Начало Партньори Контакти Поверителност English

13-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2023 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика

Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика

"Онлайн Сървисиз" ООД https://icash.bg/

Име на проекта

I-CASH

Изпълнител на проекта

"Онлайн Сървисиз" ООД

"Онлайн Сървисиз" ООД

I-CASH е търговски и складов софтуер, централизиращ и дигитализиращ всички ключови операции в предприятието, включително продажби, доставки, одити, издаване на документи, фактуриране и управление на инвентара. Нашата главна цел е да помагаме на предприятията да оптимизират разходите си и да действат по-ефективно в съответствие с данъчната законодателна рамка в Република България.

Свързан с облачните технологии, I-CASH стреми се да приложи най-новите иновации в своята област, с цел да предостави оптимална полза както за предприятията, така и за икономиката на Република България като цяло.

През 2023 година успешно добавихме редица иновативни функционалности към I-CASH, включително интеграция с AI чатбот и електронно меню, което изцяло дигитализира процеса на обработка на поръчките - от приемането им до плащането и много други.

Нашата ангажираност е да развиваме I-CASH непрекъснато, предоставяйки новаторски решения на българския пазар, които ефективно оптимизират работата във всяко българско предприятие.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2023

I-CASH успешно функционира на българския пазар и се използва от множество малки и средни предприятия в различни сектори като търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения; административни и спомагателни дейности, както и ремонт на компютърна техника и лични домакински вещи.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

I-CASH се предлага на територията на цялата страна. Допринася за оптимизиране на процесите, обвързани с управление на бизнес. Системата улеснява извършването на ежедневневните задължения на служителите. От друга страна, собствениците на фирми могат в реално време да проследяват активностите в своите компании- от генерирането на печалба и наличността в склада до извършваните операции. I-CASH има модули като режим за самообслужване и електронно меню, които могат да автоматизират изцяло процесите в предприятието. I-CASH е съвместим с различни по видове фискални устройства и периферно оборудване и по този начин опростява процеса по регистрация и деклариране на продажби.

Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат

Решението е предназначено за всеки тип бизнес без да е необходима допълнителна разработка.

Степен на авангардност, технологично ниво

Софтуерът е облачно базиран и включва различни модули, като уеб-платформа за управление на бизнеса в реално време и извършване на основни операции като доставки, издаване на фактури, производство, ревизия и т.н.; POS модул, улесняващ извършването на продажби, модули “кухненски дисплей”, “клиентски дисплей”, “дисплей за поръчки”, “електронно меню”. Софтуерът се интегрира успешно с онлайн магазини, външни платформи и AI чатбот.

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

I-CASH е в експлоатация, но постоянно се развива, предоставяйки нови решения и технологии за оптимизиране на работните процеси на предприятията в Република България.

Бизнес ползи от използването му

Предприятията в страната успешно намаляват времето, необходимо за изпълнение на техните задължения. Този подход позволява по-ефективно обслужване на клиенти, увеличаване на производството или изпълнение на повече работни задачи. I-CASH има ключова роля в повишаването на общата производителност на предприятието, като съхранява подробна информация за всяка операция, което по-късно може да бъде използвано за анализ и прогнозиране на ефективността му в бъдеще. Същевременно, I-CASH спестява значителни разходи за консумативи, като например хартия.

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична на официалната уебстраница на www.icash.bg/bg , както и на https://www.youtube.com/channel/UC5B098-vaeTJ77XalhT3nNw/videos

Не е наложено от фирма-майка извън България

I-CASH е създаден от българско предприятие- “Онлайн Сървисиз” ООД със седалище в град София, район Изгрев.

Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката

I-CASH е успешно внедрен в множество фирми-клиенти от други сектори като като търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения; административни и спомагателни дейности, както и ремонт на компютърна техника и лични домакински вещи.

Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката

Все повече български предприятия осъзнават, че за да бъдат ефективни и конкурентноспособни трябва да оптимизират вътрешните си бизнес процеси. I-CASH успешно постига този цел, подпомагайки клиентите в магазина да получават по-бързо обслужване, удовлетворявайки клиенти в ресторантите и оптимизирайки офис процесите. Това е пример за това, че българският ИКТ сектор предоставя надежден партньор, способен да повиши конкурентоспособността на икономиката.

Реализирани ESG проекти - примери за конкретни ESG инициативи или проекти, които компанията е предприела през изминалата година и какво въздействие са имали

В Република България, според Публичния списък на електронните магазини, броят на активните електронни магазини надвишава 28 000. Значителна част от тях все още издават хартиени касови бонове, което води до излишна консумация на хартия. Инициативата на I-CASH насърчава собствениците на електронни магазини да изберат електронни касови бонове, като заменят хартиения формат, с цел защита на околната среда.

Xiro.bg https://xiro.bg/

Име на проекта

Xiro.bg

Изпълнител на проекта

УИКРАФТ МЕДИЯ ООД

Xiro.bg

Xiro.bg е онлайн базирана платформа, която има за цел да създаде първото пространство в България, изцяло насочено и подпомагащо професионалното развитие на младите хора в страната. Xiro.bg е за прохождащите на пазара на труда и за тези, които са готови да им подадат ръка, като открият и развият техния потенциал. Основна задача на платформата е да подпомага завършващите образованието си да намират своя първи истински работодател, като проведат стаж/практика в реална бизнес среда. Чрез софтуера на Xiro.bg, компаниите откриват най-мотивираните, отговорни и способни личности сред следващите поколения, а организациите с нестопанска цел, които от години подкрепят и работят в полза на учениците и студентите в страната, достигат по-лесно до тях.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2023

Да. Разработката на платформата започва през 2021 г., като същата е на пазара от пролетта 2023 г.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

Xiro.bg е първата платформа в България, която събира на едно място всички, които работят в полза на учениците и студентите в страната (независимо дали това са различни бизнес организации или такива с нестопанска цел) и да фокусира усилията им, като даде шанс на младите, да изградят своето по-добро бъдеще.

Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат

Xiro.bg може да бъде ползван от всички компании на пазара, които предлагат стажантски програми и всички заинтересовани студенти и ученици.

Степен на авангардност, технологично ниво

Платформата е разработена чрез следните програми:
Graphic Design - Photoshop, Sketch, Figma, Illustrator, InvisionApp, Miro
Web Platform - Html 5, Angular 9 Framework
API Platform - Laravel 7 PHP Framework, MySQL, Node.js

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

Да, Xiro.bg e напълно работещ продукт.

Бизнес ползи от използването му

Xiro.bg помага на бизнеса да открива по-лесно най-мотивираните, отговорни и способни личности сред следващите поколения, а на организациите с нестопанска цел, които също работят в полза на младите, но разчитат на лимитирана реклама, да достигат в пъти по-лесно до тях, отново напълно безплатно.

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична

Да. Цялата информация от ползите на Xiro.bg, може да бъде намерена на страницата на платформата.

Не е наложено от фирма-майка извън България

Както екипът на Xiro.bg, така и екипът на компанията разработчик са изцяло български компании.

Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката

Xiro.bg успява да изгради мост в комуникацията между учениците и студентите и по-възрастните представители на бизнеса в страната, като им помога да „говорят на един език“. Първата версия на платформата излиза на пазара на 29.03.2023, като същата става достъпна за масовия потребител на 01.06.2023. Само за период от два месеца, Xiro.bg има над 22 хил. посещения и 18 400 уникални потребители. Клиенти на платформата са дружества като „УниКредит Булбанк“, „Кауфланд България“, „Аптеки Фрамар“, Фондация „Еврика“, “Либхер България” и други. До момента, в Xiro.bg има публикувани осем авторски статии с практическо съдържание и създадени над 300 уникални професионални биографии (CV).

Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката

Чрез Xiro.bg, различните компании са в състояние да привлекат млади кадри като така увеличат своята конкурентоспособност.

Реализирани ESG проекти - примери за конкретни ESG инициативи или проекти, които компанията е предприела през изминалата година и какво въздействие са имали

Xiro.bg е специално разработено пространство за Поколение Z. Платформата цели да подпомогне професионално развитие на учениците и студентите в страната, като им съдейства в намирането на стаж/практика в реална бизнес среда, предоставя им информация за най-актуалните стипендиантски програми и конкурси в страната, дава им опция да създадат и изтеглят безплатно своя професионална биография (CV), изготвя и публикува ежемесечни кариерни съвети с практическа насоченост
БГК АД https://mini-mart.bg/

Име на проекта

Внедряване на цялостно IT решение в стартъп за модерна търговия Minimart

Изпълнител на проекта

Minimart (БГК АД) в партньорство с ITC Consult

БГК АД

Minimart e българска верига удобни хранителни магазини (convenience), създадена от БГК АД, обединяваща утвърдени инвеститори и експерти в ритейл бизнеса. Първият магазин e открит в края на март, до края на 2023г ще бъдат открити 41, а до края на 2024г се очаква да са 150, като целта е за първите 3г да достигнат 300. Веригата се развива с рекордна за българския пазар скорост на експанзия. Отличават се с бизнес модел, който е добра възможност за развиване на малък семеен бизнес. Компанията избира комуникативни локации, наема дългосрочно обекти, грижи се за тяхното оборудване и зареждане, но оперативно магазините се управляват от франчайз партньори. Целта е да бъдат предпочитаното място за ежедневно пазаруване. Всеки продукт е внимателно селектиран, висококачествен и наложени на пазара.

Проектът по внедряване на цялостното IT решение стартира през януари, а оперативният старт беше на 23 март, когато е открит първият магазин. В кратък срок беше необходимо да се изгради инфраструктура за свързаност между всички магазини, да се настрои ERP и POS система, и да се осигури надеждна интеграция между тях с цел безпроблемно прехвърляне на данни. Беше изграждана и директна връзка с банковата система с цел постигане на едно от най-бързите картови плащания на пазара с обединена касова бележка. Паралелно трябваше да се изгради интеграция между WMS системата, използвана от 3PL склада и ERP системата. При старта на операциите е внедрена и BI система на база реалните данни в ERP системата.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2023

Проектът стартира през януари 2023 година, а оперативният старт беше осъществен на 23 март 2023 година. Към момента софтуерните решения функционират активно и ефективно, управлявайки дейности и процеси в 41 магазина.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

Основното предизвикателство е постигането на максимално бърза експанзия, което е критичен фактор за успеха и достигане на устойчивост на бизнес модела, поради малкия размер на магазините и голямата първоначална инвестиция. Развитието на магазините изисква ефективни процеси, които да са управлявани от гъвкава и адаптивна софтуерна система, която позволява търсената бърза мащабируемост. Една от целите на системата е да поддържа специфична централизирана логистика. Поради ограничения размер на складовите площи за много артикули доставката се извършва на бройка, а не на пакет. Това налага необходимост от стриктен контрол на разходите и много добре оптимизирани поръчки и процеси.

Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат

При реализацията на проекта бяха дефинирани процеси, които да съвместяват характеристиките на управлението на малки магазини и големи търговски вериги.

Степен на авангардност, технологично ниво

БГК АД реализира този проект с цел внедряването на стратегически технологични иновации, които към момента се използват активно и са критична предпоставка за осъществяване на планираната бърза експанзия. Компанията избира целенасочено внедряване на цялостно интегрирана система, вместо да стартира с отделни модулни решения. Това представлява голямо предизвикателство, предвид краткия срок от 3 месеца между старта на подготовката и откриването на първия магазин.
За бързата адаптация към пазарните условия и потребностите на клиентите е необходима гъвкава и ширкообхватна BI система за анализ на данни. Това позволява подобрение на маржовете на продажбите, както и оптимални наличности в обектите.

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

Проектът стартира в началото на януари 2023г и е в експлатация от март 2023г.

Бизнес ползи от използването му

Бързото разрастване и заемане на бизнес нишата на удобните магазини (convenience) не може да бъде осъществено без устойчива система, в която да са интегрирани всички компоненти и да са отразени оптимирани и автоматизирани процеси. Интегрираната система генерира много и качествена информация, която позволява взимането на информирани мениджърски решения.

Не е наложено от фирма-майка извън България

Решението не е наложено от фирма-майка извън България.

Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката

Успешно реализирания проект е в резултат на сътрудничеството на БГК АД с ITC Consult. Компанията има дългогодишен опит и експертиза в областта на решенията за управление на бизнеса и специализира във внедряването на ERP (Enterprise Resource Planning) и BI (Business Intelligence).
ITC Consult играе ключова роля в успешната реализация на проекта, предоставяйки цялостно съдействие за оптимизация на информационната среда, избора и внедряването на софтуерните решения. Партньорът притежава голяма експертиза и подходи системно към идентифицирането и отстраняването на пропуски в бизнес процесите, както и подобряването на управлението на информационните потоци.

Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката

БГК АД избра българска комапния за изпълнител на проекта, който е реализиран с конкурентноспособни, иновативни, гъвкави и достъпни български софтуерни решения.
Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са неизменна част от съвремения бизнес в България. Те не само оптимизират операциите, но и подпомагат внедряването на иновациите и повишаването на конкурентоспособността на компаниите. Използването на ИКТ отваря нови хоризонти за разширяване на бизнеса и по-ефективно взаимодействие с клиентите.

Реализирани ESG проекти - примери за конкретни ESG инициативи или проекти, които компанията е предприела през изминалата година и какво въздействие са имали

Към момента компанията е в процес на разработка на своята ESG политика.

ВАПТЕХ ЕООД https://datafruit.eu

Име на проекта

DataFruit IIoT

Изпълнител на проекта

ВАПТЕХ ЕООД

ВАПТЕХ ЕООД

DataFruit е решение на базата на индустриален интернет на нещата (IIoT), позволяващо на български компании да получат наблюдение и известие на активите си. Добавихме #ai функционалности, за да придобият българските производители на машини и оборудване предвидимост на действията и доставките си за гаранционен и извънгаранционен сервиз. Спестихме им средства и ги направихме конкурентни на западните пазари.
Решението ни е вътрешна разработка на българската компания Давид Холдинг и е напълно интегрирано в много от проектите на ВАПТЕХ с други отворени системи за ERP и др.

Проектът е участвал в предишни издания на конкурса

Посочете с какво е различен проектът

Проектът е

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2023

Решението DataFruit е вътрешна разработка и е в експлоатация както при тестови, така и при корпоративни клиенти от няколко сектора, вкл. зелена енергия (ВЕЦ), производства (поточни линии и преси). Поддържат го партньорите ни от Давид Холдинг АД, като ние от интеграционните екипи, отговорни и за разработка и внедрявания, сме част от процесите по настройки и персонализиране при наши партньори.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

Мащабът е световен, посредством нашите ВЕЦ проекти в Европа, Южна Америка и пр.
Технологичните ни процеси са динамични и включват участието на много екипи и работни групи, чиято координация изисква добро планиране.
Предизвикателствата, които срещаме, са от два типа: или компаниите тепърва съзряват за внедряване на технологични иновации, или използват оборудване на световни лидери, които се грижат сами и за проследяване, известия и др. Справихме се с това предизвикателство, ангажирайки малки и средни водноелектрически централи с мотивация и стремеж да бъдат на световно технологично ниво и с оптимизирани работни процеси, но и на поносима цена.

Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат

Решението, освен като при нас в проектиране и инсталации на водно-електрически централи, е приложимо в няколко други сектора и субсектора: енергетика, в частност водно-електрически централи
Топло-електрически централи
Соларни паркове
Централи за биомаса, както и в секторите логистика, производство и ремонтни дейности.
Подстанции

Степен на авангардност, технологично ниво

TRL 9

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

Да, при общо 9 наши партньори и клиенти.

Бизнес ползи от използването му

Наблюдение, анализ на сложна инфраструктура
Сигнализиране по всички налични канали за организацията, степенуване на уведомленията и предприемане на действия спрямо тях.
В резултат: интегрирана, обозрима инфраструктура с ясни и предвидими разходи за поддръжка.

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична

Информацията е публично налична, ето тук: https://www.datafruit.eu/bg/oblasti-na-prilozhenie

Не е наложено от фирма-майка извън България

Не

Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката

Решението е внедрено от българската ИКТ компания Давид Холдинг АД във ВАПТЕХ ЕООД и се ползва както от нас, така и от няколко наши клиенти и партньори.

Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката

Приносът ни е голям и тепърва започва. Поставили сме си амбициозна задача да дадем инструмент на българските производители да станат технологично конкурентни, да имат предвидими действия, които да ги изстрелят напред в европейските и световни класации.

Реализирани ESG проекти - примери за конкретни ESG инициативи или проекти, които компанията е предприела през изминалата година и какво въздействие са имали

Компанията ни усилено подпомага както финансово стабилни, така и зараждащи се водно-електрически централи най-вече с инструмент за легитимни справки за произведени мощности. Имаме действителен случай на легитимна справка, помогнала на такава компания да докаже липси в изплащаните обезщетения и по този начин сме помогнали на последната, както и на много други, да постигнат устойчив бизнес.

Дриймикс ООД https://predicto.app/

Име на проекта

Predicto

Изпълнител на проекта

Дриймикс ООД

Дриймикс ООД

Predicto е иновативен технологичен продукт, включващ софтуерна и хардуерна част. Продуктът е насочен към превантивната поддръжка на машини и засичането на проблеми чрез machine learning алгоритми. Визията на Predicto е масовизация на пазара и предотвратяване на над 90% от непланираните спирания в производството.

Специално разработени сензори се прикрепят върху ключови точки от машината и отчитат нива на вибрация. Разработен за целта софтуер агрегира и анализира данните, след което показва общото състояние на машините. Всички данни се сравняват с международен стандарт ISO-10816. След анализа, алгоритъм за машинно обучение сравнява получената информация с релевантни тенденции и предвижда предстоящи проблеми по оборудването.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2023

Решението е на пазара от юни 2023 г. Към днешна дата се използва от водещо българско предприятие, и има няколко компании в списък за чакащи. Поради висок интерес, наличният до момента хардуер беше изкупен от съществуващи клиенти. В момента се изпълняват поръчки за още хардуер за чакащите клиенти, а софтуерът се поддържа от фирмата разработчик.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

Predicto e първата по рода си платформа на българския пазар. Благодарение на комбинация от иновативни хардуерни и софтуерни решения, продуктът е способен да предвижда машинни повреди с невиждана досега надеждност, спестявайки на клиентите си непредвидени прекъсвания и огромните разходи, причинени от тях.

Опити за продукти за превантивна поддръжка са правени преди, но нито едно решение не е успявало да обедини хардуер, комуникация с външен сървър, платформа за анализ и визуализация на данни, и алгоритъм за предвиждане. Обединяването на толкова различни направления изисква стратегическо комбиниране на знания и умения, но позволи пълна гъвкавост в разработката и гарантирано качество.

Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат

Решението е предвидено за масова употреба, и може да бъде използвано от различни заводи и предприятия, както и в други индустрии като авиация, логистика и други, при които наличието на вибрации е сериозен проблем и трябва да бъде отстранен в много ранна фаза. Текущата разработка на продукта е насочена към производствени машини от голям мащаб, но е възможно поставяне на сензор върху всякакъв тип оборудване

Степен на авангардност, технологично ниво

Продуктът е леснопоставим и неинвазивен, съвместим със широк набор от машини, без нужда от интеграция с контролера на машината или намеса в съществуващите системи на клиента.

Използва алгоритъм за машинно обучение, който предвижда повреди по машината и с точност посочва време, степен, и тип на очакваната повреда. Алгоритъмът се подобрява периодично спрямо данние, събрани от широк набор машини. За събиране на данните върху хардуера върви ембедет софтуер от ниско ниво, а специализиран MQTT протокол осъществява транспорт на данните към сървъра.

Продуктът цели масова употреба и е създаден с цел улеснение на крайния потребител.

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

Решението е в употреба. Вече е в експлоатация в няколко фабрики и носи реални резултати на клиентите си. Всички налични сензори са изкупени и монтирани, а за януари 2024г. са предвидени още 200 броя за чакащи клиенти.

Бизнес ползи от използването му

Текущата поддръжка на машините в един завод е реактивна или по график, което допуска голям брой повреди. Predicto следи състоянието и предвижда проблеми. Продуктът повишава продуктивността на завод с 5-20%, спестява 18-25% разходи за поддръжка, и увеличава живота на оборудването с над 20%.

Този тип проблеми в ТЕЦове и заводи с висока производителност водят до дълги забавяния и костват огромни суми. В един случай продуктът засече повреда в операцията на холандски клиент, която им струваше 1 000 000 евро на ден. Друг клиент на Predicto е производител на елементи за автомобилната индустрия, където поради строга регулация дефектите трябва да са по-малко от 1 на 4 милиона.

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична

Решението е налично на свободния пазар и информацията за него е публична. Информация може да бъде открита на официалния уебсайт на продукта.

Не е наложено от фирма-майка извън България

Продуктът е наложен от българска компания и изцяло разработен от български специалисти. Знанията и специалистите в екипа са събрани от изцяло български компании, специализирани в разработката на машини, уеб системи и анализиране и обработка на големи количества данни.

Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката

Решението е успешно внедрено във водещо българско предприятие с топ 50 GDP за държавата. Има списък с още 9 водещи фабрики в българската индустрия, които са в списък за чакащи и изчакват произведени сензори.

Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката

Predicto цели масовизация на интернационално ниво - вече има проявен интерес от Обединеното Кралство, Германия, и Холандия. Благодарение на българските си корени, продуктът допринася за подсилването на репутацията на българския ИКТ сектор като конкурентноспособен източник на иновативни, популярни технологични решения.

Реализирани ESG проекти - примери за конкретни ESG инициативи или проекти, които компанията е предприела през изминалата година и какво въздействие са имали

Счупванията в машините и нуждата да бъдат изхвърляни стари компоненти и произвеждани среда. Удължавайки живота на машините, Predicto цели да минимизира количеството произведени отпадъци.

Смартотел АД https://introverthotels.com

Име на проекта

Интроверт

Изпълнител на проекта

Смартотел АД

Смартотел АД

Introvert е технологична и продуктова иновация за управление на хотели и потребителско изживяване. Той насърчава устойчивия начин на живот, като същевременно отговаря на новите нужди на по-малките независими/семейни хотели и градските пътуващи.
Целевият пазар на Introvert са независимите малки и средни хотели, които представляват 63% от капацитета на стаите в Европа. Техният дял се е свил с 10% за последните 10 години, тъй като губят в конкуренцията за услуги, работна сила и ценови диапазон.
От своя страна клиентите, които използват независимите хотелски услуги, се нуждаят от безпроблемно изживяване, което им позволява да извлекат максимума от посещението си без неудобства.
Ние създадохме Introvert - интелигентно, екологично и рентабилно решение, което предлага:
1. Автоматизация на процесите - онлайн резервация, настаняване и напускане, както и онлайн плащане и достъп до допълнителни услуги като: доставка на храна, почистване на стаи и дейности за свободното време, виртуален портиер и 24/7 customer support чрез съобщения и телефон;
2. По-добро управление на ресурсите и намаляване на влиянието върху околната среда - смарт стаи (ТВ, електричество, статус на стаята), лесно управление на основните и допълнителни услуги - както за гостите, така и за хотелския оператор, без хартия, пластики и други невъзобновяеми ресурси.
Introvert се предлага като франчайз модел от интелигентни хотели с разпознаваема концепция, марка и унифицирана услуга, както и като SaaS.

Проектът не е участвал в предишните издания на конкурса

Решението е в експлоатация и поддръжка към 2023

Introvert стартира в България през 2023 г. пилотно в Интроверт хотел Мария Луиза в София, който отвори през месец септември. Хотелът вече оперира с пълен капацитет, което демонстрира на практика функционалността и приложимостта на този продукт.
Очакваме scale-up в ЕС и извън него още през първите 3 години. До средата на 2024 г. Introvert ще надгради B2B платформата, използвана от Смартотел в София с B2C приложение, което предстои да бъде разработено. Два допълнителни хотела на Смартотел в България ще внедрят продукта до есента на 2024 г. До 2025 г. 10 хотела (8 в България и 2 в други страни от Югоизточна Европа) ще се присъединят към франчайза.

Мащаб, решени технологични, процесни и бизнес предизвикателства

Основните предизвикателства, които решава Introvert за своите B2B клиенти са:
• Недостиг на работна ръка
• Ефективност на разходите и работния процес
• Устойчивост
• Разпознаване на марката
От друга страна потребителите, които използват хотелски услуги в малки и средни независими хотели, се нуждаят от безпроблемно изживяване, което им позволява да извлекат максимума от посещението си без неудобства. Това включва:
• Бързо, ефективно и персонализирано обслужване
• Безкасово, безпроблемно изживяване
• 24/7 обслужване – късно настаняване/напускане
• Възможност за лесен достъп до допълнителни услуги
Introvert предоставя ефективно решение за справяне с двата края на този проблем

Решението не е строго специфично за фирмата-кандидат

Създадено е ново дружество, което да оперира с бранда Introvert и експлоатира пазарно концепцията и софтуерното решение зад нея.

Степен на авангардност, технологично ниво

На пазара и към момента съществуват технологични решения, които адресират един или повече от посочените проблеми: платформи за онлайн резервации, софтуер за управление на процесите и клиентите, платежни системи. Те обаче изискват отделни (скъпи) абонаменти и им липсва интеграция. Това оставя място за човешка грешка, което води до загуба на приходи и недоволни клиенти. Най-важното е, че те не предоставят възможности за надграждане и посрещане на нови потребителски нужди. Бъдещата конкуренция на Introvert са инструменти, използващи генеративен AI за обслужване на клиенти и автоматизиране на бизнес процеси. Introvert е напред и на двата конкурентни фронта.

Решението е изцяло внедрено (в експлоатация)

Технологичното решение стартира като онлайн услуга през 2023г. Някои от технологичните идеи са в процес на доразработка и внедряване - AI Виртуален портиер и създаване на мобилно приложение за улеснение на клиентите, които ще бъдат достъпни за крайните потребители до края на 2024г.
Продуктът може да предложи и интеграция на много други технологични решения, в зависимост от потребностите и възможностите на клиентите.

Бизнес ползи от използването му

Introvert осигурява добавена стойност за хотелите чрез консолидиране на разходите, интелигентно и екологично управление на хотелски и допълнителни услуги. Той повишава конкурентоспособността им, като създава възможности за интеграция с предложения за култура и свободно време. Освен това франчайзингът ги подкрепя в постигането на разпознаваемост на марката и повишаване реномето им.
За крайните потребители Introvert предоставя безконтактна версия на модерното хотелско изживяване, като им позволява да направят съзнателен избор за пътуване, което ограничава въглеродния отпечатък, като в същото време отговаря на личните им потребности и предпочитания.

Информация за ползите от внедреното решение е публично налична

Тъй като продуктът е вече внедрен и е на пазара, информация за неговите ползи е публично налична. Комуникацията и разпространението се основава на:
- Комерсиализация, насочена към бизнеса и потребителите
- Междусекторно сътрудничество и ползи, споделени със заинтересованите страни
- Насоченост към местна и международна аудитория

Не е наложено от фирма-майка извън България

Този продукт е разработен от български специалисти и се комерсиализира с регистрирано в България дружество.

Решението е успешно внедрено от българска ИКТ фирма във фирма-клиент от друг сектор на икономиката

Решението е разработено съвместно от съдружниците на фирмата-кандидат, която е с предмет на дейност:
Хотелиерство, ресторантьорство, продажба на софтуер, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.

Принос за позиционирането на българския ИКТ сектор като надежден партньор в повишаване на конкурентоспсобността на икономиката

Успешната комерсиализация на Introvert ще допринесе за затвърждаване позицията на българския ИКТ сектор като създател на конкурентоспособни продукти и услуги с потенциал за реализация на международните пазари. Introvert има пряко приложение в туристическия сектор и експлоатацията му има пряко отношение към повишаване конкурентоспособността ѝ.
Иновативните подходи, което предлага Introvert, за автоматизация на процесите и управление на ресурсите не само биха подобрили удобството за гостите и ефективността на хотелските операции, но и биха намалили вредното влияние върху околната среда, подчертавайки ангажимента на ИКТ сектора към темите устойчивост и иновации.

Реализирани ESG проекти - примери за конкретни ESG инициативи или проекти, които компанията е предприела през изминалата година и какво въздействие са имали

Очакваме основните ефекти от внедряването на иновативното решение в редица хотели у нас и чужбина върху околната среда да бъдат по линията намаляване на енергопотреблението, водният и въглеродният отпечатък, предотвратяването на отпадъци. 70% от въглеродния отпечатък на престоя в хотел идва от потреблението на енергия. Умното управление на процесите и ресурсите се очаква да намали енергопотреблението, а оттам и емисиите на парникови газове с до 50%. Напълно се премахва необходимостта от ползване на пластики за хотелски ключове и управление на процесите в хотела, както и от използване на хартиени носители за удостоверяване на резервации, чек-ин и напускане, плащания, заявяване на услуги и пр.

Новини

28.02.2024

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2023 г.

На официална церемония снощи бяха отличени победителите в отделните категории на Наградите на БАИТ за 2023 г. Христо Борисов, главен изпълнителен директор и основател на Payhawk, първата...

15.01.2024

Известни са номинираните в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2023 г.

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на Наградите на БАИТ за 2023 г. Имената и проектите на селектираните могат да бъдат намерени в секция Номинирани на...

18.12.2023

72 кандидатури участват в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2023 г.

72 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2023 г.   Със 17 кандидатури като най-оспорвана в...

 

Златен спонсор

Vivacom

Сребърен спонсор

Datecs Акронис България Shelly Group Telelink Business Services

Бронзов спонсор

Ciela Norma Интер Карс България Кантек Storpool Storage

Със съдействието на bTalks

bTalks

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ Мениджър b2b Media Sofia Tech Park ПРЕДПРИЕМАЧ Pixelmedia.bg Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Tech.Offnews.bg БСК Uchi.bg Кариери Лидер.БГ Дигитални истории Digitalk Zone4Tech DevStyler