Начало Партньори Контакти Поверителност English

11-то издание

Конкурс Наградите на БАИТ за 2021 г.

Кандидатствай

Участници

Начало » Участници» STARTUP Компания

STARTUP Компания

HRM Solutions https://shredy.bg/

HRM Solutions

Искаме да представим иновативно софтуерно решение за изцяло дигитализирано управление на трудовите правоотношения - sHRedy. Първото в България, легитимно, електронно трудово досие. Иновативен софтуер, създаден от българския стартъп „HRM Solutions”, предоставящ безхартиено решение за изпълнение на процесите в отношенията между служител и работодател.
Целите са ни:
- да предоставим технически издържано решение, което обхваща всички процеси, свързани с трудовите правоотношения между работодател и служител.
- да създадем удобство и бързина на комуникацията, особено в режим „работа от разстояние“.
- да предоставим технология, свързана с човешките ресурси, която да помага и да има жизненоважна роля в отговора на ЧР свързан с COVID-19.
- Чрез нея да помогнем на компаниите да станат по-отзивчиви и гъвкави в настоящата ситуация. Тъй като новите технологии променят напълно повечето компании, принуждавайки HR специалистите винаги да търсят нови начини за подкрепа, ангажиране и набиране на персонал.
- да помогнем на компаниите да се трансформират, да стават по-зелени и ориентират „digital“ - по-бързо, по-ефективно и от всяко място!
С нашето решение се автоматизират основните HR процеси: назначаване/напускане, управление на отсъствия, размяна на документи
Даваме възможност, по електронен път, да се обменят документи - договори, служебни бележки, анекси, заповеди, правилници и др., както и да се управляват взаимоотношения, свързани с отсъствия, отпуски, отчитане на работно време, работа от вкъщи или офис.
sHRedy изцяло дигитализира трудово-правните отношения и премахва едни от най-често срещаните проблеми на компаниите, като:
• генериране на големи обеми хартия,
• тромаво документиране на процесите,
• трудно намиране на конкретни документи;
• нуждата от физическа размяна на документи, разходи за куриери и физическо съхранение на бази данни;
• лимитира предпоставките за грешки и неспазването на срокове.
С решението ни добавяме стойност и многобройни ползи за:
- Работодатели: Оптимизиране и автоматизация на процесите, Намаляване на разходите, Масово подписване, Минимизиране на риска от загуба на документи и злоупотреба с информация, Персонализиран достъп до информация, Повишаване на ефективността на персонала.
- Служителите: Личен електронен подпис, издаден от разстояние, Mобилно приложение, Self-service, Възможност за отдалечено ползване
Ползвате уеб версия и мобилно приложение и с лекота достъпвате документацията от всяко място, с гарантирана сигурност и бързина на процесите.
100% правна валидност на дигитално извършваните процеси.
sHRedy позволява на всички да работят по-интелигентно - хората да правят повече, с по-малко усилия.
Представяме изцяло български софтуерен продукт, съобразен с българското законодателство и напълно легален продукт за българския пазар; Първи го реализирахме в България, и смело твърдим, че сме най-добрите в това което сме създали.
- Напълно сигурен и съобразен с всички изисквания за обмен и защита на лични данни
- Премахва хартията от работното Ви ежедневие и изцяло дигитализира взаимоотношенията служител-работодател;
- Позволява да назначите служител от разстояние с електронно генериран трудов договор, подписан с дистанционно издаден електронен подпис;
- Дава възможност да следите за изпълнение на работното време, работа по проекти, отпуски, дистанционна работа и др.
- Освобождава ви от необходимостта да водите хартиени бази с данни, регистри и да се губите в тях.

Sappience https://www.sappience.digital/

Sappience

Sappience е първата продуктова компания (ISV) в региона на Централна и Източна Европа, базираща продуктите си изцяло на Low-Code методите за разработка на софтуер и Low-Code платформата на Microsoft - Power Platform. Компанията е основана през втората половина на 2019 година с мисията да предостави начин и възможности на предприятия в индустрии, които изискват множество физически активи, за да поддържат бизнес процесите, да управляват всеки стадий от жизнения цикъл на активите си с Дигитални Близнаци.

Sappience навлиза на пазарите в Северна Америка, Азия и Централна и Източна Европа с Low-Code софтуера за управление на активи - Asset Insider. Продуктът е създаден за компании в индустрии като телекомуникации, енергетика, химическа и добивна промишленост, логистика и транспорт на стоки, комунални услуги и други. Едни от отличителните черти на Asset Insider са способностите му да извлича и използва исторически данни и данни в реално време за физически обект чрез негов Дигитален Близнак. От планиране, поддръжка и проследяване до експлоатация и амортизация, потребителите могат да организират, да автоматизират и да правят прогнози за планове за поддръжка на оборудване/инфраструктура, производствената ефективност, продължителността на жизнения цикъл и др.

Повече информация за Asset Insider: https://connect.sappience.digital/asset-insider-experience

Sappience е разпозната като Microsoft Preferred Power Apps партньор и двукратен Gold Status партньор в направленията Application Development (Разработване на приложения) и App Integration (Интеграция на приложения). Екипът на компанията е отличен за успешно реализирани проекти и технически познания за:
• Проектиране, разработване и поддръжка на облачни и уеб-базирани приложения;
• Интеграция и конфигуриране на облачни технологии в различни звена в една организация.

Официални значки за Application Development Gold Status Competency, App Integration Gold Status Competency и Silver Small and Medium Cloud Solutions Competency: https://www.sappience.digital/2021/12/06/sappience-achieves-double-microsoft-gold-partner-status-in-just-3-months/

Sappience продължава развитието на дейността си в сферите на управлението на физически активи и прилагането и създаването на Дигитални Близнаци чрез Low-Code технологията. С този подход компанията цели да разгърне потенциала на бизнеса да извлича максимална добавена стойност от своите активи и системи като:

• Развият начина си на мислене в посока Интелигентно управление на активи;
• Вземат предвид изискванията и целите на съответните заинтересовани страни;
• Осигурят адаптивна и гъвкава среда за тестване, изграждане и внедряване на своята стратегия за управление на активи;
• Възприемат проактивен подход за поддръжка на активите;
• Свържат бизнеса и технологиите; физическия и дигиталния свят;
• Съхранят и предадат опита на служителите.

АМПЕКО ООД https://www.ampeco.com/

АМПЕКО ООД

АМПЕКО стартира нетипично за български стартъп: с голям брой съоснователи - цели 6, както и със солидна инвестиция в размер на 240 хил. евро от български ангел инвеститор, още на ниво концепция. От самото начало компанията е с глобални амбиции и докато тече разработката на продукта, се търсят клиенти в най-различни пазари - от Великобритания и западна Европа, до Азия и Америка.

Днес, 3 години след старта, за АМПЕКО работят над 50 колеги. Младата продуктова компания вече работи с близо 100 фирми на 6 континента и е един от лидерите на пазара във Великобритания, където е основният фокус през последните 12 месеца, а целите за 2022 г. са насочени към САЩ.

Продуктът на АМПЕКО покрива голямо разнообразие от бизнес модели и приложения, свързани с управлението на зарядна инфраструктура за електромобили. Клиентите избират АМПЕКО от една страна, заради изключително добре развитият продукт, който адекватно покрива всеки аспект, свързан с управлението на зарядна инфраструктура за електромобили. От друга страна, гъвкавите възможности за интегриране и надграждане, свързване със съществуващи системи на оператора, са друг фактор, който прави АМПЕКО предпочитан избор.

Възможностите за балансиране на електрическите мощности, умното планиране на зареждането, така че да се оптимизира цената за зареждане и да се оптимизира натоварването на мрежата, са също важни причини клиентите да изберат АМПЕКО.
Какво е рецептата на успеха на стартъпа АМПЕКО? Шестимата основатели на компанията разполагат със значителен опит в разработването на софтуерни продукти и преди да основат компанията разглеждат сектори, в които се очаква значителен растеж. Това обуславя възможността за появата на нови бизнеси, които да се превърнат бързо в лидери в сферата. Насочват се към електрическата мобилност не само, защото секторът към този момент дава знак, че ще расте с бързи темпове, но и защото са запалени за електрическите автомобили.

Шестимата проучват различни вертикали в този сектор и установяват, че съществува ниша, свързана с управлението на зарядни станции, която не е празна, но съществуващите решения не са на високо ниво и се насочват именно натам.

Оперирането на глобалния пазар с компания базирана в България е огромно предизвикателство. За АМПЕКО не работи и моделът, който други стартъпи налагат - да
развият и тестват продукта си тук преди да го лансират международно. У нас обаче електрическата мобилност е в много ранна фаза на развитие.

Затова от самото начало компанията е насочена към пазарите, където секторът е по-развит. През 2019 г., двама от основателите, които са ангажирани с продажбите, правят над 40 пътувания и провеждат стотици срещи на място, посещавайки различни събития, изложения и потенциални клиенти на място в Англия и други страни от западна Европа. Успяват да сключат първите договори още преди да има готова първоначална версия на продукта.

Локдаунът през март 2020 г. пък съвпада с момента, в който активно се работи за затваряне на seed round на финансиране. Плановете бързо се преосмислят, екипът се мобилизира и привлича няколко ключови клиента. Така от лятото на 2020 г. АМПЕКО успява да финансира растежа си изцяло с приходи от продажби.

Айрис Солюшънс ООД https://www.irisbgsf.com

Айрис Солюшънс ООД

Айрис Солюшънс ООД е българска Startup компания лицензирана от БНБ платежна институция за т.нар. Open banking услуги – услуги по доставка на информация по сметка и по иницииране на плащане – чл.4 т.7 ит.8 от ЗПУПС. Дружеството е интегрирало в своята кор-платформа ( IRIS PSD2 HUB ) повече от 30 банки и платежни институции в България, Румъния и Гърция вкл. Револют.
Изградената интеграция към публичните API на банки и платежни институции ни позволяват да развиваме и предлагаме услуги и решения на компании от целият бизнес спектър, като сред нашите клиенти са: Банка ДСК, Финтрейд, Брийзи, Микроинвест, Софийска вода, Ардес Информационни Технологии и др.
През 2021 година дружеството разработи и пусна на пазара първите платежни терминали позволяващи на търговците да инициират директни банкови плащания в своите дигитални канала ( IRIS Pay by click и IRIS Pay by link ). Решението, може да бъде имплементирано както в дигитални платформи и мобиллни апликации ( IRIS Pay by click) , така и в дигитални документи фактури, договори и IMP ( SMS, Viber, Whatsapp) - ( IRIS Pay by link ).
Платежните терминали позволяват на търговците значително да намалят разходите си по приемане на дигитални плащания, да оптимизират процесите си по събиране плащанията си и да подобрят клиентското преживяване.
Процесът на интеграция и онбординг на търговците е изцяло дигитален, без необходимост от откриване на нови платежна сметки. Възможност за поддържане на няколко сметки ( в една или повече банки ) към един терминал, плащания в 3 валути ( BGN, EUR, RON ), поддържане на 4 езика ( българиски, английски, гръцки и румънски ).
Демо на решението за дигитални платформи и e-commerce можете да видите тук
https://video.wixstatic.com/video/3258c1_45bcd339110446af8c837c4144cf283b/1080p/mp4/file.mp4
В прикаченият файл можете да видите демо на фактура за Софийска вода, в която чрез бутона „Кликни и плати“ клиентът може много удобно, лесно и коректно да заплати своето задължение, а търговеца да получи бързо дължимата сума, с точно отразено основание за транзакцията.

Александър Цветков / Болерон АД https://www.boleron.bg/

Александър Цветков / Болерон АД

Болерон АД е софтуерна компания създадена през 2019та с цел да дигитализира и да автоматизира процесите в застрахователната индустрия.
Към момента имаме на 1 млн евро финансиране от 6 инвеститора сред които (Илевън2, НВ2, Импетус Капитал и МФГ инвест).
Бизнес моделът ни е стабилен, защото имаме над 90% дългосрочна задържаемост на клиентите.
Накои от постиженията ни:
Първата дигитална платформа за напълно автоматизирано онлайн застраховане в България.
Първото мобилно приложение за закупуване и управление на застраховки.
Първата електронно подписана полица в България.
Първото 100% дигитално авто каско.
Едниствени на пазара, предлагаме възможност за подновяване на застрахователни полици с 1 клик през телефона на потребителите.
Смятаме, че сме от малкото стартъпи в България, които наистина променят цяла индустрия, като в момента повечето застрахователни компаниии стъпват на нашия процес и нох-хау при дигитализацията на процесите си.
Алкатраз България ЕООД https://www.alcatraz.ai/

Алкатраз България ЕООД

Alcatraz AI е “hardware-as-a-service” компания, която разработва хардуерен и софтуерен продукт за контрол на достъпа чрез биометрични данни. Продуктът, нар. Alcatraz Rock, използва 3D лицево разпознаване чрез AI за сигурен достъп до офиси и сгради, чрез контрол, разпознаване и оторизация без да е нужен допир (биометрична автентикация). Разработен да замени изцяло системата за контрол на достъпа на клиента, или да я допълни чрез интеграция, той лесно и бързо може бъде инсталиран на всеки вход.
Продуктът позволява автентикация от 1 и повече фактори (многофакторно разпознаване и оторизация) в зависимост от изискванията, напр. 2- или 3-факторна автентикация, която вкл. лицево разпознаване, карта за достъп и PIN.
Alcatraz решава накои от най-често срещаните проблеми с физическата сигурност чрез продукта си, като комбинира безпроблемно удостоверяване на лицето, откриване на непозволен достъп (tailgating) и видеонаблюдение на вратата – всичко в едно устройство. Включително функционалността да алармира потребителя в случай, че не е поставил маска, както и да помоли да я свали с цел разпознаване ако е с такава, съобразно COVID-19 изискванията.
Технологията може да бъде внедрена като облачно решение, хоствано от Alcatraz, или като локално решение, хоствано в ИТ инфраструктурата на клиента.
Обединяването на хардуер, софтуер и AI да работят заедно чрез синхронизиране от машината, до firmware на устройството и back-end на платформата, формирайки всички устройства в синхронно функционираща група, прави продукта уникален и интересен и поставя Alcatraz в категорията cutting edge technology!
Жизненоважно за успеха на Alcatraz и реализацията на продукта ни са хората от екипа, които са високо компетентни, високоефективни и адаптивни към динамичната среда, и правят симбиозата на хора и процеси успешна.

ГЛОБАЛ УЕБ СЪРВИС с Gala Ai https://www.galaai.com/

ГЛОБАЛ УЕБ СЪРВИС  с Gala Ai

Става въпрос за Gala Ai - гласов събеседник с изкуствен интелект
Gala е интуитивна система която, слуша, разбира и ви познава.

Тук може да видите видео на презентация която Gala сама си представя.
https://youtu.be/GrUwpYO_DZE

А тук можете да видите ситемата заредена на киоск работеща като гид в музей, вече обучена за обслужване на конкретен обект.
https://youtu.be/8EUA61UHxyk

Тук пък изпълнява ролята на виртуален консултант в супермаркет.
https://youtu.be/geSYx11saGM

Искам да подчертая, че Gala Ai е софтуер без конкуренция до момента.
Това не е чатбот каквито се ползват вече в някои институции.
Gala даже не е просто гласов асистент, от рода на Алекса на Амазон
а е гласов събеседник с много повече възможности.
И може да оперира съвсем като човек.
Предназначен е да обслужва бизнес операции.
Да комуникира с клиенти и посетители в онлайн и офлайн обекти както и да попълва документи под диктовка и др.
Полезна е при обслужване на клиенти на рецепция запазване на часове, комуникация, информация и помощ при попълване на документи и др.
Това Гала може да го прави и по-телефонна линия защото може да говори с клиенти и посетители и по-телефон
Ако проявявате интерес можете да тествате и самата Gala Ai
Достъпва се от https://www.galaai.com

Работи на устройства под windows, android или Linux през браузър Хром.
На андроид работи като гласов чатбот - при комуникиране се кликва на бутон.
Както е при гугъл асистент и Сири, а под windows може да се използва и като гласов асистент - все едно говорите с човек.
За да имате достъп до пълните възможности на Gala Ai трябва преди това да и разрешите да отваря автоматично прозорци в браузъра и да използва микрофон.
В нейният сайт е заредена тестова версия за общ непринуден разговор. Но разбира се може бързо да се обучава и за конкретни обекти.
В тестовата версия не е включен анализът на контекст в дълбочина, запомняне на предишни разговори, както и още няколко блока отговарящи за генериране на асоциации.
Но благодарение на голямата комплекност на структурата на Гала може да се тества и сега, въпреки, че не е напълно обучена.

ЗенХолд АД https://www.zenartvr.com

ЗенХолд АД

За краткото си съществуване ЗенХолд не само разработи иновативна VR технология, но ѝ намери международна пазарна реализация, привлече солидни инвестиции и спечели редица престижни отличия.
1/ Технология - Разработихме иновативна VR технология, съчетаваща похватите на фотограметрията и гейминга. Накратко – ползваме фотограметрия за хипер-реалистично пресъздаване на реални обекти и среди в 3Д. После ги нареждаме в Unreal гейминг енджина, създавайки интеркативно преживяване във VR, позволяващо на потребителя свободно да взаимодейства с виртуалната среда. Благодарение на експертизата на екипа, успяхме да разработим визионерската ни технология навреме, за да сме сред първите, предлагащи VR преживявания на B2B пазара.
2/ Пазарна реализация. Огромно предимство на целевия ни пазар е, че не е тясно профилиран. Бизнес клиентите ни принадлежат към разнообразни, глобални бизнес вертикали, защото нуждата от дистанционно обучение на персонала са универсални. Бизнеси от индустрии като производство, автомобилостроене, медицина, образование и развлекателната индустрия активно ползват VR при обучения и дистанционни дейности.
Според доклад на PwC от 2020, 23М работни места ще използват VR услуги за обучение на персонала си до 2030 г. VR използвана в бизнеса, ще нарасне от $ 950М до 4,26 млрд. долара през 2023г.
Възползвайки се от този глобален тренд, ЗенХолд успя да създаде портфолио от клиенти с най-висок профил. Сред тях е Министерството на отбраната на САЩ, които ни се довериха за изграждането на VR тренажор. Чрез него военните се упражняват в оказването на първа помощ на техни ранени колеги на бойното поле. Тренажорът е създаден по сценарий предоставен от армията на САЩ. В него са зададени различни индикатори, на база на които потребителят разбира дали е завършил успешно мисията.
В друга индустрия, в която сме отбелязали значителен пробив е културно-развлекателната ( първоначалната ни идея всъщност беше в тази насока – да създаваме различни дестинации във VR) . Съвсем наскоро предадохме най-значителния си проект на клиента ни CityNeon. Те предлагат образователни и забавни преживявания, базирани на световното културно-историческо наследство и допълващи колекциите от артефакти на най-големите музеи в света. City Neon ни възложиха изключителна задача – да заснемем и пресъздадем във VR две от най-вълнуващите световни дестинации – Мачу Пикчу и Гробницата на Нефертари. Получихме изрични разрешителни от съответните власти и пресъздадохме тези паметници на човешката цивилизация във VR. Края на м. ноември 2021, създадените от ЗенХолд виртуални интерактивни обиколки вече са факт и се радват на огромен интерес. Първата се ползва активно в Музея на Изкуството в Boka Raton, във Флорида, а втората – в бостънския музей на Естествените Науки. Подробности в линковете:
https://cityneongroup.com/explore-the-machu-picchu-and-the-golden-empires-of-peru-exhibit/
https://cityneongroup.com/ramses-the-great-and-the-gold-of-the-pharaohs-at-houston-museum-of-natural-science/
3. Инвеститори, отличия и медийно присъствие – през 2021 Morningside Hill Capital инвестира близо 1М евро в ЗенХолд. Въпреки, че можем да се само-издържаме от клиенти, тази инвестиция ни помага да разраснем екипа си, за да можем да посрещнем повече на брой поръчки.
https://therecursive.com/morningside-hill-backs-two-bulgarian-companies-with-near-e1-5m/
https://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2021/09/30/4259384_morningside_hill_investira_okolo_1_mln_evro_vuv_vr/
https://forbesbulgaria.com/2021/09/17/вселената-на-zen/
Един от малкото реципиенти в световен мащаб сме на наградата на Epic Games Epic MegaGrants ( пълен списък с победителите в линка) https://uploadvr.com/epic-megagrants-avatar-magnet/
Спечелихме конкурса на Innovation.bg в категория „Иновация в креативните индустрии“ 2021
https://innovation.bg/

Инсинерейшън Продъкшънс АД https://incineration.games

За трите години, в които Инсинерейшън оперира, работихме изключително усърдно, за да поставим България на световната карта в разработката на видео игри, включително и в сферата на така наречените “serious VR games”. Компанията е собственост на Гергана Грънчарова (29 г., бизнес развитие) и Юрий Попов (30 г., технически директор), като беше създадена след привличането на чуждестранна инвестиция. Няколко месеца по-късно, успяхме да привлечем значителен международен интерес към нас и вкарахме втора чуждестранна инвестиция за разработката на продуктите ни. През 2020 пуснахме на световния пазар две собствени видео игри за виртуална реалност - SpellPunk VR и A Very Bad Christmas Eve. И двете игри не съдържат насилие и са подходящи за всички възрастови групи. Дебютът на SpellPunk беше отразен ексклузивно в най-голямата международна медия за виртуална реалност UploadVR, a скоро след това десетки медии по целия свят разказаха на феновете си за играта, сред тях бяха значими медии като The Gamer, Gamasutra, 4 Players, 80 Level и други. От известно време SpellPunk VR може да бъде видяна в Youtube и Twitch, играна и споделяна от youtuber-и със стотици хиляди последователи. Напълно сходна е ситуацията и с коледната ни игра A Very Bad Christmas Eve. През 2021 продължихме развитието на игрите ни, както и започнахме работа по различни аутсорс сделки. Клиентите ни са базирани в Европа и САЩ, а продуктите, които разработваме съвместно, представляват световни иновации от Автомобилната индустрия, Metaverse, NFT-ита и други. Зад бизнес успеха на компанията и продуктите ни, стоят и следните сделки: партньорство с HTC - малка част, от което се състои в това да продаваме игрите си в техния онлайн магазин Viveport; партньорство с Valve, което ни дава възможността да продаваме в най-големия онлайн магазин за видео игри Steam; партньорство със SpringboardVR и SynthesisVR - двете най-големи платформи в световен план за лицензиране на игри за виртуална реалност. Посредством тези платформи игрите ни се предлагат в над 700 VR клуба по целия свят; от декември 2020 сме и официален Sony Playstation партньор - сделка, по която работихме почти една година; всичките ни аутсорс сделки от 2021 преминаха и в 2022 и очакваме приходите от тях също да се увеличат и да започнем да създаваме все повече работни места. Инвестираме в образование и култура. Често гостуваме като лектори при магистрите от специалността “Дигитални медии и видео игри” към Софийски университет. Активно участваме в различни мероприятия, организирани от Националната худoжeствена академия, свързани с магистърската им програма “Компютърни игри”. Също така през 2020, заедно с Френския институт, организирахме събитието “Преживявания във виртуална реалност”, което беше първата стъпка към съвместната ни работа в посока развитието на CultureVR в България. По време на събитието хората имаха възможност да разгледат във виртуална реалност произведенията "Насаме с Мона Лиза”, "Клод Моне, обаянието на водните лилии" и "Викът" на Едвард Мунк и други. Инвестирахме безвъзмездно й част от времето на екипа ни в развитието на PC Mania - най-голямата българска медия в сферата на видео игрите, оперираща от повече от 20 години на българския пазар. 


Повече за компанията тук: https://drive.google.com/drive/folders/1dFSTl_zpQAl-CHbMBYVORNzxTXgPdfnL?usp=sharing

Омнио ООД https://omniocompliance.com/

Омнио ООД

Омнио е българска стартъп компания основана през 2020г, която разработва софтуерно решение с изкуствен интелект за автоматична проверка на финансови трансакции срещу пране на пари и други финансови злоупотреби. Софтуерът проверява и анализира различни аспекти на сделките, като открива взаимовръзки с други трансакции на клиента и сигнализира при съмнителни модели на поведение.
Решението автоматизира важни процеси, свързани с регулациите във финансовия сектор.
Омнио използва уникално машинно самообучение, за да ускори процесите по установяване, неутрализиране и докладване на опити за извършване на финансови измами, пране на пари и нерегламентирано финансиране на лица и организации.
Чрез “мониторинг на транзакциите”, всички Ваши транзакционни данни могат да бъдат централизирани на едно място, давайки Ви достъп до всякакъв тип предупреждения и гарантирайки безопасността на Вашата компания. Вие може да създадете всякакъв вид предизвестие/сигнал, който искате да получите в случай на позитивно съвпадение. Системата взима данни за: имена на подател, имена на получател, дата и час на транзакцията, причина за действието, физически и IP адрес на подателя и получателя и лични данни за двете лица (дата на раждане, държава на раждане, рисков процент…)
Благодарение на нашия уникален модул “работа като човек” системата дава възможност Вие да задавате всякакъв тип предупреждение от което се нуждаете. Използвайки горепосочените данни и нашият уникален алгоритъм, Омнио автоматично пише анализа за всеки отделен клиент и дава предложение на това как трябва да се постъпи с дадения проблем при потенциална измама.
Продуктът може да се използва от широк кръг клиенти – банки, fintech компании, брокери и други регулирани финансови компании. Той намаля разходите за спазване на финансова регулация, намаля времето, необходимо при извършването на целият процес и елиминира шанса за човешка грешка. Благодарение на тази автоматизация, хората проверявайки за финансови измами могат да се фокусират върху наистина важните процеси в тяхната работа.
Омнио е единствената българска компания финалист в програмата Европейският институт за иновации и технологии (EIT) през 2020г. Компанията е осигурила инвестиция от Български фонд за дялови инвестиции, продължавайки своето разрастване върху нови модули, които да помогнат, оптимизират и улеснят финансовата индустрия.

През декември, Омнио печели наградата за „Иновативно новостартирало предприятие“ за 2021г.
https://innovation.bg/

Видео показвайки защо създадохме Омнио:
https://youtu.be/x3aXMCIy6IM

София ту гоу ООД https://www.sofia2go.eu/

София ту гоу ООД

Sofia2Go.eu е дигитална платформа, която свързва т.нар фудита с останалата годна храна в страхотни ресторанти, пекарни и вериги супермаркети, като предлага същата на намалена цена. Освен че създаваме едно приятно кулинарно преживяване за клиентите, целим да се борим с проблема с разхищаването на храни в ХоРеКа сектора. С нашето социално предприятие целим да образоваме населението относно проблема с разхищаването на храна, както и да изградим мрежа от партньори в цялата страна.
Само в България ХоРеКа секторът изхвърля 100 млн. порции всяка година. Осигурявайки пазар за тази храна помагаме на околната среда. Изчислено е, че 1 кг хранителни отпадъци=2,5 кг еквивалент на CO2. От април досега сме спасили над 200 кг храна, което е еквивалент на 500 кг вредни въглеродни емисии.
Нашето решение, платформата www.sofia2go.eu дава възможност на клиентите ни да изберат храна близо до тях, да заплатят онлайн своето ястие и да го вземат в удобен за тях момент. От друга страна, интегрираната ни система, дава възможност на над 50 обекти в София да качват своята останала продукция и по този начин да я реализират.
 

Новини

25.02.2022

Известни са победителите в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2021г.

На официална церемония вчера бяха отличени победителите в отделните категории от конкурса „Наградите на БАИТ” за 2021 г. И тази година събитието се проведе във виртуално студио и бе...

07.02.2022

Известни са номинираните в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2021г.

След гласуването на журито вече са известни номинираните в отделните категории на „Наградите на БАИТ“ за 2021 г. Имената и проектите на номинираните могат да бъдат намерени на сайта....

12.01.2022

94 кандидатури за „Наградите на БАИТ” за 2021 г.

94 регистрации от личности, компании и институции бяха направени до крайния срок за участие в „Наградите на БАИТ“ за 2021 г. С 22 кандидатури като най-оспорвана категория се очертава...

 

Златен спонсор

АЛСО България

Със специалното участие на bTalks

bTalks

Сребърен спонсор

Datecs Алтерко Роботикс Апис Telelink Акронис България

Бронзов спонсор

Ciela Norma Ardes

Партньори

БНР Bloomberg TV Bulgaria Digitalk TechNews Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия НСОРБ ПРЕДПРИЕМАЧ b2b Media Sofia Tech Park Pixelmedia.bg Инженер.bg DevStyler ДигиталнаИндустрия.bg БТПП Tech.Offnews.bg БСК BESCO Uchi.bg СЪЗДАТЕЛИТЕ Expoworld Център за творческо обучение