Начало Партньори Контакти Поверителност English

10-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2020 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика

Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика

"Ондо Солюшънс" ООД https://ondo.io/

"Ондо Солюшънс" ООД

"Ондо Солюшънс" ООД е българска компания, основана през 2020 г. за предоставяне на ИТ услуги и решения в земеделието. Компанията разработва продукта Ondo - високотехнологична система за автоматизирано управление на напоителния процес, прецизно торовнасяне, климат контрол и мониторинг за всички култури. Използването на Ondo осигурява на земеделските производители устойчив растеж с оптимални ресурси, води до автоматизация на процесите и прецизиране на производството, увеличавайки добивите и маржа на печалбата. Ondo е подходящ за внедряване в оранжерии, лозя, овощни градини, царевица, зеленчукови, полски и маслодайни култури, като разполага с решения за малки, средни и големи производители.

Икономическите ефекти от реализацията на Ondo за земеделските производители са на база на обратната връзка от потребителите на Ondo, както и на база на предварително разработени тестови модели на продукта. Очакваният и в голяма степен постигнат икономически ефект е свързан с икономията на ресурси и повишаване на добива на земеделските производители:
- Постигане на устойчиви добиви;
- Спестяване на ресурси: вода - над 85%, енергия - икономии от над 50% на електричество, дизел, газ и други източници на енергия, торове - над 40%;
- Решава проблема с недостига на квалифицирана работна ръка;
- Редуциране на възможността от човешка грешка и осигуряване на възможност за оптимизиране на оскъдния в земеделието човешки ресурс;
- Оптимизиране на времето, необходимо на фермерите при отглеждане на земеделската си продукция;
- Индивидуален подход при търсене на ефективно решение, съобразено със специфичните нужди и бюджетни възможности на всеки производител, независимо от обема на произвежданата от него продукция и размера на стопанството;
- Изграждане на необходимата техническа и технологична инфраструктура и предоставяне на достъпни качествени допълващи услуги. Навременна и качествена поддръжка на системата, ефективно решаване на възникналите проблеми и непрекъснато внасяне на подобрения;
- Достъпни цени, позволяващи възвръщане на инвестицията за период от около 1 година;
- Минимизира ефекта от глобалните промени на климата, неговата непредвидимост и негативните последствия за земеделските производители като засушаване, наводнения, болести и др.;
- Оптимизира ефективността на процесите в селското стопанство и решава проблема с неефективното използване на ресурси;
- Подпомага споделянето на все по-трудно достъпния експертен опит в земеделието в лицето на агрономи и друг експертен потенциал;
- Стимулира интереса и привличането на младите да развиват земеделие;
- Повишава нивото на дигитализация в земеделието, както и нивото на осведоменост на земеделските производители за възможностите на цифровите решения и ползите за тях;
- Прилага добри практики и експертен опит при развитие и внедряване на технологичните иновации и превръщането им в приятно потребителско преживяване на полето или в оранжериите.

С използването на Ondo земеделците не само ще отговорят на условията, заложени в Зелената сделка на Европа, без това да има негативен ефект върху продукцията им, но и ще спестят разход за торене на културите. И двата резултата несъмнено ще им помогнат да бъдат конкурентноспособни на европейския пазар, като преминат към новите норми в производството без стресови ситуации.

Ondo е технологичният инструмент за овладяване на негативните последици от настъпващите климатични промени и преодоляване липсата на квалифицирана работна ръка в аграрната сфера.

В края на 2020 година компания “Ондо Солюшънс” ООД получи статуетка за Иновативно новостартирало предприятие от Националния конкурс "Иновативно предприятие на годината".

"Работоспособни.бг" ЕООД https://rabotosposobni.bg/

"Работоспособни.бг" ЕООД

"Работоспособни.бг" ЕООД е специализирано предприятие за хора с увреждания и е вписано като такова и в регистъра на Агенцията на хората с увреждания /АХУ/ и като член на Националната федерация на работодателите на инвалиди /НФРИ/.

През 2018 година "Работоспособни.бг" ЕООД извърши цялостен процес на дигиталната трансформация на дейността си, чрез навлизане в областта на високите технологии, като възложи и самостоятелно финансира разработката на: Работоспособни.бг. В началото на второто тримесечие на 2019 г. разработката е изцяло въведена в експлоатация с цялата си функционалност.

Работоспособни.бг е единствената по рода си социална кариерна платформа, предоставяща реални възможности на бизнеса, свързани с привличането на значими за пазара на труда социални групи към реална и ефективна заетост. Платформата откликва на кариерните нужди на хората с увреждания и е поставена в услуга на нарастващия брой социално-отговорни работодатели, като създава реална комуникационна среда, свързваща търсещи и предлагащи работа.

Работоспособни.бг отчита дефицитите на мобилност при хората с увреждания, които стесняват териториалните им хоризонти на трудовия пазар. В тази връзка платформата е специфично разработена, отличавайки се с изчистен дизайн и интуитивен интерфейс, следвайки структурно териториалното разделение на страната, като по този начин създава условия комуникацията да се сведе до ниво община и всяко населено място, обособявайки множество сегментирани възможности на трудовия пазар.
Поради големият интерес от страна на бизнеса през май 2020 г., в обхвата на платформата Работоспособни.бг е включена и общността на хора в пенсионна възраст. За мащабите и периметъра на действие на Работоспособни.бг: https://rabotosposobni.bg/?mod=article&id=24

Професиите на съвременния свят не допускат дискриминация по никакъв признак. Нещо повече – съвременният пазар на труда трябва да обхваща и обединява уменията на всички работоспособни лица, за да може икономиката да се развива в крак с настоящите и бъдещи технологии и да отговори на предстоящите предизвикателства.

Българската икономика, в сферите с дълги традиции, както и в развиващите се отрасли, се нуждае от приноса на цялото общество.

Мисията на Работоспособни.бг е да направи пазара на труда по-ефективен, като създаде нужния потенциал за развитие на социалната икономика в Република България.

За дейността си по разработката и експлоатацията на платформата дружеството е отличено с:
Грамота за активно участие от Организационния комитет на Седмия европейски форум на социалните предприятия, / София 16-18 април 2018 г.,/ по време на българското председателство на ЕС за презентацията на разработката Работоспособни.бг.

Награда за иновативен продукт от Организационния комитет на Осмия европейски форум на социалните предприятия / Пловдив 28-31 март 2019 г. /, връчена от министъра на МТСП.

Награда в конкурса „Годишна национална награда за социална иновация" - 03.12.2019 г., организиран от МТСП, в категория „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“.

"Работоспособни.бг" ЕООД е удостоено и включено под № 3 в Списъка на организациите одобрени да ползват знака "Произведено в България от хора с увреждания", утвърден и поддържан от АХУ.

"Работоспособни.бг" ЕООД е социално предприятие /клас А/, вписано в Регистъра на социалните предприятия, поддържан от МТСП.

За кратко време Работоспособни.бг успя да придобие национално покритие и представителство, както и да създаде устойчива среда за социалното предприемачество, като екипа своевременно споделя публично информацията за развитието на проекта: https://bnr.bg/hristobotev/post/101200009

Fantastic Services www.fantasticservices.com; www.fantasticservices.bg

Fantastic Services

Нашата мисия във Фантастик Сървисес е да създаваме услуги, които хората обичат, залагайки на технологични решения, където е възможно, и на човешкия фактор - там, където е от най-голямо значение. Нашата визия е да бъдем най-удобното и иновативно място за поръчване на първокласни услуги. Нашият иновативен подход в комбинация с останалите ни предимства ни позволява да предлагаме голям на брой интегрирани услуги на различни пазари - част от които Великобритания и Австралия.

Огромен принос за реализирането на нашата мисия, визия и цел се дължи на пълноценното ни партньорство с технологичната компания „Сървис О Ес“ АД и интеграцията на техният продукт в нашите операции. Софтуерните продукти в сектора на услугите където оперираме покриват една малка или никаква част от нуждите на бизнеса ни.

След внедряването на системата на “Сървис О Ес” АД през 2015-та година до ден днешен наблюдаваме непрестанно подобряване на обратната връзка от клиентите ни. Нашите потребители лесно и без усилия поръчват и управляват техните поръчки. От друга страна партньорите ни с лекота управляват техния бизнес посредством системата. Запитванията от клиенти свързани с обработка на техните поръчки е спаднала с над 80 процента само през последните 3 години, предвид удобството което имат използвайки системата на “Сървис О Ес” АД.

Продуктът на „Сървис О Ес“ АД ни помогна с:
• Цялостна букинг система и разновидности на продажби:
• Напълно автоматизирани поръчки
• График в реално време
• Гъвкаво ценообразуване
• Оптимизация на пътувания и дестинации
• Интегрирано управление на Кол Център

През 2020-та година, във време на необратими промени и несигурност в световно ниво и икономическа нестабилност, „Сървис О Ес“ чрез своята проактивност и иновативност ни помогнаха и въведоха нови функции. Някои от тях са:
• Автоматична размяна на услуги между партньорите –
• Бърза и ефективна обработка на запитвания посредством изкуствен интелект
• Видео обаждания интегрирано в съществуващите мобилни приложения на „Сървис О Ес”
• Интегриране на софтуерни телефони с цел улесняване на дистанционната работа
• Обединяване на канали за комуникация посредством различни чат приложения
• Подобряване на системата за онлайн и офлайн плащания улеснявайки процеса значително успяхме да отговорим на предизвикателството за изгубено време от партньорите и спестихме 30,000 мили в първите 4 месеца след имплементирането

Благодарение на иновативната, адаптивна и прозрачна платформа на „Сървис О Ес“ АД, Фантастик Сървисес ЕООД успя през Декември 2020-та година да получи с отличие международните сертификати за управление на качеството ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 45001.

Интегрираните функционалности на „Сървис О Ес“ АД могат да бъдат видяни на нашият уебсайт: https://www.fantasticservices.com/

За повече информация относно нашите социални инициативи моля посетете тази страница секция Fantastic Together: https://fantasticservices.bg/filosofiya/

За повече информация относно продукта на „Сървис О Ес“ АД моля посетете: www.serviceos.com

NearSoft http://www.nearsoft.eu

NearSoft

NearSoft е изцяло българска компания, подпомагаща предприятията в практическата им трансформация към Индустрия 4.0. Фирмата предлага иновативни софтуерни решения за преобразуване и въвеждане на нови бизнес модели на управление, основани на добрите производствени практики, залегнали в съвременни управленски философии от типа на Lean 6-Sigma, GMP, JIT, TQM и други. Разработената от NearSoft платформа за оперативно управление - MOM4, предоставя основните софтуерни инструменти за постигането на тази цел.
Ролята на МОМ4 в изграждането на „интелигентни фабрики“( „Smart Factory“, „Industry 4.0“) е да координира и управлява интелигентните устройства (IoT) и производствения персонал, събирайки голямо количество оперативни данни за захранване на системите за изкуствен интелект и машинното самообучение с първични данни. С помощта на МОМ4, всички потребители - от операторите в производството до мениджърите, могат да вземат ефективни решения в реално време, както на технологично-производствено ниво (продукти, планове, история на технологичните параметри и др.), така и на оперативно-отчетно ниво (отчети за производствените процеси, престои, капацитет, натоварване и други).
NearSoft е приел за своя мисия активното си участие в подготовката на българската икономика за предизвикателствата на 4-тата индустриална революция (Индустрия 4.0) и работи в тясно сътрудничество с Министерство на икономиката, Софийска община, БАИТ и университетите за постигането на тази цел. Екипът на NearSoft е автор на няколко международни научни публикации и е търсен гост на медийни събития.
За своя иновативен подход NearSoft многократно е оценяван и награждаван на престижни международни форуми (Creative Business Cup, IoT Adventure Forum, CGI) и е единствената фирма от Източна Европа, представена за пореден път в справочника “MOM Solution Guide 2020 – MES“ на The Manufacturing Operations Management Institute (MOMI).
NearSoft е блестящ пример за малка българска фирма, която има значителен принос, създавайки нови иновативни продукти и е конкурента на глобално ниво с фирми от ранга на Siemens, GE и SAP.

БОРИКА АД https://www.b-trust.bg/

БОРИКА АД

Електронен подпис B-Trust

Облачният квалифициран електронен подпис (Облачен КЕП) B-Trust позволява подписване на документи онлайн без допълнително хардуерно устройство. Издава се онлайн за еднократно или многократно използване. B-Trust e част от пъзела за дигитална трансформация на бизнеса, българската икономиката и цялостна модернизация на услугите – в частност електронно подписване на документи и клиентска автентикация.

БОРИКА е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България. Компанията е лидер в предоставянето на услуги във финансовия сектор и за близо 30 години от нейното съществуване, компанията се е превърнала в предпочитан и доверен партньор за банките и бизнеса в страната. Важно място в портфолиото на БОРИКА заема разработването на иновативни финтех продукти, сред които стратегически фокус е B-Trust.

За да отговори на потребностите на потребителите от модерни технологични решения за сигурна и удобна отдалечена идентификация, БОРИКА стартира проект за създаване на инфраструктура, която позволява на клиентите сигурно и надеждно отдалечено подписване на документи с квалифициран електронен подпис. Технологичен партньор в разработката на софтуерния продукт е Мусала Софт – компания с богата технологична експертиза и множеството успешно реализирани проекти. Мобилното приложение B-Trust Mobile разработва Dais Software-компания, специализирана в банкови и финтех решения.

Облачният квалифициран електронен подпис (Облачен КЕП) B-Trust измества познатия квалифициран електронен подпис от смарт карта на отдалечена сървърна платформа, като запазва правната сила на квалифицирания електронен подпис, а именно еквивалентен на саморъчния. Системата позволява на крайния клиент да подписва със своя подпис без да разполага с физическо устройство (хардуерен КЕП), а чрез използването на своя мобилен телефон или таблет - частният ключ се съхранява на сигурен хардуерен модул в центровете за данни на Борика. Решението е модулно базирано, включва мобилно приложение, клиентски портал, агентски портал, компонент за сглобяване на подписани документи, интерфейси за издаване и подписване на документи и др.

Електронната идентификация на физическо лице е услуга, чрез която БОРИКА подпомага бизнес организациите и държавните институции за надеждна отдалечена идентификация на техните клиенти при ползване на е-услуги. Използването на Облачен КЕП и подписването на документи се осъществява през мобилното приложение B-Trust Mobile и чрез достъп до портала https://my.b-trust.bg/. Облачен КЕП може да бъде издаден чрез отдалечена идентификация, без да е необходимо лично явяване в офис на БОРИКА. Той може да бъде издаден и за еднократно ползване, с цел подписване на конкретен електронен документ, след което валидността му автоматично се прекратява. B-Trust позволява предоставянето на услуги през електронните канали, лесна и сигурна идентификация на потребителя, дигитализация на административните процеси, премахване на традиционния хартиен документооборот. Така чрез цялостна стратегия, фокусирана върху иновации, сигурност и грижа за хората, B-Trust смело позиционира е-услугите в България в нова дигитална среда.

Криптоапс ЕООД https://gostartups.net

Криптоапс ЕООД

GoStartups е стартираща компания основана през началото на 2018 година от Мартин Куванджиев. Целта на компанията е да подпомага стартиращи и вече стартирали компании в дефинирането на продукта, създаването му и внедряването му на пазара. По този начин GoStartups работи в полза на българската икономика и стимулира реализацията на ИТ проекти с потенциал за обещаващо високи резултати в международен мащаб.

Компанията се отличава с отличното качество на изпълнение и много висок процент на успеваемост на проектите, разработени от екипа. Основният продукт на компанията е бизнес модел за бързо внедряване на новаторски продукти, който е уникален по рода си и е доказал своята успеваемост на световно ниво през 2019 г. и 2020 г.

GoStartups вярва в развитието на българските ИКТ продукти и поради тази причина около 25% от дейността на компанията в България е pro bono (без заплащане от клиента), като това се случва само и единствено за стартиращи български продукти с ограничен начален капитал. През 2020 година компанията е внедрила на пазара 6 нови български продукта и 5 международни. Общият брой потребители на продуктите, създадени от GoStartups, надвишава 700 000 души в световен мащаб.

Като иновативна компания, GoStartups използва технологии, които са нови на пазара. През 2020 година екипът от ИТ специалисти допринася за развитието на множество open source проекти като Coveralls, Fastlane, NodeJS, Trezor Blockbook и Slather, JOSE-Swift, Hamilton, AuraConnect.

Иновативни технологии, които GoStartups използва през 2020 година:
- CoreML - Machine Learning платформа от Apple
- TensorFlow
- Tesseract + OpenCV
- ARKit - Augmented Reality
- Bitcoin, Ethereum and Aethernity SDK - Blockchain Development

Продукти, внедрени от GoStartups през 2020 година:
- Helpy.BG - Платформа за безплатни услуги за България
- Activ5 - приложение за фитнес тренировки в домашни условия
- ActivForce - приложение за физиотерапия
- xChange.bg - мобилно приложение за най-голямата борса за криптовалути в България
- Protecto - Мобилно приложение за сигурно криптиране и декриптиране на файлове
- MRZ-Read - фреймуърк за разпознаване на MRZ информация на документи от снимки
- æLink - проект, който свързва различни блокчейн технологии, за да могат да комуникират и изпълняват транзакции помежду си
- Assetify - бизнес ориентирана платформа за осигуряване на кредит със залог в криптовалута
- DroneMapsBG - Карти за пилотите на дронове в България

Награди, спечелени през 2020 година:
- Победител в Starfleet 2020
- Победител в Human DeFi Hackathon
- Tech Professional of the Year - Global Tech Summit

Мисията на екипа е да създаде устойчива среда за предприемачество и разработка на решения, като същевременно непрестанно споделя публично за своите проекти, намерения, опит, ноухау и бизнес ползи при участие в дейността на проекта. За да отговори на високите очаквания за продуктивност и качество, характерни за висококонкурентния ИТ сектор, GoStartups прилага в работата си съвременни технологии и разрешава бизнес предизвикателствата си с модерни процеси на работа. Равносметката за успеха на стартъпа през последните години сочи, че GoStartups има висок принос за позиционирането на българския ИКТ бранш на международната сцена чрез уникалния по рода си подход за работа.

ЛогиСофт ЕООД http://www.logisoft.bg

ЛогиСофт ЕООД

Модулните управляващи решения на ЛогиСофт покриват различни браншове на българската индустрия и интралогистика. Фирмата е пионер за България и в двете модерни сега Индустрия 4.0 и Интралогистика 4.0 с над 23-годишен опит в областта на PLC / Drives решения. ЛогиСофт е и Solution Partner на Siemens в направление Motion and Drives. Ползите за българската икономика са отдавна видими в автоматично произведените милиарди броя шоколадови блокчета, пакетчета кафе, керамични и бетонни керемиди и др. Нашите системи за автоматизация се базират на разработени и усъвършенствани през годините софтуерни модули на ЛогиСофт и отдавна са доказали своята брилиантност и качество в практиката.
През изминалата година решенията на Логисофт достигаха до ниво на цялостно управление на цели фабрики. Разширихме обхвата на нашата дейност и в зоната на българския куриерски и спедиторски бизнес чрез реализацията на супер иновативен измервателно - идентификационен портал.
Клиенти на фирмата в България са Mondelez, Jacobs Douwe Egebrts, Bramac, Kyowa Еurope, Nestle, Siemens и др.
Фирмата има и невероятно силни интралогистични решения в международен план, главно при системи за онлайн търговия и производствено-логистични комплекси за световни лидери. Със сигурност уникалният ни опит в това актуално за обстановката направление може успешно да бъде приложен и за проекти в България.
Работата ни по тези над 30 големи проекта в 23 различни държави беше забелязана и номинирана на миналогодишния конкурс на БАИТ.

Силвър Стар Моторс ЕАД http://www.mercedes-benz.bg

Силвър Стар Моторс ЕАД

В началото на дейността си през 2017-та, Силвър Стар използва външни доставчици на цялостни ИТ решения. С разрастването на обхвата на операциите, развитието на продуктовото портфолио и разширяването на базата от клиенти системите трябваше да покрият целия обем от информация и функционалности. С цел оптимизиране на процесите и повишаване на ефективността през 2019 се взема решение управлението на ИТ услугите да се прави с вътрешен ресурс и това предопределя необходимостта от имплементиране на ново ERP решение.
Компанията се насочи към Dynamics 365 поради наличността на локален партньор с опит в интегрирането на такъв тип решение към системата за управление на дилърства – AutoMaster, която генералния дистрибутор на Mercedes-Benz използва в своите бизнес процеси.
Проектът стартира с мигрирането на ключовите IT услуги – дата центърът, свързаността и управлението през ноември 2019. Това поставя основите на миграцията на бизнес апликациите – системата за управление на дилърствата и системата за финансов контрол (AutoMaster и Microsoft Dynamics 365), в началото на 2020. Първата фаза бе имплементирането на всички процеси за следпродажбено обслужване на автомобили през януари, последвано от процесите по продажба през юли. Голяма част от процеса по въвеждане се случи по време на пандемичната обстановка, в която 25% от служителите на компанията работят дистанционно.
Имплементирането на новата ERP система доведе до цялостно реорганизиране на IT процесите и операциите в компанията. Чрез ежедневно съдействие и подкрепа от локалните и международните доставчици на услугите, Силвър Стар успя да приключи имплементацията в зададения срок, да създаде ефективна обща работна среда между системите за управление на дилърствата и за управление на финансите, да обучи и паралелно да премина през процеса на адаптация със служителите, които ежедневно оперират със системите в четирите локации на компанията (София, Пловдив, Варна и Бургас).
Благодарение на реализацията на този проект при обявяването на извънредното положение и развитието на епидемиологичната обстановка в страната, служителите, които са изпратени в home office, продължиха да имат непрекъснат достъп до системите и така се гарантира изпълнението на ежедневните задачи в компанията. Това помогна да се запази високото ниво на продажби и следпродажбени услуги за клиентите на Mercedes-Benz, да се подобри базата данни с клиенти и да се даде възможност за предоставяне на индивидуализирани оферти за всеки автомобил и всеки регистриран клиент. Успешното изпълнение на този проект позволи на компанията да намали годишните ИТ разходи до 60%, да подобри производителността на екипа, да ускори обработката на данни, отчитането и вземането на бизнес решения, да оптимизира използването и контрола на ИТ услугите.

УМБАЛ "Св. Анна"-София АД http://www.sveta-anna.eu/bg/

VІVАСОМ e coлидapeн c мeдицинcĸия пepcoнaл, ĸoйтo e нa пъpвa линия в бopбaтa c пaндeмиятa oт СОVІD-19 и пpeдocтaвя мoдepeн дeзинфeĸциpaщ poбoт нa УMБAЛ „Cв. Aннa“.
Cмapт poбoтът мoжe дa paбoти нa 4G и 5G, ĸaĸтo и пpeз Wі Fі. Toй изпoлзвa пo-пpиpoдocъoбpaзнa тexнoлoгия в cpaвнeниe c oбиĸнoвeнитe пpeпapaти, тъй ĸaтo изxoднитe вeщecтвa oт paбoтaтa мy ca ocнoвнo вoднa пapa и ĸиcлopoд, бeз тoĸcични пpoдyĸти.
Aвaнгapдният poбoт M2D ce движи aвтoнoмнo и изпoлзвa инoвaтивнa cиcтeмa зa пoчиcтвaнe „drу fоg”. Tя имa ĸaпaцитeт зa cтepилизиpaнe нa гoлeми пoмeщeния и мoжe дa зaмecти cтaндapтнoтo дeзинфeĸциpaнe c фopмaлдexидни пpoдyĸти, ĸaтo ocигypявa зaщитa cpeщy paзлични видoвe виpycи.
Интeлигeнтнoтo ycтpoйcтвo щe бъдe изпoлзвaнo в цeнтpaлния oпepaциoнeн блoĸ нa „Cв. Aннa“. To eлиминиpa виpycи, гъбичĸи, cпopи, бaĸтepии. Koнтpoлът и нaблюдeниeтo ce ocъщecтвявaт диcтaнциoннo. Cpeд фyнĸциoнaлнocтитe мy e възмoжнocттa зa cъcтaвянe нa гpaфиĸ зa дeзинфeĸция нa фиĸcиpaни тoчĸи и пoмeщeния зa пoчиcтвaнe. Poбoтът paзпoлaгa c aвтoнoмнa нaвигaция и фyнĸция зa пpeoдoлявaнe нa пpeпятcтвиятa, caмoзapeждa ce, пoдxoдящ e зa пoчиcтвaнe нa paзлични пoмeщeния.
 

Новини

24.02.2021

Победители в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2020 г.

За 10-а поредна година на официална церемония бяха отличени победителите в отделните категории на конкурса „Наградите на БАИТ”. За първи път събитието се проведе във виртуално студио и...

08.02.2021

Известни са номинираните в отделните категории на конкурса Наградите на БАИТ за 2020г.

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2020 г. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония на 24 февруари 2021...

12.01.2021

93 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2020 г.

93 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до края на срока за участие в 10-то издание на конкурса „Наградите на БАИТ“. Най-много подадени проекти има в...

 

Златен спонсор

АЛСО България

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Акронис България

Бронзов спонсор

Ciela Norma Ardes Ърнст и Янг България

Партньори

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ БНР Bloomberg TV Bulgaria Computerworld CIO TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Национално сдружение на общините в Република България Eleven ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park JA Bulgaria Pixelmedia.bg Инженер.bg ДигиталнаИндустрия.bg БТПП БСК DevStyler