Начало Партньори Контакти Поверителност English

11-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2021 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика

Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика

"Вагонен завод-Интерком" АД https://vz-intercom.com/

"Вагонен завод-Интерком" АД

Информационните технологии са внедрени във фирмата поради необходимостта поставените задачи да се изпълняват по-бързо и по-точно. Ако не се използват скенери, компютърна техника, принтери, плотери, специализиран софтуер и други технологии, то би следвало всичко да се прави на ръка, което би отнело изключително много време. Новите информационни технологии позволяват даден проект да се реализира в пъти по бързо. Чрез събиране на данни и обработка със софтуер те се визуализират в графична среда, запазват се на цифрови носители, разпечатват се на хартия или се изрязват на плотер.
Информационните технологии се използват във всички звена на предприятието.

  • Снабдяване
  • Складово стопанство
  • Технологичен отдел
  • Вътрешно производство
  • Счетоводство
  • Други

Чрез използването на информационните технологии фирмата успява да увеличи своята ефективност, като увеличи многократно производителността си и постигне по-добро качество на изработваните продукти. Компютърната техника и софтуерът помагат за по бързото и по добро организиране на материалната база. Специализираният софтуер позволява всеки един детайл се проектира дигитално и провери преди да бъде изработен. Това свежда до минимум разходите, които се допускат при ръчното проектиране. От съществено значение са и технологиите, които се използват за събиране и обработка на данни за присъствие на служителите, технологиите за наблюдение на производствения процес, както и различните видове технологии и софтуер за комуникация помагащи за анализиране на процесите в предприятието и вземането на бързи и адекватни решения.

BS Group of Companies - FTS Bulgaria https://bg.bsgroupofcompanies.com/

BS Group of Companies - FTS Bulgaria

В рамките на глобалния си проект за бизнес трансформация и дигитализация, през 2021г. BS Group of Companies успешно внедри в две от компаниите си „Тенхогипс Про“ и „Технопанел“:
• Облачното решение на Майкрософт за корпоративния сегмент - Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Решението обединява в cloud среда цялата информация и процесите в компаниите свързани с продажби, покупки, склад, производство, планиране, финанси и отчетност.
• Microsoft Power BI за анализи и отчетност в реално време.
• Office 365 за ежедневна оперативна работа.
• Решението за отдалечена работа и координиране на екипи MS Teams, осигурявайки възможност за дистанционната работа на компаниите.
Проектът e реализиран от ФТС България, водещ партньор на Майкрософт за ERP, с изключителен опит с Cloud решения и с Gold Competence за: Cloud Business Applications, ERP и Data & Analytics.
Внедряванията бяха изправени пред сериозни предизвикателства, през които съвместният екип на BS Group of Companies и ФТС България преминаха успешно:
• Двата проекта (Техногипс Про и Технопанел) се внедряват паралелно в условия на Ковид пандемия изцяло дистанционно.
• Това са първите проекти внедрени изцяло онлайн в условията на Ковид пандемия.
• Всички обучения, вкл. на крайни потребители, както поддръжката при започване на текуща работа със системата са извършени в онлайн формат.
Ползите след внедряването на системите са:
• Цялата информация и всички процеси са обединени в единна cloud среда, с което се избягва въвеждането на данни на различни места и прекъсването на работните процеси, заради грешки или липса на навременна информация.
• Вграденото в системите know-how позволява оптимизация на дейностите в компаниите, подобрява ефективността им и осигурява непрекъснатост на работа в 24 часов режим.
• Направените интеграции с технологични линии, банки, ТРЗ и e-faktura улесняват ежедневната работа в екипите на компаниите.
• Интерираната система дава възможност за текуща регистрация на процесите в компаниите и бързо приключване на отчетните периоди.
• Всички оперативни и управленски отчети са налични в реално време за служителите и мениджмънта на компанията.
• С възможността за дистанционна работа е осигурена защита и превенция на служителите в ситуация на Ковид пандемия.
След двата успешни проекта с Технопанел и Техногипс Про, в средата на 2021 г. стартира внедряване в още една компания от BS Group of Companies – Техносим.

Groupama Bulgaria - Balkan Services https://www.groupama.bg/bg

Groupama Bulgaria - Balkan Services

„Групама“ реализира съвместно с Balkan Services мащабен проект за внедряване на централизирана Business Intelligence система, която оптимизира репортинга в застрахователното дружество, позволява обобщено и графично представяне на данните и подобрява контрола върху качеството и достъпа им.

След проведено проучване компанията избира BI платформата Qlik Sense и се обръща към експертите от Balkan Services за нейното внедряване.

Преди да разполага с BI система, дружеството използва над 200 статични справки. Те се поддържат от ИТ отдела на компанията и непрекъснатата необходимост от корекции на съществуващите сечения и представяне коства много време и усилия на всички служители.

BI проектът стартира с обстоен бизнес анализ, с който се идентифицират основните изисквания на дружеството и се дефинира обхватът на проекта.

На база тази оценка справките и анализите се групират в 6 основни репорта. Всеки от тях представлява съвкупност от множество малки репорти и различни сечения, в областта на продажбите, претенциите и обезщетенията, плащанията, маркетинга, квотите на щетимост и анализа на портфолиото.

Основни фактори за успешното реализиране на проекта са приложеният „agile” подход, усилията и високото ниво на сътрудничество между екипите, ангажирани с проекта и от двете компании, както и подкрепата от ръководството на „Групама“.

Разработената BI система ежедневно изтегля, обработва и зарежда данни от основната транзакционна система на двете дружества „Групама Застраховане“ и „Групама Животозастраховане“.

Цялото решение включва основно приложение с 22 отделни страници със справки, приложение за плащания, приложение за квоти, приложение Mapping Check и системни приложения за мониторинг на лицензи, достъп, сесии и ползвани справки.

Сред най-значимите функционалности, разработени от екипа на Balkan Services, е гъвкав инструмент, чрез който потребителите на системата могат сами да конфигурират формата и съдържанието на данни в него.

Той дава възможност за гъвкаво включване и изключване на измерения и ключови показатели (KPIs), както и създаване на множество справки с различни сечения. Чрез въвеждането му успешно е отговорено на едно от основните изисквания за покриване на текущите над 200 отделни справки, с които са боравели служителите на „Групама“.

Системата за бизнес анализи гарантира също така пълно съответствие с GDPR.

След приключване на BI проекта „Групама“ отчита редица ползи, сред които съкращаване в пъти на времето за изготвяне на справки и анализи, по-добър контрол върху качеството на данните, лесно управление на достъпа до тях, улеснено въвеждане на новите служители в процеса на работа.

Конкретна справка например, която поради своята сложност преди е отнемала средно по два работни дни на двама служители, сега отнема между 1 и 3 минути. Изградената от Balkan Services BI система съкращава времето за нейното генериране с над 99%.

Широките възможности на Qlik Sense и удобният интерфейс позволяват още лесно да се следи цялостната дейност на дружеството и постигнатите резултати.

Създаденото доверие и добро партньорство между екипите продължава да се развива и след пускането на BI системата „Групама“ и експертите от Balkan Services вече работят по два нови проекта: единият за надграждане на BI платформата, а другият за спазване на последните изисквания при международните счетоводни стандарти - МСФО 17.

Повече информация за проекта: https://www.balkanservices.com/blog/groupama-generira-spravki-i-analizi-za-minuti-s-qlik-sense/

Дентална клиника д-р Парушева https://dr-parusheva.com/

Дентална клиника д-р Парушева

През 2021 г. (започнато в началото на май и от 15.09.2021 г. налично за пациентите) „Дентална клиника Д-р Парушева“ внедри предлагане на дентални услуги в същия ден (same day dentistry) чрез 3D принтиране и изцяло дигитален работен процес.
Постигането на изцяло дигитален работен протокол не беше свързано само с изработването на коронка, а по – скоро, с обезпечаването на изцяло дигитална инфраструктура и бе комплексна задача. Внедряването започна с описание на процесите (process mapping – осъществено от СП Консулт ЕООД), които искахме да бъдат 100% дигитализирани. Самият работен процес започва с прегледа на пациента – нанасяне в електронно пациентско досие на данните по време на самия преглед, през използване на дигитален рентген и прехвърляне данните в цифров формат (облачно решение, внедрено от PracticeDent), дигитално 3D интраорално сканиране, дигитална обработка на информацията в CAD/CAM софтуера (доставени и внедрени от Дентатехника ЕООД) и накрая дигиталното 3D принтиране. Всичко това дава възможност за проследяване на целия процес и обсъждане с пациента на всяка стъпка и очаквания резултат, както и сравнение преди-след.
Основен фокус при осъществяване на проекта беше нашия пациент, а именно по-бързи и по-качествени услуги на същата цена. Това означаваше да таргетираме не по-лоша себестойност, респективно печалба, на предлаганите услуги, в сравнение с аналоговия начин на работа. По отношение на бързината имахме два показателя – по-бързо като времетраене за пациента да получи услугата и по-малко клинично време за денталния лекар. Времето за получаване на коронка от пациента от средно две седмици и три часа спада до общо час и половина (коронката се принтира с върхов керамичен композит, наличен на пазара от по-малко от година на нашия 3D принтер в самата клиника), а клиничната работа (престой на пациента на зъболекарския стол) от три часа спада на 33 минути, т.е. над три пъти по-малко. По отношение на качеството - процентът грешки при аналоговия начин на работа е минимум 10-15%. Трябва да отбележим, че често това дори няма отношение към това колко опитни и старателни са денталните лекари. Това са просто ограничения на самите материали и на аналоговия начин на работа. При нас процента на грешки е НУЛА. Образно казано, когато коронката е готова, тя просто прави „клик“ на зъба, тъй като и CAD/CAM софтуера, и скенера, и 3D принтера работят с допуски в микрони. И, всичко това ние постигнахме с 19% по-ниска себестойност. Това носи и печалба за пациента, защото, ако трябва да се изработи от зъботехник, за да се получи коронката същия ден, нейната цена нараства 2.5 пъти.
Вярваме, че инвестициите в дигитализацията на здравеопазването са изключително важни за повишаване конкурентноспобноста на този огромен сектор от българската икономика. Според анализ на PwC от Юни 2021 г. на Е-Health Index на Polityka при средна стойност на индекса за ЕС от 4.6 стойността за България е 0.5. Инвестициите в изцяло дигитална работа, позволиха на клиниката ни да може да предложи дигитални дентални услуги на нивото на която и да е топ клиника, намираща се в Лондон, Ню Йорк, Цюрих или Берлин.

Овергаз - ЕСРИ България https://www.overgas.bg/

Овергаз - ЕСРИ България

През 2021 ЕСРИ България реализира комплексен проект за иновативна географска информационна система (ГИС) за контрол и управление на корпоративни процеси в Овергаз, най-голямата частна газоразпределителна компания в България. Проектът осигурява използване на единна ГИС платформа за нуждите на дейностите по планиране, проектиране и вземане на управленски решения при реализацията на инфраструктурните проекти свързани с газификацията на българските градове. Партньор в реализацията е Методия АД.
Системата на Овергаз е процесно ориентирана. Чрез нея компанията реализира своята визия да осигури високо качество и интегритет на данните, по-добър контрол и управление на дейностите, максимална степен на автоматизация за намаляване на разходите и човешките грешки във всички бизнес процеси на компанията, а по този начин и по-надежди услуги за своите клиенти.
ГИС системата постига голям организационен обхват. Тя е полезен инструмент за много екипи в компанията, който организира и насочва информационния поток. Десетки служители в близо 15 отдела, процеса и направления са сред основните потребители на система, в това число отделите по геодезия и топография, проучване на пазари, контактен център, корпоративни клиенти, битови клиенти и др. Системата повишава възможностите за контрол на разходите за строителство, автоматизира дейности по планиране и проектиране на мрежата, оптимизира процесите по поддръжка и експлоатация, намалява разходите за привличане и присъединяване на клиенти и предоставя по-високо качество на услугите на компанията на крайните потребители.
Системата на Овергаз е реализирана на базата на съвременна архитектура, ориентирана към услуги, и е интегрирана с множество други вътрешни системи на компанията, в това число SCADA за управление на ГРМ, CRM системата за управление на клиенти, AMM модул за управление на активи, SynergiGas за хидравлечен разчет на мрежите и др. Благодарение на ГИС системата потребителите имат достъп до актуална, достоверна и комплексна информация, организирана в следните модули:
- кадастър и регулация
- мрежи и съоръжения
- документен архив
- развитие и присъединяване
- клиенти и адреси
- състояние и дейностти по поддръжка
- инвестиционни проекти
- сигнали и аварии
Реализирането на системата осигурява богат набор от услуги за планиране, проектиране, екипи на терен, строителство и контрол, информираност на клиентите и др.
Системата на Овергаз се базира на ArcGIS платформата, технологията приета за ГИС стандарт, която намира широко приложение в хиляди инфраструктурни компании по цял свят. Това гарантира поддържане на световните ИТ и ГИС стандарти в ютилити сферата. Част от ГИС инструментариума, включва водещи продукти за обработка и анализ на големи данни ArcGIS Enterprise, за умно картографиране ArcGIS Pro, приложен софтуер за управление на екипи, навигация и работа с кадастрални данни и др. От особено значение е фактът, че компанията има 3 годишен корпоративен лиценз, като по този начин освен поддържка на системата, ще разполага с всяка нова версия на ГИС софтуера заложен в нея.
Решението на Овергаз може да послужи като добра практика за всички инфраструктурни компании у нас, които имат нужда да изградят механизъм за подобрение на своите процеси и качеството на цифровите данни, с цел да облекчат както своята работа, така и тази на други компании, с които работят, както и своите крайни клиенти.

Софийска вода АД https://www.sofiyskavoda.bg/

Софийска вода АД

През 2021г. „Софийска вода“ АД, част от Веолия, успешно реализира проект за внедряване на технология базирана услугата въведена с имплементирането на т.нар. Втора платежна директива (PSD 2) – Директива на ЕС 2015/2366 на Европейският парламент и на Съвета от 25-ти Ноември 2015 година, а именно услуга по иницииране на плащане. Технологията (платежен терминал IRIS Pay by click) е създадена от българската компания Айрис Солюшънс ООД – лицензирана платежна институция от БНБ за услугите по доставка на информация по сметка и иницииране на плащане и позволява на търговците да инициират плащане към своите клиенти в дигитална среда, в пълно съответствие с регулаторните изисквания. „Софийска вода“ АД е не само първият ВиК оператор, но и първата ютилити компания в Югоизточна Европа, която предлага аналогичното решение на своите клиенти.
Благодарение на внедряването на иновативното решение, „Софийска вода“ АД, ще предостави възможността на своите клиенти, да извършат заплащане на задълженията си безопасно, напълно дигитално и директно от банковата си сметка, без да е необходимо да използват картови инструменти (дебитни или кредитни карти). Платежният терминал подобрява клиентското преживяване, като значително намалява усилията на клиентите свързани с извършване на плащането, тъй като от тяхна страна се изисква само да потвърдят сумата на инициираната транзакция, без да е необходимо да въвеждат всички необходими реквизити на стандартно платежно нареждане. Процесът на иницииране на плащането се реализира в пълно съответствие с изискванията за задълбочено установяване на идентичността, прилагайки най-високите стандарти за сигурност, без от страна на клиентите да е необходимо да въвеждат чувствителни данни за плащанията.
Платежният терминал IRIS Pay by click, ще позволи на „Софийска вода“ АД, не само да предложи качествено нова услуга на своите клиенти, съответстваща на най-новите световни стандарти, но значително да оптимизира процесите си по управление на събиране на своите задължения и парични потоци.
Във втората част на проекта, посредством интеграцията на платежният терминал IRIS Pay by link предстои услугата да бъде имплементирана и в електронните фактури за вода, издавани и изпращани от „Софийска вода“ АД, надграждайки създадените от дружеството възможности за дигитализация на услугите.

Софийска вода АД https://www.sofiyskavoda.bg/

В началото на 2021г. „Софийска вода“ АД, част от Веолия, успешно реализира проект за надграждането на съществуващата ГИС система и внедряване на ESRI ArcGIS Utility Network.

Подобно решение към момента не беше внедрявано както от страна на ЕСРИ България, така и от страна на Веолия и това не даде възможност да се взаимства чужд опит. След успешната реализация обаче, това се явява и като най-голямото преимущество тъй като сега може да се сподели този опит и отново затвърждава лидерската позиция на „Софийска вода“ АД като вероятно най-добрата ГИС система дори глобално в рамките на Веолия, защото за България това отдавна е факт. Проекта е реализиран в изключително краткия срок от 3 месеца които включват освен самата реализация, така и проведените обучения и миграция на данни.
Внедряването на иновативното решение, осигурява на „Софийска вода“ АД много ползи, най-ключовите от които са:
• Високо ефективен и мащабируем модел проектиран за инфраструктурни мрежи на големи организации включително пълно дефиниране на Групи и Типове Активи и кодирането им;
• Моделиране на свързаността на компонентите във инфраструктурните мрежи – водопроводна и канализационна, електро и др.;
• Представяне на зони с голям брой обекти върху картата без претрупване или представяне на сложни обекти чрез генерализиране в зависимост от мащаба на картата;
• Повишаване на консистентността на данните и намаляване на грешки при въвеждането им чрез налагане на множество правила за верификация и валидация в зависимост от спецификата на инфраструктурната мрежа;
• Разширени аналитични възможности, включително чрез динамични мрежови модели;
• Изчерпателен поглед върху инфраструктурната мрежа, включително чрез мрежови диаграми, генерирани динамично;
Интегрирането на ЕСРИ Utility Network с ГИС системата на Софийска вода се реализира на два етапа:
Етап 1 - Надграждане на съществуващата ГИС чрез внедряване и адаптиране на ArcGIS Utility Network, миграция на данни и надграждане на системната архитектура, като същевременно се запази съществуващата функционалност.
Във етап 1 са изпълнени следните дейности:
• Преминаване от ArcGIS Desktop ArcMap към ArcGIS Pro с Esri Utility Network разширение.
• Преконфигуриране и надграждане на сървърния софтуер така че същия да покрива изискванията за внедряване на Esri Utility Network.
• Всички налични съществуващи и използващи се в текущата ГИС на СВ данни бяха мигрирани спрямо модела на данни използван в Utility Network Extension.
• Мигриране на съществуващото Silverlight-базирано WebGIS решение към JavaScript-базирано WebGIS приложение.
• Обучение на крайни потребители за използване на новото решение.
• Конфигуриране на Esri Workflow Manager за да работи в новата ИТ и ГИС среда.

Предстои да се реализира и Етап 2 - Разширение на системата и надграждане на съществуващата ГИС с нова функционалност, пълна реализация на мобилни ArcGIS приложения и интеграция с други ИТ системи - Customer Care and Billing (SAP), Планиране на корпоративни ресурси ERP (SAP), Система за управление на поддръжката и Управление на активи.
Внедряването на Utility Network позволява на „Софийска вода“ АД още по-добре да управлява своите физически активи и да използва по-пълноценно ArcGIS технологиите, решавайки проблемите на настоящето с визия към бъдещето.

СофияМед АД https://sofiamed.com/
София Мед е производител на широка гама валцовани и пресовани продукти от мед и медни сплави с широко приложение в редица индустрии и в строителството. София Мед е част от ЕлвалХалкор-Гърция, който е част от холдинга Виохалко и има три производства: Леярно, Валцово и Пресово.
“СофияМед” се избра платформата МОМ4 на българската фирма НиърСофт за дигитализация на оперативните дейности в предприятието. Внедряването протече на няколко етапа и МОМ4 беше успешно внедрена и в трите производства на компанията. Към настоящия момент са внедрени следните модули: оперативно планиране, графици с ограничения, оптимизации, управление на изпълнението и събиране на данни, отчети и анализи, оперативни KPIs, управление и поддръжка на оборудване, качествен контрол – визуален, химически и механичен, интеграция с SAP ERP, Dassault Systèmes Quintiq, КИПиА – ОРС и други специално разработени за нас модули. В резултат на внедряването на МОМ4 в трите производства, СофияМед реализира значителни спестявания и намали значително своите производствени разходи.
С помощта на МОМ4, всички потребители - от операторите в производството до мениджърите, могат да вземат ефективни решения в реално време, както на технологично-производствено ниво (продукти, планове, история на технологичните параметри и др.), така и на оперативно-отчетно ниво (отчети за производствените процеси, престои, капацитет, натоварване и други).
Фрамар ООД https://framar.bg

Фрамар ООД

Интерактивният модул за обучения на аптеки Фрамар дава възможност за интерактивна връзка между фарма бранша и фармацевтите/здравните специалисти. Решението дава възможност (под формата на текст, видео, презентация, подкаст) да бъде представен продукт или друга информация. След това следва сет от въпроси с възможни отговори, които да проследят до каква степен е усвоена информацията, включена в обучението, и готов ли е фармацевтът да я приложи в реална работна среда. В зависимост от спецификата на темата се задават и условно допустим брой грешни отговори. Ако той се превиши, тестът започва отново. Системата маркира тестовете с превишен брой грешни отговори и периодично напомня на фармацевта да се върне и да премине пак през целия процес. Когато всички тестове са покрити успешно, системата сигнализира за всяко ново обучение.
Модулът за дистанционно обучение позволява да не се прекъсва работния процес, както и в удобно време да се премине през целия цикъл на обучение по дадена тема.
Той е отворен и към всеки нов служител, който трябва да премине през вътрешен курс на обучение, за да може да отговаря на стандарта на аптеки Фрамар.
Тестовете са една добра мотивация за екипа, форма на съревнование и геймификация на процеса на усвояване на нови познания. Форматът е насочен и към предизвикване на активно съпреживяване, много сходно на реален разговор със специалист, който задава въпроси и очаква отговори.
Платформата ще бъде и част от бъдещия CRM на компанията, като всеки служител ще има ранг, който зависи и от успешно попълнените обучения в модула. Статусът „Експерт“ ще насочва към тийм-лидерите, които могат да дадат мнение и консултация в дадена ситуация.
Модулът стартира в бета версия в началото на ноември месец 2021 г. и почти всяка седмица допълваме нещо по структурата и функционалността. По законови изисквания достъпът е ограничен само до медицински специалисти (служителите на Фрамар) и не е видима без предварително одобрена регистрация. Съдържанието на модула е строго професионално и няма приложение извън фармацевтичния сектор.
Планираме възможност за обратна връзка от страна на фармацевта, за да може да докладваме своевременно мнението на потребителя в аптеката, както и всякакви нежелани лекарствени реакции.
В бъдещ план вероятно ще предложим и развитие на услугата – достъп и на фармацевти от други вериги, за да имат достъп до обученията, които ние предлагаме. Това ще се превърне в един достъпен формат за интерактивно обучение, който ще позволява достъп до хиляди работещи специалисти в удобно за тях време. Смятам, че това е добра идея, която ще позволи по-висок стандарт на информирано обслужване за нови продукти и консултация на пациенти в аптеките.
Това би било огромно улеснение и за фармацевтичните компании, които трябва да пригодят решение за всяка отделна верига/индивидуална аптека.
Все повече хора търсят компетентни решения от страна на фармацевтите. Това е процес, който е напълно естествен. Вярвам, че обученията ни спомагат за по-високо ниво на обслужване, подкрепено от научни факти и полезни решения за здравето на потребителя.
Фрамар ООД https://diagnostic.framar.bg/

Фрамар ООД

Приложението Фрамар Диагностик е българско и комбинира технология за изкуствен интелект с опита на лекари и медицински специалисти
Фрамар Диагностик може да разчита медицински резултати, успешно помага за намирането на лекар и дава подробна информация за всеки здравословен проблем. Дигиталният медицински консултант задава въпроси на потребителя или анализира въведените от него резултати от изследвания, след което дава най-вероятните диагнози и дори предлага на пациента консултация и конкретни специалисти, които да му помогнат в лечението – на регионална база.
Приложението е разработено на основата на изкуствения интелект съвместно от лекари и програмисти. За неговия успех допринасят основаването му на реални медицински казуси и включването на многобройни параметри като пол, възраст, хронични заболявания, медикаменти, вредни навици и др., допринасящи за достоверното диагностициране на пациента.
В зависимост от това дали потребителят е мъж, жена или дете Фрамар Диагностик работи в различни варианти, анализирайки възможно най-много параметри и достигайки до най-точния извод за здравословните проблеми на конкретния човек. В последната си версия приложението е надградено с модул за изследвания, който е един от малкото в световен мащаб в подобна апликация. В него могат да бъдат въведени резултатите от предварително направени изследвания, след което той предоставя възможни причини за наблюдаваните в тях отклонения, ако има такива.
В софтуера на този етап са включени около 1000 симптома, 60 лабораторни показателя и 250 заболявания като диагнози. За момента тежки диагнози като ракови заболявания отсъстват, но разработчиците продължават да усъвършенстват базата данни и възможностите за диагностициране на приложението.
През Фрамар Диагностик се провеждат здравни кампании за осъзнат избор на лечение/профилактика на заболявания като високо кръвно и бъбречни проблеми.
https://campaigns.framar.bg/obeshtaite_na_surceto
https://campaigns.framar.bg/bubrecite_niamat_vakancia
FB страница: https://www.facebook.com/framardiagnostic/
Видео презентация: https://www.youtube.com/watch?v=PNHkSbqU3Kg

Химакс Фарма ЕООД https://www.chemaxpharma.com/

Химакс Фарма ЕООД

"Химакс Фарма" ЕООД е иновативна, съвременна и динамична българска фармацевтична фирма - производител. Изборът на НиърСофт от нашата фирма бе продиктуван от нуждата ни от софтуерен продукт за цялостно управление на производствената дейност. Спецификата на нашия бизнес поставя високи изисквания към доставчика който трябва да покрие високите стандарти на добрата производствена практика (GMP).

Платформата МОМ4, разработена от българската фирма НиърСофт, дигитализира дейностите свързани с производствата, лабораториите и складовете в Химакс Фарма. Внедряването на първите два етапа от проекта бяха успешно реализирани през 2020 и 2021г. За 2022, планираме разширяване на обхвата на проекта с включване на нови производствени линии към МОМ4.

С помощта на МОМ4 успешно преминахме към използване на електронни партидни досиета и дигитализация на складовата и част от производствената информация. Това ни позволява да вземем ефективни решения в реално време, както на технологично-производствено ниво (продукти, планове, история на технологичните параметри, качествен контрол и др.), така и на оперативно-отчетно ниво (отчети за производствените процеси, престои, капацитет и други).

Посредством МОМ4 "Химакс Фарма" успя да дигитализира част от ежедневните си производствени дейности при поддържане и постоянство в изпълнението на добрите производствени практики. Това ни позволи да намалим значително нашите производствени разходи и да подобрим значително отчетността във фирмата.

Новини

25.02.2022

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2021г.

На официална церемония вчера бяха отличени победителите в отделните категории от конкурса „Наградите на БАИТ” за 2021 г. И тази година събитието се проведе във виртуално студио и бе...

07.02.2022

Известни са номинираните в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2021г.

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2021 г. Имената и проектите на номинираните могат да бъдат намерени на сайта....

12.01.2022

94 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2021 г.

94 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2021 г. С 22 кандидатури като най-оспорвана категория се очертава...

 

Златен спонсор

АЛСО България

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Алтерко Роботикс Апис Telelink Акронис България

Бронзов спонсор

Ciela Norma Ardes

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria Digitalk TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Pixelmedia.bg Инженер.bg DevStyler ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Tech.Offnews.bg БСК BESCO Uchi.bg СЪЗДАТЕЛИТЕ Expoworld Център за творческо обучение