Начало Партньори Контакти Поверителност English

12-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2022 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Успешен български ИКТ продукт/услуга

Успешен български ИКТ продукт/услуга

DHL Freight ESS https://dhl-ess.com/

Име на проекта

EVO

Изпълнител на проекта

Софтуерeн екип - DHL Freight ESS
Екипът на DHL Freight ESS е част от групата DPDHL, в тежкотоварната дивизия на DHL – DHL Freight, и се занимава с разработването на приложения за управление на транспорта - EVO.
Историята на проекта започва през 2017 година, когато екип от петима топ програмисти се изправя пред предизвикателството да започне дигиталната трансформация на DHL Freight в Европа. Целта на това начинание е уеднаквяване и осъвременяване на логистичните процеси във всички терминали на компанията в Европа – задача, която в миналото се е оказвала непосилна за няколко световни IT гиганта. Разработваното приложение внедрява нови и модерни решения в процесите на работа, осигурява прозрачност в реално време, значително намалява административните усилия, като цяло и повишава ефективността на всичките логистични процеси в организацията. Приложението е свързано и с други платформи, които менажират продажбитe и обслужванетo на клиентитe. Хармоничната и безпроблемна работа на софтуера подобрява работата на стотиците служители в терминалите на DHL и това е най-голямoто удовлетворение за нас.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

DHL Freight ESS - Получи отличие от "B2B медия" и първо място в конкурса на "Career Show " в категория "Нов продукт" за въвеждането на EVO продукта в България през 2022.

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

Софтуерът се разработва изцяло в България от български екип.

Популярност

Приложението е въведено и се използва към момента в 26 държави.

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

- Процесът на работа се извършва според Scrum/Agile методологията, който ни позволява въвеждането на подобрения в кратки срокове, проследяването на успеваемостта им в реална (production) среда и, при нужда, навременното отстраняване на възникнали проблеми.
- Имаме разработено React приложение, което се използва на специални сканиращи устройства - по този начин улесняваме проследяването на всяка една пратка в мрежата на DHL Freight.
- Активно работим по миграцията на EVO на web, използваме модерни технологии (JavaScript/React) и по този начин се придържаме към глобалната ни стратегия да предоставяме изключително качество на нашите клиенти в един развиващ се дигитален свят.

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

- EVO ще замести вече съществуващи системи за управление на транспорта и по този начин ще елиминира необходимостта от комуникация и синхронизация помежду им.
- Използването на EVO осигурява прозрачност върху работата в различните терминали на DHL Freight в Европа.

Продажби, пазарен дял

Продуктът е вътрешен софтуер, който ще се използва от 13 000 служители.

Брой и степен на удовлетвореност на клиентите (организациите) и потребителите

Държавите въвели EVO, в това число България, се покачва качеството на транспортната услуга, намалява административната работа и осигурява оптимизация за всички логистични процеси. Удовлетворението на клиентите се повишава. Принос за успеха на EVO има и надеждността му, що се касае до обработката на голям обем данни, като тази година приложението достигна десет милиона обработени поръчки. Потребителите на EVO казват: "Най-хубавото при внедряването на EVO е, че цялата информация, от която се нуждая за работата си, е достъпна в една система. Той е лесен за използване и лек за научаване.

Дял на добавената стойност (нисък дял на стойността на вложените чужди продукти и лицензни права в продажната цена)

- Разработката на EVO се случва в мултидисциплинарен екип. За първи път в историята на DHL Freight, IT проект включва активното участие на представители на бизнеса.
- Изискванията за всяка нова функционалност е предоставена от опитни специалисти в логистиката, които са включени в процеса на валидация на разработения продукт - по този начин осигуряваме максимална прозрачност и получаваме обратна връзка от крайните си потребители.

Устойчиво развитие

Бъдещите цели на екипа включват успешното дистрибутиране на приложението в останалите терминали на DHL в Европа. Оптимизацията на транспорта ще ни отведе по-близо до целта на компанията за редуциране на вредните емисии от дейността ни до нула през 2050 година, като част от програмата ни “GoGreen”.
MYX (Ем Уай Екс АД) https://myxrobotics.com/

Име на проекта

MYX

MYX (Ем Уай Екс АД)

MYX е софтуерна компания, специализраща в създаването на прецизни, триизмерни модели на физически обекти - "Дигитални Двойници". Използването на дронове, като най-бърз и ефективен начин за събиране на данни, в комбинация с вече съществуващи данни позволяват генерирането на 3D модел, представляващ акуратна репрезентация на съответния актив в дигитална форма. Посредством изкуствен интелект и машинно обучение, специализирания софтуер извлича и анализира полезна и подлежаща на действие информация. Това дава възможност за взимане на бързи и ефективни решения на база данни, ефикасно управление на активи и ускорени процеси.
С главен фокус в сферата на телекомуникациите, MYX разработва тясно-специализирани решения подпомагащи мащабни процеси като преминаване от 4G към 5G мрежа и обновяване на оборудване. Компанията работи с водещи световни мобилни оператори, т.нар. „tower“ компании, както и с инжинерни компании, отговарящи за изпълнението на въпросните проекти.
MYX има пилотни проекти в различни индустрии - пътна инфраструктура, електро инфраструктура, железопътна инфраструктура, поддръжка на мостове, строителство и други, като продължава активно да изследва нови възможни приложения и решения.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

1. Награда "Иновативно предприятие на годината 2022" в област "Пазарно Лидерство" от Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (ARC Fund)
2. Forbes Innovation Awards 2022 - второ място за "Иновативна услуга 2022"

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

Компанията е основана и локализирана в България като резултат от любовта към дроновете, математиката и роботиката на две млади момчета от Софийската Математическа Гимназия (СМГ), както и предприемчивостта и софтуерните умения на техни съмишленици. Днес тя наброява над сто служителя и продължава да предоставя възможност за развитие на амбициозни и целеустремени кадри у нас.

Популярност

MYX е вече добре познат "играч" в сферата на телекомуникационните услуги на световно ниво. Компанията работи с една от най-големите Американски "tower" компании, няколко от най-големите европейски "tower" компании, както и водещи мобилни оператори в Европа.

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

С поглед към дигиталното бъдеще, MYX компилира използването на модерни решения за събиране на данни - дронове, 360 камери, дигитални камери, както и фотограметрия, изкуствен ителект и машинно обучение като способи за дигитализиране и извличане на използваема и подлежаща на действие информация за активи. Това позволява по-ефикасен контрол, поддръжка, мениджмънт, планиране и съществена оптимизация и автоматизация на съществуващи поцеси, както и внедряването на изцяло нови такива, което от своя страна води до постигане на по-високи резлутати с по-малък ресурс.

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

Приложенията на технологията са безгранични и MYX константно се опитва да намира нови и полезни приложения в различни сектори които да подобряват ефикасността, времето, безопасността и реализацията на различни проекти. Опита който MYX има със съществуващи клиенти сочи, че оптимизацията на остарели, съществуващи процеси която постига и въвеждането на нови, по-ефикасни такива резултира в спестяване на време и ресурси и значителни ползи във финансов аспект.

Брой и степен на удовлетвореност на клиентите (организациите) и потребителите

Компанията има над 20 клиента, като голяма част от тях обвързани с мащабни, дългосрочни проекти. Гласуваното доверие от страна на водещи, световни, многомилярдни компании идва в следствие на доказаните, от срана на MYX, изключителни ползи и показани резултати.

Продажби на чужди пазари

MYX генерира приходи предимно от международни пазари. Някои от главните такива са Германия, Обединено кралство, Испания, Франция.

SoftUni https://softuni.bg/

Име на проекта

СофтУни

SoftUni

Вече 9 години СофтУни предоставя качествено, достъпно и практически насочено образование в сферите на програмирането, дигиталния маркетинг и дизайна. Общността надхвърля 300 000 души, а инициативите по софтуерно инженерство достигат и до най-малките ученици. Над 200 000 души са взели участие в началните етапи от програмите по софтуерно инженерство в SoftUni. Други 140 000 са кандидатствали в разнообразието от отворени курсове, а най-новата програма за QA инженерство се очаква да стартира с над 5 000 души.
Програмата по дигитален маркетинг в SoftUni Digital е посрещнала над 50 000 души, 6 000 вече са преминали през цялостната пътека. Други 55 000 души са взели участие в отворените курсове. Над 42 000 творци е посрещнала програмата по дизайн, а над 45 000 души са участвали в отворените курсове. Цялостната програма на SoftUni Creative са преминали 4 000 души.
СофтУни отделя внимание и на инициативите за най-малките – в SoftUni Kids са се обучавали над 4 500 деца в 580 обучения, а над 500 ученици вече преследват перспективна професия в частната професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина. Образователните инициативи се развиват непрекъснато, като само през 2022 година разкрихме изцяло новата обучителна пътека по QA (без еквивалент в България, а и по света), напълно обновихме програмите в SoftUni Creative, за да отразяват по-добре нуждите на бизнеса и интересите на курсистите, и стартирахме учебната година с три нови (от общо 6) специалности в гимназията.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

СофтУни e сред най-награждаваните компании през 2022:
B2B Media Awards – 1ва награда в Успешно развитие на бизнес организация и Изпълнителен директор; 2ра в Иновативна компания, 3та в Иновативна услуга
Любима Марка – Образование, 1во и Иновативна компания, 3то място
Company of the Year – Технологичен лидер в образованието
„Златно сърце“ – 1ва награда, Образование: Двигател на Дигиталната революция и ИТ сектора
Forbes Business Awards – Услуги и Иновативна компания, финалисти
CareerShow Awards – Инсентив програма, 1во място; Изпълнителен директор, Най-добър работодател – образование, Стратегия за признание на служителите, 2ро място; Най-добър работодател, 3то място

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

СофтУни бива създадена през 2013 година от д-р Светлин Наков. Същата година, към него се присъединява Христо Тенчев, а малко по-късно Иван Ненков поема ролята на CEO. Оттогава до днес, компанията се развива с бързи темпове, запазвайки основния си фокус – да предоставя качествено, достъпно и практически насочено образование. Програмите са насочени изцяло към българската аудитория и целят да свържат амбициозните ни сънародници с бизнеса, в перспективни сфери и професии.
Тъй като обучителният модел на СофтУни позволява обучението във време и от място, удобно за курсистите, забелязваме, че все повече от сънародниците ни в чужбина се възползват от курсовете и програмите.

Популярност

Днес общността на СофтУни надхвърля 300 000 души. Имаме стотици хиляди последователи в най-популярните социални мрежи, а десетки хиляди всяка година стават част от практическите обучителни програми. Активно търсим обратна връзка от курсистите, за да можем да подобряваме качеството на образователната услуга.
Същевременно, поддържаме интензивни контакти с партньорите, които ни се доверяват (над 200 на брой), за да сме сигурни, че обученията ни отговарят на актуалните нужди на пазара. Не на последно място, партньорите ни търсят активно за осъществяването на корпоративни обучения, стъпващи на експертизата и опита ни в провеждането на практически курсове.

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

Програмите на СофтУни са изцяло практически насочени, а това изисква непрекъснат достъп до всички ресурси. Платформата позволява гледането на лекциите и упражненията на живо и на запис, в удобно за курсистите време. Това дава възможност на хора с всякакви професии и от всяка точка на света да преследват желаното образование.
Чрез системата Judge, която СофтУни прилага, курсистите могат да проверят дали решенията на задачите им са правилни и работят коректно в реално време. Това им позволява сами да откриват грешките си и да се учат с бързи темпове. Системата връща резултат след секунди и дава детайлна информация кои тестове са минати успешно и кои не, включително какъв е типът на грешката.

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

Дигиталната трансформация принуди много бизнеси да пренесат дейността си изцяло онлайн, а благодарение на опита ни със създаването на записи на лекциите на живо, успяхме да направим този преход в рамките на часове. Дадохме възможност и на лекторския екип да преподава от комфорта на собствения си дом, а курсистите получиха възможност да се включват както на живо, така и да гледат занятията на запис. Непрекъснатият достъп до ресурсите и приложението на системата Judge в реално време, позволи на всички курсисти да се обучават със собствено темпо в удобни за тях време и място.

Продажби, пазарен дял

СофтУни се доказа като един от най-значимите образователни проекти в българската ИТ индустрия. От появата му през 2013, софтуерната индустрия плавно ускорява развитието си, за да достигне до 5% от брутния вътрешен продукт на България. По данни на БАСКОМ, към октомври 2022, в България работят около 54 000 софтуерни инженери, на фона на малко над 16 000 през 2013, когато стартира СофтУни. През същата 2013, делът на софтуерната индустрия в БВП е 1.62%, докато днес вече достига 5%.
Днес СофтУни е най-голямата институция за технологично практическо образование, а мащабът, който създадохме, доведе и до значима трансформация за обществото и икономиката.

Брой и степен на удовлетвореност на клиентите (организациите) и потребителите

Над 300 000 души са учили програмиране в програмите на СофтУни през последните 9 години. За да гарантираме качеството на обучението, за всеки курс се провеждат две анкети – в средата и в края, за да следим мнението на курсистите и да анализираме техните нужди. Така можем да проследяване и степента им на удовлетворение, като отзивите от анкетите показват висока степен на удовлетвореност. Ясен сигнал за удовлетворението на курсистите са ѝ отзивите, които споделят с нас и аудиторията ни, както и фактът, че голяма част от тях научават за СофтУни от приятели, а след това препоръчват програмите на други свои познати и близки.

Дял на добавената стойност (нисък дял на стойността на вложените чужди продукти и лицензни права в продажната цена)

Всички учебни материали и ресурси се разработват от СофтУни, в съдействие с лекторския екип и техните знания и умения. Ресурсите ни – презентации, примери, демота, упражнения, домашни, документи видеа и други, са обект на авторско право. Платформите се поддържат и обезпечават от вътрешен за компанията екип.

Продажби на чужди пазари

2022 беше важна за разрастването в международен план. Успешният бизнес модел на СофтУни и методологията бяха възпроизведени успешно в чужбина. Във вида на франчайз, моделът направи първи успешни стъпки в Сърбия и Монголия. Създадохме възможност на международни партньори да се присъединят към семейството на СофтУни, изграждайки партньорство с доверен и разпознаваем бранд, доказал способността си да осигурява качествено практическо обучение.

Устойчиво развитие

Вече 9 години осигуряваме качествено, достъпно и практически насочено образование в перспективни сфери – програмиране, дигитален маркетинг и дизайн. Интересът към програмирането, както и към новата ни програма по QA инженерство, е най-чувствителен. Растем непрекъснато – само през 2022, над 37 000 души решиха да проверят дали програмирането е за тях с безплатния начален етап от програмите по Софтуерно Инженерство. Първото издание на QA програмата се очаква да стартира с над 5 000 души. Нарастващият интерес е осезаем и в останалите инициативи, а усилията да развиваме силна и мотивирана дигитална общност вече оказват явен ефект върху живота на хората и икономиката на страната.
StorPool Storage (Сторпул Сторидж АД) https://storpool.com/

Име на проекта

StorPool Storage

StorPool Storage (Сторпул Сторидж АД)

Сторпул Сторидж АД е изцяло българска компания, която разработва собствен block-storage софтуерен продукт за дистрибутирано съхранение на данни в облачни среди. Продуктът се използва от компании в цял свят, които обслужват милиони потребители на глобално ниво. Уникалното софтуерно решение помага на големи корпорации, cloud билдъри, SaaS вендори, MSPs, хостинг и cloud доставчици да предоставят бързи и надеждни услуги на своите клиенти.
StorPool e интелигентно софтуерно решение за съхранение на данни - т.нар. дистрибутиран сторидж софтуер. Инсталира се върху стандартно сървърно оборудване, като агрегира капацитета на всички сървъри в системата и прави цялостното решение ценово ефикасно. Софтуерът е създаден изцяло от български инженери.
StorPool е сред малкото изцяло български компании, развили се от стартъп до глобален сторидж вендор. Компанията е сред топ доставчиците на такива решения в света, нареждайки се до гиганти като IBM, Dell, HPE, NetApp и Nutanix. Сред клиентите ѝ са българските хостинг доставчици SuperHosting.bg и Delta.bg и международни IT лидери като Atos, Dustin, Nasdaq Dubai, Kualo, Amito.
Компанията е известна с решаването на сложни предизвикателства в създаването на оптимизирани решения за съхранението на данни. Спрямо особеностите на проекта на клиента, архитектите на StorPool разработват ефективна стратегия за справяне с текущите проблеми и предоставят цялостни решения, които да се справят успешно с настоящите и бъдещите предизвикателства.

Проектът е участвал в предишни издания на конкурса

Посочете с какво е различен проектът

През 2022 г. в продукта на компанията бяха направени редица нововъведения, които осигуряват неговата още по-бърза и надеждна работа, както и съвместимостта му с често срещани storage изисквания. Трите най-важни нововъведения са поддръжка на NVMe/TCP (NVMe over Fabrics, TCP transport), възможност за deployment върху Amazon AWS и поддръжка на NFS протокол за файлови storage решения.

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

През 2022 компанията влезе в класацията на Financial Times и Statista FT 1000. В нея влизат бизнесите с най-висок процентен ръст на приходите между 2017 и 2020 г. StorPool бележи ръст от 69.29% (CAGR) за периода, което я нарежда на първо място сред българските технологични компании в класацията.
Печелят наградата “Storage Transformation Project of the Year” на SDC awards 2021 за проекта “Dustin Group replaces VMware and Hyper-V with a New-Age IT Stack powered by StorPool” и “Software Defined Storage (SDS) Vendor of the Year” на престижните награди в сферата на сторидж решенията “2020 Storage Awards”. Включена е и в отличителната класация “Deloitte Fast 50 Central Europe”.

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

StorPool Storage е основана през 2011 г. и е българска компания, успешно израснала до предпочитан доставчик на сторидж решения за доставчици на облачни услуги на глобално ниво. Само за 11 години компанията се развива от startup до успешен scaleup. Компанията развива и ИТ средата в България, като дава възможност на екипа си да участва в развитието на уникален, изцяло български софтуерен продукт.
Според клиентите на StorPool, основната причина да изберат българското решение е уникалността и иновативността на технологията. Предпочитат StorPool и заради високото ниво на технологични познания на екипа на компанията, който успешно съдейства на клиентите за изграждане на цялостни облачни решения.

БГ Темпест Технолъджи http://www.bgtempest.bg/

Име на проекта

Производство на ИТ оборудване сертифицирано по TEMPEST стандарта SDIP 27/2 (NATO) и EU IASG7-03

Изпълнител на проекта

БГ Темпест Технолъджи

БГ Темпест Технолъджи

Като се има предвид непрекъснато нарастващите изисквания за защита на обработваната чувствителна и класифицирана информация, БГ Темпест Технолъджи инвестира непрекъснато в разработването на иновативни инженерни решения в областта на TEMPEST защитата. Решенията разработени и внедрени от БГ Темпест Технолъджи, са предназначени за компании от промишлеността и търговията, обслужващи фирми, местни и централни публични администрации и държавни дружества. Бизнес моделът на нашата компания включва разработването на партньорски проекти с български и международни компании.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

Участие е международни изложения Хемус 2022 и Black Sea Defense, Aerospace and Security International Exhibition.

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

Компанията е създадена през 2018 година със седалище в България. Малко по-късно ръководната роля на управител на фирмата се поема от г-н Светослав Димитров. Воден от страстта си към технологиите и осъзнавайки важната роля на сигурността на информационните потоци, г-н Димитров продължава развитието на компанията. Днес тя участва в международни проекти и изложения като Хемус 2022 и Black Sea Defense, Aerospace and Security International Exhibition.

Популярност

Компанията е добре позната в сферата на производство на ИТ оборудване сертифицирано по международните TEMPEST стандарти SDIP 27/2 (NATO) и EU IASG7-03. Сътрудничим си с международни партньори и работим с едни от най-големите световни производители на ИТ оборудване.

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

Решенията, които БГ Темпест Технолъджи предлага, са изцяло насочени към осигуряването на по-висока защита на обработвата информациия. Работата на ИТ оборудването е придружено от генериране на електромагнитни (непреднамерени, паразитни) емисии, които могат да носят класифицираната информация, обработвана със съответно оборудване. Възможно е чрез прихващането и обработката на тези сигнали със специална техника, да бъде възстановена обработената информация и по този начин тя да бъде компрометирана. За да се премахне тази опасност, ИТ оборудването, което обработва класифицирана информация, трябва да отговаря на определении изисквания за излъчваните емисии.

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

Дигитализацията води до все по-висок обмен от чувствителна информация, което налага внедряването на решения, които да доведат до по-високи нива на защита. БГ Темпест Технолъджи разполага с екип от квалифицирани инженери, които съумяват да създадат tailored made оборудване, като по този начин успяват да покрият и надскочат очакванията на всеки клиент. Използването на TEMPEST компютърни конфигурации българско производство оптимизира разходите на клиентите и намалява времето за доставка и последващото им използване.

Продажби, пазарен дял

БГ Темпест Технолъджи е единствения производител на българския пазар за производството на ИТ оборудване сертифицирано по стандарта TEMPEST SDIP 27 A, B и C и . Изграждаме лоялни и дългогодишни отношения с нашите партньори. Участваме в дългосрочни проекти като произведените и сертифицирани устройства надхвърлят 200. Оборудването се сертифицира в орторизирана от ЕС и НАТО лаборатория и се одобрява за работа с класифицирана информация за нуждите на клиентите в България от националния TEMPEST орган - ДАНС

Брой и степен на удовлетвореност на клиентите (организациите) и потребителите

Досега има произведени и продадени в страната около 200 компютърни конфигурации. БГ Темпест Технолъджи е удовлетворила изискванията на над 30 потребители и поддържа непрекъснат контакт с тях във връзка с последваща гаранционна и извънгаранционна поддръжка. До сега няма получени рекламации.

Дял на добавената стойност (нисък дял на стойността на вложените чужди продукти и лицензни права в продажната цена)

Всяко ИТ оборудване сертифицирано по стандарта TEMPEST SDIP 27 A, B или C е разработено от нашите инженери.

Продажби на чужди пазари

Предвижда се

Устойчиво развитие

От 2018 до ден днешен съумяваме да отговорим на нуждите на българския бизнес и институции от ИТ оборудване сертифицирано по SDIP 27/2 (NATO) и EU IASG7-03. Горди сме, че със всяка изминала година разширяваме портфолиото си от продукти и услуги, свързани със защита на чувствителна и класифицирана информация
Вероника Николова https://designexpert.bg/

Име на проекта

Design Expert

Изпълнител на проекта

Дигитална агенция SEOMAX (Тендрик ООД)

Вероника Николова

Design Expert е онлайн платформа за създаване на неограничен брой индивидуални графични дизайни. Платформата дава възможност на клиента да зададе своите критерии и изисквания за цветове, шрифтове и формати и т.н. Опитни графични дизайнери приемат заявката и в рамките на 24 часа или 48 часа изпращат предложения към клиента. За да бъде максимално полезно и удобно за потребителите, Design Expert предлага възможност за неограничен брой пъти да бъдат подавани корекции на получените визии. За повече практичност платформата разполага ценови пакети, които включват различни типове дизайни и възможности. Услугата се предлага на месечен абонамент и е подходяща както за малки, така и за големи компании с различна сфера на дейност.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

Платформата е носител на утвърдената марка "Високи постижения в иновациите 2022", от конкурса "Иновативно предприятие на годината".

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

Платформата е създадена от български специалисти, развиващи своята практика в страната ни. Софтуерът и всички дигитални решения са също български. Капиталът за придобиването и оптимизирането на Design Expert е 100% български, а инвестицията е дело на дигитална агенция SEOMAX с юриридическо лице Тендрик ООД.

Популярност

Платформата Design Expert има повече от 1600 последователи в своите социални мрежи към момента. За 2022 година, в периода на оптимизиране и обновяване на платформата, тя имаше средо 10 активни клиента всеки месец. Изготвените и одобрени визии от нашите клиенти наброяват повече от 2500.
Design Expert представи своята дейност в различни изложения и конференции на територятана цялата страна.
Предизвика интереса на журналисти от сп. Икономика и м. септември 2022 г. беше поместен материал на тема "Как се раждат новите идеи", където моделът "Графичен дизайн на месечен абонамент" беше представен от Петър Дяксов, управляващ партньор в дигитална агенция SEOMAX.

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

Иновативността на платформата Design Expert e главно в модела на предлагане на услугата за създаване на неограничен брой графични дизайни, неограничен брой корекции и експресна изработка от 24 часа (за най-ниският ни плат срокът е 48 часа) на подадените задания, срещу месечен абонамент. През 2022 година е разработена изцяло нова, персонализирана и собствена платформа за процеси и комуникация с клиенти и процеси вътрешно в екипа. Към всеки клиент има назначен по един основен и до двама резервни дизайнера, ако дадена задача не може да бъде извършена в срок. Всяка дизайн задача минава през одобрение за QA от дизайн лидер, преди да бъде предадена към клиента.

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

Използването на платформата Design Expert води до намаляване разходите за създаване на графични материали така необходими на бизнеса, за да представи себе си, продуктите и услугите си. За повече практичност платформата предлага различни приемливи ценови пакети, които включват различни типове дизайн и възможности. Услугата се предлага на месечен абонамент. Оптимизира времето за създаване на графичната визия и дава възможност на клиента да зададе своите изисквания за шрифт, формат, размер и др. Платформата дава сигурност за изпълнението на поръчката и гарантира качество, които дизайнерите на свободна практика не могат да предложат.

Продажби, пазарен дял

Иновативната платформа Design Expert е лидер на българския пазар и е без аналог на този етап. Платформата предлага 3 абонаментни плата: Стандартен (497 лева / месец), Професионален (897 лева /месец) и Премиум (1257 лева / месец). От началото на 2023 имаме и мениджър продажби, който да се занимава с продажбите и достигането до потенциални клиенти на платформата.

Брой и степен на удовлетвореност на клиентите (организациите) и потребителите

Степента на удовлетвореност на потребителите на Design Expert e висока, благодарение на лесната и надеждна работа, която предлага платформата. Цените са конкурентни, а условията гъвкави, за да бъдат максимално полезни за потребителите. Очакванията ни са потребителската удовлетвореност да продължава да расте особено след въвеждането на новата платформа и официалното й обявяване.

Дял на добавената стойност (нисък дял на стойността на вложените чужди продукти и лицензни права в продажната цена)

-

Продажби на чужди пазари

Първата стъпка извън страната планираме да направим още тази година, като платформата ще бъде достъпна за клиенти от целия свят чрез сайта martiandesigners.com. Великобритания и Нидерландия са пазарите, върху които ще се фокусираме първоначално. Планираме премерен растеж, за да сме сигурни, че ще запазим най-високо ниво в предлагане на услугата.

Устойчиво развитие

Водещо за нас е инвестирането в кадрите, затова организираме 3-месечни стажове с обучения, менторство и практика на нашите графичните дизайнери. Тези стажове целят да подготвят квалифицирани кадри, които да задоволят изискванията на клиентите и да осигурят ресурса необходим за нарастващия брой абонати от една страна, а от друга създаваме среда за принадлежност в компанията на нашите кадри. Те създават приятелства и нивото им на удовлетвореност от работното място и процес се повишава значително. Даваме възможност на нашите дизайнери за работа от вкъщи и по този начин ежедневното пътуването до офиса се ограничава и с това спомагаме за намаляване на въглеродния отпечатък в околната среда.
Десимира Василева https://bulbera.com/

Име на проекта

Joined In Care

Изпълнител на проекта

Булбера ЕООД

Десимира Василева

JoinedInCare е напълно безплатна онлайн платформа предоставяща полезна информация, статии за различни технологии в помощ на възрастните хора, техните близки и болногледачи, както и организации към които могат да се обърнат за съдействие. Идеята за създаването на JoinedInCare е с цел подпомагане благосъстоянието на възрастните хора, тъй като по време на пандемията пенсионерите бяха най-изолираната група. В България няма платформа, която да отговаря на търсенето и това ни провокира да създадем JoinedInCare. В платформата може да получите информация за домове за възрастни хора, да разгледате опциите за грижа за възрастни хора - домове или агенции предоставящи домашни асистенти във всяка област. Друга възможност, която предоставят е за собствениците или управители на домове за възрастни хора или агенция предоставяща гледачи. Добавянето на обява е безплатно и им гарантира онлайн присъствие и бърза откриваемост.
В раздела ни с организации за подкрепа се намират цялата информация за тях и кратко описание и директен линк към техния уебсайт.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

Платформата е отличена със приз "Високи постижения в иновациите ", както и "Иновативно предприятие за 2022" в област социална иновация.

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

Платформата и създаването й е със изцяло лични средства на Булбера, без допълнително финансиране от спонсори и фондове. Създадохме я защото вярваме, че платформата ще е от голяма полза на обществото и възрастните хора в България и не само.
В България има няколко подобни директории с домове и агенции за домашни грижи, но те често включват и други категории, което отнема вниманието и времето на потребителите. Тези платформи често не се поддържат и информацията на тях е неактуална, непроверена и непълна.

Популярност

JoinedInCare е преведена на 3 езика: английски, български и италиански, като предстои да се превежда и на още езици. Съдържанието на платформата е различно спрямо избраният език, заради различните организации и теми в другите държави.

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

Различното в нашата платформа е възможността в платформата да бъдат давани оценки (рейтинг) на конкретните домове и организации. Като по този начин потребителя, ще има обратната връзка от други потребители и техните близки за съответното място.
Друго, което ни отличава е самите функционалности и дизайн на платформата. Потребителите на JoinedInCare могат да търсят домове и агенции с въвеждане на адрес. Всеки посетител може да оставя оценка за домовете и агенциите. На всяка страница с адрес има бутон, с който хората могат да получат упътвания до оставения адрес.

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

Взаимодействаме и си партнираме с много организации, като „БАБТ“ които ни предоставят материали и информация за полезността на боуен терапията .
Всяка седмица статиите ,информацията , както и социалните заведения се обновяват и се добавят нови. До момента имаме над 650 обяви за домове за възрастни и агенции за домашни асистенти, много полезни статии за възрастните хора, техните близки и болногледачи.

Продажби, пазарен дял

Продължаваме да анализираме как потребителите боравят с платформата и на база на тези анализи ще я развиваме за да е максимално полезна и удобна на потребителите.
Следващата ни стъпка е с държавните домове с идея да покажем условията там както и заниманията, които предлагат на своите потребители. Искаме да покажем добрите условия които предлагат, като планираме интервюта с техните директори, служители и живущи там. Има много домове с добри условия, практики и услуги, но нямат шанс да бъдат показани. Това не само ще помогне на хората да видят домовете в по-добра светлина, но и на самите заведения да получат безплатно онлайн присъствие.

Брой и степен на удовлетвореност на клиентите (организациите) и потребителите

Потребителите на платформата споделят удовлетворението си от платформата, най-вече от възможността да открият цялата необходима информация на едно място. Лесният достъп до контакти на домове, болногледачи и полезна информация и статии. За правилното достигане до потребителите си имаме изградена стратегия на 6 месечна база и резултатите от този период. С тези резултати ние определяме целите и приоритетите ни за следващите 6 месеца. Имаме изграден екип от хора, които отговарят за контакт и проучване на различните организации и потребители на платформата, както и активно обновяват платформата с нова и полезна информация.

Продажби на чужди пазари

Платформата е преведена на 3 езика и предстои да се превежда на още . Има и съдържание което се качва спрямо държавата и езика в платформата.
ДигиТех Консулт ЕООД http://digitechconsult.com/

Име на проекта

Разработка и внедряване на DRUID Conversational AI - Virtual Assistants

Изпълнител на проекта

ДигиТех Консулт ЕООД

ДигиТех Консулт ЕООД

Автоматизиране на процеси, посредством виртуални асистенти и Conversational AI, при които се интегрират системи на клиента за изграждането на цели, нови процеси, които автоматично да се стартират и ползват от потребители чрез чат - свободно писане на текст и няма статичен интерфейс (екран). При това, асистентът разбира какво иска потребителя и задейства системата. Комуникация между човек и машина, близка до човешката, която помага на човек да извърши самостоятелно много действия за себи си, използайки системите на свой доставчик посредством виртуалния асистент, който този доставчик е внедрил.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

Финалист на Осемнадесети национален конкурс “Иновативно предприятие на годината” 2022 с право да ползваме марката Високи постижения в Иновациите 2022 (Excellence in Innovation 2022)

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

ДигиТех Консулт е българска компания, регистрирана в България и разработките и внедряванията по проекта, са извършени са с български служители.

Популярност

Интервю с Bloomberg Tv - https://www.youtube.com/watch?v=ntl4aAz-iwI
Интервю с DRUID AI - https://www.youtube.com/watch?v=Nl3DR01vZf0&t=86s
Статия в списание CIO
Уебсайт: www.digitechconsult.com
LN страница: https://www.linkedin.com/company/digitechconsult/

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

ДигиТех Консулт се занимава с консултиране в областта на оптимизиране, дигитализиране и автоматизиране на процеси. Разработка на софтуерни роботи за автоматизиране на процеси (RPA - Robotic Process Automation) и Conversational AI бизнес апликации и виртуални асистенти.
Кандидатстваме с услугите ни по разработка на Conversational AI апликации и виртуални асистенти, предоставящи наимоверно голям спектър от възможности за автоматизация на процеси, невъзможно за другите типове системи срокове за разработка и имплементация. Добавящи почти човешки елемент в комуникацията и придаващи сантимент и човешки облик на роботизацията.
 

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

Оптимизиращи процесите и покачващи ефективността с до 70 % и намаляване на % грешки с до 80%.
Покачване на удоволетвореността на клиентите, както и повишаване на продажбите, тъй като дори и асистентът да е с цел клиентско обслужване, той са прави така, че да комуникира с хората и да им предлага релевентни на тяхната ситуация продукти и услуги на компанията, която го е внедрила.

Продажби, пазарен дял

Смятам, че това, което правим в момента няма точен аналог на българския пазар като съвкупност от възможности на продукт и услуга, като цялостен процес. Новост за българския пазар.
Единствен партньор на DRUID AI (предоставящи платформата, на която ние разработваме виртуалните асистенти) в България с действащи проекти и внедрени асистенти.

Брой и степен на удовлетвореност на клиентите (организациите) и потребителите

Клиентите ни нарастват и продължаваме да развиваме нови проекти с тях. Да добавяме нови роботи, нови виртуални асистенти и да автоматизираме все повече неща. Работим и извън Балгария, имаме клиенти на няколко континента.

Дял на добавената стойност (нисък дял на стойността на вложените чужди продукти и лицензни права в продажната цена)

Не мога да определя точно, но услугите по анализ на бизнеса на клиента, определяне на бизнес казусите (процесите), които има смисъл да автоматизираме, самите разработки, внедряване и съпорт са основната дейност. Лицензи има по отношение на платформата, която използваме като средство за разработки, но това само по себе си не е продукта, който разработваме и внедряваме.

Продажби на чужди пазари

Да

Устойчиво развитие

Компанията се развива стабилно с т.нар "стик" графика. С всяка година сме по-добри от предишната като през 2022 утроихме приходите си от 2021.
Създаваме ключови партньорства - Имплементационен партньор на UIPath и DRUID AI Партньор с Евротръст Член на BESCO и PARA Партньор на PARA по програмата за избираема дисциплина в осми до десети клас на специализирани в изучаване на технологии училища, по специалност „Програмиране на роботи“ - за осигуряване на обучение, свързано със софтуерните роботи и чатботове.

Драгомир Станчев https://www.leadconsult.eu/

Име на проекта

Universal Loader

Universal Loader (UL) на LEAD Consult е софтуерен продукт (самостоятелен Enterprise Middleware), използван за осигуряване на свързаност за внос и износ между различни системи като ETRMs, OTC платформи, PFM, OTC пост-търговски решения, доставчици на пазари и търговия и много други.
UL позволява тази свързаност единствено чрез конфигурация, без допълнителни усилия за внедряване. Той осигурява картографиране на трансформацията от и към интегрираните целеви системи.
UL поддържа различни методи за транспортиране на файлове (уеб услуги, системен файл и имейл) и файлови формати (XML, XLS, XLSX, CSV, JSON). Изпълнението на импортирането / експортирането може да бъде планирано да се стартира автоматично от изходната система като Allegro, може да се задейства на ad hoc основа, извикано чрез слоя уеб услуга или може да бъде обработено ръчно.

Проектът е участвал в предишни издания на конкурса

Посочете с какво е различен проектът

Няма разлики

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

Презентиране в най-престижното и голямо изложение за енергетика и енергийни софтуерни решения E-World. Там продуктът ни пожъна значителни успехи, и имаше интерес от големи клиенти, вендори и партньори.

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

Изцяло българско решение, разработено от екип от програмисти и бизнес консултанти в София, България и финансирано изцяло от основния бизнес на компанията – IT консултиране и разработване на системи в енергетиката.

Популярност

Продуктът няма аналог в Европа и се използва от редица големи енергийни компании в държави като Германия, Швейцария, Естония, Финландия, Норвегия. Като единствен по рода си продукт на пазара в Европа Universal Loader допринася за позиционирането на България като надежден партньор на редица водещи търговци на електроенергия.

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

Продуктът Universal Loader има следните свойства:
• много гъвкав и конфигурируем;
• поддържат се различни формати за импортиране и експортиране като xml, xlsx и xls;
• Преносът на данни от една система в друга може да стане по следните три начина:
o чрез специално обозначен бутон в съответния изглед;
o може да се задейства ad-hoc от мрежата;
o от планирани процеси в мрежата;
• съвместим с всички версии на ETRM системи като: Allegro, Previse Coral, Еndur;
• съвместим с MS SQL и Oracle бази данни;
• има много високо ниво на абстракция, което позволява бързо и лесно адаптиране към всякакви промени в модела на данни.

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

• Намалява драстично разходите за интеграции и миграции. В някои случаи разходите могат да намалеят до 10 пъти. Предлага и готови plug-and-play конфигурации за най-ползваните обекти в най-големите ETRM системи.
• Има налично ниво на уеб услуга (web services), което позволява на системите на трети страни да задействат функционалността за експортиране или импортиране.
• Включва голям набор от правила за трансформация на данните, които не изискват ресурс от програмисти, а са изцяло насочени към бизнес потребителите.

• Централизира всички интерфейси и техните функционалности в един домейн.
 

Продажби, пазарен дял

Universal Loader има 3% дял от продажбите на LEAD Consult и 30-40% пазарен дял.

Брой и степен на удовлетвореност на клиентите (организациите) и потребителите

• Продуктът се използва от бизнес потребители в седем енергийни компании, които ежедневно автоматизират своите интерфейси и/или миграции от и към различни системи чрез лесни drag-and-drop операции в Web-базирания Universal Loader.
• Намалява драстично разходите за интеграции и миграции. В някои случаи разходите могат да намалеят до 10 пъти.

Дял на добавената стойност (нисък дял на стойността на вложените чужди продукти и лицензни права в продажната цена)

Няма чужди вложени продукти. Продукта ни е изцяло наше творение.

Продажби на чужди пазари

Universal loader e разпространен в следните държави: Германия, Швейцария, Естония, Финландия, Норвегия.
Клиенти, които са интегрирали Universal Loader в процесите си, са: IWB, Gelsenwasser AG, UPM, VNG AG, Syneco Inc., Eesti Gaas AS, Enmacc GmbH, Orstead, Previse GmbH.

Устойчиво развитие

Разработва се.
План продажби за следващата година.

Империя Онлайн ЕАД https://imperiaonline.bg/

Име на проекта

SIEGE: World War II

Изпълнител на проекта

Империя Онлайн ЕАД

Империя Онлайн ЕАД

Империя Онлайн ЕАД е една от водещите български компании за разработка и разпространение на компютърни и мобилни игри в Югоизточна Европа. Основана през 2005 година, компанията има над 65 милиона потребители от цял свят. През 2018 година става част шведската група Stillfront, откъдето и възможностите за разрастване се увеличават, благодарение на вътрешните синергии, които се създават между останалите компании, също част от групата.

През 2020 година мобилната стратегическа картова игра в реално време - SIEGE: World War II стана част от портфолиото на компанията. Играта е създадена от Simutronics. Синергиите между Stillfront студиата в такива копродукциите дават възможност за стартиране и промотиране на игра от световна класа. Империята Онлайн ЕАД е изцяло отговорна и поема грижите за монетизацията, реалистичните графики и анимации за SIEGE:WWII. Днес, играта е налична в App Store и Google Play и е на челни позиции в двата магазина. За по-малко от една година компанията успява да утрои приходите на играта. През 2022 г. SIEGE: World War II е номинирана за „Най-добра игра 2022“ и “Най-добра стратегическа игра” на наградите TIGA.

Проектът е участвал в предишни издания на конкурса

Посочете с какво е различен проектът

SIEGE е в процес на непрекъснато развитие и подобряване.Добавят се нови функции,турнири и модули на седмична баса, което допринася за успеха на играта на световно ниво.Едни от последните модули,които бяха добавени са оптимизацията 2vs2,изцяло нов модул за игри от такъв жанр.Други модули, които бяха представени на играчите са “Битката за Европа”,триседмично събитие, по време на което топ 100 съюза се разделят на групи от по 10 и съответните победители продължават в следващатa фаза.

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

Близо 18 години Империя Онлайн и портфолиото й от 28 заглавия получават редица отличия - две награди на Deloitte за “Изгряваща звезда” за най-бързо развиващите се ИТ компании в Европа. През годините компанията е сред водещите награждавани на The Appsters, Forbes Business Awards, БАИТ, TIGA, EBA, Casual Connect, International Mobile Game Awards, E-volution Awards на Forbes България, Webit Awards, Мениджър на годината, The Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Иновативно предприятие на годината.

Империя Онлайн е сред Топ 35 най-динамични компании в България според вестник Капитал през 2021г. SIEGE: World War II е номинирана за „Най-добра игра“ и “Най-добра стратегическа игра” през 2022 г.

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

Империя Онлайн е водещото и най-голямото студио за разработка на игри в България. Идеята за едноименната игра - стратегията в реално време Империя Онлайн - се ражда през 2005 г., когато пътищата на Доброслав Димитров - дизайнерът на геймплея и Мони Дочев - тогава програмист на свободна практика, се пресичат. Където след няколко бизнес срещи става ясно, че и двамата са фенове на Age of Empires. Над 17 години двамата ръковорят екип от 70+ професионалисти, чийто офис се намира в София. Екипът винаги приема работата лично и със страст. Империя Онлайн е разработчик на висококачествени игри, където междувременно се толерира уважението и оценката, с цел развитие на способностите на целия екип.

Популярност

Днес Империя е компания с портфолио от над 28 заглавия достъпни на уеб, мобилни устройства, Facebook, Steam, Microsoft и много други, над 40+ социални платформи, партнира си и с 300+ различни разплащателни метода от цял свят, с чиято помощ предоставя бързи и надеждни методи на своите 65+ милиона играчи от над 194 държави. Игрите са преведени на 30 езика. Мобилите приложения на флагманът на компанията, Империя Онлайн, са отличавани в top 50 Grossing Strategy Games за Apple App Store в САЩ, SIEGE: World War II е сред топ стратегическите игри в САЩ, Германия, Франция. Crush Them All е ролева idle-игра, отличавана в една от най-престижните категории на Apple App Store - Game of the Day.

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

През 2020 г. мобилната стратегическа картова игра в реално време - SIEGE: World War II- стана част от портфолиото на компанията. Империя е изцяло отговорна и поема грижите за монетизацията, реалистичните графики и анимации. Днес, SIEGE е налична в App Store и Google Play и е на челни позиции. За по-малко от година компанията успява да утрои приходите на играта. Само за 2020 г. SIEGE има направени 19 актуализации, като всяка една включва нова функция и значително увеличение на потребителите. Играта има милиони изтегляния и винаги поддържа високи оценки. Увеличаването на показателите и удовлетворението на играчите е това, което прави SIEGE една от най-добрите стратегически игри.

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

SIEGE е сред най-популярните за своя жанр. След като става част от портфолиото на Империя, са добавени нови основни модули като туториал, допълнителни карти, промоции, събития и турнири. Подменена е изцяло голяма част от визуализациите в играта. Като допълнение, играта бива преведена на 22 езика. SIEGE е популяризирана като “предпочитано заглавие” (featured game) няколко пъти в рамките на една година в Apple App и в Google Play Store. Към днешна дата, екипът, който поддържа играта, работи върху вече планираните иновации, които да бъдат добавени и ще подобрят допълнително преживяване на играчите. За 2023 година има 20 планирани актуализации, излизане на още пазари и платформи с играта.

Продажби, пазарен дял

САЩ е най-големият пазар за играта с 41% от общите приходи, следван от Германия (11%) и Франция (8%). Екипът зад SIEGE е този, който ежедневно се грижи за проучванията и анализите, как играта да достигне до повече играчи и да оправдае очакванията им.

Брой и степен на удовлетвореност на клиентите (организациите) и потребителите

В гейм индустрията има ясни показатели, които отбелязват удовлетвореността на потребителите. Благодарение на поставените оценки и обратни връзки в двата мобилни магазина, играта е на челна позиция в конретния жанр и е една от предпочитаните екшън катрови игри в цял свят. Към януари, 2023 SIEGE е достигнала до над 5 милиона играча от цял свят на iOS & Android. Играта се отличава с високи оценки и в двата мобилни магазина, в които е достъпна - 4.6 за Apple App Store и 4.2 за Google Play Store.

Дял на добавената стойност (нисък дял на стойността на вложените чужди продукти и лицензни права в продажната цена)

SIEGE е игра, която непрекъснато се развива и подобрява. Добавят се нови функции, турнири и модули на седмична баса, което допринася за успеха на играта на световно ниво. Има две спин оф версии в следствие на отдадени лицензионни права: SIEGE: Apocalypse (by KIXEYE, part of Stillfront) и SIEGE: Titan Wars (by Simutronics, part of Stillfront), спомагащи за увеличение на добавената стойност на бранда SIEGE.

Продажби на чужди пазари

SIEGE: World War II е игра преведена на 22 езика, което дава възможността да се разпространява в цял свят. Играта се разработва и поддържа изцяло от екип, базиран в България. Междувременно отличията й сред играчите, номинациите и наградите са на международни пазари: https://siegeworldwarii.com/news.

Устойчиво развитие

Като цяло гейм индустрия е много голям и конкурентен пазар, който изисква от разработчиците и студиата да бъдат иновативни, бързи и ефективни в разработването на страхотни продукти с цел постигане на максимален брой играчи. Империя Онлайн е компания с над 17 годишна история. Откакто компанията изцяло се грижи за SIEGE, приходите бяха утроени без да се губят активни играчи. За играта и нейното разработване, и израстване се грижи отдаден екип с дългогодишен опит в разработването и разпространението на игри. Въпреки конкурентите, SIEGE е винаги в топ класациите и на двата магазина, и всяка година подобрява своята позиция.

Предистик ООД https://iot.predistic.com/

Име на проекта

AIME: универсална платформа за изграждане на IoT системи и автоматизация

Изпълнител на проекта

Предистик ООД

Предистик ООД

AIME е универсална платформа за изграждане на IoT системи за отдалечен мониторинг, контрол и автоматизация, със или без Интернет, със или без потребителски контрол.
Тя комбинира IoT с програмируем контролер, снабден и с комуникационни възможности. IoT сензор, актуатор и гейтуей се комбинират в едно устройство и то комуникира с останалите в меш архитектура, събира данни и взема решения за управление на оборудване на място, което пренася интелигентността предимно към Edge и прави системата невероятно гъвкава.
• Уеб-базиран low-code интерфейс за лесна конфигурация (AIME Manager) за създаване на IoT софтуер дори от хора без опит на програмисти
• Собствена разработка комуникационен протокол (JcCcL) за управление на системата. JcCcL е унифициран език на високо ниво, базиран на JSON. AIME Manager „превежда“ конфигурациите на потребителя в JcCcL команди към системата, без да е нужно потребителят да създава сорс код.
• Вградена поддръжка за множество сензори, микроконтролери, актуатори, дисплеи, многомрежова световна sim карта
• Силно децентрализирана архитектура (Edge) с поддръжка както на обработка на данните в облак, така и на мястото на събирането им, чрез микроконтролери
• Поддръжка на неограничен брой IoT устройства
• Промени и разширяване по всяко време, без или с минимално прекъсване, включително отдалечено
• Множество комуникационни канали
• Изключително високо ниво на кибер сигурност: TLS1.2+ и ChaCha, потр. име и парола
• Интеграция с трети страни (REST API)

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

Марка „Високи постижения в иновациите“ на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, присъдена на Предистик ООД като финалист в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“ за 2022 г. С марката се отличават върхови постижения, въздействие и ефективност на авангардни иновации, разработени от български предприятия.
https://arcfund.net/bg/category-events/vsichki-otlicheni-predpriatia-v-natsionalnia-konkurs-inovativno-predpriatie-na-godinata-2022/

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

Предистик ООД е изцяло българска компания, която доставя софтуерни услуги от над 11 години, като сред големите ни клиенти са Siemens AG и Continental AG.
Специализираме предимно във вграден (embedded) софтуер и фърмуер, а в последните години работим в сферата на IoT (Интернет на нещата). Имаме сериозен опит в създаването на вграден софтуер със сложна функционалност за хардуер с ограничени параметри, както и на всякакви комплексни системи, изискващи много високо ниво на познанията.
Платформата AIME е вътрешна разработка на Предистик ООД.

Популярност

Платформата беше представена на пазара през 2022 г., така че очакваме тепърва да се развива пазарно.

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

• Наблюдение в реално време на показатели на заобикалящата среда чрез IoT сензори (датчици) в уеб браузър
• Plug-and-play поддръжка за често използвани сензори
• Отдалечено управление на системи чрез актуатори
• Thick Edge и Thin Edge функционалност
• Пренасяне на повечето изчисления на ниво крайно устройство с цел минимизиране на трафика и изчисленията в облак или център за данни
• Работа на IoT сензорите и актуаторите дори без Интернет връзка, в т.нар. mesh, чрез безжична комуникация (собствен протокол)
• Оркестриране на IoT devices swarms и частни IoT / 5g мрежи
• Готовност за добавяне на ML и AI
• Актуализация без или с минимално спиране на системата
• Автономно управление

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

AIME е изключително гъвкава платформа, позволяваща на всички бизнеси да използват ценово-ефективен хардуер с ниска консумация на енергия за изграждане на цялостни IoT системи и устройства, като значително намалява разходите и времето за пускането им. Готовите системи позволяват:
• Мониторинг на параметри с цел енергийна ефективност и оптимизация на ресурси
• Пестене на човешки труд чрез автоматизация
• Отстраняване на риска от човешки грешки
• Спестяване трафика на данни към облак и незабавно задействане на актуаторите
• Съхраняване и обработка на чувствителни данни в локални мрежи извън Интернет/облак
• Автоматизация на внедрени електромеханични устройства, запазване на инвестициите

Продажби, пазарен дял

Изключителната гъвкавост и широко приложение на IoT платформата ни е предпоставка за навлизане в множество пазарни сегменти:
• Технологични партньорства с компании от различни вертикали, комбинирайки възможностите на AIME с добавена специфична бизнес логика за решаване на конкретен проблем
• B2B продажби на технология чрез технологичен трансфер към други компании и индустрии. Приоритетни сегменти ще бъдат производство/индустрия 4.0 (машиностроителни компании), „умни“ сгради/домашна автоматизация.
• Разработване на конкретни решения за различни браншове, базирани върху възможностите на IoT платформата и допълнени с машинно обучение (МО), изкуствен интелект (ИИ) и/или машинно зрение (МЗ).

Дял на добавената стойност (нисък дял на стойността на вложените чужди продукти и лицензни права в продажната цена)

Разработката на AIME включва използване на JSON, MQTT, C++, вградени (embedded) технологии, IoT, дискретна електроника, протоколи за сигурност (TLS) и криптиране (RSA/AES/ChaCha), PlatformIO, VSCode, Arduino, база данни Adafruit, база данни SparkFun, ArduinoJson, HTTPS, GPS, GPRS, NBIoT, CAT1m, LTE.
Проектът е базиран изцяло върху лицензи на технологии с отворен код (MIT, Apache Open License, GNU Public License 2/3).

Продажби на чужди пазари

Предстои.

Устойчиво развитие

Приложенията, разработени с AIME, могат да послужат за изграждане на системи за отдалечено наблюдение, автоматизация и контрол, нужни за дигиталната трансформация на бизнесите в множество вертикали: „умни“ сгради и градове, „умно“ земеделие, транспорт и логистика, индустрия 4.0, мониторинг на параметри с цел енергийна ефективност или с цел всякаква друга оптимизация на ресурси, дигитализация на бизнесите, оптимизация на напрежението при фотоволтаици и много други, които попадат сред приоритетите на ЕС.
Приложенията могат да бъдат надградени чрез добавяне на машинно обучение (МО), изкуствен интелект (ИИ) или машинно зрение (МЗ), за да осигурят още повече ползи за потребителите.

Предистик ООД https://iot.predistic.com

Име на проекта

GRAS системи за умно земеделие

Изпълнител на проекта

Предистик ООД

Предистик ООД

GRAS осигурява отдалечено наблюдение и автоматизация за селскостопански площи в реално време навсякъде и по всяко време, със или без Интернет. Могат да бъдат внедрени в стопанства от всякакъв размер; в оранжерии, открити площи, лозови масиви, разсадници, зелени площи от всякакъв тип, градини, животновъдни ферми, селскостопански постройки, складове.
Основни функции:
• Следене на всякакви параметри на околната среда чрез IoT сензори/датчици – без ограничения на типовете и броя сензори: температура на въздуха и почвата, влажност, осветеност, вятър, киселинност, CO2 и CH4, дим, присъствие, всякакви други по желание на клиента
• Отдалечено управление на селскостопански системи (иригационни, мъглуващи, вентилационни, климатични, сенници, щори, помпи и всякакви други по желание на клиента)
• Интернет управление чрез смартфон
• Пълна автоматизация на селскостопански системи на база текущите показания на сензорите – без нужда от потребителски контрол – чрез собствена разработка IoT хардуерен контролер
• Постоянна свързаност чрез gsm; wi-fi; радио сигнали; универсална многомрежова sim карта (според нуждите на клиента)
• Възможност за промени и актуализация на системата без спиране на работата й
• Готови базови решения или персонализиран хардуер по поръчка
• Всички компоненти в системата и поведението са изцяло съобразени с нуждите на клиента

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

• Диплом в категорията „Технологии на растениевъдството“ за иновативния продукт „GRAS системи за умно земеделие“ от изложението АГРА 2022 в рамките на „Международен панаир Пловдив“.
• Отличие за „Принос в механизацията на земеделието“ за 2022 г. в категория „Български производител на земеделска техника“ на вестник ,,3емеделска техника“

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

Предистик ООД е изцяло българска компания, която доставя софтуерни услуги от над 11 години, като сред големите ни клиенти са Siemens AG и Continental AG.
ГРАС е вътрешна разработка на Предистик ООД и включва:
• Софтуер за управление на много видове сензори за следене на параметрите в селскостопански постройки и на открито, управление на актуатори (изпълнителни устройства за контрол над съществуващо оборудване), комуникация
• Хардуер: Мощен и гъвкав IоТ (програмируем) контролер с инсталиран конфигуратор на много по-атрактивна цена от аналогичните индустриални контролери – проектиран от Предистик ООД и произведен в България.
• Уеб интерфейс за мониторинг и контрол от потребителя

Популярност

Следните онлайн публикации отразяват системата за умно земеделие GRAS:
https://agro.bg/videa/zemedelska-tehnika/predistik-s-nagrada-ot-agra-2022/
https://bg.profiland.net/articles/mezhdunarodnoto-izlozhenie-agra-2022-provede-konkurs-za-tehnologichni-inovacii
https://sinor.bg/63556-vrachiha-nagradi-na-inovativni-kompanii-na-izlozheniyata-v-plovdiv
https://www.plant-protection.com/article/1488
https://dcnews.bg/vizhte-pobeditelite-v-konkursa-za-inovatsii-na-agra-vinaria-i-fudteh-2022/
https://t.ly/xRDl
Предаване „Бразди“: https://www.youtube.com/watch?v=4drnDC-GBS4&list=PLGCzxbT2dltz_jAYK41RUmRrneVNHeTjX (от 10:30)

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

• Възможност за работа на системата без Интернет чрез комуникация между устройствата в меш мрежа (собствен протокол)
• Възможност за добавяне и смяна на ролята на компоненти в системата по всяко време без или с минимално прекъсване на работата й
• Минимален трафик
• Автономна работа
• Иновативна архитектура на софтуера и хардуера, комбинираща IoT сензор, актуатор и гейтуей в едно устройство
• Поддръжка за надежден и достъпен хардуер
• Интеграция и автоматизация или отдалечен контрол над вече съществуващи селскостопански системи - възможност за запазване на инвестициите на селските стопани
• Опростен и ясен потребителски интерфейс
• Изключително високо ниво на кибер сигурност

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

• GRAS пести време, електроенергия, вода за поливане и ресурси, като използва точно нужното количество само когато е необходимо
• Намалява рисковете при селскостопанското производство чрез автоматизация на база непрекъснато следене на параметрите на околната среда, и чрез отдалечено наблюдение от страна на селските стопани през уеб браузър
• Увеличава добива чрез поддържане на оптимална среда за насажденията и намаляване на рисковете от човешки грешки и неблагоприятно климатични условия

Продажби, пазарен дял

ГРАС беше представена през 2022 г.

Дял на добавената стойност (нисък дял на стойността на вложените чужди продукти и лицензни права в продажната цена)

Разработката на GRAS включва използване на JSON, MQTT, C++, вградени (embedded) технологии, IoT, дискретна електроника, протоколи за сигурност (TLS) и криптиране (RSA/AES/ChaCha), PlatformIO, VSCode, Arduino, база данни Adafruit, база данни SparkFun, ArduinoJson, HTTPS, GPS, GPRS, NBIoT, CAT1m, LTE.
Проектът е базиран изцяло върху лицензи на технологии с отворен код (MIT, Apache Open License, GNU Public License 2/3).

Продажби на чужди пазари

Очаква се

Устойчиво развитие

Умното селско стопанство с GRAS подпомага прецизното земеделие и автономните ферми и е съобразено с тенденциите към постигане на устойчивост в сектора чрез дигитализация.
В условия на непрекъснато повишаващи се цени на електроенергията, торовете и останалите ресурси, климатични промени, геополитическа нестабилност и прекъснати вериги на доставки, както и недостиг на (квалифицирана) работна ръка, особено в селскостопанските региони, се очаква дигитализацията да спомогне за преодоляване на трудностите и за увеличаване на продукцията.

Сиском Инженеринг АД https://syscom.bg/

Име на проекта

Доставка и монтаж на специализирана измервателна апаратура за радиомониторинг към Комисията за регулиране на съобщенията

Изпълнител на проекта

Сиском Инженеринг АД

Сиском Инженеринг АД

Доставка на Комбинирана мобилна станция за радиомониторинг, откриване и локализиране на радиосмущения и измерване на мобилни мрежи, част от Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди
Проектът включва, доставка, монтаж и интеграция към съществуващия софтуер за радиомониторинг за измерване и анализ на проведените измервания.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

Сиском Инженеринг АД е българска компания, чиито обхват на дейност е посветена на интегрирането на иновативни решения по 5 направления: телекомуникации; интелигентен град и ИТС; безопасност и сигурност; дигитални технологии и орган за контрол. Доставка и монтаж на специализирана измервателна апаратура за компактни и мобилни станции за радиомониторинг е иновативно решение по направление „дигитални технологии“.

Популярност

Навременно разгръщане на 5G мрежите е ключов елемент за постигане на ръст на българската икономика чрез цифровизация на индустрията и обществото. Дигитализацията на икономиката и обществения живот предполага милиони свързани устройства, които генерират по-голям трафик и имат нужда от повече честотен
ресурс. Поддържането и развитието на съвременна система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди и осигуряване на качествени телекомуникационни услуги на крайните ползватели е една от основните цели на Комисията, за да се справи като регулаторен и контролен орган с предизвикателствата на новите дигитални технологии и навлизането на мобилните мрежи от 5-то поколение.

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

С развитието на технологиите и навлизането на мобилните мрежи от 5-то поколение задачата за стратегическо планиране и контрол на спектъра става все по-сложна и изисква Комисията за регулиране на съобщенията да поддържа и развива съвременна система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди, за да отговори адекватно като регулаторен и контролен орган, и да се справи с предизвикателствата на новите дигитални технологии. Навлизащите технологии, изискващи използването на радиочестотния спектър в диапазон до минимум 26 GHz. Освен специализираната измервателна апаратура, неразделна част от целия проект е и специален софтуер, както и обучението на квалифицирани кадри.

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

Голяма част от мониторинга на радиочестотния спектър за граждански нужди на територията на страната се извършва от мобилните станции за радиомониторинг. Тя е част от изградената от Комисията Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди и е начална стъпка на осъвременяване на оборудването, съгласно плана за развитието на системата за периода 2021-2025 г.
Мобилната станция е с разширени функционални и технологични възможности, оборудвана е с последно поколение специализирана апаратура за радиомониторинг, измерване и анализ на получените резултати в разширен честотен диапазон, с което ще се подобрят значително възможностите на КРС.

Брой и степен на удовлетвореност на клиентите (организациите) и потребителите

Решението е внедрено в Комисията за регулиране на съобщенията.

Устойчиво развитие

Специализираната измервателна апаратура е в експоатация. Началото на разширението и обновлението на Плана за развитието на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди (НСМРЧС) започна през 2021 г. с доставката на нова съвременна мобилна станция за радиомониторинг.
ТЪЧМЕНЮ ООД https://touchmenuapp.com/

Име на проекта

TouchMenu – Дигитален консиерж

Изпълнител на проекта

ТЪЧМЕНЮ ООД

ТЪЧМЕНЮ ООД

TouchMenu представлява дигитален консиерж – интерактивна платформа за хотели и други места за настаняване, както и прилежащите към тях обекти в т.ч. - СПА центрове, ресторанти, барове, конферентни центрове, заведения за хранене и развлечение и атракциони.
Дигиталният консиерж е „All-in-one“ решение, чрез което нашите клиенти:
- Повишават своите приходи от единица клиент чрез по-високи продажби на допълнителни услуги с помощта и на изкуствен интелект;
- Оптимизират работните процеси и ефективността на персонала като подобряват комуникацията между различните звена;
- Разполагат с детайлни анализи на потребителското поведение, демографски данни, статистики за продажби и автоматични известия;
- Увеличават своя принос към опазването на околната среда и намаляват въглеродния отпечатък като се елиминира принтерната хартия;
TouchMenu се хоства в дейта центрове захранвани от възобновяеми енергийни източници и представлява уеб-базираната платформа, която повишава удовлетвореността на гостите.
Само с едно сканиране на QR код с помощта на собствените смарт устройства, потребителите имат възможност да правят директни поръчки от дигитално меню, както и онлайн разплащания, достъпват бързо и лесно до информационна дигитална папка, социални медии, модули за обратна връзка и оценки, специални предложения.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

Иновационният продукт бе представен през 2022г. по време на седмицата на туризма, част от международното изложение „Dubai Expo“.

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

Компанията е с изцяло българска собственост, всички ИТ решения са разработени от български екип от специалисти. Услугата е успешно внедрена в повече от 100 туристически обекта на територията на България.

Популярност

След своя старт през 2021г. TouchMenu става бързо лидер на българския пазар в своята сфера, а днес е вече интегриран в хотелски комплески в редица държави на няколко континента. Съкращаването на времето за обслужване, по-бързата комуникация между клиентите и обслужващия персонал, както и екологичните ползи, които произтичат вследствие на елиминирането на принтерната хартия, обуславят неговата устойчивост и постигнати резултати.
Услугата е достъпна в повече от 150 обекта, като дигиталният консиерж е на разположение на гостите в над 10 000 хотелски стаи.

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

Ограниченията по време на пандемията, повишаването на цените на енергоноситителите, недостигът на работна ръка изправи турическия сектор пред сериозни предизвикателства и трудности.
Изкуственият интелект заложен в основата на TouchMenu не само помага на бизнеса да оптимизира работните процеси, да увеличи продажбите и клиентската удовлетвореност, но и предоставя на потребителите пресонализиран изглед и достъп до всички предлагани продукти, услуги и активности – да получават информация без да ангажират служител, да разглеждат дигитално меню, да правят своите поръчки независимо дали се намират в своята хотелска стая, в ресторанта или на плажа.

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

Ползите са икономически и екологични. Елиминирането на принтерната хартия в хотелските папки и информационните брошури допринася не само за намаляване на разходите за консумативи, но и намалява въглеродния отпечатък. По този начин хотелски комплекс с около 200 стаи може да спести до 8.2 дървета на година.
Възможноста за осъществяване на онлайн поръчки от всяка точка на хотелския компекс и възможността за онлайн разплащания съкращават времето за обслужване, както и броя на необходимия обслужващ персонал.
Изкуственият интелект и автоматизираният анализ на потребителкосто поведение водят до увеличаване на генерираните приходи от допълнителни услуги, както и средната стойност на всяка поръчка.

Продажби, пазарен дял

TouchMenu заема лидерска позиция на българския пазар в своята сфера, интегриран е успешно в повече от 150 туристически обекта в редица държави на няколко континента. Дигиталният консиерж е на разположение на гостите в над 10 000 хотелски стаи.

Брой и степен на удовлетвореност на клиентите (организациите) и потребителите

В над 10 000 хотелски стаи и в повече от 150 туристически обекта ТouchMenu е на разположение на потребителите. Бързата връзка с рецепция или консиерж, съкращаването на времето за обслужване, възможността за достъп до информация на над 36 езика добавят допълнителна стойност към потребителското изживяване.

Основна метрика за измерване на успеха са крайните потребители и позитивната обратна връзка, която получаваме от тях, като основна част заложена в използването на услугата.

Дял на добавената стойност (нисък дял на стойността на вложените чужди продукти и лицензни права в продажната цена)

Всички ИТ решения са разработени от български екип от специалисти.

Продажби на чужди пазари

TouchMenu е вече интегриран в хотелски комплески в редица държави на няколко континента – Гърция, Севена Ирландия, ОАЕ, Кабо Верде, Хърватия, Черна Гора и други.

Устойчиво развитие

Съкращаването на времето за обслужване, по-бързата комуникация между клиентите и обслужващия персонал, както и екологичните ползи, които произтичат вследствие на елиминирането на принтерната хартия, обуславят устойчивостта и постигнатите резултати на TouchMenu. През 2023г. предстои да бъдат внедрени нови фунционалности, които още повече да повишат ефективността.

TouchMenu предоставя надеждно решение, с което се дава възможност на туристическата индустрия да повиши своята конкурентоспособност.
„Куолити Хауз“ ЕООД https://qualityhouse.com/

Име на проекта

Сертификационни обучения в областта на софтуерното тестване (ISTQB)

„Куолити Хауз“ ЕООД

От създаването си преди 18 години Quality House (https://qualityhouse.com/ ) работи за повишаване на информираността относно софтуерното качество, както и обучението в тази насока.
Фокусът на компанията е насочен на 100% към софтуерното качество, и това е, което ни отличава от останалите софтуерни компании. Никога не сме се занимавали с разработка на софтуер и не възнамеряваме да го правим, което гарантира нашите силни страни, като например абсолютната ни обективност по отношение на даден проект.
Като организация изцяло фокусирана в областта на софтуерното качество, това ни позволява висока практическа подготовка, по-качествено обучение на кадрите ни и предоставяне на по-качествена услуга на клиентите ни.
Предвид постоянно задълбочаващия се недостиг на качествени кадри на пазара на труда и спецификите на нашия бизнес, изцяло разчитаме на разработените ни вътрешни обучителни програми за подготовка на нашите служители, за да отговорят на новопостъпващите заявки от нашите клиенти.
Фактът, че сме се доказали на пазара с нашите професионални обучения, не само в България, но и в чужбина, ни помага да имаме ясна представа за структурирането на знанията на бъдещите ни професионални консултанти. Курсовете ни се предлагат също в Румъния, Сърбия и др.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Отличия от изложения или други класации и престижни награди

Главното ни сътрудничество е с ISTQB (https://www.istqb.org/) , чийто член сме. Членове сме и на IREB (https://www.ireb.org/en), и си сътрудничим с тези организации, както и с много други по света в сферата на научните и изследователски дейности.
В България често оставяме името и работата ни да говорят сами за нас – присъстваме в класацията ТОП 100 на технологичните компании в България на ICT Media и Капитал от 2016г. насам, както и в Топ 10 на IT Training Providers и Топ 50 на най-динамично развиващите се компании в България.
Към днешна дата имаме проведени повече от 650 курса в България, Сърбия и Румъния и повече от 6500 обучени хора.

Ясно изразена българска идентичност на продукта/услугата и компанията

Ние сме единствената българска компания, акредитирана да провежда ISTQB курсове. Работим по международния ISTQB стандарт и участваме в изграждането му. Нашият Изпълнителен директор Митко Митев в качеството си на президент на SEETB (Югоизточно Европейски Тест Борд - https://seetb.org/) участва като представител на различни нива и в създаването на нови учебни програми.
Материалите за курсовете ни се подготвят от най-добрите ни специалисти, чрез специални формати, включително презентации, упражнения, примери от практиката и т.н.
Quality House е на практика „академия“ за специалисти по софтуерно качество, известна с обученията си в сферата от дълги години, не само в България, но и в чужбина.

Популярност

Главното ни сътрудничество е, както споменахме, с Международния борд по софтуерно тестване (ISTQB) и Международния борд по инженеринг изисквания (IREB).
Имаме ясно изразена лицензионна политика в компанията. Наши материали са лицензирани в много страни като Португалия, Бразилия, Полша, Беларус, Украйна, Русия, Израел, Германия, Сърбия, Хърватска, Румъния. Опитваме се максимално да разпространим знанията, които сме натрупали през годините, в тези държави.

Иновативност; приложение на авангардни технологии; технологични, процесни и бизнес предизвикателства, които решава; надеждност; гъвкавост; степен на автоматизация; дизайн и потребителско изживяване

Предлаганите курсове дават задълбочени познания и гъвкаво обучение във всички аспекти на професията Софтуерен тестер. Обученията може да са публични или фирмени, както и образователни курсове, обхващащи всички области на софтуерното тестване, като гарантираме, че предоставеното обучение е тясно свързано както с текущите бизнес проблеми, така и с признатите системи и процедури.
Курсовете включват действителни казуси от опита на преподавателите, така че да се работи върху реални решения, използвайки подходящи техники и практики.
Накрая участниците получават обратна връзка за напредъка им, така че да знаят в точни подробности как може да се подобряват занапред в кариерното си развитие.

Резултат от използването, до каква степен освен автоматизиране на процеса, води до неговото оптимизиране (по-малко ресурси и/или по-високи резултати, цялостен реинженеринг) за разлика от начина на работа преди неговото внедряване

Доколкото това влиза в контекста за цялостен реинженеринг, всички професионални курсове се провеждаха на място, в нашият офис или офис на клиента. Но в процеса на работа и дигитална трансформация след Covid-19, се наложи да адаптираме подходите си към новите условия, а това ни направи още по-гъвкави. Мигрирахме ресурсите си към дигиталната среда и това даде още една възможност за избор на нашите клиенти, дали искат да се обучават онлайн или лично на място. Към днешна дата оставихме и двата модела на предподаване, като изборът е изцяло по желание на клиента, както и на нашите преподаватели.

Продажби, пазарен дял

Единствен акредитиран ISTQB training provider за България.

Брой и степен на удовлетвореност на клиентите (организациите) и потребителите

Най-добре винаги са говорили резултатите. И както споменахме преди това, преминалите курсисти към днешна дата са повече от 6500. Като единствен акредитиран доставчик на ISTQB обучения в България (https://www.istqb.org/), това ни прави силно разпознаваеми тук в тази сфера, но и ни натоварва с отговорността да държим високо ниво на удовлетвореност на всички преминаващи през обученията. Част от което е усъвършенстване на процесите ни, за това ни помага обратната връзка от курсистите, като се стараем да имплементираме постоянно идеите, които получаваме от тях. Друго доказателство за удовлетвореност е, че не малко участници са ни се доверили по препоръка на вече преминали през обученията.

Дял на добавената стойност (нисък дял на стойността на вложените чужди продукти и лицензни права в продажната цена)

Учебните материали са разработени изцяло от компанията в България на база на световно одобрен конспект.

Продажби на чужди пазари

Наши материали са лицензирани в много страни като Португалия, Бразилия, Полша, Беларус, Украйна, Русия, Израел, Германия, Сърбия, Хърватска, Румъния. Преведени са на португалски и руски.
Броят на проведени от нас обучения в Сърбия расте експоненциално през последните години.
Като част от организаторите на SEETEST (https://seetest.org/) - конференция изцяло насочена в софтуерното тестване, също повишаваме видимостта на компанията пред чуждестранни участници.

Устойчиво развитие

От 2004 година (вече 18 години) до ден днешен сме изцяло насочени и отдадени в развитието на софтуерното тестване у нас и региона. Горди сме, че допринасяме все повече за това различните компании да осъзнават колко важна част от целия софтуерен процес е осигуряването на качеството на софтуерния продукт.
Фокусът ни е да развиваме локалната тестърска общност в Югоизточна Европа и да повишаваме конкурентноспособността й в световен мащаб, а множеството преминали през курсовете ни в региона са доказателство за нашия успех. Другите ни инициативи като участия в международни конференции и форуми дават още по-голям отзвук на това, в което вярваме.

Новини

12.01.2023

78 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

78 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2022 г. Най-много са подадените проекти в категорията...

04.01.2023

1 седмица остава до крайния срок за регистрация за „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

Вече е факт и първата кандидатура в категорията Публична администрация   Близо 30 са подадените кандидатури в отделните категории на конкурса до момента. Засилена конкуренция се...

21.12.2022

Остават 3 седмици до крайния срок за регистрация за „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

Победителите ще бъдат обявени на официална церемония на 23 февруари 2023 г. 10 са подадените кандидатури в 5 от категориите на конкурса три седмици преди крайния срок за участие. Надпреварата...

 

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Акронис България Алтерко Груп Бианор Telelink BLD

Бронзов спонсор

Ciela Norma Интер Карс България

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria Digitalk TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ Мениджър b2b Media Sofia Tech Park ПРЕДПРИЕМАЧ Pixelmedia.bg Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Център за творческо обучение Tech.Offnews.bg БСК Uchi.bg DevStyler