Начало Партньори Контакти Поверителност English

11-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2021 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Успешен български ИКТ продукт/услуга

Успешен български ИКТ продукт/услуга

Balkan Services https://www.balkanservices.com/

Balkan Services

„Групама“ реализира съвместно с Balkan Services мащабен проект за внедряване на централизирана Business Intelligence система, която оптимизира репортинга в застрахователното дружество, позволява обобщено и графично представяне на данните и подобрява контрола върху качеството и достъпа им.

След проведено проучване компанията избира BI платформата Qlik Sense и се обръща към експертите от Balkan Services за нейното внедряване.

Преди да разполага с BI система, дружеството използва над 200 статични справки. Те се поддържат от ИТ отдела на компанията и непрекъснатата необходимост от корекции на съществуващите сечения и представяне коства много време и усилия на всички служители.

BI проектът стартира с обстоен бизнес анализ, с който се идентифицират основните изисквания на дружеството и се дефинира обхватът на проекта.

На база тази оценка справките и анализите се групират в 6 основни репорта. Всеки от тях представлява съвкупност от множество малки репорти и различни сечения, в областта на продажбите, претенциите и обезщетенията, плащанията, маркетинга, квотите на щетимост и анализа на портфолиото.

Основни фактори за успешното реализиране на проекта са приложеният „agile” подход, усилията и високото ниво на сътрудничество между екипите, ангажирани с проекта и от двете компании, както и подкрепата от ръководството на „Групама“.

Разработената BI система ежедневно изтегля, обработва и зарежда данни от основната транзакционна система на двете дружества „Групама Застраховане“ и „Групама Животозастраховане“.

Цялото решение включва основно приложение с 22 отделни страници със справки, приложение за плащания, приложение за квоти, приложение Mapping Check и системни приложения за мониторинг на лицензи, достъп, сесии и ползвани справки.

Сред най-значимите функционалности, разработени от екипа на Balkan Services, е гъвкав инструмент, чрез който потребителите на системата могат сами да конфигурират формата и съдържанието на данни в него.

Той дава възможност за гъвкаво включване и изключване на измерения и ключови показатели (KPIs), както и създаване на множество справки с различни сечения. Чрез въвеждането му успешно е отговорено на едно от основните изисквания за покриване на текущите над 200 отделни справки, с които са боравели служителите на „Групама“.

Системата за бизнес анализи гарантира също така пълно съответствие с GDPR.

След приключване на BI проекта „Групама“ отчита редица ползи, сред които съкращаване в пъти на времето за изготвяне на справки и анализи, по-добър контрол върху качеството на данните, лесно управление на достъпа до тях, улеснено въвеждане на новите служители в процеса на работа.

Конкретна справка например, която поради своята сложност преди е отнемала средно по два работни дни на двама служители, сега отнема между 1 и 3 минути. Изградената от Balkan Services BI система съкращава времето за нейното генериране с над 99%.

Широките възможности на Qlik Sense и удобният интерфейс позволяват още лесно да се следи цялостната дейност на дружеството и постигнатите резултати.

Създаденото доверие и добро партньорство между екипите продължава да се развива и след пускането на BI системата „Групама“ и експертите от Balkan Services вече работят по два нови проекта: единият за надграждане на BI платформата, а другият за спазване на последните изисквания при международните счетоводни стандарти - МСФО 17.

Повече информация за проекта вижте тук: https://www.balkanservices.com/blog/groupama-generira-spravki-i-analizi-za-minuti-s-qlik-sense/

HRM Solutions https://shredy.bg/

HRM Solutions

Представяме изцяло български софтуерен продукт, съобразен с българското законодателство и напълно легален продукт за българския пазар; Първи го реализирахме в България, и смело твърдим, че сме най-добрите в това което сме създали.
- Напълно сигурен и съобразен с всички изисквания за обмен и защита на лични данни
- Премахва хартията от работното Ви ежедневие и изцяло дигитализира взаимоотношенията служител-работодател;
- Позволява да назначите служител от разстояние с електронно генериран трудов договор, подписан с дистанционно издаден електронен подпис;
- Дава възможност да следите за изпълнение на работното време, работа по проекти, отпуски, дистанционна работа и др.
- Освобождава ви от необходимостта да водите хартиени бази с данни, регистри и да се губите в тях
Използвайки sHRedy:
• Превръщате хартиените документи в електронни и процесите по назначаване, отпуски и болнични в дигитални интеракции;
• Разполагате и подписвате с електронен подпис, издаден от разстояние;
• Съхранявате документите си на сигурно място и да достъпвате фирмени данни лесно и бързо, без риск от загуба на информация;
• „out of the office box“ - работите от всяко място;
• Обработвате електронна документация с гарантирана правна валидност;
• Оптимизирате времето, намалите разходите и повишите ефективността;
• Автоматизирате процесите, и запазите облика на Вашата компания.
Перспективите за развитие са в дизайна, облика, визуализацията, добавянето на допълнителни фунционалности и интегрирането ни с други платформи и решения.
Предоставяме възможност за допълнителна настройка на всички процеси. Брандиране на средата и всички документи с логото на клиент. Шаблони, организационни структури. Следваме тенденциите за Функционална и техническа сигурност и отговаряме на най-съвременните. Предоставяме отделен инстанс за всеки клиент.
Компаниите искат повишаване на ефективността на персонала, намаляване на разходите, да предоставят допълнителни ползи на служителите си:
- Работа от вкъщи и/или от разстояние
- Легитимно подаване и получаване на документи електронно - както между служителите на компанията, така и при работа с институции и организации
Друго предизвикателство беше, дали ще издържи електронната документация на проверки от ИА “Главна инспекция по труда“

Смело твърдим и гарантираме, че отговаряме на всички законови изисквания:
• Кодекс на труда
• Наредба за електронни трудови досиета
• Закон за електронният документ и електронните удостоверителни услуги
• еIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services)
• Закон за защита на личните данни
С нашето решение се автоматизират основните HR процеси: назначаване/напускане, управление на отсъствия, размяна на документи
Даваме възможност, по електронен път, да се обменят документи - договори, служебни бележки, анекси, заповеди, правилници и др., както и да се управляват взаимоотношения, свързани с отсъствия, отпуски, отчитане на работно време, работа от вкъщи или офис.
sHRedy изцяло дигитализира трудово-правните отношения и премахва едни от най-често срещаните проблеми на компаниите, като:
• генериране на големи обеми хартия,
• тромаво документиране на процесите,
• трудно намиране на конкретни документи;
• нуждата от физическа размяна на документи, разходи за куриери и физическо съхранение на бази данни;
• лимитира предпоставките за грешки и неспазването на срокове.

Приложено прилагаме и Case Study - реализирано в наши клиенти: Software Group

 

Identrics https://identrics.net/

Identrics

Identrics е българска компания, която предлага технологични решения, основани на комбинация от модели за машинно обучение и изкуствен интелект. Технологиите, свързани с автоматично генериране на текст са много популярни, особено когато става дума за пресъздаване на текст от оригинален документ в напълно нов такъв.

Последната ни разработка представлява сложен микс от технологии, с помощта на които правим възможно за машините да четат документи (основно публикации в медиите на различни езици) и да генерират автоматично резюме на материалите на английски. Революционното в тази разработка е, че машинно генерираното резюме представлява преразказ на оригиналния текст и е различно от него, като в същото време притежава всички факти, които се срещат в оригиналния документ.

Абстрактната съмаризация е важен аспект за компаниите, занимаващи се с медиен мониторинг и анализ. Генерирането на абстрактни резюмета е предизвикателна задача и за разлика от екстрактните такива, се характеризира с по-комплексен и сложен процес. Абстрактното резюмиране интерпретира информацията в текста и генерира нови изречения, които събира логически в резюме. Identrics използва модели, основани на изкуствен интелект и машинно обучение, за да създаде резюмета, които максимално се доближават до тези, правени от хората.

Тази технология дава възможност за анализ на големи обеми от текстове без да се жертва качеството на извадените резюмета.

Независимо, че моделите, базирани на изкуствен интелект и машинно обучение дават все по-добри резултати, все още се срещат проблеми с автоматичното генериране на съдържание. Машините правят грешки, когато правят преразказ на оригинален текст. Именно заради това, в нашето решение сме имплементирали редица алгоритми за проверка, които да минимизират риска от неточности - проверка на фактите, проверка за халюцинации, граматическа проверка. Също така, услугата на Identrics работи в реално време.

Моделът, който създадохме може да се използва и прилага от компании, които се занимават медиен мониторинг, библиотеки, медии. Обратната връзка от един от клиентите, с които работим е, че внедряването на абстрактното резюмиране в процеса на работа е довело до намаляване на ръчната работа на екипа му със средно 50%. Това рефлектира в намаляване на продукционните разходи с около 40%.

Малко след представянето на услугата Identrics спечели Stevie награда в категорията "Решение за управление на съдържанието" от 18-ото издание на STEVIE Annual International Business Awards. В сайта на организаторите е представен списък на победителите, където Identrics е представен, като компания, идваща от България: https://stevieawards.com/iba/new-product-awards-category-winners-0#BizTech

Това беше широко отразено в медиите, като акцент се поставяше на факта, че българска компания е постигнала това високо отличие. Приложени са линковете към някои от медиите, които отразиха новината:

https://bit.ly/3ngsYNA
https://bit.ly/31L4Efa
https://bit.ly/34tHZVF
https://bit.ly/3zTtK8j
https://bit.ly/3JXZuOj

Технологията е представяна по време на организираното от AI Cluster България събитие: “Как Изкуственият Интелект (AI) трансформира съвременния свят?”, така също и по време на три от събитията организирани през годината от международната организация за медиен мониторинг и анализи FIBEP:

https://bit.ly/33bm5pT
https://bit.ly/3Gd1Oyy
https://www.fibep.info/2021-techday

LEAD Consult https://www.leadconsult.eu/

LEAD Consult

LEAD Consult представя своя изцяло български, вътрешно разработен софтуер LEAD Universal Loader за връзка за импортиране и експортиране между различни Корпоративни Енергийни системи за менаджиране на енергийните продукти, и е насочен към крайни потребители изцяло на база на конфигурация. Universal Loader позволява тази свързаност единствено чрез конфигурация, без допълнителни усилия за внедряване. Той осигурява трансформация на данни от и към целевите системи чрез език, който гарантира математически възможността да се трансформират данните и тяхната структура в очаквания формат, независимо какъв е той.

Продуктът се ползва от бизнес потребители в различни енергийни компании, които ежедневно автоматизират своите интерфейси и/или миграции от и към различни системи чрез лесни drag-and-drop операции в Web-базирания UI на решението.

Universal Loader е: (https://universal-loader.com/)

• Изцяло българско решение, разработено от екип от програмисти и бизнес консултанти в София, България и финансирано изцяло от основния бизнес на компанията – IT консултиране и разработване на системи в енергетиката;
• Намалява драстично разходите за интеграции и миграции. В някои случаи разходите могат да намалеят до 10 пъти!
• Редуцира нужното инвестирано време за всеки такъв проект;
• Продуктът няма аналог в Европа и се ползва от редица големи Tier 1-3 енергийни играчи в Европа (Германия, Швейцария, Естония, Финландия, Норвегия).
• Централизира всички интерфейси и техните функционалности в един домейн;
• Продуктът се лицензира в различни категории и позволява включително неограничен брой интеграции и интерфейси;
• Предлага и готови plug-and-play конфигурации за най-ползваните обекти в най-големите ETRM системи
• Може да трансформира и прехвърля данни както през всякакъв файлов формат, така и през уеб сървиси, мейл и FTP, и други подобни.

Рекламно видео на продукта може да бъде видяно тук. https://www.youtube.com/watch?v=k_U70LzB51M&feature=emb_title

Quanterall https://quanterall.com/

Quanterall

Quanterall Ltd. (Квантерал ООД) е фирма, която разработва софтуерни и хардуерни решения. Описваме се като изследователска организация, чийто предмет на дейност е идентифициране и анализ на нововъзникващи технологични направления, овладяването на техния инструментариум, търсенето на сечения между стари и нови технологии, създаването на прототипи на решения и генерирането на компании с цел пазарна реализация на конкретни решения.

Компанията е горда със своите над 80 служители, които работят в офисите в София и Варна, прилагайки своите специализирани умения в научноизследователски, програмистки и инженерни области.

Текущите технологични направления, в които работи компанията, са: Software development (web & mobile), IoT (hardware), Blockchain, и биоинформатика, като добавяме добавена реалност (AR) и квантови изчисления (Quantum Computing) през текущата година.

Един от продуктите, собствена разработка на Quanterall е AVERATO.

Това е решение за вендинг оператори (и не само) за безконтактно дигитално плащане, както с банкова карта, така и с крипто валута.
AVERATO e IoT система, състояща се от:

1. AVERATO Vending Module - хардуерно устройство, собствена разработка, което може да се инсталира във всяка вендинг машина и да разшири начините на плащане, освен с монети, да приема и банкови плащание или крипто такива.

2. АVERATO Management suite - админ панел, в който всички вендинг оператори могат да си направят акаунт и да следят за техническото състояние на машината, да следят транзакциите и инвентаризацията в реално време.

3. AVERATO Mobile app - потребителска апликация, чрез която крайния потребител извършва плащанията - добавяйки своята банкова карта или крипо валута. Може и да локализира на интегрираната карта и локацията на машините, които имат инсталирано устройство.
Освен вендинг оператори, AVERATO системата е ефективно приложено решение и за POS терминали и за плащания с QR code.

В момента разработваме и разширените приложения за магазини на самообслужване, плащане на бензинови колонки (без да се влиза в бензиностанцията) и плащането на паркови бариери.

Quanterall бе избрана за финалист в конкурса Иновативно предприятие на 2021 с продукта си AVERATO, с което заслужи правото за използване на отличителната марка.

В България няма друга фирма, която предлага подобен продукт. Много са малко и фирмите на световно ниво, които предлагат такова решение, което съчетава Интернет на нещата и блокчейн.

Използването на устройството спомага за автоматизиране на голяма част от процесите, споделяне на информация в реално време и улесняване за клиентите, чрез предоставяне на допълнителни начини на плащане.

AVERATO вече е имплементирана на няколко места в България. Един от нашите клиенти е вендинг бар за кафе на ул. Витошка, гр. София.
Устройства са поръчани и за Германия и за Америка от наши партньори.

Продуктът е съвсем нов и е в производство от средата на 2021 година и за няколкото месеца вече има огромен интерес към него.

Предлагаме и да изгледате демонстративното видео, за да придобиете по-добра представа за уникалността и иновативната инженерна мисъл на устройството и да можете да си представите пазарните решения и потенциал, които то може да разкрие.
Линк: https://www.youtube.com/watch?v=8xfvY3hP4Y4
Можете да посетите и сайта: https://averato.com/

Благодарим Ви за вниманието и за работата Ви по организацията на конкурса.

Sappience https://www.sappience.digital/

Sappience

В индустрии, където компаниите използват стотици дори хиляди активи, за да поддържат дейността си, малка част от съществуващите предизвикателства са свързани с:
• Непоследователно вземане на решения;
• Частична наличност, неактуални, недостъпни данни за/от физическите активи;
• Непредвидени прекъсвания в процесите;
• Липса на план и осведоменост за потенциални рискове/повреди;
• Остаряло портфолиото от физически активи.

Sappience създаде Low-Code софтуерът Asset Insider, за да подпомогне този тип предприятия в управлението на жизнения цикъл на физически активи.

Основни цели на Asset Insider са удължаване на продължителността на експлоатационния период, централизирано управление на данните от/за активи, постигане на предсказуемост в работните процеси, намалени разходи за поддръжка. Някои от функционалностите, с които потребителите постигат резултати, са:
• Проследяване на местоположението и движенията на актива в реално време;
• Ограничаване на прекъсвания в процесите с планове за поддръжка и мониторинг на състоянието на физическия обект;
• Създаване на прогнозни модели с исторически данни и данни в реално време за изчисляване на риска от повреда, оценяване на необходимост от смяна на част и други;
• Управляване на складова наличност на активите по елементи и по групи с параметри за категория и/или персонализирани параметри (напр. температура, налягане, обороти);
• Понижаване на оперативните разходи (5-10%);
• Синхронизиране на информация (от различни източници) с достъп до 400+ интеграции, вкл. SAP, Dynamics 365, Oracle;
• Изготвяне на отчети и анализи (с шаблон или персонални).

Как изглежда Asset Insider в действие: https://youtu.be/rQlPe18-wwI

Asset Insider е внедрен в предприятия от няколко индустрии – телекомуникации, комунални услуги, логистика и транспорт, фасилити мениджмънт. Тези компании се отличават по своята дейност, същност на бизнес процеси, методи на работа и т.н. Служителите търсят начини да персонализират софтуера за възможно най-кратко време. Asset Insider отговаря на изискването благодарение на технологията, с която е създаден – Low-Code. Приложението е базирано на Microsoft Power Platform и позволява на клиента да:

• Прави бързи настройки, за да адаптира продукта към спецификите на компанията;
• Използва 400+ предварително дефинирани конектори;
• Предостави среда за сътрудничество между бизнес и ИТ специалистите;
• Надгражда софтуера с нови функционалности без предишен опит в програмирането.

Повече за Microsoft Power Platform и работата с Low-Code: https://www.sappience.digital/the-low-code-platform/

Водещи показатели за ефективност, които потребителите отчитат с Asset Insider:
• Повишаване на наличността на активите с 1-6%;
• Намаляване на рисковете за безопасността с 10-30%;
• Намаляване на оперативните разходи и цена за снабдяване с актив с 5-25%;
• 2-6 пъти по-бързо внедряване на софтуера (в сравнение със сходен тип продукти);
• Намаляване на реактивната поддръжка с 10-50%;

Потребители на 3 континента (Северна Америка, Азия, Централна и Източна Европа) използват Asset Insider, за да управляват жизнения цикъл на физически активи, с потенциала на Дигиталните Близнаци и свободата да персонализират приложението с Low-Code. Повече за техните успехи: https://connect.sappience.digital/asset-insider-experience

Serpact https://serpact.bg/

Serpact

Агенция Serpact създаде специален туул, който да събира, обработва и анализира данни, рейтинги и друга информация от над 1500 обекта в Google maps на Банка ДСК. Инструментът е иновативен не само за България, а и за световният пазар. Такъв продукт не е съществувал досега и предстои да се даде възможност да бъде използван от трети страни, на по-късен етап.
Употреба на Robotic Processing Automation и Big Query в performance инструмент:
от 3.6M с ръст до 11 M не-брандови търсения
от 15K с ръст до 54 K повече телефонни обаждания
Нашата работа по проекта, в стъпки:
Стъпка 1: Събиране на информация относно съществуващи и адекватни локации;
Стъпка 2: Създадохме таблици с нужната информация стриктно по GMB документация;
Стъпка 3: Импортирахме данните в три различни групи локации;
Стъпка 4: Ако дадена локация не бе създадена – ние я създавахме;
Стъпка 5: Коригирахме всички повтарящи се листинги;
Стъпка 6: Обновихме състоянието на всеки обект;
Стъпка 7: Използвахме собствен софтуер – All-in-one data solution;

StorPool Storage (Сторпул Сторидж АД) https://storpool.com/

StorPool Storage (Сторпул Сторидж АД)

StorPool Storage (Сторпул Сторидж АД) е изцяло българска компания, която разработва собствен block-storage софтуерен продукт за дистрибутирано съхранение на данни в облачни среди. Продуктът се използва от десетки компании в цял свят, които обслужват милиони потребители на глобално ниво. Уникалното софтуерно решение помага на големи корпорации, cloud билдъри, SaaS вендори, MSPs, хостинг и cloud доставчици да предоставят бързи и надеждни услуги на своите клиенти.
StorPool е сред малкото български компании, успешно развили се от стартъп до глобален сторидж вендор, чийто продукт е разпознаваем по целия свят. Компанията се класира сред топ доставчиците на такива решения в света, нареждайки се до гиганти като IBM, Dell, HPE, NetApp, Nutanix и други. Сред компаниите, които се възползват от надеждни и високодостъпни сторидж системи, са българските хостинг доставчици SuperHosting.bg и Delta.bg, както и международните IT лидери Atos, Dustin, Nasdaq Dubai, Kualo, Amito и други.
StorPool e интелигентно софтуерно решение за съхранение на данни - т.нар. дистрибутиран сторидж софтуер. Инсталира се върху стандартно сървърно оборудване, като агрегира капацитета на всички сървъри в системата и прави цялостното решение ценово ефикасно. Софтуерът е създаден изцяло от български инженери и постоянно еволюира.
Според клиентите на StorPool, основната причина да изберат именно българското решение е уникалността и иновативността на технологията, която не съществува при подобните му. Предпочитат StorPool и заради високото ниво на технологични познания на екипа на компанията, който успешно съдейства на клиентите за изграждане на цялостни облачни решения.
Това, което отличава StorPool и я прави лидер в нейната сфера, е предоставянето на изцяло менажирана услуга на своите клиенти. Екипът на компанията има грижата да изгради, инсталира, поддържа и оптимизира сторидж инфраструктурата на клиентите, за да може техните потребители да се възползват от бързи и надеждни услуги.
Компанията е известна с решаването на сложни и специфични предизвикателства в създаването на оптимизирани решения за съхранението на данни. Спрямо особеностите на проекта на клиента, архитектите на StorPool разработват ефективна стратегия за справяне с текущите проблеми и предоставят цялостни решения, които да се справят успешно с настоящите и бъдещите предизвикателства.
StorPool е основана през 2011 година и успява да се утвърди като глобален лидер в сферата. Не усещат забавяне в своето развитие дори по време на пандемията и през 2020 отчитат 80% растеж на компанията. През 2021 освен задържане на тенденцията за постигане на високи резултати, от StorPool се разрастват с близо 30% и екипа си. Печелят наградата “Storage Transformation Project of the Year” на SDC awards 2021 за проекта “Dustin Group replaces VMware and Hyper-V with a New-Age IT Stack powered by StorPool”. Награда е поредното признание за StorPool, за нейния уникален екип и за усилията, които той влага в това да правят нещата “по правилния начин”.
През 2020 компанията печели “Software Defined Storage (SDS) Vendor of the Year” на престижните награди в сферата на сторидж решенията “2020 Storage Awards”. Включена е и в отличителната класация “Deloitte Fast 50 Central Europe” - нарежда се сред първите 50 компании с най-голям ръст на приходите и е отличена като една от най-бързо растящите IT компании в Централна и Източна Европа.
VALIVAL https://valivalcommerce.com/

VALIVAL

ValivalCommerce (SaaS - софтуер като услуга) е платформа за онлайн магазини, съобразена изцяло с нуждите на българския търговец. Платформата е разработена от Valival (Валивал ООД) и е плод на 19 години опит в областите: уеб, SEO оптимизация, графичен дизайн, разработка на софтуер и дигитален маркетинг.

За разлика от повечето подобни SaaS решения за онлайн магазини, които предлагат ниска до нулева начална инвестиция, като оставят създаването и настройката на онлайн магазина и всичките му модули в ръцете на потребителя, ValivalCommerce се крепи на идеологията, че един онлайн бизнес трябва да стартира правилно от самото начало. За да подсигурим такъв успешен старт, създаването на онлайн магазин на платформата ValivalCommerce е обвързано със задължителна първоначална инвестиция, която да покрие цялостната настройка на наетите модули от професионалисти, както и персонален дизайн, който да отговаря на корпоративната идентичност на клиента.

Ние от Valival вярваме, че най-ценният ресурс е времето, затова с новата си платформа целим да подпомогнем собствениците на онлайн магазини да го инвестират в това, в което са най-добри, а именно да продават своите продукти и услуги и да ръководят своя бизнес, а техническото обезпечение на своя онлайн магазин да поверят на надежден екип от професионалисти с опит от две десетилетия.

Друг много отличителен аспект на ValivalCommerce е, че при него няма предефинирани пакети, които принуждават собствениците на онлайн магазини, само за да добавят една нова функционалност, да закупят цял пакет с услуги, повечето от които няма да използват. ValivalCommerce дава възможност на своите потребители да ползват и заплащат само и единствено това, от което имат нужда.

Още едно нещо, което прави ValivalCommerce един уникален SaaS без аналог, е възможността да бъдат разработвани и много модули по поръчка, които да обслужват строго специфични нужди на даден онлайн търговец. Освен тази възможност платформата разполага с огромна функционалност и възможност да обслужва, както малки онлайн магазини, така и огромни и мащабни проекти с десетки и стотици хиляди продукти.

Освен че ползването на ValivalCommerce е свързано с правилен старт, благодарение на настройката от професионалисти, то е свързано и със задължително персонално обучение на онлайн търговеца за работа с платформата, следене и константна помощ от екипа по поддръжка, за да сме уверени, че не само стартът, но и развитието на всеки един магазин на платформата е успешно и печелившо!

АМПЕКО ООД https://www.ampeco.com/

АМПЕКО ООД

АМПЕКО e българска продуктова компания, която предлага на клиентите си платформа за управление на зарядни станции за електрически автомобили. Само в трите години от своето съществуване АМПЕКО и продукта ѝ вече са наложени глобално - платформата се използва от близо 100 фирми за управление на над 15 хил. зарядни станции на 6 континента.

Историята на компанията е нетипична за български стартъп. Тя започва с цели 6 съоснователи, както и със солидна инвестиция в размер на 240 хил. евро от български ангел инвеститор, още на ниво концепция. От самото начало АМПЕКО е с глобални амбиции и докато тече разработката на продукта, се търсят клиенти в най-различни пазари - от Великобритания и западна Европа, до Азия и Америка.

Днес разработеният продукт покрива голямо разнообразие от бизнес модели и приложения, свързани с управлението на зарядна инфраструктура. Клиентите избират АМПЕКО от една страна, заради изключително добре развитият продукт, който адекватно покрива всеки аспект, свързан с управлението на зарядна инфраструктура за електромобили. От друга страна, гъвкавите възможност за интегриране и надграждане, свързване със съществуващи системи на оператора, са друг фактор, който прави АМПЕКО предпочитан избор.

Тези предимства гарантират на компанията лидерско място на пазара във Великобритания, където е основният фокус през последните 12 месеца. Същевременно софтуерът за управление на зарядни станции, разработван от АМПЕКО, се използва също и в други страни в Европа - Унгария, Словения, Гърция, Северна Македония, България, Румъния, но също и в Австралия, Бразилия, САЩ, Индия, Сингапур и няколко други държави в Азия.

Възможностите за балансиране на електрическите мощности, умното планиране на зареждането, така че да се оптимизира цената за зареждане и да се оптимизира натоварването на мрежата, са също важни причини клиентите да изберат продукта на АМПЕКО.

Моделът на компанията е SaaS (Software As A Service или, в буквален превод – софтуер под формата на услуга), при който клиентите плащат месечна такса за ползване на софтуера, като месечните такси са обвързани с броя зарядни станции. Така АМПЕКО постига растеж, пряко свързан с растежа на клиентите, респективно с качеството на предлагания продукт.

Цифрите говорят достатъчно, че моделът работи - а и че продуктът е на световно ниво. Клиентите на компанията не само са на 6 континента, но и към днешна дата са достатъчно, за да може AMПEKO да се самоиздържа и да финансира със собствени приходи растежа си, като към януари 2022 г. екипът на компанията наброява 50 души.

През последните месеци компанията успя да спечели още големи клиенти, минавайки през тежък процес по избор на доставчик, в който успява да победи най-големите в бранша, доказвайки преимуществата на продукта, като предпочитан избор дори и за глобални компании с много високи критерии.

АвтоИконом ООД https://www.avtoikonom.bg

АвтоИконом ООД

Стартирахме преди 4 години от обсолютната нула, сами и със собствени сили с идеята да помогнем на всеки собственик на автомобил да намали грижите по него и ужасното губене на време поради липса на елементарни правила за обслужване на клиенти и работа, и да разработим мобилни приложения с уеб базирана платформа(SaaS), чрез която всеки бизнес да може да управлява и менажира клиентите си, да извършва двупосочна комуникация, да предоставя дигитална сервизна книжка и прозрачност. Дигитализираме бъдещото клиентско обслужване и изживяване за Автомобилната, Застрахователната и Лизинговата индустрии, като създадохме първата дигитална платформа в света за Car-as-a-Service бизнес модела, с възможността всеки бизнес да предлага и извършва услугата от врата до врата. Чрез нашата платформа, спестяваме най ценния ресурс - време, на всеки по веригата, от крайния клиент, през малкия бизнес до голямат корпорация.

Дигиталните решения и процеси, които създаваме са базирани изцяло на обратната връзка от крайните клиенти, които обслужваме и партньори, с които работим от малки фирми, до големи корпорации бизнес клиенти.Ппричините, защо заслужаваме наградата, могат да бъдат споделени именно от всички тях: над 7500 клиенти, 120+ партньора, над 70 компании ползваики услугите ни за техните служители, 3 франчайза, + 2 White label-a за корпорации в различни индустрии.

Барин Спортс http://barinsports.com/

Барин Спортс

Барин Спортс е създала и внедрила система от следващо поколение за проследяване представянето и спортната форма на професионални спортисти. Системи от това ниво се произвеждат от още само две други компании в световен мащаб като нашата притежава множество технологични предимства пред конкурентите. Събираме над 12,000 точки-данни на секунда от играч. Нашето преносимо устройство е първото в спортната индустрия, което е проектирано с техническите възможности за изкуствен интелект, с който да правим аналитика директно в самото устройство. Разработени са собствени алгоритми за комбинация на сензорите за инерциална активност, глобално и локално позициониране, сърдечна активност и натоварване, които се намират в устройството. Те осигуряват изключителна прецизност на данните и точност на позиционирането във всякакви благоприятни и неблагоприятни условия. Разработили сме собствен радио протокол, с който да предаваме данните в реално време, в голям обем и на големи разстояния към крайния клиент. Като част от системата предлагаме и уникален за индустрията тактически интструмент. В платформата ни обединяваме данните от системата с такива от външни устройства и други допълнителни източници. Иновацията на Барин Спортс е, че чрез комбинацията от всички тези елементи (следващо поколение хардуер и софтуерна платформа), подкрепяме решенията на треньорите в реално време, правим задълбочени кръстосани анализи и даваме на отборите инструмент за управление и цялостен контрол на спортната форма на играчите, както и за дигитализиране на административните и спортно-технически процеси в клубовете и академиите.

Вече повече от 3 години, обслужваме някои от най-традиционните и популярни футболни клубове и академии в България. Услугите ни използват Славия, Черно море, Берое, футболната академия „Национал“, ЦСКА1948 и Левски. Две наши системи работят в клубове от най-високото ниво на футбола в Обединените Арабски Емирства. В момента установяваме силно присъствие в Португалия, Австрия и Русия с планирани доставки през януари. И най-важното за нас е, че до момента не сме загубили нито един клиент.

Нашата цел е чрез тази иновация да търсим не само пиково представяне на професионални спортисти, а и правилното био-механично развитие в детските школи чрез тренировки на базата на задълбочени анализи. Иновацията е внедрена и вече работи при три от водещите футболни академии в България. Следващата стъпка е прилагане на програми за превенция на затлъстяване, гръбначни изкривявания и други био-механични проблеми, които могат силно да се отразят на развитието на подрастващите и качеството им на живот в дългосрочен аспект.

През 2021 Барин Спортс се класира в топ 10 на българския кръг на Startup World Cup. Също така бяхме и финалист на конкурса Иновационно предприятие на годината, което ни спечели марката "Високи постижения в иновациите". Очакваме съвсем скоро Барин да се превърне в международна компания с множество клонове и представителства. Затова за нас беше важно в името да "закодираме" българското начало. Барин е прабългарският бог на войната - “дясната ръка” на Тангра, под чийто знамена великите български ханове са печелили безброй битки.

https://www.youtube.com/watch?v=wpOUhfgSNoc

ГЛОБАЛ УЕБ СЪРВИС с Gala Ai https://www.galaai.com/

ГЛОБАЛ УЕБ СЪРВИС  с Gala Ai

Става въпрос за Gala Ai - гласов събеседник с изкуствен интелект
Gala е интуитивна система която, слуша, разбира и ви познава.

Тук може да видите видео на презентация която Gala сама си представя.
https://youtu.be/GrUwpYO_DZE

А тук можете да видите ситемата заредена на киоск работеща като гид в музей, вече обучена за обслужване на конкретен обект.
https://youtu.be/8EUA61UHxyk

Тук пък изпълнява ролята на виртуален консултант в супермаркет.
https://youtu.be/geSYx11saGM

Искам да подчертая, че Gala Ai е софтуер без конкуренция до момента.
Това не е чатбот каквито се ползват вече в някои институции.
Gala даже не е просто гласов асистент, от рода на Алекса на Амазон
а е гласов събеседник с много повече възможности.
И може да оперира съвсем като човек.
Предназначен е да обслужва бизнес операции.
Да комуникира с клиенти и посетители в онлайн и офлайн обекти както и да попълва документи под диктовка и др.
Полезна е при обслужване на клиенти на рецепция запазване на часове, комуникация, информация и помощ при попълване на документи и др.
Това Гала може да го прави и по-телефонна линия защото може да говори с клиенти и посетители и по-телефон
Ако проявявате интерес можете да тествате и самата Gala Ai
Достъпва се от https://www.galaai.com

Работи на устройства под windows, android или Linux през браузър Хром.
На андроид работи като гласов чатбот - при комуникиране се кликва на бутон.
Както е при гугъл асистент и Сири, а под windows може да се използва и като гласов асистент - все едно говорите с човек.
За да имате достъп до пълните възможности на Gala Ai трябва преди това да и разрешите да отваря автоматично прозорци в браузъра и да използва микрофон.
В нейният сайт е заредена тестова версия за общ непринуден разговор. Но разбира се може бързо да се обучава и за конкретни обекти.
В тестовата версия не е включен анализът на контекст в дълбочина, запомняне на предишни разговори, както и още няколко блока отговарящи за генериране на асоциации.
Но благодарение на голямата комплекност на структурата на Гала може да се тества и сега, въпреки, че не е напълно обучена.

ЕСРИ България https://esribulgaria.com/

ЕСРИ България

През 2021 ЕСРИ България реализира комплексен проект за иновативна географска информационна система (ГИС) за контрол и управление на корпоративни процеси в Овергаз, най-голямата частна газоразпределителна компания в България. Проектът осигурява използване на единна ГИС платформа за нуждите на дейностите по планиране, проектиране и вземане на управленски решения при реализацията на инфраструктурните проекти свързани с газификацията на българските градове. Партньор в реализацията е Методия АД.
Системата на Овергаз е процесно ориентирана. Чрез нея компанията реализира своята визия да осигури високо качество и интегритет на данните, по-добър контрол и управление на дейностите, максимална степен на автоматизация за намаляване на разходите и човешките грешки във всички бизнес процеси на компанията, а по този начин и по-надежди услуги за своите клиенти.
ГИС системата постига голям организационен обхват. Тя е полезен инструмент за много екипи в компанията, който организира и насочва информационния поток. Десетки служители в близо 15 отдела, процеса и направления са сред основните потребители на система, в това число отделите по геодезия и топография, проучване на пазари, контактен център, корпоративни клиенти, битови клиенти и др. Системата повишава възможностите за контрол на разходите за строителство, автоматизира дейности по планиране и проектиране на мрежата, оптимизира процесите по поддръжка и експлоатация, намалява разходите за привличане и присъединяване на клиенти и предоставя по-високо качество на услугите на компанията на крайните потребители.
Системата на Овергаз е реализирана на базата на съвременна архитектура, ориентирана към услуги, и е интегрирана с множество други вътрешни системи на компанията, в това число SCADA за управление на ГРМ, CRM системата за управление на клиенти, AMM модул за управление на активи, SynergiGas за хидравличен разчет на мрежите и др. Благодарение на ГИС системата потребителите имат достъп до актуална, достоверна и комплексна информация, организирана в следните модули:
- кадастър и регулация
- мрежи и съоръжения
- документен архив
- развитие и присъединяване
- клиенти и адреси
- състояние и дейности по поддръжка
- инвестиционни проекти
- сигнали и аварии
Реализирането на системата осигурява богат набор от услуги за планиране, проектиране, екипи на терен, строителство и контрол, информираност на клиентите и др.
Системата на Овергаз се базира на ArcGIS платформата, технологията приета за ГИС стандарт, която намира широко приложение в хиляди инфраструктурни компании по цял свят. Това гарантира поддържане на световните ИТ и ГИС стандарти в ютилити сферата. Част от ГИС инструментариума, включва водещи продукти за обработка и анализ на големи данни ArcGIS Enterprise, за умно картографиране ArcGIS Pro, приложен софтуер за управление на екипи, навигация и работа с кадастрални данни и др. От особено значение е фактът, че компанията има 3 годишен корпоративен лиценз, като по този начин освен поддържка на системата, ще разполага с всяка нова версия на ГИС софтуера заложен в нея.
Решението за Овергаз може да послужи като добра практика за всички инфраструктурни компании у нас, които имат нужда да изградят механизъм за подобрение на своите процеси и качеството на цифровите данни, с цел да облекчат както своята работа, така и тази на други компании, с които работят, както и своите крайни клиенти.

ЗенХолд АД https://www.zenartvr.com

ЗенХолд АД


За краткото си съществуване ЗенХолд не само разработи иновативна VR технология, но ѝ намери международна пазарна реализация, привлече солидни инвестиции и спечели редица престижни отличия.
1/ Технология - Разработихме иновативна VR технология, съчетаваща похватите на фотограметрията и гейминга. Накратко – ползваме фотограметрия за хипер-реалистично пресъздаване на реални обекти и среди в 3Д. После ги нареждаме в Unreal гейминг енджина, създавайки интеркативно преживяване във VR, позволяващо на потребителя свободно да взаимодейства с виртуалната среда. Благодарение на експертизата на екипа, успяхме да разработим визионерската ни технология навреме, за да сме сред първите, предлагащи VR преживявания на B2B пазара.
2/ Пазарна реализация. Огромно предимство на целевия ни пазар е, че не е тясно профилиран. Бизнес клиентите ни принадлежат към разнообразни, глобални бизнес вертикали, защото нуждата от дистанционно обучение на персонала са универсални. Бизнеси от индустрии като производство, автомобилостроене, медицина, образование и развлекателната индустрия активно ползват VR при обучения и дистанционни дейности.
Според доклад на PwC от 2020, 23М работни места ще използват VR услуги за обучение на персонала си до 2030 г. VR използвана в бизнеса, ще нарасне от $ 950М до 4,26 млрд. долара през 2023г.
Възползвайки се от този глобален тренд, ЗенХолд успя да създаде портфолио от клиенти с най-висок профил. Сред тях е Министерството на отбраната на САЩ, които ни се довериха за изграждането на VR тренажор. Чрез него военните се упражняват в оказването на първа помощ на техни ранени колеги на бойното поле. Тренажорът е създаден по сценарий предоставен от армията на САЩ. В него са зададени различни индикатори, на база на които потребителят разбира дали е завършил успешно мисията.
В друга индустрия, в която сме отбелязали значителен пробив е културно-развлекателната ( първоначалната ни идея всъщност беше в тази насока – да създаваме различни дестинации във VR) . Съвсем наскоро предадохме най-значителния си проект на клиента ни CityNeon. Те предлагат образователни и забавни преживявания, базирани на световното културно-историческо наследство и допълващи колекциите от артефакти на най-големите музеи в света. City Neon ни възложиха изключителна задача – да заснемем и пресъздадем във VR две от най-вълнуващите световни дестинации – Мачу Пикчу и Гробницата на Нефертари. Получихме изрични разрешителни от съответните власти и пресъздадохме тези паметници на човешката цивилизация във VR. Края на м. ноември 2021, създадените от ЗенХолд виртуални интерактивни обиколки вече са факт и се радват на огромен интерес. Първата се ползва активно в Музея на Изкуството в Boka Raton, във Флорида, а втората – в бостънския музей на Естествените Науки. Подробности в линковете:
https://cityneongroup.com/explore-the-machu-picchu-and-the-golden-empires-of-peru-exhibit/
https://cityneongroup.com/ramses-the-great-and-the-gold-of-the-pharaohs-at-houston-museum-of-natural-science/
3. Инвеститори, отличия и медийно присъствие – през 2021 Morningside Hill Capital инвестира близо 1М евро в ЗенХолд. Въпреки, че можем да се само-издържаме от клиенти, тази инвестиция ни помага да разраснем екипа си, за да можем да посрещнем повече на брой поръчки.
https://therecursive.com/morningside-hill-backs-two-bulgarian-companies-with-near-e1-5m/
https://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2021/09/30/4259384_morningside_hill_investira_okolo_1_mln_evro_vuv_vr/
https://forbesbulgaria.com/2021/09/17/вселената-на-zen/
Един от малкото реципиенти в световен мащаб сме на наградата на Epic Games Epic MegaGrants ( пълен списък с победителите в линка) https://uploadvr.com/epic-megagrants-avatar-magnet/
Спечелихме конкурса на Innovation.bg в категория „Иновация в креативните индустрии“ 2021
https://innovation.bg/

Империя Онлайн ЕАД https://www.imperiaonline.bg/

Империя Онлайн ЕАД

Империя Онлайн ЕАД е компания с 16 годишен опит, утвърдила се, както на българския, така и на световния пазар като едно от водещите студия за разработка и публикуване на игри. Нашата визия е да се стремим да бъдем водещ разработчик на висококачествени игри за уеб браузъри, iOS, Android, Windows Phone, Steam и социални мрежи като Facebook, Одноклассники и ВКонтакте. Компанията става част от Stillfront – група от независими разработчици, издатели и разпространители на игри, през 2018 година. Stillfront Group оперира чрез 21 автономни дъщерни дружества. По този начин днес Империя Онлайн ЕАД има пряка връзка с компании и ИКТ пазари в Германия, САЩ, Канада, Швеция, Великобритания, Малта, ОАЕ, Индия, Йордания, Ирландия и Румъния. Неведнъж компанията бива отличена за приноса си към българската икономика и е успяла да се докаже като най-голямата за разработка и разпространение на онлайн игри в България. Игрите от портфолиото са 28 и се конкурират с всички в конкретния жанр. Това е и основният приоритет на всеки от служителите на компанията.
В началото на 2020 година Империя Онлайн ЕАД започва да разработва нови модули и да се грижи за SIEGE: World War II, военна мобилна игра разработена от Simutronics, компания част от Stillfront Group. Играта е достъпна в Apple App Store и Google Play Store, където наброява над 4.5 милиона сваляния.
През 2021 г. Империя Онлайн ЕАД публикува и управлява още една новопридобита игра от Stillfront - Crush Them All - ролева idle-игра шедьовър, разработена през 2017 г. от Godzilab, топ студио за разработка на игри в Лос Анджелис. Нещо повече, Империя Онлайн участва активно в самото търсене и преговори за купуване на игра с идеята да я подобри значително след това. Crush Them All представлява неповторима комбинация от геймплей механика и добра прогресия на героите. Няколко седмици след придобиването, играта имаше нова версия пусната и всеки играч получи куп промоции, благодарение на екипната работа между двете студия. Когато играта дойде в нашите ръце, първото нещо, което екипа започна да прави, беше внимателно да проучи кода на играта, така че да сме напълно наясно как работи всичко. Разбира се, това не ни попречи да разработим вече нови ъпдейти и модули, за да направим играта още по-приятна.
Прехвърлянето на игра не е нещо, което се прави за една нощ, така че докато някои от разработчиците работят по този случай, други подобряват графиката на играта, като спазват основния арт на играта, което е и едно от най-добрите и най-любимите ни аспекти от Crush Them All. Това позволява за по-бързото разработване на актуализации и нови версии, равнявайки се на повече ежедневни турнири и PvP събития. Подобренията са оценени и от Google Play и Apple App Store, които я позиционират на челни места в магазините си редовно.
В края на последното тримесечие за годината Crush Them All бе сред номинираните мобилни игри в категорията “Най-добра ролева игра за 2021” на наградите на TIGA. За половин година бивайки част от нашето портфолио, играта е в топ три на най-успешните заглавия на компанията!

Трейлър към играта: https://www.youtube.com/watch?v=BhhTsBhc1Zk&ab_channel=Godzilab

Арт от играта: https://media.imperiaonline.org/banners_CrushThemAll/

Инсинерейшън Продъкшънс АД https://incineration.games

За трите години, в които Инсинерейшън оперира, работихме изключително усърдно, за да поставим България на световната карта в разработката на видео игри, включително и в сферата на така наречените “serious VR games”. Компанията е собственост на Гергана Грънчарова (29 г., бизнес развитие) и Юрий Попов (30 г., технически директор), като беше създадена след привличането на чуждестранна инвестиция. Няколко месеца по-късно, успяхме да привлечем значителен международен интерес към нас и вкарахме втора чуждестранна инвестиция за разработката на продуктите ни. През 2020 пуснахме на световния пазар две собствени видео игри за виртуална реалност - SpellPunk VR и A Very Bad Christmas Eve. И двете игри не съдържат насилие и са подходящи за всички възрастови групи. Дебютът на SpellPunk беше отразен ексклузивно в най-голямата международна медия за виртуална реалност UploadVR, a скоро след това десетки медии по целия свят разказаха на феновете си за играта, сред тях бяха значими медии като The Gamer, Gamasutra, 4 Players, 80 Level и други. От известно време SpellPunk VR може да бъде видяна в Youtube и Twitch, играна и споделяна от youtuber-и със стотици хиляди последователи. Напълно сходна е ситуацията и с коледната ни игра A Very Bad Christmas Eve. През 2021 продължихме развитието на игрите ни, както и започнахме работа по различни аутсорс сделки. Клиентите ни са базирани в Европа и САЩ, а продуктите, които разработваме съвместно, представляват световни иновации от Автомобилната индустрия, Metaverse, NFT-ита и други. Зад бизнес успеха на компанията и продуктите ни, стоят и следните сделки: партньорство с HTC - малка част, от което се състои в това да продаваме игрите си в техния онлайн магазин Viveport; партньорство с Valve, което ни дава възможността да продаваме в най-големия онлайн магазин за видео игри Steam; партньорство със SpringboardVR и SynthesisVR - двете най-големи платформи в световен план за лицензиране на игри за виртуална реалност. Посредством тези платформи игрите ни се предлагат в над 700 VR клуба по целия свят; от декември 2020 сме и официален Sony Playstation партньор - сделка, по която работихме почти една година; всичките ни аутсорс сделки от 2021 преминаха и в 2022 и очакваме приходите от тях също да се увеличат и да започнем да създаваме все повече работни места. Инвестираме в образование и култура. Често гостуваме като лектори при магистрите от специалността “Дигитални медии и видео игри” към Софийски университет. Активно участваме в различни мероприятия, организирани от Националната худoжeствена академия, свързани с магистърската им програма “Компютърни игри”. Също така през 2020, заедно с Френския институт, организирахме събитието “Преживявания във виртуална реалност”, което беше първата стъпка към съвместната ни работа в посока развитието на CultureVR в България. По време на събитието хората имаха възможност да разгледат във виртуална реалност произведенията "Насаме с Мона Лиза”, "Клод Моне, обаянието на водните лилии" и "Викът" на Едвард Мунк и други. Инвестирахме безвъзмездно й част от времето на екипа ни в развитието на PC Mania - най-голямата българска медия в сферата на видео игрите, оперираща от повече от 20 години на българския пазар. 


Повече за компанията тук: https://drive.google.com/drive/folders/1dFSTl_zpQAl-CHbMBYVORNzxTXgPdfnL?usp=sharing

Клиър Лендинг АД https://www.klearlending.com

Клиър Лендинг АД

Klear е първата българска платформа за Peer-to-Peer кредитиране и инвестиране. Тя среща хората, които търсят по-добра доходност за спестяванията си, и хората, които търсят кредит с по-справедливи лихви, за да създаде по-добри условия за всички по веригата.

Компанията е основана през 2015 година от Лоик льо Пишу и Лукаш Лукашевски, двама високопоставени банкови служители, които напускат добре платената си работа, за да създадат една етична и справедлива алтернатива в сферата на личното кредитиране и инвестиране.

Klear е 100% българска компания. Софтуерът, на който е базирана платформата, е изцяло разработен от екипа на Klear.

Акционерният капитал на компанията е 3 226 860 лева. Основателите са главните акционери. От 2019 година немската Varengold Bank също притежава дял от Klear, а през 2021 година фондът за рисков капитал NV3 инвестира в компанията над 1.5 млн. лева.

Награди:
- най-добър FinTech стартъп в България от Central European Startup Awards, 2017 г.
- Klear е един от най-обещаващите стартъпи в Централна и Източна Европа, според "Boston Mass Challenge", 2018 г.

Резултати:
- финансирана сума до момента – над 21 000 000 лв.
- среден размер на кредита – около 10 000 лв.
- отпуснати кредити – над 2100
- активни инвеститори – над 1600
- нетна печалба за инвеститорите – над 1 000 000 лв.

Благодарение на използваните съвременни технологии и модерната си онлайн платформа, Klear успява да автоматизира и оптимизира голяма част от своите процеси. Това позволява на компанията да оперира с изключително малък екип от 12 души, без да има нужда от физически офиси, за да обслужва своите клиенти. В съчетание с изключително ниския марж на печалба, технологиите позволяват на Klear да предложи изключително конкурентни условия както за хората, които кандидатстват за кредит, така и за търсещите по-добра доходност за своите спестявания.

Предимства за кредитополучателите:
- максимално опростена процедура по кандидатстване, която отнема около 3 минути
- изцяло онлайн, като подписването става с код, който кредитоискателя получава на телефона си
- възможност за получаване на исканата сума в деня на кандидатстване
- една-единствена такса
- фиксиран лихвен процент за целия период на договора, който се конкурира с лихвения процент на банките
- до 50 000 лв. без изискване за превод на заплата и поръчители
- без такса за предсрочно погасяване

Предимства за инвеститорите:
- инвестиране в кредити, отпуснати на най-надеждния сегмент кредитополучатели
- около 6% средна годишна доходност (постигната за периода от създаването на платформата, през 2016 година, до днес)
- възможност за автоматизиране на процеса на реинвестиране, което на практика прави инвестицията пасивна
- възможност да стартираш само със 100 лв.
- Klear не налага на инвеститорите абсолютно никакви такси
- добра ликвидност и възможност за преждевременно излизане от инвестицията – над 90% от инвестираните средства са достъпни за теглене до 5 дни след изявяване на такова желание
ЛогиСофт ЕООД https://logisoft.bg/

ЛогиСофт ЕООД

Автоматизираната високоскоростна система за сортиране на големи колетни пратки е изцяло български ИКТ продукт и е разработена от екип от опитни специалисти на ЛогиСофт през 2020г. Базира се на техника за автоматизация на фирмите Siemens, Leuze, Kyowa Europe и Industrial Software. Системата беше успешно разработена в рамките само на една година, благодарение на огромния предишен опит на фирмата в областта на интралогистиката. Дебютът й бе в края на 2020г. в един от центровете на Спиди АД и съвпадна с истерията около Черния петък. Още в началото тя се справи повече от успешно с колосалното количество пратки в този център. През изминалата година системата обхвана светкавично всички разпределителни центрове на Спиди в страната. Това е най-мащабната система за автоматично разпределение на колетни пратки в България, с повече от 3000 конвейерни секции и 250 настройваеми входа и изхода. Само за 1 денонощие при последния Черен петък през един от разпределителните центрове преминаха над 100 хил. пратки.
Предимства на системата са:
- повишаване в пъти на ефективността на куриерския център, едновременно с намаляване на обема на ръчния труд. Край на ръчните операции по идентификация на колетната пратка чрез ръчен баркод четец, измерване на теглото с конвенционална везна, ръчно измерване на размери на пратката и най-вече нейното ръчно транспортиране до определен изход. Всичко това системата прави сама за под 1 сек на пратка.
- минимизране на грешките в разпределението на пратките
- автоматизирано генериране към горно IT ниво на огромно количество консистентни данни както за фактуриране, така и за big data analyses за всеки един пакет в реално време
- страхотен ZPA алгоритъм за справяне с пратки с всевъзможна форма, размер, тегло и материал. Това е невъзможно за стандартни модули с класически ZPA алгоритми
- само една система за управление на транспорта на пратките, тяхната идентификация и динамично измерване на тегло и габарит. Обикновено тези функции се изпълняват от множество отделни подсистеми на значително по-висока цена
- пратките се транспортират автоматично от всеки вход, на който се поставят, през измервателно-идентификационен портал до определен от горно IT ниво изход
- брилянтна визуализация, представяща транспортните процеси в реално време, както и ясна информация за възникнали аварийни ситуации
- Интралогистика 4.0 в действие: вискоскоростна комуникация на всяко ниво и навсякъде в системата, минимално количество кабели!
- само един модул за дистанционен сервиз, само един горещ телефон – спокойствие и сигурност за крайните клиенти!
- Лесна и бърза инсталация на системата в рамките на ден – механика, електро, софтуер!
- Лесно и бързо разширение с добавяне на нови маршрути, входове, изходи и др., без прекъсване на работата на куриерския център!
Успяхме да реализираме такава качествена система в екстремно кратки срокове и се справихме с всички предизвикателства на бурно развиващия се куриерски бизнес. Ние сме фирма, която само за последните три години е реализирала над 30 управляващи системи в 20 различни държави, в областта на интралогистиката за най-известните крайни клиенти в света.

Национални Архиви Корп. ЕООД https://www.nacorp-bg.com/

Национални Архиви Корп. ЕООД

Национални Архиви е иновативна българска компания, която дигитализира бизнеса и администрацията.

Предлагаме цялостни аутсорсинг решения за оптимизиране на работата с архив и управление на документи и информация - от архивиране до унищожаване чрез услугите физическо съхранение и организация, дигитализация, въвеждане на данни, унищожаване. Достъп до документите предоставяме чрез SaaS решение, разработка и собственост на Национални Архиви.

Наши клиенти са над 250 компании от различни икономически сектори вкл. застраховане, ритейл, банков сектор, здравеопазване, администрация, производство и дистрибуция, медиа сектор и др. Ние им помагаме да отговорят на регулаторните изисквания за съхранение, да получат висока степен на защита за информацията си и да имат постоянен дигитален достъп до нея.

Резултати и добавена стойност от нашите решения:*
- Създаваме ефективни процеси за дигитална работа с архив
- 100% разрешаване на проблема с претрупани площи
- Дългосрочна стратегия за управление на архива, която служи години напред
- 24/7 онлайн достъп до информация
- Средно време за намиране на документ - 10-20 секунди
- Съответствие с GDPR и всички законови изисквания за съхранение на документи и достъп до данни
- 50% по-малко разходи за поддръжка на архив
- Хиляди спестени левове от софтуерна интеграция
- 30% по-бързо обслужване на крайния потребител
*Повече - в нашите Case studies

Отличаваме се с устойчиво развитие - през 2006 година започваме с 3-ма души екип, един голям клиент и 150 кв.м. работен офис, а днес сме с 33-ма души екип, архивохранилищна площ от 4500 кв. м., над 250 местни и международни клиенти и стотици изпълнени проекти. Целевият ни пазар в България е 4300 компании.
Нашите основни конкурентни предимства са отлично клиентско обслужване и много добро познание на таргет секторите ни - в 5 поредни годишни проучвания средната удовлетвореност е 98%. Това ни позволява да разширим палитрата на услугите в своята сфера, да предвидим нуждите на клиентите си, както и да развиваме собствената си SaaS платформа, предлагайки решения от ново поколение. Реализираме все повече “custom-tailored” проекти, в които създаваме интерфейси и интелигентно автоматизирани процесни потоци между нашия софтуер и различни ERP, DMS и CRM системи.

Гордеем се, че заимстваме технологични принципи при изграждане на инфраструктурата ни, които се използват от компании като Google - благодарение на модуляризирането на софтуера ни в microservices, всеки работещ в собствен контейнер, ние можем да добавим или обновим дадена функционалност (както и да я върнем назад) в рамките на секунди, без крайният потребител да разбере за това. За сигурната комуникация на програмите помежду им, използваме zero trust network дори в един физически сървър.

През последните няколко години дотолкова сме развили устойчивостта на софтуера ни, че не ни притеснява да сме bleeding edge и да утъпкваме пътя напред.

Награди:
- “Златно сърце” 2020
- победител в “Големите малки” 2021 в категория “Устойчив бизнес”
- участник в менторската програма Dare to Scale 2021

Медиите за нас: “24 часа”, Капитал, ТВ Европа, The Recursive, Neftelimov.com, Труд

Сертификати:
- ISO 9001:27001
- Администратор на лични данни
- GDPR сертификат за покриване на основните изисквания по Регламента
- SOP сертифицирани служители
- Удостоверение за архивохранилище с работен офис
- Член на световната асоциация ARIBA
В прикачения файл - Case studies, референции и сертификати.
НиърСофт / NearSoft www.nearsoft.eu

НиърСофт / NearSoft

NearSoft е изцяло българска компания, подпомагаща предприятията в практическата им трансформация към Индустрия 4.0. Фирмата предлага иновативни софтуерни решения за преобразуване и въвеждане на нови бизнес модели на управление, основани на добрите производствени практики, залегнали в съвременни управленски философии от типа на Lean 6-Sigma, GMP, JIT, TQM и други. Разработената от NearSoft платформа за оперативно управление - MOM4, предоставя основните софтуерни инструменти за постигането на тази цел.
Ролята на МОМ4 в изграждането на „интелигентни фабрики“( „Smart Factory“, „Industry 4.0“) е да координира и управлява интелигентните устройства (IoT) и производствения персонал, събирайки голямо количество оперативни данни за захранване на системите за изкуствен интелект и машинното самообучение с първични данни. С помощта на МОМ4, всички потребители - от операторите в производството до мениджърите, могат да вземат ефективни решения в реално време, както на технологично-производствено ниво (продукти, планове, история на технологичните параметри и др.), така и на оперативно-отчетно ниво (отчети за производствените процеси, престои, капацитет, натоварване и други).
NearSoft е приел за своя мисия активното си участие в подготовката на българската икономика за предизвикателствата на 4-тата индустриална революция (Индустрия 4.0) и работи в тясно сътрудничество с Министерство на икономиката, Софийска община, БАИТ и университетите за постигането на тази цел. Екипът на NearSoft е автор на няколко международни научни публикации и е търсен гост на медийни събития.
За своя иновативен подход NearSoft многократно е оценяван и награждаван на престижни международни форуми (Creative Business Cup, IoT Adventure Forum, CGI) и е единствената фирма от Източна Европа, представена за пореден път в справочника “MOM Solution Guide 2020 – MES“ на The Manufacturing Operations Management Institute (MOMI).
NearSoft е блестящ пример за малка българска фирма, която има значителен принос, създавайки нови иновативни продукти и е конкурента на глобално ниво с фирми от ранга на Siemens, GE и SAP.

Омнио ООД https://omniocompliance.com/

Омнио ООД

Омнио е българска стартъп компания основана през 2020г, която разработва софтуерно решение с изкуствен интелект за автоматична проверка на финансови трансакции срещу пране на пари и други финансови злоупотреби. Софтуерът проверява и анализира различни аспекти на сделките, като открива взаимовръзки с други трансакции на клиента и сигнализира при съмнителни модели на поведение.
Решението автоматизира важни процеси, свързани с регулациите във финансовия сектор.
Омнио използва уникално машинно самообучение, за да ускори процесите по установяване, неутрализиране и докладване на опити за извършване на финансови измами, пране на пари и нерегламентирано финансиране на лица и организации.
Чрез “мониторинг на транзакциите”, всички Ваши транзакционни данни могат да бъдат централизирани на едно място, давайки Ви достъп до всякакъв тип предупреждения и гарантирайки безопасността на Вашата компания. Вие може да създадете всякакъв вид предизвестие/сигнал, който искате да получите в случай на позитивно съвпадение. Системата взима данни за: имена на подател, имена на получател, дата и час на транзакцията, причина за действието, физически и IP адрес на подателя и получателя и лични данни за двете лица (дата на раждане, държава на раждане, рисков процент…)
Благодарение на нашия уникален модул “работа като човек” системата дава възможност Вие да задавате всякакъв тип предупреждение от което се нуждаете. Използвайки горепосочените данни и нашият уникален алгоритъм, Омнио автоматично пише анализа за всеки отделен клиент и дава предложение на това как трябва да се постъпи с дадения проблем при потенциална измама.
Продуктът може да се използва от широк кръг клиенти – банки, fintech компании, брокери и други регулирани финансови компании. Той намаля разходите за спазване на финансова регулация, намаля времето, необходимо при извършването на целият процес и елиминира шанса за човешка грешка. Благодарение на тази автоматизация, хората проверявайки за финансови измами могат да се фокусират върху наистина важните процеси в тяхната работа.
Омнио е единствената българска компания финалист в програмата Европейският институт за иновации и технологии (EIT) през 2020г. Компанията е осигурила инвестиция от Български фонд за дялови инвестиции, продължавайки своето разрастване върху нови модули, които да помогнат, оптимизират и улеснят финансовата индустрия.

През декември, Омнио печели наградата за „Иновативно новостартирало предприятие“ за 2021г.
https://innovation.bg/

Видео показвайки защо създадохме Омнио:
https://youtu.be/x3aXMCIy6IM

Новини

25.02.2022

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2021г.

На официална церемония вчера бяха отличени победителите в отделните категории от конкурса „Наградите на БАИТ” за 2021 г. И тази година събитието се проведе във виртуално студио и бе...

07.02.2022

Известни са номинираните в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2021г.

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2021 г. Имената и проектите на номинираните могат да бъдат намерени на сайта....

12.01.2022

94 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2021 г.

94 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2021 г. С 22 кандидатури като най-оспорвана категория се очертава...

 

Златен спонсор

АЛСО България

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Алтерко Роботикс Апис Telelink Акронис България

Бронзов спонсор

Ciela Norma Ardes

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria Digitalk TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Pixelmedia.bg Инженер.bg DevStyler ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Tech.Offnews.bg БСК BESCO Uchi.bg СЪЗДАТЕЛИТЕ Expoworld Център за творческо обучение