Начало Партньори Контакти Поверителност English

11-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2021 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Младежка награда

Младежка награда

Александра Александрова Умленска, ПМГ "Проф. Емануил Иванов" -

Александра Александрова Умленска, ПМГ "Проф. Емануил Иванов"

Проектът AUHydroBot2021 представлява робот, който се задвижва от екологично чист възобновяем източник на енергия. Включва добавки, които помагат за употребата му в модерното ежедневие. Той е в етап на разработка, като последният етап е постигнат теоретично и са направени практически тестове на самостоятелно създадени водородни клетки.
Възможностите за персонализиране на проекта чрез добавките обуславят различните му приложения – от робот-асистент, преподавател, рецепционист и други до приятел за деца и възрастни, който е представител и на нуждата от екологични решения.
Включва модул за дистанционно управление с 4 релейни изхода, скачащ код (KeeLoq) и 4 режима на работа – с прехвърляне, тригерно, за време, със задържане.
Корпусът и шасито са етажирани и олекотени. Съставени са от профили, колела (ходови колела с ремъчна предавка), поликарбонат и алуминиеви кантове.
Добавена е камера с интелигентен режим на следене и релета с цел реверсиране на моторите, чрез които роботът се движи спрямо обекта. Той има и режим за ръчно управление чрез дистанционно или чрез приложението за управление на камерата Yoosee, което дава и възможно за обмен на звук и наблюдение.
За задвижването са използвани два мотор-редуктора и допълнително окабеляване, предварително симулирано на LTSpice. Създадени са чертежи на AutoCAD за цялостния вид на робота.
Захранването използвано до момента премина от 12V литиево-йонен акумулатор до хибридна комбинация между употребата на екологична слънчева енергия и резервен литиево-йонен акумулатор, за да бъде приспособен и към по-неблагоприятни условия. Слънчевата система има автономност до 12 часа и има висока чувствивтелност, което подпомага лесната ѝ употреба в закрити пространства.
Към AUHydroBot2021 е добавено умно реле Zelio SR2 B121BD (с цел автоматизация и роботизация на процесите), което е програмирано чрез функционални блокови диаграми (FBD), HMI Magelis, моделиран с програмата Vijeo Designer, BBC Microbit (блоково програмиране) и таблет (с цел хуманизация, нормализиране на отношенията робот – човек и възможности за онлайн и офлайн достъп до документи, социални мрежи и други).
Теоретичното захранване е чрез водород с цел завършване на процеса на декарбонизация. Представено е от процеса електролиза – електролизна клетка и воден затвор, който възпира връщането на водорода към системата. Чрез топлината, получена при изгаряне на водород се загрява парогенератор и получената пара завърта парната турбина, чрез чието принудително завъртане се генерира електричество. Различните елементи от теоретичното захранване са създадени и тествани (включително е изпробвано при какви условия системата избухва), като очакват скорошно взаимодействие.
AUHydroBot2021 е изграден от устойчиви висококачествени материали, което предпоставя еднократната инвестиция в продукта. При повреда след неправилна експлоатация от страна на потребителя дадена част може да бъде заменена след рециклиране по стандартите на ЕС.
Проектът е в процес на популяризация, тъй като главната му цел е да представи начин на захранване на роботите чрез екологичен ВЕИ, тъй като годишно умират между 5 и 7 милиона души от замърсяване на въздуха, което има и сериозно влияние върху качеството на живот.

Димитър Рангелов, студент, Нов Български Университет -

Димитър Рангелов, студент, Нов Български Университет

Аз съм Димитър Рангелов и съм студент в Нов Български Университет. Проектът, с който искам да кандидатствам и да Ви запозная малко повече е „Дрон за доставки“. През 2021 разработих универсален полуавтономен дрон, с помощта на който може да се пренасят не чак толкова обемни пратки като лекарства, книги и други неща в недостъпни зони или да се изгради мрежа от дронове доставчици в големите градове. Този проект разрешава множество проблеми породени от епидемичната обстановка от COVID-19. Като един от тях е доставката на неща от първа необходимост и лекарства в труднодостъпни местности. Проектът наложи да изчисля, изработя и подобря рамката на дрона за да постигна най-оптимални резултати. Също така имплементирах Sensor Fusion чрез множество сензори, IMU, GPS и други с помощта Robot Operating System (ROS) и по този начин се знаеше точната локация на дрона и самият дрон усещаше и разбираше средата около него в реално време. Чрез интрегриране на множество подсистеми, Computer Vision и частично прототипно изграден AI дронът може да бъде полуавтономен. В бъдеще дронът ще стане напълно автономен благодарене на изкуствен интелект. Аз имам опит в тази сфера благодарение на проектът, който разработвах за Полицията и Министерството на Правосъдието в Нидерландия, който има възможността да събира данни за разкрити и неразкрити случаи на убийства и да ги анализира с помощта на изкуствен интелект. На базата на този анализ изкуствения интелект може да помага на полицаите да разкриват настоящи случаи. Силно вярвам, че с предишния си опит в сферата на изкуствения интелект ще мога да направя дронът напълно автономен и ще може да се интегрира в мрежа за доставки. Това ще в голяма полза за българската икономика и ще превърне България в добър пример за иновации в транспорта и доставките.

С дадената ми възможност от и в кооперация с Обединено Дрон Общество, Университет по библиотекознание и информационни технологии и Община Перник успях да организирам и реализирам демонстрация на пренос на емблематични книги на 24 май в Перник по повод Деня на светите братя Кирил и Методий. Това събитие бе наименувано като първата доставка в рамките на България осъществена с дрон. Събитието изпълнено със символика увещаваше дебюта на дрона за доставки. Този проект е с обществена пола. Но не е единствения проект с обществена полза свръзан с дронове, който съм правил. През 2018 изработих пожарникарски дрон, който може да анализира и да казва химичния състав на димът (дали е радиоактивен/задушлив), да казва от къде е започвал пожара и да дава предложение как най-бързо може да се изгаси пожара. Имам план и желание проектът „Дрон за доставки“ да се усъвършенства и да се интегрира на повече места.
Статии за „Дрон за доставки“:
https://politika.bg/bg/a/view/dron-nosi-knigi-v-pernik-za-24-maj-87113
https://dronenews.eu/2021/05/27/първият-полет-на-книги-с-дрон-в-българи/
 

Димитър и Александър, студенти в Софийският университет „Св. Климент Охридски“ https://dokumentalisti.bg/dar/

Димитър и Александър, студенти в Софийският университет „Св. Климент Охридски“

Номинирам Александър и Димитър от проекта Последния дар на човека (https://dokumentalisti.bg/dar/) - проект за донорството, върху който те работят доброволно последните 5 години, свързано с нови модерни начини за работа по тази тежка и непозната тема. Двамата са току що завършили студенти от СУ и са пример за отдаденост и професионализъм!
Номинация от Жюстин Томс jtoms@abcbg.com

Екип студенти, разработил системата liophy.com liophy.com

Екип студенти, разработил системата liophy.com

Ние сме екип от студенти от Софийския, Техническия, Пловдивския университети и други участници обучаващи се заедно на разработка на софтуер в образователната инициатива Ocado Technology Bootcamp by x8academy - общо 14 души. След края на теоретичната подготовка трябваше да реализираме проект за клиент, демонстрирайки и прилагайки всички научени умения. Разпределихме се в 3 екипа, Избрахме гъвкава методология, срещи с клиент за 15-40 минути два пъти седмично.

Клиентът е организатор на футболна неделна лига, като групира в мачове и отбори непознати участници. Той записва всеки мач и качва записите в YouTube. Освен това е направил семпъл сайт(https://liophy.github.io/), в който собственоръчно е попълвал мачовете, резултатите и отборите, с цел всеки играч да получи точки, за да има класиране за играчите. Поради избора на технологии сайтът не е активен от началото на 2020г.

Важни факти:
- никой от нас нямаше опит с работа в екип и цялостно изпълнение на проект от такъв мащаб, при това, с истински клиент и потребители, а не просто упражнителен,
- не се познавахме като хора и специалисти,
- никой от нас не е редовно спортуващ футбол или дори футболен фен, за да знаем правила и нагласи на феновете към такива системи,
- работихме в дистанционна среда, защото сме в различни градове, а мерките срещу COVID не позволяваха друго,
- въпреки всичко, проектът бе реализиран и внедрен за 5 седмици.

За да бъде реализиран и качествен проекта, въпреки краткото време, използвахме всички метрики и техники за постигане на качество, които научихме през обучението ни, като тестване, CI/CD система, позволяваща ни внедряване с кликане на бутон и изчакване на няколко минути, честа валидация на прототипи направени с Figma, както на внедрената им реализация след това, с клиент и потребители, ефективно боравене на системата за управление на кода, едноседмичен спринт на работа, ефективни екипни процеси. Всеки екип имаше Product Owner, като той имаше за цел да работи с клиента и междуекипно за разпределяне на работата и поставяне на правилните приоритети, с цел реализиране на колкото се може повече функционалности чрез ефективна работа.

От техническа гледна точка решението е разпределено на отделни микро-модули(Microservices), за да може системата да се справя и работи при грешки, натоварвания, както и да позволява лесна смяна на оперативната среда. Изградена е многослойна защита пазеща целостта на данните и модулите в системата.

Системата се намира на https://liophy.com. Предстои въвеждане на всичката информация от 2020 до сега за мачове, играчи и резултати, защото клиентът/организаторът трябва да обработи суровите данни до организиран вид. За годините, в които данните бяха организирани ние сме направили автоматична миграция, а за останалите данни улесняващ процес за бързо въвеждане.

Като резултат от процеса и подбраните технологии за разработка:

- тази приятелска лига между непознати, над 2000 човека, ще могат по-лесно непознати хора да спортуват любимия спорт и ще има всички качествени и количествени черти на професионалния футбол, като това ще подпомага и подобрява формата и здравето на всеки, който желае,
- ще става лесно връщане назад в историята на тази лига, гледане на мачовете и всички данни - голове, асистенции, нарушения и т.н.

Иван Калъчев, Частна Професионална Гимназия "СофтУни Светлина" https://svetlina.softuni.bg/

QuadraSkill
Нов начин за обучение
Кратко описание
QuadraSkill е онлайн мултиплейър игра за решаване на квадратни уравнения с приятели и съученици. Тя действа по следния начин, първо се събират участниците (поне двама), това става като всеки от тях влезе на https://quadraskill.herokuapp.com/, въведе своето име и започне да търси игра. След това им се дава случайно генерирано квадратно уравнение от общо 64 хиляди възможности. Всички играчи се опитват да решат уравнението за най-кратко време. При течаща игра могат да се присъединяват играчи, също така и да излизат вече играещи. За сега сървърът поддържа само една игра едновременно. Когато някой от участниците реши уравнението всички биват уведомени кой е той и биват пренасочени отново към началния екран. Играта има и чат функция в която участниците могат да споделят мислите си. Тя е написана на Node.JS с Express.JS за Backend частта и Bootstrap с Vue.JS за Frontend-ът. Сорс-кодът на играта е публичен и всеки с елементарни интернет познания може да го разгледа и да види как е направена, като е качен в популярната платформа за проекти с отворен код GitHub. Там може да се види, че аз (Иван Михайлов Калъчев) съм основен и единствен разработчик на играта. QuadraSkill бе създадена като проект по математика в 8 клас, но тя видя нова светлина 2020 година и получи няколко обновления, свързани с сигурността и скоростта на работа. Играта има и сайт на английски с допълнителна информация (quadraskill.surge.sh/).
Крайна цел
Крайната цел на проекта е да добави забава и състезателност в решаването на квадратни уравнения.
Как и от къде може да бъде изтеглено
Най-скорошната версия на QuadraSkill, към момента на писане на този документ, може да бъде изтеглена за всички популярни платформи (Linux, MacOS, Windows) от Releases · Ivan-Kalatchev/QuadraSkill (github.com).

Калоян Дойчинов, Васил Колев и Мартин Божилов, ТУЕС https://electry,tech

Здравейте, ние сме Калоян Дойчинов, Васил Колев и Мартин Божилов от 10 `A` клас в ТУЕС.
ТУЕС е училище, което ти дава изключително много възможности за развитие не само на теория, но и на практика. На HackTUES 6 на Васко му идва идеята за направа на смарт водомер и така се стига и до идеята ни да се съберем за HackTUES GG (7) и ТУЕС Фест 2022 и да направим продължение на тази екосистема - смарт електромер. Като с него участвахме и в Ученическия иновационен хъб към ТУ-София и дори ни излъчиха проекта по БНТ2 в предаването „Иновативно“
Проектът ни представлява умен електромер, който може да разпознава работещите консуматори в системата на дома и да съхранява получената информация в база данни, която да може да бъде достъпна през различни платформи.
Събраните данни ще се достъпват от уеб и мобилни приложения, което ще позволява тяхното тълкуване. Работещите в момента електроуреди са показвани на отделно място, което е възможност и за допълнително известяване при забравено включено устройство като ютия, например.
Добре функциониращ умен електромер може да се използва за следене на електрическата енергия в обикновеното домакинство, обществена или промишлена зона. Вграждане в различни системи от рода на умен дом или град. И не на последно място за превенция на различни заболявания при самотно живеещи хора или алармиране на роднини или упълномощени лица, при внезапна промяна/нарушение на дневния им режим.
Повече за проекта ни може да откриете тук: https://youtu.be/eRxMz_upWJw

Костадин Талигаджиев, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации http://techflames.codes/

Костадин Талигаджиев, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Аз съм Костадин Талигаджиев, ученик в 10 клас на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – град Бургас. Проектът, с който бих искал да Ви запозная, е уебсайт за пожарникарска служба. Той има за цел да организира, подобри и улесни работата на пожарникарите. Позволява на гражданите да съобщят на противопожарните служби, ако станат свидетели на пожар, наводнение или друг проблем. За да се случи това, трябва да се изпрати сигнал, съдържащ заглавие, име и фамилия на човека, който подава сигнал, какъв е проблемът и местоположението, което се маркира на карта. При наличието на акаунт в системата имената се попълват автоматично и се спестява време. След изпращане на сигнал, той се получава от диспечър, който може да го откаже или да назначи кола и екип, които да се справят с проблема. Освен това уебсайтът има много полезна информация за пожарната безопасност, как да се действа, ако сме свидетели на пожар, различните видове противопожарни средства, статистика за сигналите, свободните противопожарни екипи и новини, свързани с противопожарната безопасност. За реализацията са използвани HTML, CSS, JS, Bulma, JSDoc, Excel, Visual Studio Code, Git & GitHub и Bulma-Calendar.
Website: http://techflames.codes/

Номинирани Антония Митева и Румяна Иванова, ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1684927/Shopping-Energy/

Номинирани Антония Митева и Румяна Иванова, ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията"

Номинирам осмокласничките Антония Митева и Румяна Иванова за техния вече реализиран иновативен технологичен проект „Shopping energy”. Проектът “Shopping energy” представлява работещ, сертифициран прототип на количка за пазаруване, която произвежда „чиста, зелена“ електрическа енергия, която може да се използва за зареждане на телефона на клиента докато пазарува или след края на пазаруването да се прехвърли в по-голяма акумулаторна батерия на стоянката и да се използва за енергийните нужди на магазина. Идеята е надградена и в общинските велосипеди на град Бургас. Разгледайте интерактивната времева линия с всички дейности по проекта. Линк: https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1684927/Shopping-Energy/
(Инструкции за работа с времевата линия: Кликнете върху всяка „спирка“, за да разгледате допълнителна информация – текст, изображения, видео. В края на текстовете натиснете Find out more, за да отворите допълнителни ресурси.)
Като ментор на Антония и Румяна се възхищавам на упоритостта, с която преследват целите си. Пожелавам им да мечтаят още по-смело, да работят все така всеотдайно, за да реализират мечтите си и да вдъхновяват с примера си!
Номинация от Грета Стоянова, старши учител по биология, химия и физика, ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас.

Петър Петров и Алекс Холасян, ученик и студент в ПГЕЕ "Константин Фотинов " и Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Петър Петров и Алекс Холасян, ученик и студент в ПГЕЕ "Константин Фотинов " и Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Ние сме екип от двама души (един ученик и един студент). Занимаваме се в сферата на разработването на игри. Всяка година полагаме усилия, за да подобрим нашите умения и да представим по-качествен продукт, който да се хареса на нашите потребители. До сега сме участвали в най-различни състезания, винаги бивайки класирани на първите две места. В изпратените файлове може да видите примерни проекти, по които сме работили, като единият ще претърпи промени с цел подобряване на визуалната част и механиките на играта. Технологиите, които използваме варират от софтуери за програмиране и конструиране, до софтуери за изграждане на графични елементи и звук, сред често използваните технологии в екипа ни са (Unity, C#, C++, ShaderLab(Open GL, Nvidia CG), Krita, Gimp, Materialize, Blender, LMMS). Плановете ни за в бъдеще са да си изградим startup компания, да разпространим нашите идеи и да създадем истории, в които хората да се потопят. Защо точно с разработка на игри ще попитате? Игрите разказват история, точно като един филм, една книга, една творба. Ние сме тези, които ще дадат тази история на потребителите, точно сега, когато времената са тежки и човекът е затворен между четири стени. Индустрията за разработка на игри расте все повече с всяка година, заедно с това расте и желанието на потребителите за повече разнообразие и постоянни преживявания. Ние искаме да сме част от тази индустрия и да снабдим желаещите с нови преживявания. Освен това искаме да популяризираме gamedev индустрията в България, понеже няма достатъчно работни места, които да предлагат такива позиции или са дъщерни седалища на една главна чуждестранна компания, изискват много години опит и не предлагат същата работна среда като, тази която е изградена в основното седалище.

Стоян Иванов, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации https://smarthouse.codingburgas.org/

Стоян Иванов, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Проектът SMART HOUSE е насочен към Интернет на нещата. Реализиран е от Стоян Иванов, ученик в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, град Бургас. В основата на проекта е макет на иновативна къща, която се управлява чрез гласови команди. В уеб страницата може да намерите съвети как да си направите дома по-екологичен и стъпки за сглобяване и програмиране на Ардуино модула и останалите части. Те са евтини, лесни за програмиране и често срещани части в един електронен магазин. Всеки човек, който се интересува и има желание да си автоматизира къщата, е добре дошъл на моя сайт. Опциите на SMART HOUSE са доста. Примери за тях са лампите да се включват и изключват, прозорецът да се отваря и затваря, да виждате колко градуса е във вашия дом, да се включва и настройва телевизорът и след това да се изключи, да се включи вентилаторът и да се изключи и още доста интересни улеснения. SMART HOUSE е полезен и за хората в неравностойно положение. Улеснение е, че може да се използва преносим микрофон, който да е свързан към телефона, понеже за използването на гласовите команди е нужен Google Assistant, който слуша вас. Важно е командите да се казват ясно и точно, като всички команди са на английски език. Сайтът е преведен на български и на английски. Има и симулация, като демо версия на игра, която може да се играе директно от уеб сайта, а ако искате да играете пълната версия, може да си я изтеглите. Макетът представлява двуетажна къща, в която всекидневните предмети от нашия живот са заместени от електрически компоненти, например светодиод играе ролята на осветление, а пък някои серво мотори са свързани и с механична част. В SMART HOUSE има няколко броя Ардуино съвместими модула за ESP 8266, които са програмирани с програмната среда на Ардуино. Те са свързани с онлайн услугата Adafruit, която приема и изпраща информация към тях. Уеб сайтът е написан на HTML, CSS и JavaScript, като с цел постигане на красив и responsive дизайн сме използвали CSS Framework Bootstrap. Симулацията е реализирана с Unity, а 3D моделите са или наши, направени на Blender, или са свободно разпространяващи в интернет. В симулацията имате на разположение гласовия асистент “Pepper”(Отваря се с клавиша „TAB”). Може да го питате 12 въпроса и той ще отговори с 34 различни отговора. Също имате и приложението „My home”(Отваря се с клавиша „и”), от което може да управлявате вашия умен дом. Във VR симулацията с бутона grip може да активирате вашия смартфон. Той се контролира изцяло гласово. Може да задавате въпроси и на Pepper. Всичко е качено в нашето GitHub repository с цел по-лесно разглеждане на проекта. Нашият проект улеснява бъдещето поколение, като му дава автоматична къща с гласови команди. В нашия сайт може да намерите как да се свържат елементите, както и отворения код, който вие може да променяте спрямо вашите искания.
Website: https://smarthouse.codingburgas.org/
GitHub Repo: https://github.com/SSIvanov19/smart-house

Христо Тодоров Тодоров, ПМГ "Проф. Емануил Иванов" https://www.linkedin.com/in/hristo-todorov-947052206/

Основните ми интереси са в сферата на изкуствения интелект, като се занимавам с разработката на научни разработки, целящи да направят подходи от областта на машинното обучение по-стабилни, прозрачни и креативни. Досега съм разработил три проекта, като по-подробни техни описания са прикачени като допълнителен файл. Заради тези разработки през месец октомври бях награден с президентската награда “Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните науки” от Президента на Република България.
Първият си проект (който е разработен в съавторство с Христо Канев от Хасково под научното ръководство на д-р Стоян Велев от SAP Labs Bulgaria) изледва задачата как можем да накараме изкуствените невронни мрежи да проявяват "креативност", като за тази цел разглеждаме приложението им върху генериране на лого-изображения. Ние разработихме платформата Calliope, която позволява на потребителите да автоматизира процеса на синтезиране на логота на база предварително зададени характеристики като цветове и символика. Проектът бе поканен да участва в International Conferences of Young Scientists (ICYS) 2020 и се класира за националния кръг на националната олимпиадата по информационни технологии.
Следващия си проект разработих под ръководството на Кристиан Георгиев, който е докторант в Масачузетския технологичен институт. В него ние предлагаме нови ефикасни атаки срещу невронни мрежи, които могат да бъдат използвани впоследствие за да направят моделите по-стабилни и сигурни. Освен това, откриваме закономерности между това колко е стабилен даден модел и качеството на шаблоните, които той е научил от тренировъчните данни. Проектът бе награден с две специални награди (една от която е от Association for Computing Machinery) на Regeneron ISEF 2021, най-големият научен панаир на света, както и със специалната награда на International Swiss Talent Forum на EU Contest for Young Scientists (EUCYS) 2021, най-големият научен конкурс в Европа (той се организира от Европейската комисия).
Последната ми разработка започнах по време на Research Science Institute – престижна шестседмична лятна школа, която селектира 80 ученици от над 1600 кандидати от цял свят, които посещават лекции от водещи специалисти в науката, и разработват проекти (школата се организира от Center for Excellence in Education и Massachusetts Institute of Technology). Под менторството на д-р Кевин Чу от Velexi Corporation, аз изследвах това как можем да направим подходи от областта на машинното обучение, използвани в генетиката, по-прозрачни, което е изключително важно както за да валидираме качеството на работата им, така и да разберем дали те са открили нови необятни за нас закономерности във входните данни. Ние открихме интересна корелация между начина на кодиране на входните данни и качеството на шаблоните, които моделите научават. Проектът бе награден с първа награда на осмата научна сесия на Ученическия институт на БАН.
Поради научните си приноси в областта на изкуствения интелект на база изброените разработки, смятам, че съм достоен кандидат за Младежката награда на БАИТ.
 

Новини

25.02.2022

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2021г.

На официална церемония вчера бяха отличени победителите в отделните категории от конкурса „Наградите на БАИТ” за 2021 г. И тази година събитието се проведе във виртуално студио и бе...

07.02.2022

Известни са номинираните в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2021г.

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2021 г. Имената и проектите на номинираните могат да бъдат намерени на сайта....

12.01.2022

94 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2021 г.

94 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2021 г. С 22 кандидатури като най-оспорвана категория се очертава...

 

Златен спонсор

АЛСО България

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Алтерко Роботикс Апис Telelink Акронис България

Бронзов спонсор

Ciela Norma Ardes

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria Digitalk TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Pixelmedia.bg Инженер.bg DevStyler ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Tech.Offnews.bg БСК BESCO Uchi.bg СЪЗДАТЕЛИТЕ Expoworld Център за творческо обучение