Начало Партньори Контакти Поверителност English

12-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2022 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика

Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика

SoftUni https://softuni.bg/

Име на проекта

СофтУни

Изпълнител на проекта

SoftUni

SoftUni

Вече 9 години СофтУни предоставя качествено, достъпно и практически насочено образование в сферите на програмирането, дигиталния маркетинг и дизайна. Общността надхвърля 300 000 души, а инициативите по софтуерно инженерство достигат и до най-малките ученици. Над 200 000 души са взели участие в началните етапи от програмите по софтуерно инженерство в SoftUni. Други 140 000 са кандидатствали в разнообразието от отворени курсове, а най-новата програма за QA инженерство се очаква да стартира с над 5 000 души.
Програмата по дигитален маркетинг в SoftUni Digital е посрещнала над 50 000 души, 6 000 вече са преминали през цялостната пътека. Други 55 000 души са взели участие в отворените курсове. Над 42 000 творци е посрещнала програмата по дизайн, а над 45 000 души са участвали в отворените курсове. Цялостната програма на SoftUni Creative са преминали 4 000 души.
СофтУни отделя внимание и на инициативите за най-малките – в SoftUni Kids са се обучавали над 4 500 деца в 580 обучения, а над 500 ученици вече преследват перспективна професия в частната професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина. Образователните инициативи се развиват непрекъснато, като само през 2022 година разкрихме изцяло новата обучителна пътека по QA (без еквивалент в България, а и по света), напълно обновихме програмите в SoftUni Creative, за да отразяват по-добре нуждите на бизнеса и интересите на курсистите, и стартирахме учебната година с три нови (от общо 6) специалности в гимназията.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2022

СофтУни е създадена през 2013, а днес е най-голямата образователна институция за дигитални науки и технологии. Образователната услуга е активна вече 9 години, а компанията разработва и осигурява качествени, достъпни и практически насочени обучителни програми в най-перспективните сфери на програмирането. Образователните пътеки се развиват и обновяват непрекъснато, а през 2022 беше създадена и първата по рода си цялостна програма за структурирана и задълбочена подготовка по QA инженерство. Осигуряваме интерактивни класни стаи, лекции на живо и на запис, и огромно разнообразие от материали и ресурси, така че курсистите да могат да учат и практикуват в удобен за тях момент.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

Над 300 000 души са се докоснали до програмирането чрез обученията в СофтУни. Детайлните и задълбочени практически програми решават един от най-сериозни проблеми на съвременното общество – разминаването между нуждите на бизнеса и практическата подготовка на бъдещите кадри.
Чрез стратегически партньорства с водещи компании от софтуерната индустрия, СофтУни следи отблизо динамиката на пазара. Така гарантираме актуалността и релевантността на обучителните пътеки, а курсистите да придобиват конкурентни практически умения, от които компаниите се нуждаят. По време на лекциите, в интерактивните класни стаи, курсистите имат възможност да комуникират директно с лица от бизнеса и лектори-практици.

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

СофтУни започва обученията си през 2013 години с присъствени занятия. Събитията от 2020 година напълно промениха облика на образованието и бизнеса. В резултат, напълно дигитализирахме процесите си и създадохме работещи и надеждни дигитални класни стаи, в които комуникацията между лекторите и курсистите може да тече безпроблемно и непрекъснато, въпреки дистанционното обучение.
Запазихме модела, давайки възможност на всеки желаещ, независимо кога и къде се намира, да вземе участие в обученията. През 2022 година организирахме и специална група за програмиране с Java за сънародниците ни в САЩ.

Бизнес ползи от използването му

Над 97% от завършилите цялостната програма по Софтуерно Инженерство в СофтУни успяват да се реализират в ИТ сферата. Това е доказателство за качеството на програмите и степента, в която спомагат придобиването на задълбочени знания и практически умения. Дистанционното обучение, системата за проверка на задачите и дигиталните класни стаи позволиха на хиляди хора, които нямаха възможност да посещават занятията на място, да се включат.
Моделът осигурява гъвкавост на хора със заето ежедневие, желаещи актуална професия. Те могат да учат със собствено темпо и по свои правила, а знанията и уменията им се валидират чрез теоретични изпити и практически проекти и задания, част от всеки курс.

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична

Данните за ефекта от образованието в СофтУни са очевидни, предвид темпа на развитие на българската софтуерна индустрия. Курсистите споделят публично своето удовлетворение от програмите и ефекта, който са имали за кариерното им развитие.

Не е наложено от фирма-майка извън България

Всички ресурси, материали и инструменти за обучение се разработват и поддържат от СофтУни. Лектори-практици съдействат с изготвянето на детайлни и задълбочени програми, задачи, материали и практически задания. Вътрешни екипи имат грижата дигиталната класна стая да работи надеждно с оглед на размера на аудиториите за различните курсове, както и записи от занятията да бъдат налични най-късно на следващия ден след провеждането им. Поддръжката и развитието на платформите и тестовата система Judge също е отговорност на вътрешните ни екипи.

Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката

Обучителните продукти и услуги на СофтУни са достъпни както за курсисти, така и за компании, които искат да повишат квалификацията на екипите си, да се сдобият с нова експертиза и да развиват нови проекти. Корпоративните обучения се изготвят според нуждите и изискванията на всяка компания. През 2022 проведохме едни от най-успешните корпоративни обучения за компании партньори, включително по модела на самоподготовка. Придобитите знания и умения се валидират по същия начин, по който се валидират и тези на курсистите на СофтУни – посредством изпити и практически проекти.

Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката

Българската софтуерна индустрия расте плавно, достигайки цели 5% от стойността на БВП през 2022. Устойчивият растеж разчита на качествени кадри за разширяване на дейността. Все повече компании разпознават това качеството, за изграждането на които не малка заслуга има и създаденият през 2013 година Software University. От малко над 16 000 софтуерни инженери тогава, днес в страната има около 54 000 специалисти.
Все по-качественото технологично образование е предпоставка за създаването на все по-качествени кадри и високотехнологични проекти. Сред основните цели на СофтУни е да спомогне за превръщането на България в Силициевата долина на Европа, а крачките към тази цел са все по-смели и бързи.
Банка ДСК https://dskbank.bg/

Име на проекта

Банка ДСК: Онлайн регистрация на бизнес клиенти посредством отдалечена електронна идентификация от БОРИКА

Изпълнител на проекта

Мусала Софт и БОРИКА

Банка ДСК

Често собствениците на бизнес страдат от липса на време, защото дейността им не може да бъде успешна без тяхното пряко участие. Затова и Банка ДСК в партньорство с БОРИКА АД внедри първото в България функциониращо решение за оптимизиране на процеса по регистрация на бизнес клиенти. Проектът е част от цялостната стратегия на банката за оптимизиране и дигитализиране на процесите.
Банката предлага улеснена услуга за регистрация на нови бизнес клиенти изцяло онлайн, с цел дистанционно откриване на разплащателна сметка в комплект с активен достъп до интернет банкиране. Новият процес е бърз, сигурен и се извършва в 5 лесни стъпки:
-Въвеждане на основни клиентски данни
-Потвърждение на мейл адрес и телефонен номер
-Преминаване през е-идентификация на Законния представител
-Предоставяне на допълнителни данни за бизнес профила
-Подписване на документи с еднократен облачен КЕП
Не е нужно посещение в банков офис или хартиена документация. Времето за регистрация е до 20 минути, а всичко необходимо е лична карта и устройство с камера.
Под общата визия за дигитална трансформация на Банката са създадени редица технологични иновации. Те са фокусирани върху ефективна комуникация, удобство, сигурност, увереност, удовлетворение и лекота в индивидуалното изживяване на клиентите. В допълнение, трансформацията следва константното отношение на банката към околната среда, целящо намаляване на хартиените документи и насърчаване ползването на алтернативни методи на подписване.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2022

Решението е базирано на отдалечена електронна идентификация, осигурена от БОРИКА АД. Въведено е през лятото на 2022 г. и е в активна експлоатация към този момент за регистрирани в България фирми със законен представител. До услугата се допускат и Свободни професии и земеделски производители с регистрация в Регистър БУЛСТАТ.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

До момента решението за юридически лица на Банка ДСК и БОРИКА е без аналог в България. Разработката спестява голяма част от усилията, като автоматизира процесите и дава възможност за регистриране без организиране на среща с консултант и посещение на физически офис.

Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат

Представлява решение, разработено и прилагано специфично за Банка ДСК и услугите, които предоставя на клиентите си. В частност – онлайн регистрация на бизнес клиенти, посредством отдалечена идентификация от БОРИКА.

Степен на авангардност, технологично ниво

Подписването на всички документи в процеса се осъществява изцяло онлайн. Решението използва технологичните услуги на дългогодишния партньор на Банката БОРИКА - единственият доставчик на удостоверителни услуги, който предлага отдалечена видео идентификация през браузър, без да изисква инсталиране на специфичен софтуер или конкретно мобилно приложение от страна на клиента за целите на издаване на Еднократен ОКЕП и подписване на отделните документи. Потребителите могат да достъпват услугата от различни устройства (десктоп, таблет или мобилен телефон). Широката използваемост без ограничения, наложени от браузери и активни компоненти, улеснява клиента при преминаването през процеса.

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

Към момента услугата се предлага на регистрирани в България фирми със законен представител, който има самостоятелни права за представляване и който съвпада с поне един от действителните собственици.

Бизнес ползи от използването му

С решението Банката дава достъп до фундаменталното за всеки бизнес банкиране по лесен и удобен начин. С автоматизирания процес бизнесът спестява време от административни дейности, което инвестира в реалната си дейност.
Банката е с над 70-год. история и традиции, които съчетава с непрекъснато модернизиране на услугите. Тя има дългосрочна стратегия за развитие и дигитализация - инвестира в развитието на иновативни офиси, дигитални услуги, модерни продукти и персонализирани решения, които постепенно оформят „виртуален банков клон“. Целта е да се промени представата за отдалечено обслужване,да се оптимизират процесите по взимане на решения,свързани с лични и корпоративни финанси.

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична

- Приложението е търсено и очаквано от пазара. 
- Отзивите от клиентите са много добри, приятно изненадани от лекотата на процеса.  
- Приложението стартира в удачен момент, предвид пост-пандемичната обстановка и нарастващия брой дигитални услуги, които бизнесът все повече привиква да ползва и очаква от финансовите институции. 
- Получаваме само положителни отзиви от регистрираните до момента клиенти, които ни поздравяват за новата услуга. 
Публична информация за проекта:

>>https://bit.ly/3XofdMp
>>https://bit.ly/3CG8Pbu

Не е наложено от фирма-майка извън България

Решението е изцяло разработено и внедрено за и спрямо нуждите на българския пазар.

Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката

Решението е създадено и внедрено от софтуерна компания Мусала Софт за Банка ДСК, на базата на удостоверителните услуги на БОРИКА.

Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката

Решението, разработено за Банка ДСК, поставя българския ИКТ сектор сред иноваторите в сферата на банковите услуги. То е съобразено с всички водещи световни тенденции при разработката на специфични финансови услуги и операции.

ДП РВД https://www.bulatsa.com/

Име на проекта

BULATSA ПОРТАЛ ЗА ПОЛЕТНА ИНФРОМАЦИЯ (B-FLIP) / BULATSA FLIGHT INFORMATION PORTAL (B-FLIP)

Изпълнител на проекта

ТехноЛогика ЕАД

Порталът за полетна информация (b-flip.bulatsa.com) е разработен в контекста на плана за повишаване на безопасността на общата авиация в България и предоставя изключително богата по съдържание аеронавигационна информация в реално време. Новата система е разработена в тясно сътрудничество с клиентите на предприятието – АОПА, авиокомпании, летища, авиационни организации и др. Тя събира на едно място информация за:
• Въздушното движение в реално време;
• Детайлна информация за конкретен полет;
• Метеорологична информация (вкл. METAR, TAF, AWOS, ATIS, RCR/SNOWTAM, AIRMET, SIGMET, GAMET, VOLMET, сателитни данни, метеорологични радари, прогнози за кумулонимбус, обледеняване, турбуленция и вятър по полетни нива, мълнии, графичен SIGMET);
• NOTAM съобщения в текстови и графичен формат;
• План за използване на въздушното пространство;
• Активни структури във въздушното пространство;
• Сборник аеронавигационна информация (АИП);
• Информация за полети по ПВП;
• Интерактивна карта на въздушното пространство;
• Аеронавигационна карта 1: 500 000;
• Информация за летища, въздухоплавателни средства, авиокомпании и полети;
• Документи (европейски и национални нормативни документи);
• Много друга информация, насочена към авиационната общност.
През 2023 г. ще бъдат добавени постепенно много нови функционалности и информация в реално време.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2022

BULATSA портал за полетна информация (B-FLIP) е в експлоатация от 08 декември 2022 г. и съответно в гаранционна поддръжка от фирмата изпълнител.
Още в първите дни от пускането на портала са се регистрирали над 1000 (хиляда) потребители – авиационни експерти, представители на авиокомпании, летища, авиационни организации и др., както и редица любители на авиацията.
Трябва да се отбележи, че обратната връзка от потребителите е изключително положителна.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

B-FLIP порталът визуализира в различни слоеве аеронавигационна, метеорологична и друга спомагателна информация в реално време. Той позволява слоевете да се наслагват с цел визуализиране на цялата информация, както и прилагането на различни филтри. Уеб порталът включва възможност за управление на достъпа чрез регистрационен режим.
Предизвикателство в реализацията бе интегрирането на многообразна по вид информация от различни източници и нейната визуализация спрямо профила на регистрирания потребител.
Порталът интегрира и усъвършенства най-добрите образци на подобни системи за аеронавигационно обслужване по света.

Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат

Решението не е строго специфично за ДП РВД, а напротив предоставя информация на външни потребители с цел повишаване на безопасността на въздушното движение при спазване на най-високи стандарти на информационна сигурност.
Специализираният портал на BULATSA е разработен и имплементиран с цел удовлетворяване на потребителските нужди на клиентите на предприятието.
Това е един от най-значимите проекти, които BULATSA осъществи през 2022 година, с който проект искаме да подобрим комуникацията с нашите потребители и да затвърдим усилията си за поддържане на безопасността при обслужване на въздушното движение.

Степен на авангардност, технологично ниво

Решението представлява single page application с използване на Angular framework, има адаптивен дизайн (responsive design) за използване на различни устройства (телефон, таблет или компютър). Прилага се контейнеризация за осигуряване на скалируемост на ресурсите. Двуфакторна автентикация и управляема система от роли и права осигуряват необходимото ниво на сигурност в системата. B-FLIP порталът интегрира разнообразни по вид асинхронни потоци от информация от голямо количество национални и световни специализирани информационни системи. Цялата информация се обработва и предоставя в реално време. Прилагат геопространствени информационни технологии и динамични информационни дисплеи.

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

BULATSA портал за полетна информация (B-FLIP) е в експлоатация считано от 08 декември 2022 г. и съответно в гаранционна поддръжка от фирмата Изпълнител.
Над 2300 уникални потребители са посетили портала, като има посещения от над 30 държави, които ежедневно се увеличават. Има над 29 000 уникални посещения на портала.

Бизнес ползи от използването му

Основната мисия на ДП РВД е безопасност. С тази система предоставяме безопасност и извън дейността ни по ръководство на полети, излизаме извън това тясно определение. Потенциалните й потребители са общата авиация, летища, авиокомпании, военно въздушните сили, авиационни организации, както и любители на авиацията. Чрез портала те могат да получават разнообразна информация според нивото на достъп.
Създаването на B-FLIP портала е един от най-значимите проекти, които ДП РВД осъществи през 2022 г., с който затвърждаваме усилията си за поддържане на безопасността при обслужване на въздушното движение.

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична

Новият портал е достъпен на адрес: b-flip.bulatsa.com. Порталът интегрира и усъвършенства най-добрите образци на подобни системи за аеронавигационно обслужване по света.
Министърът на транспорта и директорът на ДП РВД направиха публично представяне на уеб портала и информация за него е публикувана в редица медии вкл. БНР, 24 часа, bTV, OFFNews, FrogNews, Агенция Фокус, Агенция CROSS.

Не е наложено от фирма-майка извън България

Внедреното решение не е наложено от фирма-майка извън България.
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) e юридическо лице, държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище гр. София, което притежава свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване и изпълнява държавни функции по предоставяне на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България, в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване, ратифицираните международни договори в областта на гражданското въздухоплаване, по които Република България е страна и приложимите регламенти на Европейския съюз.

Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката

Решението е разработено и внедрено в ДП РВД от българската софтуерна фирма ТехноЛогика ЕАД.

Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката

След този пореден успешен проект, ние се обръщаме уверено към българската ИКТ индустрия за реализация на софтуерни решения и не залагаме на големи чуждестранни компании. Работата с българска фирма ни осигурява и лесна интеграция с наличните системи и качествена поддръжка.
Ние смело подчертаваме факта, че B-FLIP порталът е българска разработка и няма аналог в света. Това бе заявено и от министъра на транспорта при представянето на решението.

Комисия за финансов надзор https://www.fsc.bg/

Име на проекта

FSC Mobile - мобилна апликация на Комисия за финансов надзор

Изпълнител на проекта

Scale Focus
FSC Mobile е собствено мобилно приложение за най-популярните операционни системи Android и iOS и е напълно безплатна апликация, която дава допълнително удобство в достъпа до информация, която КФН публикува на вниманието на потребителите и участниците в небанковия финансов сектор – застрахователен, осигурителен и инвестиционен. FSC Mobile е с нововъведения, идентифицирани при предварителните разработки на проекта, за да може КФН максимално да покрие очакванията на потребителите. Подаване на отчети, дати за плащане на такси към Комисията, проследяване пътя на жалбата и подаване на заявление за обсъждане на Финтех проект, са част от опциите на апликацията, където всеки заинтересован може да проследява и най-актуалните новини от дейността на КФН.
Проверка статус на подадена жалба - Електронното подаване на жалба до КФН също става възможно, като гражданите ще могат да проследяват етапите на разглеждане на подаденото от тях запитване, чрез уникално генериран код, който Комисията предоставя; Надзорен календар - чрез приложението ще може да се достъпва и календар на събитията по трите сектора – инвестиционен, застрахователен и осигурителен, с най-важните и ключови срокове за всеки от тях; Проверка на подназдорно лице по ЕИК - на базата на актуални списъци, потребителите ще имат възможността да направят проверка чрез ЕИК, наименование на интересуващото ги дружество и дали същото има издаден лиценз от КФН; Иновационен център: потребителите могат да заявят за обсъждане техния проект.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2022

Публикуването на мобилното приложение в дистрибуционните канали на Google Play Store и Apple App Store приключи през месец август 2022г.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

Приложението отразява една от стратегическите цели на регулатора, а именно интегриране на новите технологии и на дигитализацията в небанковия финансов сектор. Структурирано е така, че максимално да улесни гражданите, подназорните лица и потребителите на небанкови финансови услуги и продукти. В тяхна помощ е създаден календар на събитията.
Разширени са възможностите за търсене на лицензирани поднадзорни лица.

Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат

Решението е специфично, с оглед регулаторните функции на Комисията за финансов надзор.

Степен на авангардност, технологично ниво

N.A.

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

Решението е внедрено и функционира от края на 2022 г.

Бизнес ползи от използването му

Улеснени технологични процеси:потребителите могат да заявят за обсъждане техния Финтех проект;при електронно подаване на жалба, гражданите ще могат да проследяват етапите на разглеждане на подадения от тях документ,чрез въвеждане номера на уникално генериран код,предоставен на жалбоподателя; достъпване календар на събитията в трите сектора – инвестиционен, застрахователен и осигурителен,с най-важните срокове за всеки от тях; проверка на лице,попадащо в обхвата на надзорните правомощия на КФН,по ЕИК-на базата на актуални списъци,гражданите ще имат възможността да направят проверка чрез ЕИК,наименование на интересуващото ги дружество и дали са лицензирани за извършване на дейността.

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична

Към момента не е публично налична.
Предстои оповестяване на информация за реализацията на проекта.

Не е наложено от фирма-майка извън България

Не е наложено

Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката

Няма данни решението да е внедреното от друга институция на българския пазар.

Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката

КФН следва стратегическите цели на ЕС за развитие на дигиталните технологии, като взима предвид динамиката на българския пазар на финансови услуги и нагласата на потребителите. За тяхното изпълнение, КФН активно управлява процесите по предоставяне на електронен достъп до финансовите услуги за потребителите, намаляване на оперативните разходи на бизнеса, увеличаване на конкурентоспособността на небанковия финансов сектор, чрез улесняване на достъпа до пазара и балансиране между сигурност и защита на данните, при спазване на регулаторните изисквания.
Монделийз България https://www.mondelezinternational.com/

Име на проекта

Пълна автоматизация на рипортинг цикъла в Монделийз Интернешънъл

Изпълнител на проекта

Вътрешно-фирмено създаване и имплементиране от Business Intelligence and Analysis

Монделийз България

С оглед на дигитализацията на бизнеса и автоматизацията на редица оперативни дейности, в Монделийз Интернешънъл се разработи и създаде проект, с който извършването на различна отчетна дейност в компанията се случва изцяло автоматично. По този начин работните ресурси вече имат възможност да поемат по-комплексна и сложна аналитична дейност, с която допринасят за постигане на поставените KPIs и подобряване на фирменото представяне и бизнес резултати. Имплементираната система се нужда от минимална подръжка и потенциалът й е да спести човешки ресурс, който се равнява на поне 10 служителя само в България.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2022

Да. Компанията вече има два имплементирани/напълно автоматизирани рипорта. Като основна цел е да се имплементират всички останали до края на 2023 г.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

Обхватът на проекта цели 138 автоматизирани рипорта.

Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат

Макар и създадено и въведено в Монделийз, решението не е строго специфично за компанията и би могло да се имплементира и в други организации.

Степен на авангардност, технологично ниво

Средна степен на трудност на въвеждане.

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

Изцяло внедрено за 2 броя рипорти.

Бизнес ползи от използването му

Бизнес ползите са свързани с намаляване на възможността за човешка грешка до 0, освобождаване на време за допълнителни активности, които биха донесли ползи за бизнеса, осигуряване на точните данни, нужни на бизнеса, в точно определени времеви интервали.

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична

Не е, защото е вътрешно-фирмено решение в полза на ефективността и точността на необходимите бизнес данни.

Не е наложено от фирма-майка извън България

Да, решението е разработено изцяло вътрешно от екипа в България.
ПРО ПЛАНТС ЕООД https://proplants.bg/

Име на проекта

Система ГРАС за автоматизация на оранжерия на база метеорологичните условия в реално време

Изпълнител на проекта

Предистик ООД

ПРО ПЛАНТС ЕООД

Системата за автоматизация, инсталирана в обекта на ПроПлантс ЕООД, е базирана на платформата за умно земеделие ГРАС, създадена от Предистик ООД.
Тя осъществява автоматичен контрол над съществуващите механизми за управление на слънцезащитни сенници (екрани) и прозорци с цел създаване на оптимални условия за насажденията в парниците.
Автоматизацията е базирана на измервания на температурата и влажността в оранжерията, както и на скоростта и посоката на вятъра, силата на слънцегреенето (слънчева радиация) и наличието на валежи в реално време. Прозорците и сенниците могат да бъдат изцяло или частично отваряни или затваряни за пропускане на точното количество светлина и проветрение.
Системата позволява на потребителите:
- При изключен автоматичен режим: да осъществяват мониторинг на показанията на сензорите в реално време и да управляват сенниците и прозорците ръчно чрез уеб интерфейс, отдалечено, чрез смартфон или компютър
- При включен автоматичен режим: да следят чрез персоналното уеб табло измерваните параметри на околната среда и текущото състояние на прозорците и сенниците, управлявани от софтуера на Предистик ООД. За изчисляване на оптималната позиция на прозорците и сенниците системата използва текущите показания на заобикалящата среда, измервани от сензорите.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2022

Решението е инсталирано при клиента през юни 2022 и е в експлоатация.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

При внедряване на решението бяха успешно решени технологични предизвикателства, свързани с интеграцията на системата за автоматизация с вече съществуващата електрическа инсталация в оранжерията.
Допълнителна трудност беше дефинирането на точно определени критерии, които да бъдат заложени като логика за автоматизиране на процеса, поради различия в мненията на технолозите, отговарящи за оранжерията. Те бяха дефинирани постепенно в процеса на тестване на системата и доведоха до унифициране на процеса на осигуряване на осветеност и проветрение.

Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат

Системата, инсталирана в обекта на ПроПлантс ЕООД, представлява персонализиран вариант на системата за умно земеделие ГРАС, създадена от Предистик ООД.
ГРАС включва фърмуер и софтуер, предоставящи вградена поддръжка за множество видове сензори, комуникация, управление на електромеханични устройства и уеб потребителски интерфейс. При персонализирането на ГРАС за нуждите на ПроПлантс ЕООД:
- Бяха подбрани подходящи видове сензори, отговарящи на нуждите и бюджета на клиента
- Бяха добавени нужните ел. компоненти за интеграция със съществуващите ел. системи в оранжерията
- Беше персонализиран подразбиращия се потребителски интерфейс, за да показва инсталираните сензори и контроли

Степен на авангардност, технологично ниво

ГРАС е изцяло българска разработка, базирана на иновативни IoT технологии с добавен програмируем (PLC) контролер, разработени от Предистик ООД. Тя е без аналог на пазара по отношение на функционалност и съобразяване с нуждите на клиента.
ГРАС осигурява на растениевъдите функционалност, осигурявана от чуждестранни, наложили се системи за умно земеделие, на многократно по-ниски цени и с много по-висока степен на гъвкавост.

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

Решението е изцяло внедрено, тествано и в експлоатация.
За вграждане на системата Грас беше използвана съществуващата електрическа инсталация и системи за управление на прозорци и сенници (екрани) и бяха добавени следните функционалности:
- Измерване на температура на въздуха, дъжд, сила на вятъра, слънчево греене
- Автоматично затваряне и отваряне на прозорци при зададени от клиента условия
- Автоматично спускане и вдигане на сенници при зададени от клиента при условия
- Графичен софтуер за наблюдение на параметрите на околната среда, измерени от сензорите, и отдалечено задействане на механизмите за отваряне/затваряне на прозорци, вдигане/спускане на сенници

Бизнес ползи от използването му

- Осигуряване на оптимални условия за насажденията чрез следене на параметрите на околната среда и своевременно и прецизно отваряне/затваряне на прозорци и сенници
- Отстраняване на рисковете от човешки грешки и различия в преценката при ръчно осигуряване на достъп до слънчева светлина и проветрение, особено при наличие на множество членове на персонала
- Отстраняване на рисковете от неблагоприятни опасни климатични условия при ненавременна реакция на персонала
- Значително намаляване на риска от финансови загуби в следствие на унищожена продукция

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична

Не

Не е наложено от фирма-майка извън България

Системата за умно земеделие ГРАС е създадена и е интелектуална собственост на Предистик ООД, изцяло българска компания.

Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката

Решението е внедрено от Предистик ООД - фирма, представяща софтуерни услуги, в обект на ПроПлантс ЕООД – производител на декоративна растителност.

Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката

Системата за умно земеделие ГРАС дава възможност на българските земеделци, градинари и животновъди да автоматизират дейностите си, като:

-       пестят време, електроенергия и ресурси, използвайки точно нужното количество само когато е необходимо

-       намалят рисковете при селскостопанското производство

-       увеличат добива чрез поддържане на оптимална среда за насажденията и животните и намалят рисковете от човешки грешки и неблагоприятни климатични условия

ГРАС предоставя възможност за достъпна и надеждна дигитализация на селското стопанство в България, което е основна цел в национален план и би спомогнало за устойчивостта на сектора и подсилило икономиката като цяло.

СОФ Кънект АД, оператор на летище София https://sofia-airport.eu

Име на проекта

Уебсайт на летище София

Изпълнител на проекта

ORBIS Digital Services

СОФ Кънект АД, оператор на летище София

Новият сайт на летище София замества съществувалата в продължение на години интернет страница на аерогарата, която имаше съществени функционални и дизайнерски дефицити. Информацията на стария сайт беше представена по административен, трудно разбираем и несистематизиран вид, без да съобразява основните потребителски навици за получаване на информация в уеб.
Новият сайт е част от фокуса на „СОФ Кънект“ към развитие на отношенията с всички заинтересувани страни, основани на честна, открита и навременна комуникация по различни канали с цел да подобри удобството и потребителското уеб преживяне в следните направления:
1. Изцяло нов дизайн, съобразен с новата корпоративна визуална идентичност
2. Структура и информационна архитектура, основани на потребителските нужди
3. Функционални подобрения
- Нови дестинации
- Търсачка на полети, включително напред във времето и по дестинация
- Онлайн резервация на място за паркиране
- Динамични форми за обратна връзка
- Възможности за представяне на аудио-визуално съдържание

4. Автоматизирани интерфейси, които позволяват интеграция с външни системи
5. Ключов канал за връзка с общността

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2022

Сайтът е публичен от 15 февруари 2022 г. Той е използван ежедневно от потребителите търсещи полетно разписание и летищна информация.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

Мащабът на проекта обхваща преминаващите през летище София, средно около 5 млн. души годишно.
Технологичните предизвикателства обхващат изграждането на стабилна и устойчива платформа, която да издържи на множество заявки по едно и също време и да поддържа актуална и точна информация във всеки момент.
Интегрирането на динамично съдържание като полетната информация крие своите предизвикателства и рискове и е осъществено по начин, подходящ за системата първоизточник.
Бизнес предизвикателствата произлизат от желанието сайтът да бъде разработен като платформа, която не само служи за източник на информация, но и да генерира приходи.

Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат

Решението е къстъмизирано според специфичните бизнес нужди. Използвани са и стандартни технологии, но и такива специфично насочени към внедряване на платежни инструменти (резервации и плащане на паркинг, резервации и плащане на бизнес салони, онлайн заявка за пазаруване и други), интеграция с автоматизирани програмни интерфейси с други системи (полетно разписание, нови дестинации).

Степен на авангардност, технологично ниво

За пръв път сайтът на летището предлага онлайн услуги, включително онлайн пазаруване, резервации, интерактивни справочни услуги, онлайн форма за обратна връзка с възможност за анонимно сигнализиране. Макар технологичните решения не са нови и ексклузивни, идеята за функционалности, ориентирани към потребностите на пътниците е била водеща в създаването на сайта. Предвидено е създаването на мобилно приложение, което да интегрира летищните системи с външни системи – например таксиметрови компании, интерактивна информация за средно време на обслужване и други подобни.

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

Сайтът функционира от февруари 2022, до края на 2023 г. ще бъдат внедрени серия от допълнителни функционалности.

Бизнес ползи от използването му

Сайтът предоставя систематизирана информация, която исторически е била търсена на място или по телефона, което води до загуби на време и пари за потребителите. Новото решение спестява тези разходи на потребителите и спестява човешки ресурс на компанията. Новите онлайн функционалности за резервации носят пряка финансова полза за компанията, позволявайки гъвкаво управление на ресурсите и увеличаване на приходите от паркинг, ВИП услуга, бизнес салони, потребление на стоки от безмитните магазини.

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична

Обратната връзка от пътниците за полезността на информацията на сайта е положителна, включително измерена чрез други комуникационни канали като телефон, профили в социалните мрежи и медийни публикации. Репутационни ползи в светлината на новата визуална идентичност и напълно новия подход на летището с фокус към клиента.

Не е наложено от фирма-майка извън България

Фирмата разработчик на сайта е българска, избрана от „СОФ Кънект“ в тръжна процедура. Компанията майка Меридиам насърчава използването на местни ИТ ресурси, където е приложимо, включително устойчиви практики и оптимизация на бизнес процеси с използването на ICT.

Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката

Разработчикът е българска компания, изпълняваща проект на българско юридическо лице СОФ Кънект, оператор на летище София.

Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката

Независимо, че повечето летищни системи са силно специализирани и доставяни от ограничен кръг доставчици, ICT генералният план на летището предвижда открита конкуренция и насърчаване на българските IT решения винаги, където е приложимо. За компания българската IT индустрия е глобален лидер, от чийто потенциал се възползваме непрекъснато, а успешните проекти тук, дават видимост глобално на 4 континента, на които компанията майка оперира.
Сиском Инженеринг АД https://syscom.bg/

Име на проекта

Доставка и монтаж на специализирана измервателна апаратура за радиомониторинг към Комисията за регулиране на съобщенията

Изпълнител на проекта

Сиском Инженеринг АД

Сиском Инженеринг АД

Доставка на Комбинирана мобилна станция за радиомониторинг, откриване и локализиране на радиосмущения и измерване на мобилни мрежи, част от Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди
Проектът включва, доставка, монтаж и интеграция към съществуващия софтуер за радиомониторинг за измерване и анализ на проведените измервания.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2022

Специализираната измервателна апаратура е в експоатация. Началото на разширението и обновлението на Плана за развитието на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди (НСМРЧС) започна през 2021 г. с доставката на нова съвременна мобилна станция за радиомониторинг.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

Голяма част от мониторинга на радиочестотния спектър за граждански нужди на територията на страната се извършва от мобилните станции за радиомониторинг. Тя е част от изградената от Комисията Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди и е начална стъпка на осъвременяване на оборудването, съгласно плана за развитието на системата за периода 2021-2025 г.
Мобилната станция е с разширени функционални и технологични възможности, оборудвана е с последно поколение специализирана апаратура за радиомониторинг, измерване и анализ на получените резултати в разширен честотен диапазон, с което ще се подобрят значително възможностите на КРС.

Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат

Сиском Инженеринг АД е компания, чиито обхват на дейност е посветена на интегрирането на иновативни решения по 5 направления: телекомуникации; интелигентен град и ИТС; безопасност и сигурност; дигитални технологии и орган за контрол. Доставка и монтаж на специализирана измервателна апаратура за компактни и мобилни станции за радиомониторинг е иновативно решение по направление „дигитални технологии“.

Степен на авангардност, технологично ниво

С развитието на технологиите и навлизането на мобилните мрежи от 5-то поколение задачата за стратегическо планиране и контрол на спектъра става все по-сложна и изисква Комисията за регулиране на съобщенията да поддържа и развива съвременна система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди, за да отговори адекватно като регулаторен и контролен орган, и да се справи с предизвикателствата на новите дигитални технологии. Навлизащите технологии, изискващи използването на радиочестотния спектър в диапазон до минимум 26 GHz. Освен специализираната измервателна апаратура, неразделна част от целия проект е и специален софтуер, както и обучението на квалифицирани кадри.

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

Решението е внедрено.

Бизнес ползи от използването му

Чрез обновяването на системата за мониторинг на радиочестотния спектър се осигурява по-голяма сигурност на електронните съобщителни мрежи и равностоен достъп до услугите. Динамичното развитие на технологиите и все по-голямата свързаност на обществото несъмнено доказват значимостта на комуникационните мрежи.
Обновяването и надграждането на старото оборудване с ново, допълнителните мобилни станции ще доведе до оптимизиране и разширяване на изградената система. Функционалните възможностите на новите мобилни станции ще позволи провеждане на специализирани измервания в режим- измерване по време на движение с цел откриване и локализиране на смущаващи източници и незаконни излъчвания.

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична

Информацията за ползите от специализираната измервателна техника и мобилни станции е публично налична. Най-кратко те са обобщени в следните подточки:
- Повишаване ефективността на осъществявания контрол относно спазване на Закона за електронните съобщения и подзаконовите актове към него.
- Подобряване на качеството и точността на измерванията в съответствие и с развитието на технологиите в областта на електронните съобщения
- Разширяване на функционалните и технологичните възможности на съществуващата система за контрол с оглед развитие на съвременните технологии

Не е наложено от фирма-майка извън България

Специализираната апаратура и софтуер, които внедряваме, са произведени от чуждестранни лицензирани партньори. Цялата дейност по доставка, монтаж и обучение се организира и изпълнява от екипа на Сиском Инженеринг АД.

Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката

Решението е внедрено в Комисията за регулиране на съобщенията.

Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката

Навременно разгръщане на 5G мрежите е ключов елемент за постигане на ръст на българската икономика чрез цифровизация на индустрията и обществото. Дигитализацията на икономиката и обществения живот предполага милиони свързани устройства, които генерират по-голям трафик и имат нужда от повече честотен
ресурс.
Поддържането и развитието на съвременна система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди и осигуряване на качествени телекомуникационни услуги на крайните ползватели е една от основните цели на Комисията, за да се справи като регулаторен и контролен орган с предизвикателствата на новите дигитални технологии и навлизането на мобилните мрежи от 5-то поколение.

Новини

24.02.2023

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

На официална церемония снощи бяха отличени победилите в отделните категории от конкурса "Наградите на БАИТ" за 2022 г.  Президентът на Република България Румен Радев връчи...

07.02.2023

Известни са номинираните в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

Приключи работата на журито и вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2022 г. Имената и проектите на номинираните могат да бъдат намерени в...

12.01.2023

78 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2022 г.

78 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2022 г. Най-много са подадените проекти в категорията...

 

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Акронис България Алтерко Груп Бианор Telelink BLD

Бронзов спонсор

Ciela Norma Интер Карс България

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria Digitalk TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ Мениджър b2b Media Sofia Tech Park ПРЕДПРИЕМАЧ Pixelmedia.bg Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Център за творческо обучение Tech.Offnews.bg БСК Uchi.bg DevStyler