Начало Партньори Контакти Поверителност English

12-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2022 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Младежка награда

Младежка награда

Yottabyte https://github.com/codingburgas/cup-2022-yottabyte/

Име на проекта

Yottabyte

Изпълнител на проекта

Стоян Иванов, Калин Червенков, Валери Иванов, Стас Узунов, Марио Берберов, Борис Савов, Костадин Талигаджиев,ПГКПИ,гр. Бургас

Yottabyte е проект, целта на който е да се поддържа чистотата на плажовете и да се помогне за опазването на морската среда. Това е възможно, благодарение на нашата система за сборно почистване. Първата стъпка е заснемането на снимка от автономен дрон, която се изпраща към нашият сървър, който използва изкуствен интелект, за да разпознае дали плажът е замърсен. Ако е - автоматично се създава събитие, на което хората могат да присъстват и да помогнат за почистването му. Това се случва в нашето мобилно приложение.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ

Yottabyte е иновативен продукт, който използва последните достижения в областта на информационните и комуникационните технологии, за да помогне за опазването на морската среда. Нашата система за сборно почистване използва автономен дрон, който снима снимки на плажовете и изпраща информацията към нашия сървър, където се използва изкуствен интелект за да разпознава дали плажът е замърсен. Ако това е така, автоматично се създава събитие, на което хората могат да присъстват и да помогнат за почистването на плажа. Предоставяме и мониторинг и предупреждения за погрешно разполагане на отпадъци и интеграция с обществени мрежи, за да може да се споделя информация за нашите събития за почистване.

Реализирани иновативни технологични проекти извън учебната зала

Yottabyte е иновативен проект, който използва най-новите технологии в областта на ИКТ за да помогне за опазването на морската среда. Нашият продукт е софтуерен проект, който включва C# web апликация разработена с Blazor WebAssembly и ASP.NET Core за http сървър. Нашият клиент използва мобилно приложение, разработено с React Native, където потребителите могат да видят всички събития в близост и да участват в тях. Използвахме Git и GitHub за сътрудничество, Visual Studio 2019 като IDE, Doxygen за документация. Разработвахме система за мониторинг и предупреждения за замърсени плажове, интегрирахме обществени мрежи и тренирахме изкуствен интелект за разпознаване на замърсени плажове.

Александра Александрова Умленска, ПМГ "Професор Емануил Иванов" https://www.linkedin.com/in/aleksandra-umlenska-aa0165200

Име на проекта

MagneBot

Изпълнител на проекта

Александра Александрова Умленска

Александра Александрова Умленска,  ПМГ "Професор Емануил Иванов"

MagneBot представлява катерещ се робот с изследователски характер, приспособим към различни условия на дейност. За процеса на конструиране са използвани два чертожни софтуера (AutoCAD и Shapr3D) и един симулационен (LTSpice). Тялото му е съставено от олекотено шаси, изградено от устойчиви материали. Задвижването на MagneBot се извършва чрез два постояннотокови електродвигателя с редуктор, които се управляват чрез универсални електромагнитни релета. MagneBot има максимална сила на теглене 97,8 N и развива скорост от 14,98 m/min. За магнитния механизъм са използвани неодимови магнити със специфика на материала NFB 42. Необходимият въртящ момент на мотора за отлепянето на магнитите от метална повърхност е 0,882 N.m и остава свободен ресурс от 1,318 N.m. Роботът предоставя три възможности за управление – мобилно приложение, истанционно и интелигентен режим на следене. Захранването се базира на автономната соларна система PNI GreenHouse H10, която има продължителност на работа без зареждане от 12 часа. Технологичните компоненти, които се използват в MagneBot, са умно реле Zelio Logic Compact Smart Relay и хуманоидно-машинен интерфейс MagelisSTO. В бъдещото развитие на проекта се включва изработка на сервомоторна ръка, имитираща основната човешка анатомия, която да извършва ремонтни или преносни дейности по време на мисиите на робота. Целта на MagneBot е да се използва при извършване на дейности, които са с високо ниво на опасност за човека, или са на труднодостъпни места.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ

Проектът MagneBot започна идейната си разработка през месец април 2022 година и спечели първа награда на състезанието KiteProjects 2022 в категория STEAM през юни. През месец февруари той ще бъде български проект, който ще участва в международното изложение Asean Innovative Science, Environmental and Entrepreneur Fair 2023, организирано от Indonesian Young Scientists Association и Engineering Faculty University of Diponegro. Целта е MagneBot да продължи теоретичното си и практическото си развитие и да бъде тестван в реална работна обстановка.

Реализирани иновативни технологични проекти извън учебната зала

MagneBot е част от концепцията The Smart Future, която съдържа проекти, насочени към иновативното бъдеще и неговото усъвършенстване. Съставена е от Star Seeker – проект с образователна насоченост, който представлява звездна карта на по-големите съзвездия, които са изучавани, включваща съвременната методология за провеждане на светлина – фиброоптични влакна, The Past Future Bike – проект в сферата на екологията и транспорта – пневматичен велосипед, и AUHydroBot2021 – робот, захранван от ВЕИ (комбинация между слънчева енергия и водород). Проектите са носители на близо сто отличия от състезания, конференции и фестивали, както и са представени в множество научни и научнопопулярни статии.

Валери Андреев, студент, Университет Твенте, Нидерландия https://uchi.profesii.info

Име на проекта

Кариерен лексикон - uchi.profesii.info

Изпълнител на проекта

Валери Андреев

https://uchi.profesii.info - тест за ученици и техните семейства за проучване на възможностите за продължаване на обучението след 12 клас. В България има 52 университета, предлагащи на студентите стотици специалности, които са обединение в 52 законово определени професионални направления. Някои специалности може да звучат много привлекателно, но това може да се окаже единствено добър маркетингов подход от страна на университета. Настоящият тест е базиран на една от най-популярните теории за професионален избор, създадена от Джон Холанд през 60-те години на XX век. Въз основа на индивидуалните характеристики и предпочитанията на попълващия, Холанд определя шест основни типа личности. На тях кореспондират и различни професии, осигуряващи възможност на човека да се чувства в свои води и същевременно най-добре да изяви своите способности. Резултатът при повечето хора е един водещ и един, два подтипа, като всяка комбинация определя широк спектър от професионални възможности. Подобни инструменти, използващи теорията на Джон Холанд отдавна съществуват и са помогнали на милиони хора по целия цвят да направят своя професионален избор. Иновацията в настоящия инструмент е надграждането на резултатите с директна връзка към българските университети и съответните професионални направления, по които съответния тип личност би могла да се обучава. Кандидат-студентите имат възможност да изберат университет в предпочитано от тях населено място и специалност, която отговаря на техния профил.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ

Инструментът е реализиран по поръчка на Фондация на бизнеса за образованието и представлява онлайн психометричен тест, разработен на WordPress и JavaScript, CSS и HTML за изграждане на интерактивния въпросник. Резултатите, които се получават след попълване на теста включват само образователни програми базирана на Рейтинговата система на висшите училища в България от 2021 година. Разработката е резултат от летен стажантски проект и включва повече от 140 възможности за обучение организирани според теорията на Джон Холанд за шестте типа личности. Инструментът спечели награда на публиката за 2022 г в категория Каузи на инициативата Сайт на годината.

Реализирани иновативни технологични проекти извън учебната зала

В момента съм студент втори курс в техническия университет Твенте, Нидерландия и се обучавам в специалност Бизнес информационни технологии. От тази учебна година работя като асистент преподавател в модула Програмиране за напреднали и помагам студентите първокурсници в реализирането на заданията с JAVA, Python и компютърни мрежи. Повече от 5 години се занимавам с разработка, поддръжката и дигиталния маркетинг на уебсайтове, като към днешна дата имам над 30 успешно завършени проекта за над 20 клиента. Повече за мен на https://www.linkedin.com/in/valeri-andreev-43aa22226/.
 

Ивайло Петров, магистър "Киберсигурност", ТУ - Варна и магистър "Корпоративен бизнес и управление" - в Икономически университет. https://www1.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/novini/1936-ivailo-petrov-ot-tu-varna-e-sred-nai-dobrite-studenti-v-balgariya

Име на проекта

Дипломна работа на тема "Проектиране на система от софтуерни продукти за корпоративно управление на ИТ компания"

Изпълнител на проекта

инж. Ивайло Петров - Студент на годината за 2021г. в категория "Технически науки"| Мениджър ИТ проекти в DXC Technology

Ивайло Петров, магистър "Киберсигурност", ТУ - Варна и магистър "Корпоративен бизнес и управление" - в Икономически университет.

Създадената разработка от мен е на тема "Проектиране на система от софтуерни продукти за корпоративно управление на ИТ компания" като тематиката на проекта е изключително актуална. Моята дипломна работа беше оценена с 2 отлични оценки от комисията пред която я защитавах. В нея съм наблегнал на външните продукти и решенията който се използват при проектното управление в ИТ сектора като такава разработка аз лично не съм срещал в България. В първа глава съм описал ИТ корпорациите, тяхната роля в развитието на пазара на труда, стратегиите за развитие и различните видове ИТ специалисти в корпоративния сектор. Във втора глава съм избрал подходящия актуален софтуер, като тази тема е изключително специфична понеже доста малко студенти и учащи са запознати с реалните програми с който се работи в корпоративния свят. В третата глава съм направил анализ на системата, избрал съм конфигурация, изработил съм проектоплан и съм описал как се управляват проекти с Jira.

Като носител на най-високото студентско отличие в Република България - Националният приз "Студент на годината за 2021г." в категория "Технически науки" смятам, че моят проект е нещо което не е реализирано в България до сега и тематиката е изключително актуална и полезна за учащите и хората без опит в ИТ сектора.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ

Дипломната ми работа е разработена за целите на моето дипломиране като бакалавър и обхваща основните елементи на Проектното управление включвайки в себе си ИТ решенията и продуктите който са най-подходящи като външен софтуер, за да може ефективно да се управляват проекти посредством най-съвременните разработени софтуерни продукти.

Реализирани иновативни технологични проекти извън учебната зала

Като Мениджър ИТ проекти в DXC Technology се грижа за реализирането на едни от най-иновативните технологични проекти в световен мащаб свързани с ИТ инфраструктурни и Cloud решения. Притежавам над 20 ИТ и други сертификати в различни сфери от едни от най-големите световни корпорации като Google, MikroTik, Udemy, Amazon, LinkedIn Learning, Университета Санта Клара в САЩ и други. Също така съм имплементирал различни ИКТ решение в моята предишна работа като Специалист Информационна сигурност в iCard.Освен завършената ми бакалавърска степен имам и завършена следдипломна квалификация за "Учител по информатика и информационни технологии" която изкарах паралелно с бакалавърското ми следване и завърших отново с отличен успех.

Клуб innovaone, СУ "Неофит Рилски", град Харманли -

Име на проекта

Виртуален асистент TESS с изкуствен интелект

Изпълнител на проекта

Екип на innovaone, който се състои от Христо Хубенов (20г.), Десислав Богоев (15г.), Георги Георгиев (14г.)

Клуб innovaone, СУ "Неофит Рилски", град Харманли

Виртуален асистент TESS е приложение, което разбира гласови въпроси и команди и изпълнява задачи на потребителя.
Използвайки изкуствен интелект виртуалните помощници могат да разпознават лица и предмети.
Виртуален асистент с изкуствен интелект е водеща технология, която вече трансформира всички аспекти в живота и икономиката като: медицина и здравеопазване, транспорт, производство, бизнес, услуги, образование, администрация.
Готови сме с работещ прототип на виртуален асистент TESS.
На този етап отговаря на въпроси и изпълнява команди на потребителя.
Например да отвори Google или YouTube.
Работим за развитие на продукт към computer vision, neural networks, analytics.
Сътрудничим с Американския Университет в Благоевград и водим разговори за подкрепата на
INSAIT - Institute for Computer Science, Artificial Intelligence and Technology София.
Потенциални клиенти на продукта са потребители на умни устройства.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ

Създали сме виртуален асистент TESS с изкуствен интелект (Narrow AI). Програмния код е на Python.
Разработваме възможни приложения в медицината (подкрепа на лекарски диагнози), а също така и в умните домове.

Реализирани иновативни технологични проекти извън учебната зала

Някои от отличените ни проекти са:
Сензорна система за мониторинг качеството на суровата вода, постъпваща в пречиствателна станция „Панчарево“ София - в партньорство със Софийска вода, част от Веолиа, ML платформа за анализи качеството на въздуха и две сензорни системи инсталирани в община Харманли за следене на нивата на финните прахови частици, 3D принтирани модели, развлекателна видео игра The Rolling Ball и софтуера на роботизирана поточна линия с образователна цел, която привлече вниманието на посетителите на “Robotics Strategy Forum 2022”, София през месец Септември и на събитието “Роботите идват в Стара Загора” през месец Октомври.
Никола Бакалов, студент в Технически университет - София ....

Име на проекта

Програма за дигитална оптимизация на образователния профил на държавните университети в България

Изпълнител на проекта

Никола Бакалов

Програмата за дигитална оптимизация на образователния профил на държавни висши учебни заведения в България е софтуерна програма, която позволява да се обработват набори от данни, да се сортират и сравняват данни, да се комбинират данни според определени критерии, да се добавят и премахват визуални елементи. Чрез свързване на оптимизационната логика се постига ефективен модел на конкретен обект – университет. Логиката се управлява от визуални елементи, които могат да бъдат достъпни чрез библиотеката javaFX. Резултатът от използването на софтуерната програма определя оптималния профил на всяко от включените в нея висши училища по критериите за нетипични и нерентабилни специалности. Оптималният профил на всеки университет е съчетан с опцията за сливане на някои висши училища в мегаструктури. Безспорно е доказано, че намаляването на държавната субсидия за икономически неизгодни и нетипични за дадения университет специалности е по-добър вариант за реформа на висшето образование в сравнение с реформата за окрупняване. В същото време програмата предлага модел за оптимизация, който води до по-ниска социална и финансова цена на реформирането на висшето образование.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ

Целта на програмата е да се създаде софтуер за дигитална оптимизация на образователния профил на държавните университети в България.
За постигането на тази цел са решени следните основни задачи:
- подбрани са методи и инструменти, използвани в софтуерната програма;
- различни по предназначение и функционалност софтуерни методи и инструменти са интегрирани в единен софтуер, който позволява оптимизиране на образователния профил на съответните държавни университети по определени критерии;
- постигнати са конкретни резултати и напредък в резултат на изпълнението на програмата;
- формулирани са изводи и препоръки за по-нататъшно подобряване на програмата.

Реализирани иновативни технологични проекти извън учебната зала

Програмата за дигитална оптимизация на образователния профил на държавните университети в България е описана в статия (International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems) през 2022 г. Проектът не е част от учебното съдържание на университета, в който се обучавам.
Проектът е иницииран на база разпространената през февруари 2022 година идея на министъра на образованието и науката за сливане на университети. Целта ми бе да потърся отговор кое е по-рентабилното решение от финансова гледна точка - консолидирането на университети или прецизирането на образователния им профил. Статията е публикувана на: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9990705

Павел Пламенов Стоянов, ученик, ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе -

Име на проекта

Дигитален терморегулатор с Arduino

Изпълнител на проекта

Павел Пламенов Стоянов

Дигитален терморегулатор, контролиран от микроконтролер Arduino. Идеята е да се следи температурата в дадено помещение и да се контролира спрямо затопляне или охлаждане. При падане на температурата до определена стойност се задейства затопляне, а при надвишаване на зададена друга температура се задейства охлаждане. Допълнитено може да се добавят още сензори за следене и контролиране на множество състояния.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ

Проекта взе участие в състезанието “Хакатон”, 30 октомври 2022, организирано от МГ “Баба Тонка” и РУ “Ангел Кънчев”, с помощта на спонсори. Състезанието бе на свободна тема, като участниците от 2 въздрастови групи, 5-7 клас и 8-12 клас, трябва да изработят проект с идея, която да решава даден проблем в нашия живот.
Като ученик в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – Русе, аз, Павел Пламенов Стоянов от 12в клас, специалност "Системно програмиране" участвах с проект "Дигитален терморегулатор с Arduino". Идеята е тип “терморегулатор”, с който се следи температурата и в следствие на това се управлява нагревател за затопляне и вентилатор за охлаждане.

Реализирани иновативни технологични проекти извън учебната зала

Отличното представяне на проекта донесе Специална награда от спонсор “Anvilo” за Иновативна хардуерна идея.
Проекта получава втора награта от компания "Yotpo".

Студентски клуб “Роботика” към Технически университет - София https://roboclub.bg

Име на проекта

3D TECH MODELING

Изпълнител на проекта

Студентски клуб “Роботика” към Технически университет - София

Студентски клуб “Роботика” към Технически университет - София

Клубът по Роботика към ТУ-София (RoboClub.BG) организира първото по рода си Национално състезание по 3D моделиране в България. Участието в състезанието беше напълно безплатно за всички ученици от 5 до 12 клас, които се обучават на територията на Република България.
Състезанието се проведе на 28.05.2022 г., като цялото мероприятие бе проведено в онлайн среда, за да бъде по удобно и достъпно за участниците.
Задачата за изпълнение бе в рамките на 4 астрономически часа, участниците да изградят 3D модел на предварително зададено задание в деня на състезанието. Финалният файл трябва да бъде във файлов формат .STL (официален стандарт за 3D принтери), допълнителни точки бяха присъдени ако се използват съвременни CAD системи при проектирането на заданието. Участниците имаха имат пълната свобода да използват, какъвто преценят софтуер за проектиране, като крайният файл трябва да отговаря на заданието.
Темите по които работеха участниците бяха - “STEM” и “Космос” за младшата възрастова група (от 5 до 7 клас), а за старшата възрастова група (от 8 до 12 клас) бяха “Интериорен дизайн” и “Инженеринг”. В състезанието се включиха над 25+ участника от различни градове - Варна, Видин, Харманли, София, Шумен, Добрич и Русе.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Реализирани иновативни технологични проекти извън учебната зала

Студентски клуб по „Роботика“ към Студентски съвет на Технически Университет - София е с над 20 годишна история, 65+ алумни члена, 75+ участия в инициативи и дейности и около 25+ активни члена към днешна дата.
Успешни инициативи на клуба са: Националното състезание по роботика - Дни на Роботиката към ТУ-София, Инициативата “RoboTalks”, в която гост лектори от бизнеса и научните среди изнасят лекции пред студенти и ученици. А от 2022 год. бе стартирано и Националното състезание по 3D моделиране и проектиране за ученици от 5 до 12 клас - 3D TECH MODELING.
Тонислав Светославов Троев, студент в ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Компютърна информатика" https://github.com/TonyTroeff

Име на проекта

Платформа за подобряване на качеството, генериране и изпълнение на автоматизирани тестове

Изпълнител на проекта

Тонислав Светославов Троев - студент в ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Компютърна информатика", 3-ти курс, редовно обучение

Тонислав Светославов Троев, студент в ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Компютърна информатика"

Моята разработка се състои от множество библиотеки, всяка от които допринася за реализирането на крайната цел - да се подобри цялостният процес на автоматизирано тестване на софтуерни продукти от гледна точка на неговата ефективност, изчерпателност и времето, което е необходимо на разработчиците, за да поддържат и разширяват съответната тестова инфраструктура. Платформата вече е интегрирана в десетки частни проекти, които оперират в и извън страната. Общият проблем, който се наблюдава в тези проекти, е трудността, която екипите срещат, при необходимост от промяна на вече съществуващи или добавяне на нови тестове (в зависимост от това колко комплексен е даден сценарий, това може да граничи с практическата невъзможност). Въвеждането на моята разработка в работния процес на екипи, които губят ненужно много време поради описаната причина, спомогна за подобряването на тяхната продуктивност, тъй като членовете им могат да концентрират усилията си върху нещо много по-съществено - работа по нови функционалности, подобряване на качеството на продукта и т.н.
В един от проектите, които интегрират платформата, 100 тестови дефениции генерират над 15 000 различни вариации.
От гледна точка на опита ми в индустрията, постиженията ми и множеството проекти, по които съм работил, смея да твърдя, че разработката ми е една иновация, която може да намери място във всеки един проект и да доведе до осезаеми подобрения. В световен мащаб няма нейн еквивалент, което я прави уникална и перспективна.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ

В състава на платформата влизат следните библиотеки:
CleanTests - отговаря за генерирането и ефикасното изпълнение на множество вариации за определени тестови дефиниции в зависимост от приложените конфигурации.
Equalizer - отговаря за автоматичното валидиране на коректността на данните, които се използват в тестовете.
Randomizer - отговаря за автоматичното построяване на обекти, които се използват в тестовете, с произволни стойности.
Extensions - това е множество спомагателни библиотеки, които целят да улеснят някои често срещани практически задачи.

Реализирани иновативни технологични проекти извън учебната зала

През 2022 година бях отличен като "Топ студент" от конкурса "Талант на годината" и носител на стипендията "Джон Атанасов" от Фондация "Еврика". Също така бях капитан на отбора, спечелил вицешапмионската титла на XXXIV Републиканска олимпиада по програмиране.
Получих професионална квалификация "Приложен програмист" (най-високо ниво) след завършването с отличие на НП "Обучение за ИТ кариера". Днес някои от основните задължения в професионалното ми ежедневие като Product Technical Lead в OneBit Software са разработката на ключови функционалности, вземането на архитектурни решения, а също така отговарям за качеството, ефикасността и правилното функциониране на разработените продукти.

Христо Иванов, студент в Техническия университет, Варна https://rypeapp.eu

Име на проекта

RYPE

Изпълнител на проекта

Христо Иванов

Христо Иванов, студент в Техническия университет, Варна

Rype е мобилно, образователно приложение. То обхваща учебния материал от 1 до 12 клас и включва:
• Виртуални матури по Български език и Литература, География, Биология. Събрал съм всички матури по тези предмети, излезли до сега. Виртуалните матури предоставят на ученика симулирана реалност близка до ситуацията на матура. Състоят се от два модула точно както е на матурата. След всеки модул ученика поставя изпита в плик, който предава. След предаването им, се изписват верните отговори и броя точки за всеки един от тях.
• Тестове. Те служат за подготовка и поддържане на знанията върху материала
През цялата година. Всеки тест има точно определено време за решаване. При всеки въпрос трябва да се избере верен отговор. След всеки тест ученикът има възможност да провери грешките си и в края получава приблизителна оценка.
• Кандидат-студенти. В приложението има още и специални тестове, които подготвят студентите за различни специалности, в които искат да кандидатстват. Тъй като за кандидатите по медицината темите са доста, съм ги подбрал почти всички по формата на тестове и игри, за да може ученето да бъде значително по-лесно.
• ИГРИ. Те са за най-малките. Целта е по пътя на играта да се събуди техния
интерес по английски, италиански, немски и руски език.
Всичко това може да се използва без интернет, напълно безплатно и за по-малко от 70MB, което превръща приложението във високотехнологична среда за образование.
https://rypeapp.eu/

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ

Разработката на това приложение е лично моя идея. Работя по него от 2021г. Целта ми е да се събуди у децата интерес към учебния процес с помощта на новите електронни технологии. Тъй като подрастващите учат по-бързо по пътя на играта, се опитах да го направя максимално забавно.Приложението е напълно безплатно и се ползва с голям интерес. До момента има над 40 хил. изтегления.

Реализирани иновативни технологични проекти извън учебната зала

Друго мое приложение е GuguMath. То помага на учениците, при решенията на геометрични и алгебрични, като им предоставя подробни стъпки как да решат дадена задача.
https://www.borbabg.com/2020/09/10/tiyneydzhr-ot-gorna-oryahovitsa-izmisli-prilozhenie-koeto-reshava-zadachi/

Новини

24.02.2023

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

На официална церемония снощи бяха отличени победилите в отделните категории от конкурса "Наградите на БАИТ" за 2022 г.  Президентът на Република България Румен Радев връчи...

07.02.2023

Известни са номинираните в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

Приключи работата на журито и вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2022 г. Имената и проектите на номинираните могат да бъдат намерени в...

12.01.2023

78 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

78 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2022 г. Най-много са подадените проекти в категорията...

 

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Акронис България Алтерко Груп Бианор Telelink BLD

Бронзов спонсор

Ciela Norma Интер Карс България

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria Digitalk TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ Мениджър b2b Media Sofia Tech Park ПРЕДПРИЕМАЧ Pixelmedia.bg Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Център за творческо обучение Tech.Offnews.bg БСК Uchi.bg DevStyler