Начало Партньори Контакти Поверителност English

8-мо издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2018 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Общинска администрация

Общинска администрация

ОБЩИНА ВАРНА http://www.varna.bg

ОБЩИНА ВАРНА

Електронна система на фонд „Култура“ - Община ВАРНА

Чрез фонд „Култура“ в Община Варна се предоставят средства за реализиране на фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата. Целевото финансиране се извършва на конкурсен принцип, чрез прозрачни и открити процедури. В Правилника за работа на фонда са регламентирани реда, условията и критериите за финансиране, реда за кандидатстване и необходимите документи.
Преди внедряване на системата комплектът с документи за кандидатстване се подаваше на хартиен носител в Информационния център на Община Варна. След регистрация същият се разглежда от експертна комисия и се оценява по същество. Възникна идея да се потърси възможност за оптимизиране на процесите по подаване на документи, оценка, обявяване на резултати. Разработи се идейна концепция и нейна база - техническа спецификация на електронна система. Разработката и внедряването на продукта бяха реализирани от външен изпълнител.
Електронната система на фонд „Култура“ е уеб-базирано приложение, с еднаква визуализация в широкоразпространените браузъри. Характеризира се с лесна навигация, удобен интерфейс за управление от потребителите.
Кандидатстване с проект се извършва след регистрация. Без такава са достъпни секции с новини, правилник, насоки за кандидатстване, правила за отчитане, ръководство за работа и контакти. В системата функционират три модула.
Модул „Потребител“
Сроковете за подаване на документи по направленията на фонд „Култура“ се определят от експертен съвет и обявяват на интернет страницата на общината. В рамките на тези срокове за всяка сесия кандидатите за финансиране могат да подават документите си по съответното направление, като всяко е с различни такива с оглед на спецификата им. Системата автоматично „отваря” и „затваря” (подадените проекти не могат да се коригират) сесиите, по предварително въведени срокове и изпращане на e-mail при различни събития. При подаване на проект автоматично се попълва заявление, остойностява се бюджет с автоматично пресмятане на суми и проценти, има възможност за прилагане на допълнителни документи при необходимост. След приключване на проекта се попълват финансов и краен отчети. На тяхна база се изготвя годишния финансов отчет на фонд „Култура“ за представяне на комисията за мониторинг и оценка и на експертния съвет за изготвяне на препоръки за годишен бюджет за следващата година.
Модул „Администратор“
Функционалностите на модула са: администриране на потребители, въвеждане и редактиране на подстраници (новини, правилник, насоки, документи и др.), въвеждане на оценяващи, задаване на период на сесии, различни видове справки.
Модул „Оценяващ“
Проектните предложения преминават първо през оценка за съответствие от комисията по допустимост. При констатирани административни несъответствия се дава възможност за отстраняването им. След това се изготвя окончателен протокол от работата на комисията. Допуснатите проектни предложения преминават през съдържателна оценка, която се извършва от експертен съвет. Членовете на експертния съвет попълват оценъчни карти. Всеки оценяващ работи автономно, с достъп до определените за него проекти. Всеки проект се „свързва” с двама независими оценители, а резултатът се визуализира, когато и двамата приключат с оценъчната карта.
С внедряването на Електронната система на фонд „Култура“ се постига публичност в работата на администрацията, прозрачност при изразходване на публични финанси, улесняване на процесите по кандидатстване за финансиране и оценяване на проектите, намаляване на разходваните ресурси – човешки и материални.
Достъп до Електронната система на фонд „Култура“ – http://fund.varnaculture.bg.

Община Банско http://www.bansko.bg

В резонанс с все по-широката употреба на мобилни устройства, Община Банско въведе ново мобилно приложение „Аз кметът”. Интернет базираната платформа представлява дигитален мост между общинската власт и гражданите. Този мост дава възможност на жителите да съдействат на общината в разрешаване на различни градски проблеми и по този начин да се постигне по-бързо, лесно и ефективно подобряване на градската среда. Платформата е красива, модерна и приятна за използване и същевременно мотивира хората да бъдат по-будни и активни „служители“ на своя град. Чрез „Аз-Кметът“ лесно и бързо могат да се улавят и докладват различни проблеми: замърсяване, нарушена пътна настилка, неправилно паркиране, технически неизправности, изоставени животни, престъпност, или всякакъвдруг проблем, който потребителят би искал да изпрати към служителите на общината.
Друга интересна функционалност на „Аз-Кметът” позволява на даден потребител да следи какви доклади са създадени около него от други граждани, както и да посочи интереса си къмтях. По този начин той дава по-голяма гласност на проблема и също може да следи за реакцията на общината по разрешаването му.
От своя страна, общината може да комуникира директно с гражданите не само като коментира проблема, но и като промени неговия статус - отворен, в обработка илиприключен. Също така, служител на общината може да изпрати имейл на потребителя, създал доклада, за да поиска допълнително информация с цел по-бързото разрешаване на случая.

Община Бургас http://www.burgas.bg

Община Бургас

„БУЛЕВАРТ“ - симбиоза между градска среда, технологии, творчество и бизнес
С обновяването на пешеходната улица "Алеко Богориди", освен подмяната на настилките, удобна паркова мебел, зеленина, система за подземни контейнери със специализирани датчици, арт пластики и мозайки, община Бургас изпълни пилотен проект за "смарт" улица. За да осигури максимално използване на технологичните въведения, общината стартира и програма за стимулиране на местния бизнес и арт средите за провеждане на активности и събития, които да вдъхнат живот на пространството. Технологичните решения включват система за безжично WiFi разпръскване и предоставяне на безплатен достъп до Интернет, впечатляваща виртуална разходка по знакови обекти в историческия център на града, чрез специално създадените мобилно приложение и сайт VR – Бургас (www.vrburgas.com). Част от осветителните стълбове по улицата са с работни станции, на които освен работа на открито, могат да се зареждат мобилни устройства, електрически велосипеди и инвалидни колички. Изградени са и интегрирани системи за адаптивно управление на осветлението, видеонаблюдение, мониторинг на замърсяването на въздуха, шума и други параметри на околната среда, като температура, влажност, атмосферно налягане, вятър, предоставяща данните към локална платформа за мониторинг в реално време. За комфорт на бургазлии и гости на града през горещите летни месеци, по стълбовете за ел.осветление са монтирани и мъглообразуватели.
БУЛЕВАРТ - Мрежа на сетивата (Boulevart.bg) е социална иновация, стартирана от Община Бургас, с цел стимулиране на местния бизнес и културните индустрии, за провеждане на активности и събития, чрез използване на изградената физическа и дигитална инфраструктура и създаване на нови арт пространства. Общината дофинансира провеждане на съвместни събития между фирми от малкия и среден бизнес и представители на културните индустрии, а за осъществяване на по-лесна връзка между публика, бизнес и изкуство, е създадена онлайн платформа, която дава възможност на артистите да предлагат и да кандидатстват със свои проекти. Това улеснява значително връзката между бизнеса, творческите индустрии и осигурява прозрачност при разходване на публичните средства. Платформата е отворена за всеки участник в инициативата, който желае да публикува информация за предстоящо събитие или културна проява, а всеки който желае, може да открие събитие, което да посети. Освен с артистична и модерна визия, Boulevart.bg се отличава и с пълноценна функционалност на медиа за изкуство и арт инициативи, календар на събития и интерактивни възможности за комуникация с публиката.
Едно от основните изисквания за членство, които БУЛЕВАРТ поставя, е участниците в него да подкрепят инициативи за намаляване употребата на пластмаса, използване на зелени алтернативи на пластмасовите изделия, разделно събиране на отпадъци, изхвърляне на биологични отпадъци в компост и др. Мрежата на сетивата БУЛЕВАРТ е отворена и за нови участници, които искат да допринесат за обогатяване на културния живот в града и споделят общи ценности за поддържане и развитие на неговия уникален и артистичен дух. Освен възможността за реализация на идеите си, чрез участието си в БУЛЕВАРТ те стават част от единна мрежа от съмишленици, обединени от общи ценности и визия. Така инициативата Булеварт вдъхва живот и по ул.Богориди и е неразделна част от обновлението на градската среда и въведените умни решения.

Община Враца http://www.vratza.bg/

Община Враца

Когато говорим за различните аспекти на интелигентния град, няма как да не споменем общинските администрации като ключов двигател към осъвременяването на населените места и превръщането им в предпочитано място за живот. Община Враца е пример за това, как с помощта на високите технологии може успешно да се следи за спазване на законите и обществения ред.
През последните три години във Враца са инвестирани значителни средства за обновяване на пътната инфраструктура. Полагането на новата асфалтова настилка предизвика и първите предпоставки за пътно-транспортни произшествия, свързани с несъобразената скорост на шофьорите. Това е една от причините Община Враца да внедри модерна система за видеонаблюдение с вграден последен модел изкуствен интелект.
На територията на града са разположени 36 камери за наблюдениe, които обхващат 14 ключови кръстовища и пътни артерии. Модерните устройства имат възможността да проследяват превозните средства, като идентифицират номерата на моторните превозни средства както през деня, така и през нощта. Важна подробност е, че видеосистемата може да разпознава лица. Камерите разполагат с алармени съобщения при движение, вмешателство в работата и пресичане на зони. Заснемащите устройства са подбрани след дълго проучване от експерти за това какви камери ще бъдат най-ефективни за нуждите на Община Враца. В момента, градът разполага с 36 високоскоростни куполни камери, модел IDIS DC-S1283WRX, предназначени за монтаж на открито. Устройствата могат да работят при температури от -40 до 50 градуса по Целзий. Камерите са с параметри 2 мегапиксела и заснемат 30 кадъра в секунда, като оптичното увеличение е 30-кратно, с широк динамичен диапазон и инфрачервена подсветка. Модерната система разполага с четири паралелни видеопотока, двупосочно аудио и ъгъл на наблюдение по хоризонтала от 2.3 градуса, до 65 градуса. Всяко едно устройство разполага с механичен инфрачервен филтър, програмен стабилизатор на изображението /DIS/, алармен вход и изход, както и хардуерно динамично разширение на диапазона. Най-голямото преимущество по отношение на видеонаблюдението във Враца е изкуственият интелект, който е свързан с база данни в реално време. С внедряването на системата за видеонаблюдение се създадоха и два мониторни центъра, единият в областната дирекция на полицията, другият – в Районното управление на полицията. И двете звена осигуряват 24-часово наблюдение и контрол.
Това е първата подобна система в България. Нещо повече – на същия софтуер, са базирани видеонаблюдението в Лондон, Брюксел и други европейски градове, а категоричното мнение на ръководството на Община Враца е че системата трябва да бъде разширявана.

Община Габрово http://www.gabrovo.bg

Община Габрово

Община Габрово значително подобри своята ИТ инфраструктурата през последните години. Това повиши сигурността и надеждността на информационните системи в администрацията, даде възможност те да бъдат надграждани и развивани, както и да бъдат внедрявани в бъдеще други информационни системи.
Конкретен пример за доброто ниво на оптимизация на IT ресурсите в Община Габрово е Системата за управление на IT процесите. Тя гарантира тяхното функциониране, сигурност и стабилност, увеличава надеждността им и едновременно гарантира непрекъсваемост на работния режим в администрацията, пести ресурси и повишава качеството, ефективността и достъпността на услугите за гражданите и бизнеса.
Системата за управление на IT процесите е изградена на базата на свободен софтуер и се състои отняколко модула, които комуникират помежду си:
- ВЪТРЕШЕН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА ГАБРОВО - Осигурява достъп на служителите до конкретни ресурси и услуги, както и подаване на адекватни заявки към отдел ИКТ. Чрез Електронните формуляри служителите подават заявка за:
проблем с IT техниката;
публикуване на информация на официалния сайт;
нова техника;
промяна на длъжност;
разкриване на работно място;
провеждане на мероприятия;
корекция в електронен указател;
доброволци и др.
Всички получени заявки към отдел „Информационни и комуникационни технологии“ от информационната система автоматизирано се пренасочват към друг модул - ТИКЕТ СИСТЕМА.
- ТИКЕТ СИСТЕМА /модул за проследяване и обработка на заявките/ - Позволява оптимизиране на комуникацията със служителите, като част от организирания работен процес. Всички подадени заявки от Вътрешния портал се входират, разпределят и обработват в този модул. Намалява се времето за обработка на исканията, запазва се хронологията на промените. Модулът позволява следене на договори, проекти, напомняния.
- МОДУЛ ЗА МОНИТОРИНГ НА КРИТИЧНИ УСТРОЙСТВА И ПРОЦЕСИ - Този елемент на Системата за управление на IT процесите се използва за мониторинг на сървъри, работни станции, мрежови принтери, мрежови устройства и web сайтове. В модула са налични и уведомления чрез имейл при наличие на отклонение на даден параметър извън предварително зададени стойности, за които се следи, както и изчертаване на графики с изменението на стойностите на даден параметър.

- ПОРТАЛ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА - ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013.
Ефективното и ефикасно управление на всички процеси, оказва влияние върху качеството и сигурността на информацията, и е предпоставка за удовлетвореност от административните услуги и гарантиране на сигурност на информацията, както и съответствие на предоставяните от общинската администрация услуги с всички приложими нормативни актове и с нарастващите изисквания, с цел повишаване доверието на всички заинтересовани страни на територията на общината.
Осигурява:
Управление на риска;
Планове за непрекъсваемост;
План за капацитета;
Политика за допустимо използване на информационните активи;
Политика за контрол на достъп;
Политика за резервиране на информацията;
Политика за чисто бюро и екран;
Политика за криптографски инструменти;
Политика за работа в сигурни зони;
Политика за работа от разстояние;
Интегриран с домейнските потребители;
Позволява проследяване на промените;
Утвърждаване на промените от ръководството.
Разработката е плод на усилията на отдел ИКТ в Община Габрово. Община Габрово може да се похвали със сигурност и стабилност на всички процеси, обезпечени от информационни и комуникационни технологии.

Община Кубрат http://www.kubrat.bg

Интранет портал – концепция за информационно осигуряване на дейността на Общинската администрация – Кубрат

Многостранната дейност на местните органи на самоуправление следва да бъде правилно организирана чрез ефективна система за координация и контрол. За упражняването и контролирането на тази многостранна дейност от първостепенно значение е нужно осигуряването на оптимална Интранет информационна система, включваща вътрешни и външни източници на данни от различен вид и съдържание.
В изградената Интранет информационна система в Общинска администрация – Кубрат са обсобени няколко информационни модули:
- Нормативни документи – национални и местни, структурирани по отделни сфери на общински дейности: обща администрация, гражданско състояние, концесии, приватизация, общинска собственост, административно обслужване и др.;
- Информация за дейността на Общински съвет – Кубрат – решения, наредби, правилници, протоколи от заседанията на Общинския съвет и Постоянните комисии към него;
- Електронен регистър за изготвяне и отчитане на общински бюджет, справки за текущото изпълнение на бюджета;
- Електронни формуляри на административни и технически услуги;
- Регистър на издадени административни актове – информация за издадени актове на кмета на общината и др.
Начина на събирането, съхраняването, обработката, както и директното използване на наличните информационни бази предопределя до голяма степен нивото на задоволяване с необходимата информация за вземане на ефективни управленски решения от ръководството на Общинска администрация - Кубрат.
Чрез непрекъснатото развитие на собствената информационна база на общинско равнище се създава възможности за реално осъществяване на обществените функции и качественото обслужване на населението и бизнеса в общината.
Идеята за изграждане на Интранет порталa в Общинската администрация възникна в контекста на:
- Предоставяне на удобен, дружелюбен и последователен потребителски интерфейс – портал, който да интегрира плътно клиентските настолни приложения и уеб браузъри, за да се предостави последователно преживяване за потребителите, което улеснява начина, по който хората взаимодействат със съдържанието, процесите и бизнес данните;
- По-добра информираност на служителите чрез предоставяне на важни данни и информация на едно централно местоположение – опити за създаване на интерактивен портал, който събира и показва важна информация от различни източници – отчети, електронни таблици, ключови индикатори за изпълнение;
- Опростен достъп до информация от различни модули – създаване на хранилища на документи в администрацията, които да подпомагат потребителите на портала да съхраняват и организират документите в едно централно местоположение;
- Свързване на служителите с информация и опит – помагайки на персонала да се свърже с вътрешни експерти по определени въпроси. Това може да осигури добра база за една инициатива за управление на знанието. За повечето хора е по-естествено да се обадят на някого, отколкото да търсят отговори в някаква система. Обикновено по-сложно става когато служителите се свързват с някой, който може да отговори на даден въпрос или да им каже какви източници съществуват, отколкото да открият отговорите или ресурсите сами.

Община Кубрат http://www.kubrat.bg

Община Кубрат

Дигитализация на архива „Стари семейни регистри“
Конкретната цел на продукта е цифровизация и изграждане на модерен електронен архив на съществуващия архив „Стари семейни регистри“, съхраняван в община Кубрат и кметствата.
Създаването на електронен архив е в услуга на служителите, работещи в отдел „ГРАО“, както и подобряването на обслужване на гражданите и колеги от кметствата.
Причините, породили необходимостта от цифровизация на семейните регистри са да бъдат съхранени в добро състояние за период от 130 г., посочен в Закона за гражданската регистрация и спестено време на служителите за търсене на информация, промяна на документация, копиране на информация и разпределение на данни.
Основните стъпки, които бяха следвани за реализацията му:
- разработена идейна концепция за цифровизация на архивните регистри;
- разработване на електронния архив от директора на дирекция „АПИО“, на база идейното задание;
- тестване на разработката с корекции и допълнения;
- внедряване на електронния архив в отдел „ГРАО“ и кметствата при община Кубрат.

Идеята за практиката е собствена. Ресурсите вложени при цифровизация на архивните регистри са човешки, финансови, материални и информационни.
Основните резултати, постигнати след цифровизацията на архив – стари семейни регистри са:
- съхраняване на архивните единици, съгласно разпоредбите на Закона за гражданската регистрация;
- оптимизиране на процедурите, свързани с извършването на справки в архивните регистри;
- съкращаване на времето при изготвяне на документи от Регистъра на населението, оптимизация на работния процес;
- свеждане до минимум на грешки при извършването на справки в архивните регистри.
- дигитализацията и автоматизирането доведоха до коренна промяна в дейностите на отдел „ГРАО“.

Община Поморие http://www.pomorie.bg

Община Поморие


Смятаме, че Община Поморие е достойна да бъде удостоена с награда, поради усилията, които положи през 2018 г. за внедряването на smart система за видеонаблюдение на територията на общината. "Умната система" е една от водещите технологии в света. Използвана е в над 60 страни, като са инсталирани повече от 16 милиона камери от този тип.
Преди да бъде пусната официално, близо година системата работеше тестово, за да се убедим, че това наистина е съвременно технологично решение, което осигурява не просто камери, а цялостна система от ново поколение. Всички технически устройства заедно с аналитичния софтуер формират изкуствен интелект, чрез който автоматично може да се следи трафикът по пътищата, да се разпознават регистрационни номера на автомобили и да се сравняват в реално време с база данни на МВР, както и да се засичат опасни обекти, да се сигнализира за забравен багаж, да се разпознават лица и други. Например, ако човек е паднал някъде, системата ще даде аларма. За това и центърът е базиран в Районното полицейско управление, за да може служителят, който е на смяна да предприеме своевременно необходимите мерки.
Освен това, този изкуствен интелект дава възможност не само да се записва регистрационният номер на автомобила, но и ако автомобилът е пуснат за издирване, по предварително зададена логика, системата го засича и дава информация къде е минала и кога.
Хубавото е, че камерите са 5-мегапикселови, PTZ-управляеми с 360-градусово покритие и записват случващото се през деня и нощта за период от минимум 60 дни. Камерите имат 30 пъти оптичен зуум, което значи, че на 300 метра може да се види зеницата на човешкото око. Разполагаме с 50 камери, на 24 точки за наблюдение и 2 месеца запис. Т.е всяко едно събитие може да послужи на МВР да си свърши по-ефективно работата.
Слабото място на техниката за видеонаблюдение обикновено е, че се инвестира първоначално, а в последствие камерите изгарят, появяват се други неизправности и ефектът отслабва. Ценното при нас е, че компанията, която внедри системата, има отговорност в следващите 5 години да я поддържа. И най-важното е, че системата ни е адаптивна, т.е може да се надгражда и постоянно да се слагат допълнителни точки за наблюдение.
Чрез съвременното оборудване по инициатива на кмета Иван Алексиев целим да повишим сигурността по пътищата на територията на общината. Освен това, според статистиките видеонаблюдението допринася за това битовата престъпност да намалее с от 30 до 50 на сто. Очакванията са модерната система да подобри взаимодействието между службите за сигурност в община Поморие, да им позволи да са по-гъвкави и да реагират бързо при проблем, да им осигури информация в реално време и така да подпомогне работата им.
По-подробно може да се запознаете тук:
https://www.pomorie.bg/41759/premierat-borisov-inspektira-novata-sistema-za-videonablyudenie-i-saniranite-sgradi-na-politsiyata-i-pozharnata-v-pomorie/
https://www.pomorie.bg/41548/48-novi-kameri-v-pomorie-shte-pomagat-za-sigurnostta-i-spokoystvieto-na-zhitelite-i-gostite-na-grada/
 

Община Правец https://pravets.bg/

Община Правец

В близкото минало Правец бе известен с производството на компютри. През 2018 г. бе открита постоянна музейна експозиция „Компютри с марка Правец – 80-те години на XX век“ с автентични експонати, някой от които работещи, което ще спомогне за популяризирането на града и привличането на повече туристи. Наред с това общината инвестира в модерни и съвременни технологии, които облекчават живота на гражданите и гостите й и я правят по-достъпна и сигурна, придавайки й европейски облик.
Примери за това са изграденото видеонаблюдение в града, което повишава сигурността по пътищата в общината и изградените двете зони с безплатен Wi-Fi. Видеонаблюдението покрива всички входове и изходи на града, основните улици, пешеходната зона в центъра и други ключови обекти и се осигурява от 51 камери. Висококачествените изображения подпомагат работата на РУ Полиция, гр. Правец и осигуряват по-добро взаимодействие между службите за сигурност на територията на общината. Другият високотехнологичен проект изграден в Правец е безплатният безжичен интернет в две зони на територията на общината. Едната зона е пешеходната алея и площадът в центъра на града, а другата е скейтборд площадката и велоалеята около нея. Друг пример за внедряване на „Умни“ решения в общината е монтажът на фотоелектрически превключватели за интелигентно управление на цялото улично осветление и подмяната на всички осветителни тела с енергоспестяващи LED крушки. Новаторски решения с дългосрочен ефект, които ще повишат ефективността и намалят разходите. За по-лесен достъп до информация и комуникация община Правец кандидатства за финансиране по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия. В края на 2018 г. бе одобрена и ще бъдат изградени още точки за безплатен интернет достъп на обществени места, които ще бъдат избрани след обществено обсъждане.
С това действията на общинската администрация не свършват. През 2018 година, чрез дарение, Общината осигури финансирането и реализирането на видеонаблюдение в най-голямото село на територията си. Освен поставянето на камери, с цел превенция на престъпността и осигуряване на обществения ред, ще се извършва и ежедневно наблюдение от новоизграден контролен пункт.
Като потвърждение на положените усилия от общинската администрация за въвеждането на „Умни“ решения, които да подобрят качеството на живот в града идва и наградата, която община Правец получи през 2018 г. На ежегодните награди Кмет на годината кметът на Правец - г-н Румен Гунински спечели наградата за малка община в категорията Smart City. Приз, който се връчва за цялостно внедряване на нови технологии в градовете за улеснение на гражданите и привличане на туристи.
Община Сливен http://www.sliven.bg

Община Сливен

Географската информационна система (ГИС) на Община Сливен е базирана на програмната система „Акстър-ГИС Офис” и е разработена съвместно в периода 2016г.-2018г. от екип специалисти - служители в общинската администрация, без ползването на външни експерти и каквото и било финансиране. Системата е публично достъпна от 09.05.2017г. на официалния сайт на Община Сливен - http://www.sliven.bg/, като през 2018г. е надградена и напълно завършена.
Община Сливен обхваща 45 населени места и със своята площ от 1366 km2 е най-голямата по площ община в България. Изработената ГИС покрива изцяло територията на общината.
Географската информационна система на Община Сливен представлява мощна система за планиране и управление на територията, която интегрира действащата планова основа с геопространственото положение на обектите и тяхната информация. Освен данните в ГИС представляващи реални обекти – землища, населени места, релеф, инженерна инфраструктура, хидрография и др., системата предлага богата информация за всички имоти на територията на общината, като са приложени различни специализирани карти и планове за урбанизираните и извънурбанизираните части на общината, вкл. селищните образувания и курортните местности:
 Общ устройствен план на гр.Сливен
 Общ устройствен план на община Сливен
 Действащи кадастрални карти по землища
 Действащи кадастрални планове по землища
 Стари кадастрални и регулационни планове от началото и средата на ХХ-ти век по квартали на гр.Сливен
 Специализирани карти за устройствено планиране /помощен кадастър/ по населени места
 Действащ кадастрален план на подземните проводи и съоръжения по квартали на гр.Сливен
 Действащи планове за регулация по населени места
 Действащи планове за застрояване по квартали на гр.Сливен и по населени места
 Различни тематични карти – по вид територия, по вид собственост, по начин на трайно ползване и др.
Системата осигурява публичен достъп на всеки потребител – гражданин, инвеститор, проектант или институция до актуална, достоверна и комплексна устройствена и пространствена информация. Създадената единна база-данни дава възможност за изследване, интегриран анализ, оценка, планиране и вземане на решения във всички обществени сфери и бизнес от различен характер и мащаб. Разнородната информация в единна среда разрешава моделирането и за изследване развитието на различни процеси и явления. Осигурена е публичност и прозрачност на планирането и управлението на общинската територия. Съществува връзка от „Регистъра на общинската собственост” за визуализиране в ГИС на имотите общинска собственост.
Със своята пълнота и обхватност, съдържанието на Уеб ГИС на община Сливен значително надхвърля общоприетите норми за ГИС. Системата постоянно се поддържа, обновява и надгражда с нови тематични данни. ГИС може да бъде разширена с модули даващи възможности за гъвкаво управление на цялата територия.
Уеб Географската информационна система е стремеж за осигуряване на по-добри условия за бизнес и комфорт на обитаване за всички потенциални инвеститори, жители и гости на нашата община.

Община Созопол https://www.sozopol.bg

Община Созопол

С нова културно-информационна система посрещна своите гости Община Созопол през този туристически сезон.
Системата BeNet доставя директно на мобилните устройства на туристите (телефони, таблети) информация за събития, развлечения, услуги и местни забележителности. Сигналът се излъчва чрез „комуникативни“ стълбове за улично осветление, обозначени с индикативни сребристи табели със знака BeNet.
BeNet помага на посетителите бързо да се ориентират в богатото разнообразие от предлагани услуги и туристически забележителности.
С реализация на тази иновативна система, Община Созопол изпълнява една от основните си задачи - бърз и лесен достъп до информираност на своите жители и гости.
Община Троян http://www.troyan.bg/

Община Троян

Община Троян е първата община в Република България, която със собствени средства и усилия, извървя стъпките по прилагане принципите на комплексното административно обслужване. Въведено е служебно събиране на доказателства, предоставяне на административни услуги по различни канали за достъп и автоматизиране на процесите по предоставянето им. Гражданите и бизнеса получават необходимите им услуги без да е нужно да предоставят информация или доказателствени средства, които вече са налични в администрацията или същите могат да бъдат набавени по служебен път чрез междурегистровия обмен на данни RegiX.
След извършен анализ на предлаганите услуги и предоставен достъп до публичните регистри чрез междурегистровия обмен на данни RegiX от м. януари 2018 г. община Троян увеличи предлаганите комплексни административни услуги, като от 28 услуги при стартиране на комплексното обслужване те вече са 67 услуги.
Въвеждането на комплексното административно обслужване допринася за постигане на следните цели в дейността на общинска администрация Троян, а именно:
-модернизиране и повишаване качеството на административното обслужване;
-повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса;
-фокусиране на обслужването към „епизоди от живота“/„епизоди от бизнеса“;
-намаляване на административната тежест;
-автоматизация на обмена на информация в рамките на една администрация и между администрацията и кметствата на територията на община Троян;
За подобряване обслужването на населението на община Троян са закупени 22 броя VPN устройства, които са инсталирани в сградата на Община Троян и във всяко населено място. По този начин е организиран процеса по предоставяне на комплексни услуги на по-ниско ниво – в кметствата на територията на общината, разширени са каналите за достъп до услугата и оптималните комбинации от тях при заявяване на услугата и получаване на готовите документи, намалени са сроковете и разходите за административно обслужване. По този начин реално са използвани предимствата на информационните технологии, като от тях се възползват граждани и бизнес, които нямат електронен подпис.
През м. март 2018 г. Община Троян сключва споразумение с областна администрация – Ловеч за предоставяне на комплексни административни услуги, като гражданите и бизнеса могат да заявяват и получават комплексни услуги от съответната администрация. Предоставянето на услугите по комплексен път позволява на ползвателите на услуги да пестят време и средства, които до скоро бяха свързани и с пътуване до съответната администрация.
Обменът на документите във връзка с реализиране на комплексни административни услуги се осъществява чрез директна комуникация между системите за електронен документооборот. През 2018 г. общината започва да изпраща и получава документи по електронен път с други администрации, чрез деловодната система на общината.
От началото на 2018 г. във всички кметства на територията на общината е въведено изпращането на документи по електронен път, чрез електронния обмен на документи. Кметствата имат възможност да изпращат писма до всички администрации и институции в Р България, чрез обмена на документи, без да е необходимо това да се извършва на хартиен носител.
От м. септември 2018 г. за нуждите на електронния обмен на документи, Община Троян заедно с кметствата и кметските наместничества се присъединява и към Системата за сигурно електронно връчване, която се използва за пренос на документи, както служебни, така и във връзка с комплексното административно обслужване за гражданите и бизнеса.

Община Търговище http://targovishte.bg/

Община Търговище

В общинска администрация Търговище има подадени над 160 хиляди декларации по ЗМДТ, чийто срок на съхранение е постоянен /от 1998 година към момента/. През 2016 година беше внедрена ИС „Е-архив - електронни папки на партидите по ЗМДТ“. Програмата е съвместима с ИС „Матеус“. Програмата е разработена да съхранява, актуализира и извежда информацията от електронна папка с декларации и приложени документи, приети в отдел МДТ. Всички видове документи могат да бъдат сканирани или снимани, с цел да бъдат съхранени в електронен архив. Във всеки един момент те лесно и бързо могат да бъдат визуализирани и разпечатани. При необходимост от справка не е нужно да се търси във физическия архив на документите, което намалява риска от тяхното увреждане и води до запазването им. Ефективността на работата при използване на електронните копия на данъчните декларации е в пъти по-висока в сравнение с тази при използване на класически картотеки и хартиени документи, подредени в папки. Това повишава и сигурността от загуба на информация, намалява времето необходимо да се направи дадена справка, намалява риска от увреждане на документите.
За периода от внедряване на ИС „Е-архив - електронни папки на партидите по ЗМДТ“ до момента са обработени 4650 данъчни декларации, като работата по тяхното сканиране и обвързване със съответната партида продължава.

Община Шумен http://www.shumen.bg

Община Шумен

Кандидатурата на Община Шумен е за реализиран проект в полза на административното обслужване. Реализацията му спомага за улеснено решаване на задачи, свързани с териториалното устройство на общината. Проектът е насочен към подобряване и улесняване на работата с данни, поддържани от общината, тяхното лесно управление и използване. Проектът е с обхват доставка на мобилни приложения от фамилията Тобел. Функциите на мобилните приложения улесняват и съкращават времето за работа, а оттам повишават ефективността на работата на служителите на общината. Те реализират отдалечен достъп до информация в наличната Географска информационна система Тобел. Тя поддържа данни от различни типове планове и карти, като предоставя в реално време данни от влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър, съвместява данните със собствената си база, а оттам цялата информация е достъпна през мобилното приложение. Достъпни през него са и кадастрални планове, кадастрална карта, подробни устройствени планове, сканирана информация за преписките по промяна на устройствените планове и други гео-пространствени данни.

Мобилното приложение осигурява на потребителите достъп до базите данни на общината и визуализация в реално време на данни, документи и информация. Посредством интерактивната карта на приложението потребителят има достъп до различни гео-пространствени данни, с възможност за избор на различни подложки, слоеве и координатни системи. Данните, които се визуализират, се отнасят за: планове за регулация, кадастрална карта, кадастрален план, подземни проводи и съоръжения, аеро-фото заснемане на територията на община Шумен. Позволява да се извлича в реално време въведената в базата данни информация. Приложението предоставя възможност посредством вградените инструментите да се създават локални бази данни, да се добавя описание към избран обект. Функционалността за търсене осигурява инструменти за търсене на обекти от картата по един или няколко предварително дефинирани критерии. При реализирането на проекта е взета под внимание важността и значението на отдалечения достъп до информация, което намалява времето за изпълнение на задачи. Мобилното приложение е с удобен интуитивен интерфейс, съвременен дизайн и модерна визия. Приложението работи в среда на операционната система Android. Мобилното приложение е напълно интегрирано и синхронизирано с наличната в общината ГИС.

Столична община https://www.sofia.bg/

Столична община

Столична община продължава своята политика в изграждането на електронна община, чрез непрекъснато, системно и целенасочено подобряване на достъпа на гражданите и гостите на столицата до общинската администрация (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата), с отчитане, анализ и решаване на поставените от тях въпроси.
През 2018 година беше направена следващата крачка, чрез разработване на мобилно приложение „Call Sofia“ за операционните системи Android и iOS, което ще бъде безплатно и достъпно за потребителите в края на месец януари 2019 г. в Google play и в AppStore.
Приложението е напълно интегрирано с web-базираната информационната система на Контактния център на Столична община, Административните информационни системи на централната администрация на Столична община (АИССО), районните администрации и тези на Столичен инспекторат и на столичните общински дружества.
Мобилното приложение осигурява възможност за бързо и удобно (в няколко стъпки) подаване на сигнали за отклонение от условията на нормалната градска среда, автоматично локализиране на проблема, чрез местоположението на мобилното устройство, визуализиране чрез снимка/снимки и/или други файлове, свързване на сигнала към вече подадени за същата локация сигнали. Подадения сигнал се насочва към компетентното за проверката и решаването на проблема звено, чрез АИССО и автоматизирана комуникация с локалните информационни системи на районните и други администрации. За предприетите действия, уведомления, възлагания и други, подателят се информира автоматично с регистрирането на съответен документ в АИССО. Приложението предоставя информация на потребителя за подадените от него сигнали, техния актуален статус, всички уведомления, известия и други свързани с конкретния сигнал.
Свалянето на приложението от Google play и AppStore се осъществява в една стъпка, като регистрацията и последяващият достъп могат да бъдат чрез Google, Facebook или с еднократна бърза регистрация с e-mail.

Новини

28.02.2019

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2018 г.

Церемонията по награждаване на победителите се проведе с участието на Президента на Република България Румен Радев     На официална церемония вчера бяха отличени победителите в...

11.02.2019

Известни са номинираните в отделните категории от конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2018 г.

Церемонията по награждаване на победителите ще се проведе под патронажа на Президента на Република България Румен Радев   До крайния срок за регистрация в конкурса „Наградите на...

15.01.2019

120 кандидатури бяха подадени в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2018 г.

120 регистрации от 97 личности, компании и институции бяха направени в конкурса  „Наградите на БАИТ“ за 2018 г. до крайния срок за регистрация 24.00 ч. на 14 януари....

 

Златен спонсор

А1 България

Сребърен спонсор

Datecs B-Trust by Borica Unicredit Bulbank СуперХостинг.БГ Polycomp

Бронзов спонсор

Ciela Norma Индустриален и логистичен парк - Бургас Солитрон България Sofia Airport Center

Партньори

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ БНР Българска национална телевизия TechNews ICT Media Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Национално сдружение на общините в Република България Eleven ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Национален център за безопасен интернет Innovation Starter JA Bulgaria LaunchHub Smartnews Newbusiness.bg Pixelmedia.bg Bulgarian Startup Association