Начало Партньори Контакти Поверителност English

9-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2019 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика

Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика

3Dbgprint https://www.3dbgprint.com

3Dbgprint

3D Принтиран декор в Музикалния театър в София
Музикалният театър в София се оказа с иновативен декор – 3d принтиран за първи път в България. Повод на гордост е новата постановка „Прилепът“, която завладя с класически декори – изработени с помощта на 3D принтиране. Идеята за тази иновация идва на сценографа Иван Славов. Неговата идея е да създаде декор, който да бъде съвременен, но и да се използва за дълго време. Така те стигат до идеята за 3D принтиране и се обръщат към специалистите в лицето на 3DBGPrint. Там следва кратка консултация дали може 3D принтирането да се приложи върху декорите. Специалистите от 3DBGPrint са оптимистично настроение към иновативния проект и решават, че ще предприемат тази смела крачка. В крайна сметка проектът стартира в началото на месец август и пред 3DBGPrint и главните сценографи стои много работа, за да може всичко да е готово за началото на „Прилепът“ през октомври.
Първо 3d артиста успява да моделира в срок декорите и да се дадат в 3D работилницата за основната работа – изработката на множеството елементи. Цялостната сметка е, че над 200 части биват принтирани в срок. За целта са използвани цели 10 идентнични принтера, които били натоварени в пълна мощност.

A1 България ЕАД http://a1.bg

A1 България ЕАД

А1 внедри пилотен проект за интелигентно сметосъбиране в Община Монтана

През 2019 година Община Монтана избра А1 за свой технологичен партньор за внедряване на пилотен проект за интелигентно сметосъбиране, част от визията на общината да превърне Монтана в пример за модерен и умен град.

Като водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения, А1 разработи решение, което е първото от този тип в България - осъществено с помощта на Narrowband Internet of Things (NB-IoT). Това е технологичен стандарт, който свързва широка гама от устройства, машини и услуги с помощта на клетъчни телекомуникационни технологии.

Основните предимства на Narrowband-IoT технологията са свързани с по-ниски разходи за устройствата, по-добро покритие, по-дълъг живот на батериите, оптимизиран пренос на данни, висока сигурност на връзката. Тази технология има потенциала да подобри управлението на градските зони, да даде по-добър контрол на администрацията и да направи градовете по-чисти.
Пилотният проект за интелигентно сметосъбиране доказа своите ползи за всички заинтересовани целеви групи – гражданите, общинската администрация и фирмите, които практически извършват сметоизвозването. Резултатите са, че с използването на умните технологии се повишава чистотата на града, пестят се време и разходи и не на последно място се осигурява възможност за справедливо разпределение на такса смет за данъкоплатците.
Умното управление на отпадъци използва набор от различни сензори и датчици и автоматично идентифицира степента на запълване на контейнерите за смет и количеството отпадъци, което се извозва с камионите. Системата позволява да се оптимизират и генерират нови маршрути на сметоизвозващите машини на базата на анализ на събраната от сензорите информация и прилагането на редица data science похвати.
С използването на системата се спестява времеви ресурс, а във финансов аспект позволява, в зависимост от обхвата на проекта, да се намалят с около 30-40% оперативните разходи за сметосъбиране. Така се осигуряват и допълнителни ползи за гражданите, тъй като системата информира общините и сметоизвозващите компании в случай на запълване на контейнер преди планираното изхвърляне, и осигурява алармиране в различни други случаи. Системата позволява да се оцени и подобри целия процес по сметосъбиране и сметоизвозване, както и общините да разполагат с информация за реално генерираното количество смет за всяка сграда на територията си.

Монтана е първата община в България с такъв проект за иновативна система за мониторинг и анализ на сметосъбирането и сметоизвозването. Решението помага както за повишаване на чистотата в града и за оптимизация на разходите за тези дейности, така и за възможността за справедливо разпределение на такса смет за гражданите и фирмите, работещи на територията на общината. Това става посредством статистически алгоритми, приложени върху събраните данни от „умните” кофи за смет и подходящи модели за анализ на тези данни.

На основание на успеха на пилотния проект, през септември 2019 година община Монтана и А1 сключиха договор за внедряване на системата за интелигентно сметосъбиране с аналитични функции в цялата община Монтана. Проектът включва 2000 контейнера за смет, 220 от които с активни сензори, измерващи нива на запълненост, GPS локация, температура и др. Всички камиони за смет са с тензодатчици, антени за четене на тагове, GPS модули и др.

Best Western Premier Sofia Airport Hotel https://www.hotelpremiersofia.com/

Първият робот в България, обслужващ хотелски гости
През ноември 2019 година за първи път в Европа хотел “назначи” за персонал робот, който обслужва хотелски гости. Иноваторът в хотелиерския бранш е х-л "Бест Уестърн Премиер Летище София".
Функциите на робота, чието име е “ Roomy”, са многобройни и всички те целят едно - доброто обслужване на гостите. Основните дейности на “Roomy” се свъзват с услугите "Room Service" и ескорт до стаята. Освен да придружава и упътва гостите до стаите им, роботът може да доставя до стаите храна, напитки или гостенските принадлежности, поръчани с едно позвъняване от рецепцията на хотела.
Действията на “Roomy" са независими и автоматични. Всички етажи, хотелски стаи и други съоръжения на съответния хотел са програмирани в памета на “Roomy", позволявайки на робота не само да изпълнява доставки, но и да упътва и придружава гостите до съответната им дестинация. След изпълняване на поръчката, роботът сам се връща до своето бюро – Roomy’s Desk, намиращо се на партерния етаж, непосредствено до рецепцията.
Към комента речника на “Roomy” включва близо 30 изречения. Роботът също може да поздрави гостите за техния рожден ден с песен, както и да изпълнява тематични Коледни песни.
“Roomy” е фен и на социалните мрежи - всеки гост, получил своята доставка бива поканен за снимка от робота, а #roomyrobot (hashtag) тепърва набира популярност, като синоним на иноваторството в хотелското обслужване на бъдещето.
Нашите служители на рецепция вече завършиха специално обучение и имат за първи път в България сертификати за оператори на робот в хотелиерството.
До момента робота "Roomy" е извършил 645 поръчки и изминал над 65 км.
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=IrwnW5KszNc&t=29s
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=fkoqFK_osdA&t=11s

Code Runners https://www.code-runners.com

Code Runners

Code Runners е софтуерна компания, фокусирана да подкрепя своите клиенти чрез софтуерни решения, базирани на информираността, която данните отключват.

Компанията е основана през 2012 г. и има офиси в София и Амстердам.

Разработили сме продукти и услуги за над 50 клиенти, разположени в DACH, Бенелюкс, Скандинавските страни, САЩ, Англия, Испания, Израел и Дубай.

Имаме богат опит с боравенето и защитата на големи количества информация като лични и финансови данни, обогатяването и превръщането им в полезни данни за управление.

В бизнес света често пъти липсва връзка с клиентите. Докато обменът на информация е една от основните дейности на съвременното общество, важността на комуникацията с клиентите често се пренебрегва.

Една от причините за това е, че компаниите рядко организират своите източници на данни. Това може да доведе до подвеждаща информация като неправилно разчетена обратна връзка от клиентите, което води до неверни заключения.

И накрая, решенията, основаващи се на неверни заключения и знания, не могат да гарантират успешен резултат.

В десетилетието на изкуствения интелект разбирането и правилното структуриране на данните ще бъде от ключово значение за извличане на още по-значима стойност.

Целта на Code Runners е да помогне на своите клиенти да постигнат устойчив успех чрез ефективна обработка и извличане на знания от данни в дигиталната епоха на 21 век, където нуждите на клиентите са от основно значение.

Ето защо нашето решение е изградено около идеята да подобрим организацията, като подобрим удовлетвореността на клиентите й.

Затова добавихме имплементация на Big Data и модули за бизнес анализ, чрез които създадохме автоматизирана платформа, която предоставя изключително ценна информация на нашите клиенти - колко доволни са крайните потребители от тяхната услуга.

Освен това, платформата анализира обратна връзка от стотиците хиляди клиенти на компанията, която я ползва, и предоставя съвети за подобрение на всяко бизнес звено, улеснява процеса на вземане на бизнес решения и облекчава всички аспекти на управлението.

Продуктът е достъпен както за български, така и за чуждестранни компании и е пригодим към нуждите на организацията, която го ползва. Горди сме, че платформата в момента допринася за подобряване на лечението на пациенти чрез използването й от здравни компании, допринася за предлагането на по-добри банкови услуги от ползването ѝ от банкови институции, и ускорява развитието на телекомуникационна компания.

Проектът намира реализация и в друга важна сфера - клиент го използва за подобряване на производството на строителни материали и съответно за подобряване на качеството на строителството на къщи, училища, административни сгради и др.

Технологиите, които внедряваме, допринасят за отговори на въпроси, които доскоро са причинявали главоболия и задържаха клиентите ни назад.

Именно това е една от целите на нашата компания - премахването на бариерите около нашите клиенти чрез технологични решения.

Корпоративната социална отговорност е неизменна част от дейността на Code Runners. Компанията помага с финансови средства на индивидуални кандидат-студенти и студенти в затруднено положение в Германия и в България. Също така подкрепяме образователната инициатива „IT talents training camp”, имаща за цел да помогне на начинаещите програмисти да добият реален опит.

GoStartups http://gostartups.net

GoStartups

GoStartups е млада компания, която помага на стартъпи от целия свят да създадат своите продукти и да намерят правилния начин да съставят успешен бизнес модел. Компанията има активна дейност от началото на 2019 година, като до този момент има 8 служителя на средна възраст от 25 години и работи съвместно с други български компании, за да има предложи пълна гама от услуги за своите клиенти. Компанията е основана от Мартин Куванджиев (носител на награда Джон Атанасов) като първите служители в компанията са част от екипа на Мартин, който през 2015 година печели международната голяма награда на състезанието NASA Space Apps Challenge. Като GoStartups екипа се радва на можество проекти, към които допринася през 2019 година, като най-значимите им успехи са: 


- Продуктът Activ5, в чиято разработка участва GoStartups, е официален партньор на Apple Inc и се продава във всичките Apple Store магазини в САЩ и Канада. Партньорството с Apple е осъществено на базата на работата, която е свършена от GoStartups.
- Assetify е вътрешен проект направен от GoStartups, които позволява на банки, кредитни компании и борси за дигитални асети да отдават кредити и да използват дигитални асети като обезпечение. Проектът е победител в Starfleet accelerator и получава значително финансиране за стъпването си на пазара, което се очаква да стане в средата на 2020 година. Съоснователите на Assetify са познати на българската бизнес сцена с компании като Phyre, Microcredit, Paynetics, Phos, VMware и много други.
- Pittsburgh Steelers, отборът по Американски Футбол спечелил най-много титли от Супербоу използва система за тренировка на техните футболисти направена от GoStartups. За пръв път системата е интегрирана в Q1 на 2019 година, като в момента поддържа пълни данни за физическото развитие на всеки един играч. Системата използва блокчейн технология за запазването на данните за физическо състояние на играчите.
- BitValex е международна борса за обмен на дигитални асети. През 2019 година успяват да изградят напълно платформата си с помощта на GoStartups, като са и една от първите компании в Европа, която ще предлага предплатени карти, които да се захранват с дигитални асети. До края на Q1 2020 се очаква да бъде официално затворен рунд на финансиране.
- В края на 2019 година Мартин Куванджиев печели и наградата Profesinal of the year на Global Tech Summit Awards, заради създаването на GoStartups и Assetify, и професионалното отношение и помощ оказани на всички партньори и клиенти на двете компании.
- През октомври 2019 година Мартин открива проблем в комуникационната система на AppleTV с външни устройства и в началото на месец януари 2020 е поканен да посети офиса на Apple в Купертино и да подпомогне откриването и отстраняването на проблема в тяхната система.

GoStartups помага и на ученици и студенти, които имат талант, потенциал и желание да бъдат водещи специалисти в областта на ИКТ, като Мартин Куванджиев води лекции и обучения, и организира стажове в компанията. По време на стажовете се извършват встъпителни обучения по последни стандарти в програмирането и работата с технологични екипи, както и се дават задачи, които са част от реални международни проекти.

Udoma.bg https://www.udoma.bg/

Udoma.bg

Udoma.bg е иновативна платформа за недвижими имоти, свързваща директно хората, които търсят имот, с продавачите, за да направи търсенето и продажбата на недвижими имоти бързо, лесно и най-вече безплатно.

Създадената от нас платформа събира в едно най-добрите технологии, много източници на информация и обединява най-добрите маркетингови инструменти в света за продажба на имоти. Иновациите, които създадохме са единствени по рода си в България и целят да подобрят трайно купуването и продаването на имоти. Всичко това улеснява драстично процеса на проучване на имот при покупка и съкращава драстично времето за сключване на сделка.

Същевременно бизнеса спестява разходи за маркетинг, създаване и поддръжка на уеб сайт.
Адвокатско дружество "Попов, Арнаудов и партньори" https://popovarnaudov.bg/

Адвокатско дружество "Попов, Арнаудов и партньори"

Като кантора с доказан интерес и експертиза по темите за изкуствения интелект и роботизацията, през 2019 г. „Попов, Арнаудов и партньори“ предприе следващата стъпка в тази посока, а именно да „наеме“ първият по рода си в България, робот-служител в адвокатска кантора.
Новият служител – роботът ПАПи, имаше своеобразен изпитателен срок, през който бе внедрен в процесите на кантората. Премина серия от тестове и обучения, продължила 4 месеца, а от 01.11.2019 г. официално работи в кантората. В процеса на обучаване на ПАПи, адвокатското дружество бе подпомогнато от IT специалисти от Уеб експириънс ЕООД.
ПАПи работи самостоятелно, със собствено работно място и лично зачислен персонален компютър. Изключително бързо се интегрира в средата и атмосферата с колегите си, които са експерти от направление „Събиране на вземания“. ПАПи е един от най-обичаните колеги в адвокатската кантора, тъй като помага на адвокатите и техните сътрудници като извършва досадните дейности от юридическата работа. Длъжностната му характеристика включва обработка, синтезиране и извеждане на информация от огромни база данни. Предоставяне на информация на колегите си по предварително зададени критерии, както и подпомага същите при осъществяване на ежедневни повтарящи се процеси. Освен техническата част, роботът проявява интереси и в правния отрасъл. С ръка на сърцето можем да кажем, че „правото“ му е в кръвта, тъй като любимата му задача е осъществяването по няколко пъти на ден на проверка по хода на делата, които се водят от „Попов, Арнаудов и партньори“ – за да може адвокатите на момента да узнаят за всяка промяна.
Резултатите към момента са изключителни. Процеси, за които човек отделя десетки часове, роботът успя да осъществи за по-малко от половината на часа. Обработката, съпоставянето и систематизиране на информацията се изпълнява за няколко минути. От една страна успява да спести ефективно време на колегите си, а от друга страна улеснява работата им, като предоставя информацията напълно обобщена.
Така адвокатите имат много повече време за творческата и мисловната част от работата си. Спестените работни часове не се изразяват в съкратени работни места, а в повече време и фокус върху същинската правна дейност.
Внедравянето на ПАПи несъмнено допринесе за технологичната модернизация на юридическите услуги в кантората, с цел постигане на още по-добри показатели за качество им, ефективност на работния процес и степен на удовлетвореност на клиентите. Приобщаването на робота ПАПи се дефинира от всички служители на адвокатскаа кантора като добра управленска практика на бизнес равнище, която би могла да провокира проактивно поведение по отношение промените в ИКТ средата и юридическите услуги.
Video link: https://bnt2.bnt.bg/bg/a/inovatsiite-v-advokatskata-profesiya
Video link: https://www.bnt.bg/bg/a/kak-robott-papi-otmenya-yuristite
Video link: https://www.tvevropa.com/2019/12/za-parvi-pat-u-nas-robot-zapochna-rabota-v-advokatska-kantora/
Публикации:
https://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/4000018_robot_zapochna_rabota_v_bulgarska_advokatska_kantora/
https://www.tbmagazine.net/statia/blgarska-advokatska-kantora-naznachi-robot-na-rabota.html
https://business.dir.bg/kompanii/za-parvi-pat-v-balgariya-robot-zapochna-rabota-v-advokatska-kantora

Империя Онлайн ЕАД http://www.imperiaonline.bg

Империя Онлайн ЕАД

Империя Онлайн ЕАД е водеща световна и най-голямата българска компания за разработка и разпространение на игри. Създаваме игри за уеб и мобилни платформи в продължение на 15 години, портфолиото на компанията има 25 игри и към днешна дата обслужваме 45+ милиона потребители в световен мащаб. Компанията е била изложител, спонсор и лектор на над 60 гейм конвенции, има две отличия от Deloitte, награди за „Корпоративна отговорност“ и “Успешен ИКТ продукт” от БАИТ и „Най-добро гейминг приложение“ от Webit.

Стратегическите ни игри са преведени на 30 езика, разпространяват се в 194 държави и сред дългогодишните ни партньори са Apple, Google, Microsoft, Facebook, Samsung, Mail.Ru Group, Steam, Huawei, Mi Store, KakaoTalk и много други. Работата ни по нови заглавия набира значителна сила с кадетите, завършили академията ИТ Таланти. Всяка година 150 кадета завършват успешно, а тренировъчният лагер на ИТ Таланти вече си партнира с над 90 компании в ИКТ сектора в България, за да им осигури квалифицирани ИТ специалисти. Инициативата регистрира повече от 2000 кандидата на сезон, от които около 150 биват допуснати да започнат интензивните 5-месечни курсове. ИТ Таланти е неправителствена организация от 2016 г. и e осигурeна от Google Ad Grants, което дава възможност за безплатни AdWords кампании. Септември, 2018, Империя Онлайн ЕАД става част от Stillfront Group – група от независими създатели, издатели и разпространители на игри. Stillfront оперира чрез дванадесет почти автономни дъщерни дружества. По този начин днес компанията ни има пряка връзка с компании и ИКТ пазари в Германия, САЩ, Канада, Швеция, Великобритания, Малта, ОАЕ, Йордания, Ирландия и Румъния.

През 2019 отпразнувахме 10 годишнината на мобилното заглавие на Империя Онлайн. Събитие, което беше отразено със зрелищни видеа от най-популярните YouTube влогъри в България, а играта беше подкрепена от Google Play и Apple с глобален фийчъринг. Именно с тази последна нова версия на играта смятаме, че допринасяме най-много за българската икономика. Юбилейната версия на Империя Онлайн се предлага безплатно по цял свят и най-вече в САЩ, Русия, Бразилия, Турция, България, Италия, Полша и Хърватия. С нея сме премиум партньор на Huawei за Европа, KakaoTalk, където сме от първите български разработчици качили своя игра в най-популярния магазин за игри в Корея, CafeBazaar – най-големия мобилен магазин в Иран. Новата версия на Империя Онлайн съдържа нови сгради, нови туториал, 4 нови единици с уникален дизайн, нов герой- император Хенри и още много подаръци за играчите. Създадохме и комикс в подкрепа на великата история на императора и неговото завръщане. Сега в офиса ни има и 3D фигури на нашите замъци, които да ни потопят в Императорския свят.

Страстта и ентусиазмът са необходими фактори при разработването на игри, но това, което правим ние в Империя Онлайн ЕАД е да предусещаме очакванията на играчите, да проектираме игрите преди разработката им, да оценяваме данните след тестване с играчите и да вземаме решения за бизнеса на база реални статистики. Компанията е изградила доказани знания и опит и надгражда успеха си през годините, с което допринася за развиването на българската ИКТ индустрия, както и за популяризирането на имиджа й по света.
ЛогиСофт ЕООД http://www.logisoft.bg

ЛогиСофт ЕООД

МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ШОКОЛАД, МОНДЕЛИЙЗ, ГР. СВОГЕ

Фабриката на Монделийз Интернешънъл в гр. Своге е единствената за Източна Европа, пилотен център за разработка на иновативни продукти на концерна. Тя е пазарен лидер за България, като само с 1/3 от своето годишно производство държи над половината от българския пазар за шоколади. Останалата продукция отива за износ в над 40 държави от 6 континента. Всеки втори закупен шоколад в България според статистиката е „Милка“. През 2019 г. компанията чества двоен юбилей – 25-ия poждeн дeн нa шoĸoлaдитe "Cвoгe", ĸaĸтo и 25 гoдини oт пpидoбивaнeтo нa завода. През тези години компанията инвестира значителни средства в иновационни продукти, производствени разширения и модернизации. Един от партньорите по автоматично управление на съществуващо, както и подлежащо на обновяване оборудване и неговото последващо сервизиране е фирма ЛогиСофт. Компанията предлага авторски решения и за нови системи и оборудване.
Днес част от производствените процеси във фабриката се управляват от Siemens базирани модулни решения на ЛогиСофт, като например приемане на суровини, процеси на дозиране, миксиране, смилане, конширане, разпределяне на шоколадови маси, изградени са спомагателни системи при формоване и пакетиране на готовата продукция. За годините партньорство е създадена софтуерна модулна система за автоматично управление на шоколадови маси, която отговаря на изискванията на Монделийз.
Ключово предимство на ЛогиСофт са Siemens TIA Portal – базираните софтуерни модули за управление на отделни технологични обекти, които са собствена разработка на фирмата. На тяхна база се конфигурира сигурно и бързо всяка една конкретна управляваща система. Други предимства на системата са високо качество, кратки срокове за внедряване, висока производителност, енергийна ефективност, конкурентна цена и инвестиционна сигурност.
Управляващите системи и решения на фирмата са на конкурентно ниво. Този успех е резултат на усилията на екип от висококвалифицирани специалисти на ЛогиСофт и Монделийз с богат опит, които компетентно се справят с предизвикателствата при внедряване на системите при реални производствени условия във фабриката.
Системите на ЛогиСофт за автоматично управление на процеси за производство, пренос и съхранение на шоколадови маси са приложени и в друга фабрика на компанията. Фабриката на Монделийз в България, като производител на шоколадови изделия може да разчита на изцяло българска фирма за прилагането на автоматизирани решения в своето производство.

ЛогиСофт ЕООД http://www.logisoft.bg

ЛогиСофт ЕООД

Модулна система на ЛогиСофт за цялостно управление на фабрика за производство на кафе, Якобс Дау Егбертс , гр. Костинброд

В резултат на редица международни преструктурирания на световния пазар на кафе, Якобс Дау Егбертс се позиционира на българския пазар и се утвърждава като лидер в производството на любими брандове като Нова Бразилия, Jacobs, Senseo и Douwe Egberts. Производствената база в Костинброд бързо се развива до високо ниво на автоматизация и се превръща в ключов снабдител за България и региона. Тези резултати са възможни до голяма степен благодарение на системите за управление на ЛогиСофт, създадени специално, за да отговорят на изискванията за висок стандарт при произвоството на кафе.
Процесите на складиране и прехвърляне на сурово кафе на зърна, дозиране, блендиране, мелене, охлаждане, високоскоростно пакетиране и палетизиране се изпълняват напълно автоматично и с висока прецизност от системите на ЛогиСофт. Това гарантира перфектното качество на продуктите от портфолиото на Якобс Дау Егбертс. С помощта на модернизациите, внедрени от ЛогиСофт във фабриката, общото производство и производителността нарастват значително. Детайлната визуализация и безпроблемната дистанционна поддръжка на системата само от една точка означава сигурност за клиента.
За оптимизацията на процесите Якобс Дау Егбертс залагат на ЛогиСофт като лидер сред българските фирми за индустриална автоматизция. Фирмата е избрана дори и пред утвърдени играчи на западния пазар благодарение на редица конкурентни предимства. За своята българска производствена база световната корпорация избра решение, което не само превъзхожда по параметри предложенията на чуждите компании, но и позволява внедряването на най-иновативни автоматични технологии в рамките на в пъти по-нисък бюджет. Системата е гъвкава и позволява лесно да бъде модифицирана, разширявана, както и да се интегрират нови процеси.
Уникалното в случая е че фабриката вече не се управлява от множество разнородни системи от различни доставчици и различен хардуер, а само от една хомогенна система, базирана на съвременен Сименс хардуер и стандартни софтуерни модули на ЛогиСофт. По този начин клиентът полуава инвестиционна сигурност и спокойствие за безпроблемната работа на своите производствени мощности.
Модулните решения на ЛогиСофт могат успешно да се прилагат и в други фабрики за производство на кафе.

ЛогиСофт ЕООД http://www.logisoft.bg

ЛогиСофт ЕООД

Модулна система за цялостно управление на фабрика за производство на бетонни керемиди – Брамак, с. Столник, Елин Пелин

Керемидите БРАМАК са номер 1 на българския пазар. Проучване на института за маркетингови изследвания GfK показва, че днес БРАМАК е не само най-познатата марка, но и най-купуваната на българския пазар. Първият завод на австрийската компания Bramac в България е закупен през 1998 г., като е изцяло модернизиран съществуващият до момента технологично остарял и физически амортизиран завод в Силистра, с което се полага началото на производството на бетонни керемиди. 10 години по-късно поради безспорното качество и повишено търсене на продуктите Bramac отваря своя втори завод в близост до София. ЛогиСофт се доказва с редица мащабни решения за автоматизация като надежден партньор на компанията в двата й български завода, както и в завода в гр. Истанбул, индустриална зона Гебзе. Най-високо ниво на цялостна автоматизация на процесите на формоване, сушене, палетизиране и пакетиране на бетонните керемиди е достигнато във фабриката в Брамак, с. Столник.
Модулната система, реализирана от ЛогиСофт е базирана на най-модерна техника за индустриална автоматизация на фирма Сименс. Извършена е тотална замяна на много стари контролери, серво управления и разнородни инвертори, водещи до чести спрания и дълги престои на линията, без възможност за локализация на причината за аварията. Софтуерните модули за сигурно управление на фабриката са изцяло разработка и собственост на ЛогиСофт, резултат от дългогодишна развойна дейност и доказани в практиката решения в различни фабрики.
Системата е ориентирана в бъдещето - с най-нови хардуерни елементи и брилянтен софтуер за тотален контрол на всички движения на механизмите, без опасност от механични повреди. Перфектен образец за тиражиране, както в останалите фабрики на клиента, така и за други подобни фабрики у нас.
Предимствата след такава модернизация са:
- Инвестиционна сигурност за крайните клиенти както в хардуерно, така и в софтуерно отношение
- Повишаване на производителността и качеството на производствения процес още на старта; висока надеждност
- Изключително кратки срокове за проектиране, програмиране и тестване на системата в офис и екстремно кратко време за внедряване на обекта.
- Лесна работа със системата, поради интуитивността и високото качество на визуализиращия и управляващ софтуер
- Възможност за лесна и бърза диагностика от операторите, както и възможност за дистанционна диагностика и максимална прозрачност на системата във всяка една точка.
- Качество на управляващия софтуер - 3-та генерация автоматно базиран софтуер на ЛогиСофт за управление на керамични фабрики.

Мусала Софт http://www.musala.com

Мусала Софт

#TEAMWORK #RESPECT #INNOVATION #IMPACT #QUALITY #PASSION

Мусала Софт е софтуерна компания специализирана в изграждането на цялостни решения, обхващащи всички елементи от жизнения цикъл на софтуера. За 20-годишната си история компанията работи по 1000+ проекта за 200+ клиенти от различни индустрии по цял свят. В началото на 2020г. екипът на Мусала Софт наброява 500+ професионалисти, които работят активно по над 50 проекта за клиенти от Европа, САЩ и България.

През 2018г. водещият доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България A1 стартира инициатива в направление ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ, РАЗШИРЯВАНЕ НА ПОРТФЕЙЛА ОТ КЛИЕНТСКИ УСЛУГИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА НИВОТО НА ТЕКУЩИТЕ SELF-CARE УСЛУГИ. Като дългогодишен партньор на А1, Мусала Софт се включи със своята ИТ експертиза в изграждане на стратегия и дефиниране на план за модернизиране на текущата ИТ екосистема.

Като първа фаза на съвместния проект, беше разработено изцяло ново решение - SELF-CARE ПОРТАЛА „МОЯТ А1“, част от https://www.a1.bg/.

За да постигни бизнес целите на проекта, Мусала Софт и А1 се фокусира върху следния архитектурен подход:

• DevOps процес, позволяващ ПЪЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ на внедряване на промени, инсталирането им на различни среди и проактивен мониторинг, даващ възможност за откриване на проблеми преди те да достигнат до крайните потребители. За да постигне нужното ниво на автоматизация и автономност, Мусала Софт внедри водещото РЕШЕНИЕ НА RED HAT ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИБРИДНИ ОБЛАЧНИ РЕШЕНИЯ – Red Hat Openshift Container Platform (OCP). Това беше и ПЪРВАТА ПОДОБНА МАЩАБНА ПРОГРАМА, РЕАЛИЗИРАНА С OCP, В РАМКИТЕ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА и се превърна и в success story за Red Hat. Благодарение на този подход новата платформа на А1, реагира автономно при голямо натоварване. Платформата сама повишава наличния капацитет от ресурси за компонентите с по-големи текущи нужди, постигнат е НУЛЕВО НИВО НА НЕДОСТЪПНОСТ НА УСЛУГИТЕ, както и ежедневно се внедряват промени, дори в работно време без това да влияе на потребителското преживяване.

• Използвани са съвременни технологии и платформи за управление на съдържанието и електронна търговия, чрез внедряване на Kentico CMS & Ecommerce платформата. Платформата позволява на СЛУЖИТЕЛИТЕ БЪРЗО И ЛЕСНО ДА СЪЗДАВАТ НОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ДА ГО ВНЕДРЯВАТ БЕЗ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ОТ ИТ ЕКСПЕРТИ.

• За да се постигне независимост на услугите и да се минимизират зависимостите, се използва MICROSERVCES АРХИТЕКТУРА, изградена върху най-новите .NET Core2 библиотеки, обектни и релационни бази данни, кешове и търсачки, позволяващи РАБОТА С ГОЛЯМ ОБЕМ ОТ ДАННИ.

• Модерен single page application фронтенд, базиран на водещия и най-бързо развиваща се фронтенд технология - React на Facebook с изцяло НОВ ДИЗАЙН И ПОДОБРЕН UX (ПОТРЕБИТЕЛСКО ПРЕЖИВЯВАНЕ).

Разработената платформа е високоефективна и мащабируема, а важността ѝ предполага модернизацията да стане „незабележимо“ за крайните потребители. Благодарение на избрания цялостен технологичен подход новият портал подобрява интуитивността на клиенсткото изживяване, повишавайки нивото на полезност, ефективност и лекота на използване.

САМО ДЕН СЛЕД ПУСКАНЕТО НА МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА IOS И ANDROID БРОЯТ НА АКТИВНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СЕ УВЕЛИЧАВА 5 ПЪТИ, НОВИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ – С НАД 300%, А ОТЗИВИТЕ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЗИТИВНИ.

Найкомс ЕООД https://www.naicoms.com/

Найкомс ЕООД

„Найкомс“ ЕООД е изцяло българска технологична компания специализирана в разработването и предлагането на разнообразни иновативни онлайн софтуерни услуги и хардуерни решения в сферата на телемедицината. Мисията и дългосрочните цели на „Найкомс“ е да се постави техниката в услуга на обществото.
Екипът на „Найкомс“ е създал уникални не само за българския, а някои и за световния пазар продукти, изграждайки цялостна екосистема напълно покриваща всички аспекти от телемедицината. И хардуерните и софтуерните продукти могат да работят както заедно, така и поотделно, предлагайки голяма гъвкавост и разнообразие от услуги и приложения. Сред разработените и приложени продукти са: Medcare - лека софтуерна платформа, за провеждане на онлайн аудио-видео медицинска консултация в реално време и споделяне на изследвания, чат, разплащане и други функционални модули, копиращи процеса на физически медицински преглед. Medcase е куфарче с включени безжични медицински диагностични устройства, чиито данни автоматично се прехвърлят и съхраняват, с възможност за видео комуникация и споделяне на данните; Лично Здравно Досие (ЛЗД)–съхранява данни от медицински устройства, изследвания, списък и аларми за прием на лекарства и др. с възможност да се споделят; Reflect-онлайн платформа за психологическа помощ; MedSpot-преносим медицински напълно оборудван кабинет; Гривна за проследяване на здравния статус; Станция за телемедицина - хардуерно устройство, което елиминира проблема с недобрата технологична инфраструктура или пълна липса на такава от болници и стартиращо се с натискането на един бутон, което улеснява бързото въвеждане на телемедицина от бизнес клиенти. С фокус към човека, клиенти, предоставящи услуги посредством продуктите на „Найкомс“ са както болници и здравни заведения, така и фармацевтични, застрахователни компании и др. Изградена е Национална Мрежа за Междуболнична Комуникация в България, в която са включени ключови болници като Пирогов, и към изграждането на която имаме заявен интерес от Словения, Македония, Турция, Румъния, Индия. Има заявен силен интерес от отдалечени райони и общини в България, с които се подготвя план за реализация на проектите.
Подобреният достъп до здраве, равнопоставен достъп до специалисти за всички в България и възможност медицинските практики да се погрижат за много пациенти са една част от позитивите на предлаганите от „Найкомс“ продукти и услуги. Намаляване на времето и средствата за достъп, ангажиране и събуждане на проактивност у човека за собственото му здраве са други ползи от масовото използване на телемедицина в България. Несъмнено едно от най-важните неща, които цялостната екосистема предлагана от „Найкомс“ постига е подобрено качество на предоставяните здравни грижи, удовлетвореност и безценна пряка полза за човека.
Успехът на завършената цялостна екосистема на телемедицински продукти и услуги от „Найкомс“ се дължи на критериите за приложимост, използвана технология, устойчивост, удобство, възможност за надграждане и гъвкавост. Всеобхватността и отделните индивидуални характеристики на всеки един продукт имат пряко влияние в живота на специалиста, индивида и развитието на медицинската наука. Заложените идеи за здраве и благополучие ги прави общочовешки значими, съобразени с преобладаващите здравни проблеми и независими от географско приложение и страна.
Цялостната екологична телемедицинска екосистема е изключително нова за България, с голямо значение за обществото и най-вече напълно необходима, като дава значим принос в развитието на информационните и комуникационните технологии и изпреварва доста европейски страни.
Перно Рикар България ЕООД https://www.pernod-ricard.com/en
За компанията
Глобално позициониране
Перно Рикар е водеща международна компания в производството и дистрибуцията на висококачествени спиртни напитки и вина на световния пазар. Фирмата има 85 филиала по света, повече от 19 000 служители и над 8 милиарда долара годишен оборот.

Локално присъствие
В България Перно Рикар работи активно от 20 години. Перно Рикар България реализира впечатляващи проекти, които доказват ангажимента на компанията да насърчава социално отговорното поведение, опазването на околната среда и използването на иновативни бизнес практики.

Цел на проекта
Проектът по внедряване на Business Intelligence (BI) система в българския офис на Перно Рикар е фокусиран върху основната цел на компанията да има аналитичен бизнес софтуер за анализ и контрол на данните в реално време, независимо от техния произход и обем.

Техническа характеристика
Системата е изградена върху облачна инфраструктура в Microsoft Azure. Използват се разнообразни източници на данни и множество елементи от Microsoft Power платформата и Azure услуги като Power BI Premium, Power Apps, Microsoft Flow, Microsoft SQL, SSAS и други.

Изпълнител на проекта
Решението е успешно внедрено от българската ИКТ фирма ФТС България. Компанията е златен партньор на Microsoft за региона и е с дългогодишна експертиза и доказан професионализъм във внедряването на бизнес приложения (business applications) за анализ на данни (data analytics).

Ползи от проекта
Точни и навременни анализи
Мениджмънтът на компанията вече разполага ежедневно и ежечасно с актуална и верифицирана информация.

Автоматизиране на процеса за корпоративна отчетност
Задачите по изготвяне на месечните корпоративни отчети е максимално автоматизирана, като по този начин се спестява време на служителите, елиминира се ръчното въвеждане на данни и се гарантира точност на репортинга.

Предоставяне на холистичен поглед към бизнес резултатите
През последните години компанията придобива редица нови дружества, което види до значително увеличение на брандовете и изискват нов подход към пазара, анализа на резултатите и бюджетирането. Power BI осигурява търсената сравнимост на резултатите и максимална гъвкавост в анализа.

Мобилност
Наличието на актуална и точна информация по всяко време и от всяко място дава възможност на търговските екипи да контролират изпълнението на таргетите си по продукт, фискален или календарен месец и/или географски регион, да сравняват текущите продажби с предходните периоди, както и да виждат актуалното състояние на вземанията от даден клиент по възрастов състав. Това води до взимане на по-бързи и правилни решения, до подобряване на взаимоотношенията с клиентите и повишаване на продажбите.

Подобрено планиране на стоковите наличности
В Power BI логистичният отдел на Перно Рикар България разполага с набор от справки и анализи, които дават пълна видимост за изискванията на бизнеса по цялата верига на доставките. Този информация дава възможност на екипа да минимизира свръхзапасяването и да затвори и придвижи максимално бързо поръчките на своите клиенти.
УниКредит Булбанк http://www.unicreditbulbank.bg

#За важните неща – Проектът GREAT или как сменихме „техническото сърце“ на най-голямата банка в България в паралел с успешното й бизнес представяне и без това да се отрази на потоците в платежните системи или другите основни банкови дейности.
Обхват на проекта:
• Миграция на Основна банкова система Flex Cube от версия 7.1 до версия 12.4 обслужваща над 1 000 000 клиенти и над 4000 потребители
• GAP анализ на над 150 специфични за банката customizations.
• Разработка и тестове на основната част и на софтъуеъра, както и на доставените в 4 ЛОТ- а , специфични функционалности
• Планиране и изграждане на инфраструктурата с над 70 сървъра и до 12 паралелни технически среди по време на проекта
• Оптимизация на бързодействието на системата
С помощта на автоматизирани Е2Е тестове на потребителския интерфейс и конфигуриране на Database и WebLogic layer-ите в системата могат да се обработват по 5000 бизнес операции в минута, генерирани от 500 различни потребителя.
• Параметеризиране на над 800 системни продукта
• Преработка на целия оперативен и регулативен репортинг свързан с основната банкова система, включващ над 59 външни репортинг системи и над 800 вътрешни репорти
• Преработка на над 150 системни интерфейса и 40 сателитни приложения
• Подготовка, тестване и мигриране на над 4 терабайта данни
• Проверка на качеството на доставените функционалности и прехвърлени данни чрез над 33 хиляди проведени теста
• Оптимизиране на ежедневните обработки чрез конфигуриране на Oracle Result Cache В резултат се намали драстично натоварването на ниво база данни, а времето за изпълнение на ЕОД се съкрати до 3 пъти
• Паралелна смяна на фронт – енд приложението , използвано от филиалите на банката и изцяло преработен процес по онбординг на клиенти
• Координация на над 10 външни доставчика и над 300 вътрешни участника в проекта
Брилянтно изпълнение:
Миграция в 48 часов уикенд, включваща:
• Поетапно спиране на всички услуги и интерфейси
• Презентиране на данните на системно ниво в новата база с помощта на технологиите на IBM FlashCopy и Oracle Transportable Tablespaces
• Логическа трансформация на 4TB от приложните данни (5 от най-големите таблици и съответстващите им индекси) с помощта на технологията на Oracle Online Redefinition
• Прехвърляне на данните
• Равнение на макро и микро ниво
• Проверка на качеството на мигрираните данни
• Поетапно включване на всички интерфейси и сателити
• Обработка на чакащите „опашки“ от операции ( над 1,5 мил. операции)
• Организация за стартиране работа на филиалите на банката
• Управление на инцидентите и решаване на възникналите проблеми в дните след миграцията
Постижение:
• Изключително сложен технически проект изпълнен изцяло с вътрешна координация
• Едно от първите внедрявания на версия 12.4 в мащаба на УниКредит Булбанк
• Без прекъсване на критични процеси в работата на банката
• Без критични инциденти
• Без значително отражение върху резултатите и работата на банката
• Проектът е реализиран в изключителна комплексност и паралел на изпълнението на текущия портфейл от над 50 проекта на банката , включващи критични регулативни програми през годината

Хай Левъл Проджектс ЕООД http://hi-level-projects.com/

Хай Левъл Проджектс ЕООД

Заслужаваме наградата, защото си поставихме за цел да дигитализираме потребителското преживяване свързано с уникалната природа на България и в частност Национален Парк Централен Балкан. Приложението, което създадохме използва авангардни технологии за представяне на забележителностите в парка както и богата информация за тях. Голямото предизвикателство беше да интегрираме детайлна карта на Националния парк в съответствие със стандартите за GIS и обмен на географски данни, което да се ползва и офлайн поради спецификата на GSM покритието в планината.
Постарали сме се да осигурим полезно потребителско изживяване чрез уникалния, детайлен дизайн на векторните карти, които показват балкана в най-малки детайли. Автоматизирали сме процеса на навигация и сме решили множество технологични предизвикателства свързани с записването и споделянето на маршрути, точки и измерване на разстояния. Иновативно е превключването на картата в изгледа от 2D в 3D режим.
Приложението ще бъде полезно на всички, които обичат или искат да се докоснат до съкровищата на Стара Планина. То предлага възможности за изчертаване на маршрути и навигация в парка, информация за различни забележителности, обмен на ГИС информация между потребителите, функция свързана с безопасността чрез изпращане на сигнали за помощ както и детайлни описания за режимите в парка.
Приложението е налично за двете най-популярни платформи – Android и iOS и може да бъде свалено и инсталирано на всички видове устройства.
Продукта е с ясно изразена българска идентичност и компанията е изцяло Българска без чуждестранно участие. В момента приложението е в бета версия и предстои качване на пълната версия до няколко седмици и не сме го презентирали поради което не е набрало достатъчна популярност.
Приложението е безплатно и може да се тегли и инсталира от целия свят.

Новини

26.02.2020

Победители в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2019 г.

Събитието премина под знака на 25 г. БАИТ, която годишнина ще се отбележи през 2020 г. На официална церемония вчера бяха отличени победителите в отделните категории от конкурса „Наградите...

07.02.2020

Известни са номинираните за „Наградите на БАИТ 2019“

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2019 година. Победителите ще бъдат обявени на официална Церемония по връчване на...

15.01.2020

108 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2019 г.

108 регистрации от личности, компании и институции бяха направени в конкурса  „Наградите на БАИТ“ за 2019 г. до края на срока за регистрация на 13 януари 2020 г. Най-голяма...

 

Златен спонсор

Polycomp Kaufland

Сребърен спонсор

Datecs B-Trust by Borica СуперХостинг.БГ Акронис България

Бронзов спонсор

Ciela Norma Ardes Sofia Airport Center

Партньори

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ БНР Bloomberg TV Bulgaria ICT Media Computerworld CIO TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Национално сдружение на общините в Република България Eleven ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Национален център за безопасен интернет Innovation Starter JA Bulgaria Pixelmedia.bg Bulgarian Startup Association Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП