
Активна роля на завършилите в живота на ТУЕС - при повече от 2 500 завършили специалисти за последните 33 години, ТУЕС се подкрепя активно от много от бившите си възпитаници, които се завръщат като водят занимания по специализирани предмети, приемат ученици на практика в техните компании, ръководят дипломни проекти, водят извънкласни занимания и др.
От 2015 г. към училището работи активна алумни организация – Асоциация на завършилите ТУЕС, която подкрепя организирането на инициативи, целящи да мотивират учениците да се развиват като успешни професионалисти и личности.

Център за творческо обучение ООД https://cct.bg/

От 2018 г. Център за творческо обучение усилено работи по разработването, популяризирането и внедряването на образователния модел “1:1” (Едно към едно - устройство за всеки ученик) в България.
1:1 е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител разполагат с лично електронно устройство за учене (лаптоп), което замества учебниците и значителна част от учебните помагала. Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа за осъществяване на учебния процес.
При модела, ученици и преподаватели работят съвместно по всяко време и от всяко място и най-важното - учениците създават продукти чрез ученето си. Обучението е проектно базирано, като в края на всяка задача учениците трябва да развиват продукта си, уменията и познанията си в различни области и предмети. Променя се и ролята на преподавателите, които се превръщат в “ментори” и лидери на учениците и им помагат да се ориентират и да обработват функционално огромното количество информация, до което имат достъп.
Работейки по този начин, обучаеми и обучаващи развиват критично мислене, работа в екип, комуникационни умения, дигитални умения, креативност и не на последно място, медийна грамотност.
Това се превръща в основа за създаване на нова динамика на ученето и преподаването, преосмисляне на това какво би могло да бъде училището и изграждане на по-автентична и творческа среда за обучение на младите хора в XXI век.

В България, от една паралелка в едно училище през 2018 г., през 2021 г. паралелките, работещи по модела, са вече над 100 в 50 училища в цялата страна, като през 2022 г. се очаква броят на паралелките да се удвои.*
През 2021 г. се проведоха три събития, целящи показването на добрите практики от работата по модела и неговото популяризиране. Събитията се организираха в партньорство между Център за творческо обучение и три училища, работещи по модела, в три населени места в страната - София, Варна и Ардино.

Развиването на модела 1:1 в българските училища има огромна и изследвана добавена стойност за училищния екип, защото се създава “училищна лаборатория” за дигитални компетентности и иновации, където проектно базираното обучение е стандарт. Това подпомага цялостната трансформация на училищната организация, дори и да не е възможно всички паралелки да учат по модела към днешна дата.

През 2021 г., Център за творческо обучение разработи платформата learning1to1.bg, където може да се намери повече информация за модела, неговото разпространение, както и полезни ресурси за внедряването му и работата по него.
Предназначението на сайта е да направи модела 1:1 разпознаваем и достъпен за работа от училища в цяла България. На сайта може да се намерят полезни ресурси за информация, стартиране и работа по модела, предназначени както за директори и управленския екип на училището, така и за учители и родители. Сайтът разполага със специално заснети видеа, които визуално илюстрират работата по модела в училище и ползите от нея.
Платформата е създадена с подкрепата на Фондация “Америка за България”.

*По данни на Център за творческо обучение.

Частна Професионална Гимназия "СофтУни Светлина" https://svetlina.softuni.bg/

Частна Професионална Гимназия "СофтУни Светлина"

Личният ученически бранд е иновативен проект, който ЧПГДН "СофтУни Светлина" разработва от учебната 2020/2021 г. Личния бранд представлява сайт, изготвен на платформата Google Sites, който учениците започват да изграждат в часовете по Информационни технологии още в 8 клас.

В началото в него се вкарва основна информация за ученика - кратко представяне, постижения, интереси, краткосрочни и дългосрочни цели. С течение на времето, учениците развиват сайтовете си като качват успешни проекти, сертификати, награди, информация за състезания и събития, в които са взели участие. На определен период, ревизират целите си, отбелязват постиженията и си поставят нови.

Брандингът представя също размишленията на ученика и самооценката му, развива както технически, така и меки умения и проследява неговия успех. Документира процеса на учене и по този начин маркира индивидуалния растеж на ученика. Поставя основите на идеята за учене през целия живот.

На по-късен етап, вече разработеното портфолио служи на учениците при кандидатване за стажове, проекти и работни позиции.

Целите на проекта са:

Изграждане на стремеж към самоусъвършенстване и себеоценяване;
Развитие на организационни умения, критично мислене и оценка на възможностите и придобиването на компетенции;
Засилване на самочувствието и самоувереността;
Развитие на умение за получаване на обратна връзка и работа по корекции и препоръки;
Формиране на лични цели;
Инициатива за развитие и обогатяване на личността;
Креативно и нестандартно мислене;
Професионално ориентиране;
Насърчаване на личната социална отговорност;

Ангажимент на екипа от преподаватели е пряко свързан с подпомагането и коментирането на съдържанието, което включва личния брандинг. Очаква се всеки ученик да бъде подтикнат от своите преподаватели да обогати личния си брандинг, включвайки значимите си постижения.

Проектът има успех, като в резултат от него част от учениците ни вече трупат професионален опит като стажанти в различни компании. Смятаме, че внедряването му в други училища би имало полза за развитието на меки умения и компетенции у учениците и би спомогнало успешната им кариерна реализация.

Приложено изпращаме презентация на проекта, в който ще намерите и линкове към Личните брандинги на част от учениците ни.

Новини

25.02.2022

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2021г.

На официална церемония вчера бяха отличени победителите в отделните категории от конкурса „Наградите на БАИТ” за 2021 г. И тази година събитието се проведе във виртуално студио и бе...

07.02.2022

Известни са номинираните в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2021г.

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2021 г. Имената и проектите на номинираните могат да бъдат намерени на сайта....

12.01.2022

94 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2021 г.

94 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2021 г. С 22 кандидатури като най-оспорвана категория се очертава...

 

Златен спонсор

АЛСО България

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Алтерко Роботикс Апис Telelink Акронис България

Бронзов спонсор

Ciela Norma Ardes

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria Digitalk TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Pixelmedia.bg Инженер.bg DevStyler ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Tech.Offnews.bg БСК BESCO Uchi.bg СЪЗДАТЕЛИТЕ Expoworld Център за творческо обучение